Connect with us

Nowogard

Karpiel odśnieży gminę

Nowogard. Dawid Karpiel z Przybiernowa wygrał przetarg na utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta i gminy Nowogard oraz zimowe utrzymanie ulic i chodników.

Opublikowane

w dniu

Jak podaje gmina, w postępowaniu swoje oferty złożyło 3 wykonawców, z których najkorzystniejszą złożył i wygrał przetarg Dawid Karpiel z Przybiernowa – 664 tys zł brutto. Burmistrz 28 stycznia podpisał umowę z nowym wykonawcą na realizację zadania w okresie 24 miesięcy licząc od dnia 11.02.2021r.

W okresie zimowym wykonawca ma zająć się utrzymaniem zimowym jezdni i chodników dróg gminnych i powiatowych na terenie miasta Nowogard. Zobowiązany też jest utrzymać gminne drogi objęte umową według określonych standardów zimowego utrzymania (standard danej drogi uzależniony jest od natężenia ruchu i jej znaczenia komunikacyjnego). Pozostałe drogi w gminie zimą utrzymuje powiat, drogę S6 województwo.

Właściciele posesji przyległych do chodnika, zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, mają obowiązek odśnieżać chodnik przyległy do ich nieruchomości oraz usuwać z niego błoto pośniegowe.

W zakresie czystości i porządku do zadań wykonawcy należeć będzie:

  • całoroczne (z wyjątkiem okresu zimowego) utrzymanie czystości i porządku na jezdniach i chodnikach ulic powiatowych i gminnych na terenie miasta Nowogard poprzez ich zamiatanie i ręczne zbieranie śmieci na terenach do nich przyległych w odległości do 3 m. Ulice będą sprzątane w zależności od ich znaczenia komunikacyjnego i natężenia ruchu a co zatem idzie zaśmiecenia jedno lub dwukrotnie w tygodniu w dniach wtorek i piątek.
  • usuwanie zachwaszczenia pomiędzy płytami chodnikowymi wokół znaków drogowych słupów oświetleniowych i przy krawędzi jezdni i chodników.
  • sprzątanie przystanków komunikacji miejskiej z częstotliwością co najmniej 2 razy w tygodniu polegające na usuwaniu ulotek reklamowych, zamiataniu terenu wewnątrz przystanku i terenu przyległego w odległości 2 m od przystanku.
  • likwidacja wycieków oleju na jezdni i chodnikach przy ulicach objętych umową
  • zbieranie padłych zwierząt na terenie miasta
  • sprzątanie słupów ogłoszeniowych z częstotliwością nie mniej niż raz w miesiącu
  • usuwanie ulotek reklamowych ze słupów oświetleniowych oraz drzew
  • opróżnianie z częstotliwością zapewniającą nieprzepełnianie się koszy ulicznych znajdujących się przy drogach i chodnikach ulic gminnych i powiatowych (121 koszy) oraz wyposażenie w kosze i utrzymanie ich w stanie nieprzepełnionym na terenach wiejskich (35 koszy)

red.

powiązane – „R-XXI – zmiana układu sił”

Nowogard

Gmina kupuje 50 tirów ziemi

Nowogard. Nietypowy zakup ogłosiła gmina Nowogard.

Opublikowane

w dniu

Szuka oferenta, który sprzeda i dostarczy do Żabowa 2 tysiące ton… ziemi. Ma być żyzna, urodzajna i bez zanieczyszczeń, bo posłuży na utwardzenie działki rekreacyjno-sportowej.

red.

powiązane – „Sensacyjny wyrok – nie było podstaw do uniewinnienia”

Kontynuuj czytanie

Nowogard

Nowogardzki Mc’Donald’s

Nowogard. Wicestarosta potwierdza nieoficjalnie powstanie trzeciej restauracji McDonald’s w powiecie.

Opublikowane

w dniu

W swoim wpisie Tomasz Kulinicz poinformował lakonicznie, że decyzja została już wydana, a obiekt powstanie w okolicy węzła Warnkowo, na obwodnicy Nowogardu w ciągu drogi ekspresowej S6.

red.

powiązane – „Przetarg na stacje i restaurację”

Kontynuuj czytanie

Nowogard

Większa stawka dla strażaków OSP

Nowogard. Na wczorajszej sesji rady miejskiej została podjęta decyzja o podwyżce wynagrodzeń dla strażaków OSP na terenie gminy Nowogard. 

Opublikowane

w dniu

Za godzinę udziału w akcji ratowniczo-gaśniczej każdy strażak otrzyma 26 zł., a nie jak dotychczas 18 zł. 
Jak podaje przewodniczący rady, jest to najwyższa stawka wynagradzania strażaków ochotników w województwie zachodniopomorskim. Inicjatywę zwiększenia wynagrodzeń podjęło lokalne Prawo i Sprawiedliwość. 

red.

powiązane – „Zatruwana Sapólna”

Kontynuuj czytanie
Reklama
Kontakt e-mail: gazeta@goleniowska.com,
Nasz portal przeciętnie odwiedza codziennie ok. 2000 użytkowników - oni przy okazji zobaczą reklamę, ogłoszenie, materiał promocyjny, nekrolog itp.

Na czasie