Connect with us

Nowogard

JMB za rok wyprodukuje własną piankę PET

Nowogard. To będzie jedna z najnowocześniejszych fabryk na świecie zajmujących się produkcją pianki PET, która jest używana między innymi w przemyśle energetyki wiatrowej, w przemyśle stoczniowym i jachtowym.

Opublikowane

w dniu

Jak podaje gmina, taką deklaracje złożył Edward Jarlaczyński z firmy JMB Wind Engineering, która od lat działa w podgoleniowskim Budnie produkując wypełnienia do łopat eletrowni wiatrowych, a teraz buduje nową fabrykę pod Nowogardem.

Edward Jarlaczyński przedstawił władzom gminy Nowogard zamierzenia firmy na najbliższy czas:

„… budowa ruszyła oficjalnie. Plan jest taki, że do połowy lipca następnego roku prace budowlane będą zakończone. Praktycznie też linia produkcyjna równolegle będzie zamontowana. Tak sądzę, że w sierpniu lub wrześniu będziemy już uruchamiać produkcję (…) Planujemy tutaj i myślę, że to będzie jedna z najnowocześniejszych fabryk na świecie zajmujących się produkcją pianki PET, która jest używana między innymi w przemyśle energetyki wiatrowej, w przemyśle stoczniowym i jachtowym. Myślę, że Nowogard zyska jedną z najnowocześniejszych fabryk na świecie i technologię, jaka jest w tej branży (…) Moja firma działa już od 2000 roku. Przez ten czas współpracowaliśmy z firmą IKEA. Udało nam się w roku 2009/2010 przebranżowić. Dostaliśmy pierwsze kontrakty od naszych klientów, którzy produkują łopaty do elektrowni wiatrowych. Od kilku lat jest to jedyny rodzaj naszej działalności. Naszymi klientami są największe wiodące firmy na świecie, które produkują łopaty wiatrowe. Są również producentami kompletnych elektrowni wiatrowych. Jak zaczynaliśmy produkcję to średnia długość łopaty była około 40 metrów, aktualnie średnia długość łopaty to jest ponad 80 metrów i dłuższe.

  • (…) O lokalizacji fabryki pod Nowogardem zdecydowało po pierwsze doskonałe położenie terenu, który nabyliśmy tj. niespełna 7 hektarów. Teren leży praktycznie przy samym węźle drogowym. Ukończona inwestycja w postaci drogi ekspresowej daje doskonałą komunikację dla transportu do naszych klientów. A co najważniejsze tutaj przy pierwszym telefonie do burmistrza nie było chwili zawahania ze strony burmistrza, żeby się ze mną spotkać. Nie było czegoś takiego, że musiał sprawdzić w swojej rozpisce, kiedy ma wolny czas itd. Kiedy był wykonany pierwszy telefon to zaproszenie praktycznie było od ręki. Cały czas jak wiadomo przy tak wielkiej inwestycji wynika wiele różnych drobnych potrzeb. Tutaj nie ma żadnego problemu w komunikacji z burmistrzem i jego współpracownikami. Za każdym razem starają się mi pomóc jak mogą.

-(…) W ciągu 2- 3 lat zatrudnimy tutaj do 400 osób. Na razie po wybudowaniu pierwszej hali pracę rozpocznie około 50-60 osób. Tę inwestycję traktujemy tak, bo mamy też partnera zagranicznego, który stał się udziałowcem w naszej spółce. Teren, który tutaj mamy trzeba powiedzieć szczerze przykro by było nie wykorzystać całego jego potencjału. My traktujemy to miejsce w kótrym teraz stoimy razem ze wspólnikami jako pierwszy etap inwestycji. Produkcja pianki PET następuje w procesie wykorzystania materiału dziewiczego. W tym przypadku jest niewiele takich firm. Np. jeden z producentów chwali się, że miliard butelek PET, które wylądowały by na wysypisku zostały przetworzone. Ta technologia daje nam możliwości myśleć, żeby też docelowo wykorzystywać ten materiał w produkcji.

