Connect with us
 • Pożyczka na wakacje - Kasa Stefczyka - Goleniów

Goleniów

Kliniska – w pożarowej czołówce

Goleniów. Nadleśnictwo Kliniska od lat jest jednym z najbardziej „palnych” jednostek w Polsce.

Opublikowane

w dniu

W minionym roku pożarów było tam najwięcej, w latach wcześniejszych w pierwszej trójce, jeśli chodzi o ilość takich zdarzeń.

Jak podaje nadleśnictwo, od początku trwania aktualnego sezonu było na jego terenie aż 45 pożarów. Łączna ich powierzchnia w 2021 roku to 1,42 ha, a przeciętna wielkość pożaru lasu to zaledwie 0,04 ha. Taka wielkość, przy wysokiej ilości zdarzeń, świadczy o bardzo dużej sprawności w wykrywaniu i skuteczności zwalczania tych niebezpiecznych dla przyrody przypadków.

Spaleniu najczęściej ulegała pokrywa gleby, a straty powstałe w wyniku pożarów lasu oszacowano na 11 800 zł.
Często trudno ustalić sprawcę pożaru, Większość przypadków została zaewidencjonowana jako: „z przyczyn nieustalonych”.

W akcjach gaśniczych na terenie zarządzanym przez Nadleśnictwo Kliniska w 2021 roku uczestniczyło ogółem 31 samochodów pożarniczych Państwowej Straży Pożarnej,
22 samochodów pożarniczych Ochotniczej Straży Pożarnej i 10 samolotów gaśniczych.

Główne zagrożenia pożarowe w Nadleśnictwie Kliniska:

 • linie kolejowe relacji Szczecin – Świnoujście i Szczecin – Stargard
 • drogi: ekspresowe i krajowe: nr 3 i nr 10,
  wojewódzkie: nr 142 i inne,
 • parkingi i miejsca postoju zlokalizowane przy drogach,
  penetracja lasów przez lokalną ludność  oraz turystów,
 • linie energetyczne przechodzące przez  tereny leśne,
 • Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy  „Torfowisko Reptowo”.

Zabezpieczenie przeciwpożarowe drzewostanów Nadleśnictwa Kliniska:

1.Zapewnienie wymaganej ilości wody – punkty czerpania wody (PCW).
Nadleśnictwo Kliniska posiada 13 własnych PCW spełniających wymagania, z pięcioma właścicielami prywatnymi zostały podpisano porozumienia, na mocy których w przypadku pożaru jednostki LP mogą korzystać z zaopatrzenia wodnego.

2.Dojazdy pożarowe.
Nadleśnictwo Kliniska posiada 53 dojazdy pożarowe spełniające  parametry określone w Instrukcji ochrony przeciwpożarowej lasu.

3.Monitoring terenów leśnych.
Teren Nadleśnictwa Kliniska jest monitorowany przez system dwóch kamer telewizji przemysłowej umieszczonych na wieżach przeciwpożarowych, zlokalizowanych:
 przy siedzibie Nadleśnictwa Kliniska – wieża żelbetowa o wysokości 48,5 m n.p.t. przy siedzibie leśnictwa Cisewo w miejscowości Reptowo – maszt ze strunobetonu o wysokości  45 m n.p.t.

4.Prognozowanie zagrożenia pożarowego lasu.
Celem prognozowania jest określenie możliwości zaistnienia pożaru, wyrażonej stopniem zagrożenia pożarowego lasu. Stopień zagrożenia pożarowego lasu decyduje o zadaniach i przedsięwzięciach organizacyjnych, które powinny być podjęte przez służbę leśną.
Stopień ten jest ustalany o godzinie 9.00 i 13.00 na podstawie pomiarów parametrów meteorologicznych (temperatury i wilgotności względnej powietrza oraz dobowej sumy opadu atmosferycznego) a także wilgotności ściółki sosnowej, będącej wskaźnikowym materiałem palnym, ze względu na dominujący udział sosny w polskich lasach.
Określanie stopnia zagrożenia pożarowego lasu wykonywane jest przez jednostki organizacyjne Lasów Państwowych z wykorzystaniem własnej, zautomatyzowanej sieci meteorologicznych punktów pomiarowych, która obejmuje prognostyczne i pomocnicze punkty pomiarowe, usytuowane na terenach leśnych.
 

 1. Okresowy zakaz wstępu do lasu. Wprowadzany jest przez Nadleśniczego, przydużym zagrożeniu pożarowym, jeżeli przez 5 kolejnych dni wilgotność ściółki mierzona o godzinie 9.00 będzie niższa niż 10%.
 2. Baza sprzętu przeciwpożarowego.
  Wyposażenie zgodne z Instrukcją ochrony przeciwpożarowej lasu: hydronetki plecakowe, tłumice, szpadle, motopompa pływająca, środek pianotwórczy.
 3. Obsługa ochrony przeciwpożarowej.  
  Szybkie wykrywanie pożarów było możliwe dzięki osobom dyżurującym w Punkcie Alarmowo-Dyspozycyjnym oraz kierowcy samochodu patrolowo – gaśniczego. Nadleśnictwo Kliniska posiada własny samochód patrolowo – gaśniczy  Toyota Hillux ze zbiornikiem o pojemności 400l. l
 4. Pracownicy nadleśnictwa.
  Ogromną rolę odegrają pracownicy Nadleśnictwa, osoby pełniące funkcje Pełnomocników Nadleśniczego oraz specjaliści Służby Leśnej, Leśniczowie i Podleśniczowie, którzy w przypadku powstania zagrożenia są na miejscu i dozorują obszar pożarzyska do zapewnienia całkowitego bezpieczeństwa pobliskich drzewostanów.

