Connect with us
https://www.pracujwfiege.pl/

Przybiernów

Jeden PSZOK – wielu wykonawców

Przybiernów. W ubiegłym tygodniu zostały podpisane umowy z wykonawcami dotyczące „Budowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Przybiernowie”.

Opublikowane

w dniu

Jak podaje gmina, przetarg obejmował 4 części, każdą z nich będzie realizowała inna firma:

  1. Wykonywanie robót budowlanych – wykonanie 700 dni od zawarcia umowy tj. 18.07.2024r.
  2. Wywóz odpadów – wykonanie 90 dni od zawarcia umowy tj. 16.11.2022r.
  3. Wyposażenie PSZOK- wykonanie do 18.07.2024r.
  4. Nadzór inwestorski – wykonanie do 18.07.2024r.

Zadanie realizować będą firmy: STERN Dawid Chudziak, PGK Goleniów, METALZBYT-HURT oraz OPEN MIND jako nadzór inwestorski.

Realizacja zadania jest możliwa dzięki dofinansowaniu w ramach Polskiego Ładu, gmina otrzymała promesę na dofinansowanie w wysokości 3.800.000,00. Wartość wszystkich umów to 3.868.754,46 zł.

red.

powiązane – „Szpital stracił płynność finansową, ale zwolnień nie będzie”

Przybiernów

Odpust w Rzystnowie

Przybiernów. Wczoraj mieszkańcy Rzystnowa świętowali odpust połączony z dożynkami.

Opublikowane

w dniu

Patronem tamtejszego kościoła jest św. Stanisław Kostka, a samo Rzystnowo należy do parfii w Żarnowie – każdy kościół filialny tej parafii leży w innej gminie, a sama parafia w dwóch powiatach. Jej proboszczem jest ksiądz Piotr Dzedzej.

Przed uroczystą Maszą Świętą poświęcone zostało lapidarium, umiejscowione przed kościołem, nawiązujące do przedwojennej historii tej ziemi. Mieszkańcy wsi ufundowali też nową monstrancję na Najświętszy Sakrament wraz futerałem. Wśród gości była wójt gminy Przybiernów i przewodniczący tamtejszej rady gminy. Po uroczystościach religijnych ich uczestnicy spotkali się w wiejskiej świetlicy ugoszczeni przed miejscowe Koło Gospodyń Wiejskich.

foto – Maria Palica

red.

powiązane – „Odpust w Koniewie”

Kontynuuj czytanie

Przybiernów

Park rozrywki

Przybiernów. Na początku września została podpisana umowa gminy Przybniernów z Zarządem Województwa Zachodniopomorskiego na buidowę mini-parku rozrywki.

Opublikowane

w dniu

Jak podaje gmina, planowana inwestycja to „Budowa mini parku rozrywki wraz z zagospodarowaniem terenu w Przybiernowie”. Środki finansowe na realizację operacji przyznano w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020 w wysokości 180.062 zł, jednak nie więcej niż 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowalnych. Planowany całkowity koszt inwestycji to 284.424,31 zł.
Teraz czas na przygotowanie i przeprowadzenie procedury przetargowej w celu wyłonienia wykonawcy. Przewidywany termin zakończenia inwestycji to wrzesień 2023r.

red.

powiązane – „Lotna premia przy „Gospodzie”

Kontynuuj czytanie

Przybiernów

Lotna premia przy „Gospodzie”

Przybiernów. Jedna z lotnych premii niedzielnego (11.09.2022 r) wyścigu kolarskiego „Goleniow Tour 2022” rozegra się przed „Gospodą pod Przybiernowem”.

Opublikowane

w dniu

To będzie 60,8 kilometr trasy tego wyścigu. Start planowany jest o godzinie 12.30 w Goleniowie, a pod „Gospodą” na trasie starej „trójki”” pierwsi zwodnicy powinni się pojawić ok. godz. 13.45.

red.

powiązane – „Wieńce ocenione”

Kontynuuj czytanie
Reklama
Kontakt e-mail: gazeta@goleniowska.com,
Nasz portal przeciętnie odwiedza codziennie ok. 2000 użytkowników - oni przy okazji zobaczą reklamę, ogłoszenie, materiał promocyjny, nekrolog itp.

Na czasie