Connect with us
https://www.pracujwfiege.pl/

Goleniów

Jutro ponownie rusza proces

Goleniów. Jutro przed Sądem Rejonowym w Goleniowie rusza proces Barbary S. będący wynikiem wyroku apelacyjnego Sądu Okręgowego w Szczecinie, nakazującego goleniowskiemu sądowi ponowne rozpoznanie sprawy.

Opublikowane

w dniu

Jak nam powiedział oskarżyciel subsydiarny Edward Szymański, sprawę poprowodzi asesor sądowy Berenika Polańska, ponieważ pozostali sędziowie z wydziału karnego tutejszego sądu wyłączyli się z jej rozpoznania. Na rozprawę zapowiedzieli swoją obecność operatorzy telewizyjni.

Jak wielokrotnie pisaliśmy, Barbara S. jest oskarżona w procesie z subsydiarnego aktu oskarżenia wniesionego przez poszkodowanego Edwarda Szymańskiego, o kradzież sejfu z kosztownościami i pieniędzmi z jego domu w Rurzycy w roku 2015. Sąd Rejonowy w Goleniowie wyrokiem z dnia 3 lutego br uniewinnił ją, a poszkodowany złożył apelację od tego wyroku. 7 września Sąd Okręgowy uchylił zaskarżony wyrok.

W przekazanym właśnie Edwardowi Szymańskiemu pisemnym uzasadnieniu Sąd stwierdził, że wersja wydarzeń zaprezentowana w subsydiarnym akcie oskarżenia została przez Sąd w Goleniowie wadliwie przyjęta jako niezgodna z rzeczywistością, bowiem zdaniem Sądu Okręgowego dokonanie prawidłowej oceny materiału dowodowego musi prowadzić do konstatacji, że zarówno sprawstawo jak i wina oskarżonej w zakresie zarzucanego jej czynu zostały udowodnione. Przyczyną uchylenia zaskarżonego wyroku i przekazania sprawy Sądowi w Goleniowie do ponownego rozpoznania jest przeświadczenie Sądu Okręgowego, że w tej sprawie powinien zapaść wyrok skazujący Barbarę S.

red.

powiązane – „Sprawstwo i wina udowodnione”

Goleniów

Rondo Zajki zagospodarowane

Goleniów. Rondo imienia Henryka Zajki na ul. Maszewskiej zmieniło wygląd.

Opublikowane

w dniu

Jak nam dzisiaj powiedział prezes PGK Zbigniew Pankiewicz, właśnie zakończyły się wykonywane przez tę spółkę prace przy zagospodarowania centrum tego ronda nasadzeniami i innymi odpowiednimi elementami. Całość prac PGK wykonała w ramach umowy z gminą.

red.

powiązane – „Otwarty spichlerz”

Kontynuuj czytanie

Goleniów

Ekomural przy Szarych Szeregów

Goleniów. W Goleniowie ekomural powstanie przy ulicy Szarych Szeregów 7.

Opublikowane

w dniu

Wykona go Wallart Tomasz Smieszkol, a kompozycja przedstawiać będzie dziewczynkę na tle czystego, zielonego miasta. W 2022 roku w ramach projektu „Pomorze Zachodnie Zielony Region”, współfinansowanego z funduszy europejskich RPO WZ 2014-2020 w kwocie 300 tys. zł, zaplanowano wykonanie siedmiu ekomurali. Powstaną w sześciu miastach regionu w tym jeden w Goleniowie.

Ekomurale powinny pojawić się na elewacjach budynków podczas wakacji. Wszystko zależy od porozumień z artystami i przyjętych harmonogramów prac. Do wykonania malowideł użyte zostaną farby fotokatalityczne, które działają tak samo jak zadrzewiony skwer, neutralizując zanieczyszczenia. Badania naukowe potwierdzają skuteczność fotokatalizy i nanokryształów dwutlenku tytanu, które są składnikiem farby i pełnią funkcję katalizatora, przyspieszając rozkład szkodliwych substancji. Szacuje się, że 1 metr kw. redukuje 0,44 g tlenków azotu dziennie. Co więcej – farba wychwytuje nie tylko gazy, ale również drobnoustroje. Niszczy bakterie, wirusy, grzyby, a nawet nieprzyjemne zapachy. Jej wielką zaletą jest samooczyszczanie. Pomalowana powierzchnia nie wymaga częstego odświeżania czy mycia.

red.

powiązane – „Otwarty spichlerz”

Kontynuuj czytanie

Goleniów

60. lat kapłaństwa

Goleniów. 25 czerwca ks. kanonik Bogdan Schmidt obchodził we wspólnocie parafialnej 60. rocznicę święceń kapłańskich.

Opublikowane

w dniu

Jak podaje parafia, po ukończeniu Seminarium Duchownego w Paradyżu, otrzymał święcenia kapłańskie z rąk biskupa Wilhelma Pluty 24 czerwca 1962 roku w Międzyrzeczu Wielkopolskim. Jubileuszowej Mszy Świętej przewodniczył dostojny jubilat. W tej uroczystej dla niego chwili towarzyszyli mu Arcybiskup Andrzej Dzięga, proboszcz parafii i dziekan dekanatu Goleniów ks. Wacław Nowak, grono zaprzyjaźnionych kapłanów, burmistrz gminy Goleniów oraz liczna grupa parafian. Kazanie, poświęcone powołaniu oraz istocie kapłaństwa, wygłosił JE Arcybiskup. I w tym kontekście nawiązał do jubileuszu ks. Schmidta, podkreślając zwłaszcza jego zasługi w tworzeniu od podstaw parafii Świętego Jerzego, z którą związany jest od 48 lat, i dziękując za ogrom pracy, jaką w to dzieło oraz w budowę nowego kościoła włożył. Wyrazem uznania za jego wierną służbę Bogu było wręczenie ks. Bogdanowi jubileuszowego krzyża z sześcioma pierścieniami. Wzruszony Jubilat podziękował Księdzu Arcybiskupowi, księżom, z którymi współpracował w czasie swojej posługi kapłańskiej oraz wszystkim, których przez minione lata Pan Bóg na jego drodze stawiał. Po Eucharystii ustawiła się do Księdza Kanonika długa kolejka ludzi, którzy z okazji jubileuszu chcieli mu podziękować za pracę w parafii i złożyć życzenia z okazji kapłańskich „urodzin”. Obchody jubileuszu zwieńczyła wspólna uczta w plebanijnym ogrodzie, na której nie zabrakło urodzinowego tortu.

red.

powiązane – „Ołtarz poświęcony, kościół konsekrowany”

Kontynuuj czytanie
Reklama
Kontakt e-mail: gazeta@goleniowska.com,
Nasz portal przeciętnie odwiedza codziennie ok. 2000 użytkowników - oni przy okazji zobaczą reklamę, ogłoszenie, materiał promocyjny, nekrolog itp.

Na czasie