9.Straż pożarna.
Nieoceniony jest również wysiłek jednostek PSP oraz OSP, bez których pomocy nie udałoby się opanować niszczącego działania ognia.

10.Mieszkańcy okolicznych miejscowości.
Duży wkład wykrywania zarzewi ognia mają także osoby, które przebywają w lesie. Czy to turyści, czy mieszkańcy okolicznych miejscowości. Ich szybkie sygnały daja nam szansę na szybką reakcję i podejmowanie walki z żywiołem w najszybszym możliwym czasie.

red.

powiązane – „Lasy zagrożone pożarami”

Goleniów

Czynsz mocno w górę

Goleniów. Od 1 września o 25% wzrośnie czynsz w lokalach gminnego zasobu mieszkaniowego.

Opublikowane

w dniu

Burmistrz zarządził, że od 1 września stawka bazowa czynszu w gminnych lokalach mieszkalnych wzrośnie z 4,39 zł/m2 do 6,73 zł/m2, a stawka w lokalu socjalnym 2,17 zł/m2.

Jak czytamy w uzasadnieniu zarządzenia, wzrost jest spowodowany koniecznością utrzymania gminnego zasobu lokalowego we właściwym stanie technicznym, co należy do obowiązków właściciela zasobu. Głównym źródłem bieżącego utrzymania i remontów budynków są dochody uzyskiwane z czynszów oraz środki pochodzące z budżetu gminy. Nakłady finansowe na bieżące utrzymanie budynków są coraz wyższe w związku z ich pogarszającym się stanem technicznym i koniecznością wykonywania coraz większej liczby bieżących remontów, napraw i usuwania awarii. Obecne wpływy czynszowe nie rekompensują wydatków związanych z utrzymaniem zasobu w stanie niepogorszonym. To jest podstawą do podjęcia działań zmierzających do zrównoważenia kosztów związanych z utrzymaniem mieszkaniowego zasobu gminy, z przychodami z tytułu czynszu najmu lokali.

W tym celu założono wzrost stawki czynszu z obecnych 5,39 zł/m2 do nowej stawki 6,73 za m2 dla lokali mieszkalnych, bowiem konieczne jest sukcesywne dążenie do zrównoważenia kosztów utrzymania zasobów z przychodami z tytułu czynszów. Obliczanie ostatecznej wysokości stawki czynszu następuje poprzez jej skorygowanie o czynniki podwyższające i obniżające wymienione w rozdziale IV Uchwały nr XIX/234/20 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 27 maja 2020r.

Stawka czynszu z tytułu najmu socjalnego lokalu i tymczasowego pomieszczenia wynosić będzie 2,17 zł na m2 powierzchni użytkowej, co stanowi połowę stawki najniższego czynszu w mieszkaniowym zasobie gminy.

red.

powiązane – „Burmistrz się spotyka…”

Kontynuuj czytanie

Goleniów

Burmistrz się spotyka…

Goleniów. … ale tylko za pośrednictwem Tomasza Banacha i nie z mieszkańcami, tylko przedstawicielami wspólnot mieszkaniowych.

Opublikowane

w dniu

Jak można się było spodziewać, zapowiedź burmistrza Krupowicza, że będzie się spotykał z mieszkańcami w sprawie finansowania odbioru odpadów komunalnych w gminie, sprowadziła się w praktyce do wyręczenia się – jak zwykle – wiceburmistrzem Banachem. Jak podaje gmina, ten rozpoczął wczoraj cykl spotkań w tej sprawie rozmowami z przedstawicielami goleniowskich wspólnot mieszkaniowych.

Sam Tomasz Banach powiedział nam, że jeszcze dzisiaj spotka się w tej samej sprawie z sołtysami i przedstawicielami organizacji pozarządowych, a jutro z przedstawicielami emerytów. W czasie spotkań chce prezentować zaproszonym historię sporu pomiędzy burmistrzem, a radnymi w sprawi gminnych śmieci i jakie są jego skutki.

Wiceburmistrz zapowiedział także, że sprawa śmieci stanie dopiero na sesji pod koniec sierpnia, a nie na najbliższej, absolutoryjnej. Jak nam zastrzegł, on sam w imieniu burmistrza nie będzie składał radnym na wspomnianej sesji żadnych nowych propozycji w tej sprawie – czeka na ruch samych radnych.

Red.
Powiązane – „Burmistrz planuje…”

Kontynuuj czytanie

Goleniów

Centrum w Załomiu

Goleniów. Planowo i bez zakłóceń przebiega budowa Centrum Przesiadkowego w Załomiu.

Opublikowane

w dniu

Jak podaje gmina, już we wrześniu 2021 okoliczni mieszkańcy doczekają się wreszcie autobusowego węzła przesiadkowego z prawdziwego zdarzenia. Przy okazji zostanie wybudowana nowa droga dojazdowa do „pętli”.
W ramach inwestycji powstanie budynek obsługi podróżnych wraz z zadaszonym przejściem na perony autobusowe. Na
peronach zlokalizowane będą wiaty przystankowe. Obok parking dla samochodów osobowych na 60 aut. Do budynku doprowadzona będzie ścieżka pieszo-rowerowa od strony ulicy Lubczyńskiej, a przy budynku umiejscowiony będzie zadaszony parking dla rowerów. Teren zostanie oświetlony i objęty monitoringiem.

red.

powiązane – „Ścieżka do przystanku PKP”

Kontynuuj czytanie
Reklama
Kontakt e-mail: gazeta@goleniowska.com,
Nasz portal przeciętnie odwiedza codziennie ok. 2000 użytkowników - oni przy okazji zobaczą reklamę, ogłoszenie, materiał promocyjny, nekrolog itp.

Na czasie