Connect with us

Goleniów

Komu dotacje?

Goleniów. Gmina rozdzieliła dotacje z budżetu gminy na różne cele za prawie 270 tys. zł

Opublikowane

w dniu

I tak dotacje otrzymali :

z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji
narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i
kulturalnej

 1. Goleniowskie Stowarzyszenie Kobiet z Problemem Onkologicznym
  „Ewa” oraz Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Koło Terenowe w
  Goleniowie – 6 200 zł

z zakresu podejmowania działań na rzecz osób
niepełnosprawnych

 1. Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Koło Terenowe w
  Goleniowie – 21 500 zł
 2. Polski Związek Niewidomych Okręg Zachodniopomorski Koło w
  Goleniowie – 25 000 zł
 3. Stowarzyszenie na rzecz rodziny „Światło” – 19 500 zł

z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa
narodowego

 1. Stowarzyszenie Teatr Brama – 35 000 zł
 2. Stowarzyszenie Karuna – 15 000 zł
 3. Stowarzyszenie Niepokonani – 10 000 zł
 4. Stowarzyszenie Per Musicam – 18 000 zł
 5. Stowarzyszenie Seniorów „Rytm” – 3 655 zł
 6. Stowarzyszenie Rock Hard Ride Free – 9 000 zł

z zakresu podejmowania działań na rzecz osób w wieku
emerytalnym

 1. Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Goleniowie – 30 000 zł
 2. Stowarzyszenie Seniorów „Rytm” w Goleniowie – 8 480 zł
 3. Stowarzyszenie Seniorów Relaks w Goleniowie – 17 500 zł
 4. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Goleniowie – 24 000 zł

z zakresu ratownictwa i ochrony ludności

1, Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Zachodniopomorskiego Zarząd w Szczecinie – 20 000 zł

red.

powiązane – „Poruszająca wystawa”

Goleniów

Krzyż bez Chrystusa

Goleniów. Ktoś zniszczył figurę Chrystusa na krzyżu stojącym przy komendzie Straży Pożarnej.

Opublikowane

w dniu

Do profanacji doszło 16 kwietnia kwadrans przed godz. 23.00. Według nieoficjalnych informacji, kamera monitoringu zainstalowana przy skrzyżowaniu ulic Adersa i Konopnickiej nie zarejestrowała samego zdarzenia, ale uchwyciła mężczyznę oddalającego się w tym czasie z miejsca gdzie stoi krzyż.

red.

powiązane – „Po wyborach – analiza”

Kontynuuj czytanie

Goleniów

Pogodna przebudowana

Goleniów. Wczoraj odbył się odbiór techniczny ulicy Pogodnej w Kliniskach Wielkich po przebudowie.

Opublikowane

w dniu

Jak podaje gmina, zakres inwestycji obejmował wykonanie nawierzchni jezdni z kostki betonowej i kostki betonowej z rozszerzoną fugą wypełnioną kruszywem, wykonanie zjazdów i chodników z kostki betonowej oraz wykonanie kanału technologicznego. Roboty budowlane zrealizowała firma STERN Dawid Chudziak z Żółwiej Błoci. Całość inwestycji kosztowała 1 246 416,65 zł.
Na inwestycję Gmina Goleniów otrzymała dofinansowanie z PROW w wysokości 738 020,00 zł., co stanowi 63,63% środków kwalifikowanych.

red.

powiązane – „Po wyborach – analiza”

Kontynuuj czytanie

Goleniów

Lasy zagrożone

Goleniów. Nadleśnictwo Kliniska informuje, ze pojawiło się zagrożenie dla trwałości fragmentu lasów podlegających jego administracji.

Opublikowane

w dniu

Jak podaje nadleśnictwo, nadmierny rozwój liczebności gąsienic barczatki sosnówki zagraża borom sosnowym na terenie leśnictw Pucko i Strumiany. Prowadzone prace prognostyczne i obserwacje potwierdziły rozwijanie się tzw. „gradacji” tego owada. Liczby gąsienic zagrażające życiu drzew zostały przekroczone. Dlatego została podjęta decyzja o zastosowaniu środka biologicznego w celu ograniczenia liczebności gąsienic barczatki sosnówki. Mapka pola zabiegowego – obok.

Środek FORAY 76B jest bezpieczny dla innych organizmów i nie stanowi zagrożenia dla owadów zapylających. Przewidywany termin wykonywania zabiegów agrolotniczych – od 22 kwietnia 2024 r. do 20 maja 2024r. Warunkiem wykonywania lotów samolotu DROMADER będą: odpowiednia temperatura powietrza oraz siła wiatru. Przeloty samolotu będą się odbywały w godzinach porannych oraz przed wieczorem. Ze względu na brak okresu karencji wstęp na tereny opryskiwane będzie możliwy po wyschnięciu podanego preparatu na igłach i liściach.

red.

powiązane – „Po wyborach – analiza”

Kontynuuj czytanie
Reklama
Kontakt e-mail: gazeta@goleniowska.com,
Nasz portal przeciętnie odwiedza codziennie ok. 2000 użytkowników - oni przy okazji zobaczą reklamę, ogłoszenie, materiał promocyjny, nekrolog itp.

Na czasie