Connect with us

Aktualności

Komunikacja miejska – dodatkowe autobusy

Goleniów. W autobusach komunikacji miejskiej wprowadzono zasadę, aby tylko połowa miejsc siedzących w pojeździe była zajęta. Dodatkowe kursy do GPP.

goleniowska.com

Opublikowane

w dniu

Dlatego – jak podaje gminny portal – do najbardziej zatłoczonych kursów, na linii komunikacyjnej nr 2 do Goleniowskiego Parku Przemysłowego w Łozienicy, w kursach nr: 1, 2, 3, 5 i 6 podstawione zostaną dodatkowe autobusy. Godziny odjazdów pozostają bez zmian.
Wobec zaistniałej sytuacji apeluję do Państwa o korzystanie w tym trudnym okresie z własnego, prywatnego transportu tak, aby umożliwić możliwie bezpieczny dojazd autobusem do pracy osobom, które własnych środków transportu nie posiadają.
Zmuszeni jesteśmy do wprowadzenia tymczasowych zmian w rozkładzie jazdy:

W linii nr 1, relacji: Dworzec PKS – Podańsko – Os. Helenów – Dworzec PKS
kurs nr 1 – zostaje skrócony i będzie się kończyć o godz. 7:41 
Kursy nr 2 i nr 3 zostają całkowicie zawieszone
W linii nr 3, relacji: Dworzec PKS – Helenów – Podańsko – Goleniowski Park Przemysłowy w Łozienicy (w tym Komarowo) 
Kurs nr 1 – zostaje skrócony i będzie trwać tylko do godz. 9:03
Kurs nr 2 – rozpoczynać się będzie o godz. 15:04 z Dworca PKS
W linii nr 6, relacji Goleniów – Marszewo – Goleniów
Kursy nr 1 i 2 zostają całkowicie zawieszone

Pozostałe linie kursować będą bez zmian.

Red.

powiązane – „Autobus na telefon

Aktualności

Śmieci z miejsc objętych kwarantanna

Powiat. Objęci kwarantanną ludzie produkują odpady komunalne, które są odbierane jak wszystkie inne.

goleniowska.com

Opublikowane

w dniu

W powiatowym ośrodku kwarantanny w internecie w Nowogardzie przebywa aktualnie 13 osób. Jak się dowiedzieliśmy od kierownictwa obiektu, odpady komunalne odbiera zgodnie z umową Zakład Usług Komunalnych w Nowogardzie. Z kolei w ZUK powiedziano nam, że od dwóch tygodni w tym internacie jest zamknięta brama więc odpadów komunalnych… nie odbierają.

Prezes goleniowskiego PGK Andrzej Cieśliński twierdzi, że obecnie nie ma przepisów rozróżniających odpady z mieszkań lub domów objętych kwarantanną od pozostałych. Dlatego PGK w rejonie swojego działania odbiera wszystkie odpady komunalne mimo, że są wśród nich te z mieszkań/domów objętych kwarantnną.

Objęcie kwarantanną nie oznacza zarażenia koronawirusem, a co za tym idzie odpady komunalne przez te osoby produkowane nie są traktowane jako zakażone.

Red.

powiązane –  „Kwarantanna w internacie”, „Powiatowy sztab kryzysowy” „Kwarantanna – CAL przygotowany

Kontynuuj czytanie

Aktualności

DPS Nowogard – pensjonariuszka izolowana

Nowogard. Mieszkanka DPS w Nowogardzie została poddana testowi na obecność koronawirusa po wyjściu z oddziału wewnętrznego nowogardzkiego szpitala.

goleniowska.com

Opublikowane

w dniu

Ma to związek z dzisiejszym zamknięciem oddziału wewnętrznego tego szpitala z powodu podejrzenia zarażaniem koronawirusem pielęgniarki z Gryfic pracującej na tym oddziale. Jak nam powiedziała dyrektor DPS Iga Błażewicz, starsza kobieta 1 kwietnia opuściła oddział wewnętrzny szpitala w Nowogardzie i teraz do czasu otrzymania wyników testu jest izolowana w wyodrębnionym pomieszczeniu.

Red.

powiązane – „Szpital w Nowogardzie – oddział wewnętrzny zamknięty”, „Szczególnie narażone – ZOL, DPS i domy seniora

Kontynuuj czytanie

Aktualności

Terminy wstrzymane i zawieszone

Powiat. Czas trwania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu koronawirusa nie wlicza się do biegu terminów sądowych.

goleniowska.com

Opublikowane

w dniu

To jeden z elementów Tarczy Antykryzysowej, uchwalonej przez Sejm. Wstrzymanie rozpoczęcia i zawieszenia biegu terminów procesowych i sądowych od wtorku 31 marca, ma uchronić strony spraw cywilnych, gospodarczych (ale też karnych, administracyjnych, podatkowych i egzekucyjnych) od negatywnych skutków nie złożenie pisma procesowego na czas w tym trudnym okresie, co normalnie może oznaczać przegranie sprawy z powodów formalnych np. w przypadku nie złożenia sprzeciwu od e-nakazu zapłaty.

Zawieszone będą też terminy w postępowaniach egzekucyjnych, choć same egzekucje, poza pewnymi wyjątkami, zawieszone nie będą. Te same zasady dotyczą tzw. terminów zawitych, z niezachowaniem których ustawa wiąże ujemne skutki dla strony, jak też obowiązku dokonywania przez jednostki podlegające wpisowi do rejestru czynności, wymagające zgłoszenia do rejestru.

To oznacza, że np. termin na złożenie sprzeciwu od nakazu zapłaty wynoszący dwa tygodnie od doręczenia tego nakazu adresatowi, w razie doręczenia mu sądowego pisma w trakcie stanu epidemii, zacznie biec dopiero od zakończenia formalnego stanu epidemii.
Zawieszenie terminów mają też znaczenie dla przedawnienia roszczeń np. gdyby okres przedawnienia żądania zwrotu pożyczki (normalnie 3 lata) upływał w dniach stanu epidemii, zostanie on przedłużony o czas jej trwania. Podobnie ulega przedłużeniu np. sześciomiesięczny termin na odrzucenie spadku który zawiera więcej długów niż majątku.

Red.

powiązane – „Sąd – Mocne ograniczenia do 30 kwietnia

Kontynuuj czytanie
Reklama

Na czasie