-(…) Na pewno tak jak wspomniałem linia jest mocno zautomatyzowana i skomputeryzowana, będą potrzebni inżynierowie, informatycy, laboranci, bo przecież każda seria pianki musi być badana. Każda seria produkcyjna musi przejść stosowne badania. Poszukiwać będziemy również pracowników magazynowych i operatorów maszyn. To właśnie pracowników o specjalizacjach tego typu będziemy poszukiwać.

  • (…) teraz poptrzebujemy suchej i lekkiej zimy, żeby nie spowodowała nam opóźnień w budowie. Dlatego, że maszyny zostały już zamówione kilka miesięcy temu. To nie są maszyny z półki sklepowej to jest wszystko produkowane pod poszczególne rozwiązanie dla nas, Dlatego wszystko musi się uszczelnić, zgrać i zsynchronizować, aby zmieścić się w terminie prac.

red.

powiązane – „Z Budna na cały świat”

Nowogard

Stadion odebrany

Nowogard. Stadion Miejski przestał być użytkowany przez Ludowy Klub Sportowy ”POMORZANIN”.

Opublikowane

w dniu

W tej sprawie gmina wydała komunikat:

„…informujemy, iż w dniu 31 stycznia br. została wypowiedziana umowa użyczenia Stadionu Miejskiego w Nowogardzie, zawarta 10.04.2013 r. pomiędzy Gminą Nowogard a Ludowym Klubem Sportowym ”POMORZANIN” Nowogard.
Przyczyną tego był sposób użytkowania obiektu przez Klub, który był sprzeczny z umową, t.j. nie wykonywano obowiązku należytego i uporządkowanego utrzymania terenu i budynków oddanych w użyczenie (§ 5 ust. 1 umowy użyczenia). Biorący w użyczenie dopuścił się do powstania szkód w płycie boiska oraz ogrodzeniu, nie dozorował nieruchomości w sposób dostateczny, nie przeprowadzał niezbędnych napraw i prac wymaganych dla bieżącego utrzymania nieruchomości w stanie należytym.
Ponadto, Klub udostępniał stadion na rzecz osób trzecich bez pisemnej zgody Gminy Nowogard, co stanowiło naruszenie zapisu § 7 umowy użyczenia.
W związku z powyższym, Gmina Nowogard wezwała Ludowy Klub Sportowy „Pomorzanin” do zwrotu nieruchomości stanowiącej przedmiot użyczenia, wyznaczając termin na protokolarne wydanie nieruchomości na dzień 13.02.2023 r. o godz 16:00.
W związku z faktem, iż w wyznaczonym dniu nikt z Klubu się nie stawił, ponowiono jeszcze wezwanie dwukrotnie – 28 lutego oraz 6 marca. W tych terminach również nikt z reprezentujący Klub Pomorzanin się nie stawił. Prezes Pomorzanina swoją nieobecność tłumaczył sprawami rodzinnymi i zawodowymi.
Ostatecznie, w dniu 17 marca, w obecności gospodarza stadionu Pana Andrzeja Skórniewskiego, przeprowadzono inwentaryzację obiektu oraz dokonano spisu z natury. Aktualnie trwają prace nad protokołem odbioru obiektu, sporządzanym przez Komisję w składzie:
Jarosław Soborski – przewodniczący.
Ewa Pieńkowska – członkini.
Adam Aniuksztys – członek.
Formalne podpisanie protokołu odbioru stadionu z Prezesem Marcinem Skórniewskim ma nastąpić do końca marca br. W odbiorze udział wezmą ponadto Kierownik Budowy boiska z sztuczną nawierzchnią: Andrzej Ebertowski (firma „ELSIK”) oraz Mieczysław Grzebielucha – Koordynator (Inspektor Nadzoru).
Tym samym, stadion miejski w Nowogardzie przechodzi do dyspozycji Gminy Nowogard i podlega wyłącznie Burmistrzowi Nowogardu.
Wszelkie uzgodnienia dotyczące udostępniania obiektu muszą być prowadzone za pośrednictwem Urzędu Miejskiego w Nowogardzie – Wydział Rozwoju Lokalnego, Funduszy, Kultury i Sportu, tel. 913926237/293, e-mail: promocja@nowogard.pl
Jednocześnie, Gmina Nowogard zaprasza osoby chętne do kontaktu w sprawie zatrudnienia jako administrator/gospodarz stadionu – tel. 913926237/293, e-mail: promocja@nowogard.pl.”

