Connect with us

Powiat

Kolęda na zaproszenie

Powiat. W tym roku odwiedziny duszpasterskie zwane kolędą wiążą się to z rozmaitymi prawnymi ograniczeniami.

Opublikowane

w dniu

I tak w parafii pw. Św. Jerzego w Goleniowie zapowiedziano zgłaszanie na kartkach wyłożonych przy wejściu do kościoła, chęci przyjęcia księdza po kolędzie.

Generalnie wizyta duszpasterska w wielu parafiach odbędzie się tak jak w goleniowskiej parafii pw. Św Katarzyny na dwa sposoby:

1 – Odwiedziny w domu: księża udadzą się do domów na wyraźne uprzednie zaproszenie naszych parafian. Parafianie mają naturalne prawo zrezygnować z kolędy, jeśli czują się zagrożeni możliwością zarażenia.

Odwiedzający parafian ksiądz powinien zachować obowiązujące przepisy sanitarne (dystans, maseczka, dezynfekcja rąk). Wizyta powinna trwać maksymalnie 15 minut.

W kolędzie nie będą uczestniczyć wraz z księdzem ministranci i lektorzy.

Przyjmujący księdza mają prawo upewnić się, czy ich duszpasterz jest zaszczepiony. Dlatego ksiądz powinien posiadać ze sobą paszport covidowy. Wierni mogą odmówić wizyty kolędowej w przypadku niezaszczepienia księdza.

2 – Msze Święte z błogosławieństwem rodzin: wszyscy, którzy nie decydują się na przyjęcie kolędy w domu, są zaproszeni na Mszę Świętą w kościele ze specjalnym błogosławieństwem rodzin, podobnie jak w roku ubiegłym.

Zaproszenie duszpasterzy na kolędę do domu odbywa się w następujący sposób:

  • drogą internetową: poprzez wypełnienie formularza na stronie internetowej naszej parafii.
  • wypełnienie formularza i dostarczenie go do zakrystii: formularze znajdują się na stolikach w kościele.

Zgłoszenia na kolędę domową będą przyjmowane do 31 grudnia 2021 roku. Plan i terminy odwiedzin duszpasterskich w domach zostanie ogłoszomy 1 stycznia 2022 na Mszach w kościele, na stronie internetowej parafi oraz w mediach społecznościowych.

Odwiedziny duszpasterskie w domach parafi pw. św. Katarzyny w Goleniowie rozpoczną się w poniedziałek 3 stycznia 2022 roku.

red.

powiązane – „Abp Dzięga: Dziękuję, że nie ulegliście naciskom segregacyjnym”

Powiat

Milion na wsparcie rodziny

Powiat. Powiat goleniowski otrzymał prawie milion zł dofinansowania z funduszy europejskich na realizację projektu przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Goleniowie.

Opublikowane

w dniu

Jak podaje powiat, Łączna wartość projektu wynosi 1 029 099,40 zł, w tym dofinansowanie stanowi 926 189,46 zł, natomiast wkład własny – 102 909,94 zł.

Celem głównym projektu jest rozwój oraz wzrost dostępności usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej wśród 166 osób, w tym 128 kobiet, mieszkańców/nek powiatu goleniowskiego, w terminie od 1.05.2022 r. do 31.10.2023 r.

Szczegółowe zadania projektu ukierunkowane są na:

-działania profilaktyczne, mające na celu ograniczenie umieszczania dzieci w pieczy zastępczej,

  • kompleksowe wsparcie w procesie usamodzielniania się wychowanków rodzin zastępczych lub placówek opiekuńczo – wychowawczych, wychowanków rodzinnych domów dziecka, w tym uruchomienie mieszkania treningowego,
  • kształcenie kandydatów na rodziny zastępcze, na prowadzących rodzinne domy dziecka (wraz z działaniami mającymi na celu pozyskanie nowych kandydatów) oraz doskonalenie osób sprawujących pieczę zastępczą,
  • wsparcie rodzin w zakresie pełnienia ról opiekuńczo – wychowawczych, w celu poprawy umiejętności rodzicielskich, zapobiegania umieszczaniu dzieci w pieczy zastępczej oraz w celu umożliwienia dzieciom będących w pieczy zastępczej powrotu do rodzin biologicznych,
  • rozwój poradnictwa rodzinnego i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego (w tym m.in. superwizja i doradztwo dla pracowników instytucji wspierających rodziny), obejmującego poradnictwo pedagogiczne, psychologiczne i prawne, w szczególności z obszaru prawa rodzinnego i opiekuńczego.

red.

powiązane – „Majowe…”

Kontynuuj czytanie

Powiat

Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej

Powiat. Dzisiaj nasza flaga narodowa ma swoje święto.

Opublikowane

w dniu

Oprócz oficjalnych flag wywieszanych przez instytucje państwowe i samorządowe, także każdy z nas może i powinien to dzisiaj zrobić. Jaka widać ze zdjęć obok (na obu krańcach ul. Kasprowicza w Goleniowie), są i tacy, którzy eksponują naszą narodową flagę w dużej skali…

red.

powiązane – „Konfederacja o fladze”

Kontynuuj czytanie

Powiat

Majowe…

Goleniów. Od jutra rozpoczynają się nabożeństwa majowe.

Opublikowane

w dniu

To tradycyjna forma modlitwy maryjnej ze śpiewaną litanią „loretańską” do Najświętszej Maryi Panny – w kościołach, ale też jeszcze niekiedy na wioskach pod przydrożnym krzyżem lub przed kapliczką.

red.

powiązane – „OBCHODY ŚWIĘTA KONSTYTUCJI 3 MAJA W ŚW. KATARZYNIE”

Kontynuuj czytanie
Reklama
Kontakt e-mail: gazeta@goleniowska.com,
Nasz portal przeciętnie odwiedza codziennie ok. 2000 użytkowników - oni przy okazji zobaczą reklamę, ogłoszenie, materiał promocyjny, nekrolog itp.

Na czasie