red.

powiązane – „Termomodernizacja i lądowisko”

Kontynuuj czytanie

Nowogard

Termomodernizacja i lądowisko

Nowogard. Na ostatniej sesji rady miejskiej podjęto uchwały w sprawie termomodernizacji szpitala i budowy lądowiska dla helikopterów.

Opublikowane

w dniu

Jak podaje gmina, termomodernizacja szpitala, a szczególnie starej jego bryły, laboratorium oraz budynku administracyjnego, gdzie na dole znajduje się przychodnia przyszpitalna uzyskała pieniądze z programu rządowego Polski Ład. Pierwotnie we wniosku o dofinansowanie były trzy budynki: szpital, SP nr 3 oraz budynek Urzędu Miejskiego, gdzie znajduje się Urząd Stanu Cywilnego. Jednak otrzymana kwota blisko 5 mln zł była za mała, aby zrealizować te inwestycje. Ogłoszony przetarg pokazał, że na dziś potrzeba by było aż 20 mln zł. Na szczęście ustawa została zmieniona i można było zmienić we wniosku zasięg inwestycji – uznano, że szpital jest priorytetem.

Ruszy też budowa lądowiska przyszpitalnego na terenie „Smoczaka”. Pieniądze na ten cel, w wysokości 1 mln zł, pochodzą z wygranego konkursu, w którym gmina wzięła udział – chodzi o największej liczbie zaszczepionych na COVID-19.

Budowa lądowiska sprawi, że nowogardzki szpital zyska kolejne możliwości rozwoju (m.in. utworzenie SOR-u) oraz wrośnie znaczenie szpitala, a co za tym idzie – większe dofinansowanie z NFZ. Skróci też znacznie czas transportu chorego np. z zawałem serca do szpitala w Szczecinie do 16-18 minut.

red.

powiązane – „Przebudowa łącznika”

Kontynuuj czytanie

Nowogard

Rewitalizacja alei

Nowogard. Średniowieczna aleja łącząca ulice Zamkową i Kowalską w Nowogardzie zostanie zrewitalizowana.

Opublikowane

w dniu

Jak podaje Radio Szczecin, próbę jej przywrócenia podjęli miejscy radni, którzy posadzili już na niej 24 lipy.

  • Kiedyś, przed wojną, ale też po wojnie była tu piękna aleja obsadzona drzewami. To była reprezentacyjna aleja łącząca w średniowieczu zamek znajdujący się na miejscu obecnego Zakładu Karnego z nowogardzkim kościołem, czyli dwa najważniejsze kiedyś miejsca w mieście. Niestety, w ostatnich latach to miejsce uległo degradacji, jest zaniedbane – mówił radiu radny Prawa i Sprawiedliwości, Marcin Nieradka.

Przy sadzeniu drzew pomagała młodzież z I Liceum Ogólnokształcącego w Nowogardzie. Zdaniem znawców przyrody pierwsze kwiaty na posadzonych drzewach powinny pojawić się w ciągu najbliższych siedmiu lat.

red.

powiązane – „Przebudowa łącznika”

Kontynuuj czytanie
Reklama
Kontakt e-mail: gazeta@goleniowska.com,
Nasz portal przeciętnie odwiedza codziennie ok. 2000 użytkowników - oni przy okazji zobaczą reklamę, ogłoszenie, materiał promocyjny, nekrolog itp.

Na czasie