Connect with us

Goleniów

Jak działa propaganda burmistrza

Goleniów. Wczoraj burmistrz Krupowicz ochoczo pochwalił się otrzymaniem abslutorim, ale brak votum zaufania dyskretnie pominął.

Opublikowane

w dniu

Widać to na zdjęciu z jego prywatnego, ale finansowanego przez gminnych podatników, profilu na FB „Robert Krupowicz Twój burmistrz Goleniowa”. Wyeksponowany sukces, a o braku votum zaufania na samym końcu informacji i tak mętnie, żeby wyglądało, że to votum to nic ważnego (czytaj poniżej)– nie ma co zaślepionym fanom psuć humorów taką niewygodna prawdą, do końca pewnie i tak nie doczytają. No i oczywiście nigdzie ani słowa o kryzysie śmieciowym, ani o przedłużeniu zwolnienia lekarskiego burmistrza do 20 września.

FB burmistrza: „26 sierpnia 2020 r. odbyła się XXII sesja, w trakcie której Rada Miejska w Goleniowie wyraziła pozytywną ocenę pracy Burmistrza Gminy Goleniów w wydatkowaniu publicznych pieniędzy, głosując za udzieleniem absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2019 rok.
Absolutorium to potwierdzenie przez Radę Miejską, że ubiegłoroczny budżet został wykonany w sposób prawidłowy, zgodny z prawem i wszelkimi wymaganymi procedurami.
Na sali obecnych było 17 radnych. Za przyje?ciem uchwały głosowało 11 radnych, 5 było przeciw, 1 się wstrzymał. Sprawozdanie w tej sprawie zostało pozytywnie ocenione przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej.
Zgodnie z wprowadzoną w 2018 roku nowelizacja? ustawy o samorządzie gminnym, procedurą udzielenia absolutorium rozpoczęło przedstawienie „Raportu o stanie Gminy Goleniów na 2019 rok”.
Zaprezentowany na sesji Raport zlecony zewnętrznej, niezależnej organizacji – Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej zaprezentowany przez autorów – dr Arkadiusza Malkowskiego i Roberta Żarkowskiego, został odebrany pozytywnie ze względu na rzetelność i wysoki poziom przygotowania.
Zgodnie z procedurą, przedstawienie Raportu zakończyła debata na jego temat, w kto´rej radni zajęli swoje stanowisko, a następnie głosowanie nad uchwałą o udzielenie Burmistrzowi Gminy wotum zaufania.
Na sali obecnych było 17 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 10 radnych, 5 było przeciw, nikt się nie wstrzymał. Dwóch obecnych radnych nie oddało głosu. Biorąc pod uwagę powyższe, uchwała nie uzyskała akceptacji Rady…”

red.

powiązane – „Absolutorium bez zaufania”

Goleniów

Zachodnia Obwodnica Szczecina w ciągu S6 – proces inwestycyjny będzie kontynuowany

Powiat. Minister Infrastruktury zatwierdził Program Inwestycji dla około 50 km nowego odcinka drogi ekspresowej S6.

Opublikowane

w dniu

Jak podaje GDDKiA, w dokumencie zapisano kwotę 411,2 mln zł, która pokryje koszty opracowania projektu budowlanego, a po uzyskaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID), na wypłaty odszkodowań za nieruchomości przejęte pod drogę. W ciągu kilku najbliższych tygodni będzie ogłoszony przetarg na opracowanie dokumentacji. Oznacza to płynną kontynuację procesu inwestycyjnego po zakończeniu w tym roku etapu dokumentacji koncepcyjnej wraz z badanami podłoża. Zapewniono również środki na przygotowanie obwodnicy Mierzyna, która będzie stanowiła dojazd do węzła Dołuje, jednego z głównych węzłów obwodnicy Szczecina.

Inwestycja z najdłuższym tunelem w Polsce

Zachodnia Obwodnica Szczecina (ZOS) będzie miała długość około 50 km. Ominie aglomerację szczecińską od zachodu i północy. Droga przejdzie pod Odrą tunelem na wysokości Polic i wyjdzie na północ od Świętej. Sąsiedztwo instalacji przemysłowych Zakładów Chemicznych w Policach spowodowało konieczność wydłużenia tunelu z 3,5 km do 5 km. Będzie to najdłuższy tego typu obiekt w Polsce. Nowa tras będzie stanowiła alternatywę dla obecnego szlaku S3/A6 omijającego Szczecin od południa oraz wschodu i razem z nim utworzy ring wokół miasta. Droga w znaczny sposób poprawi skomunikowanie całej aglomeracji szczecińskiej z siecią dróg ekspresowych i autostrad na terenie woj. zachodniopomorskiego. Szczególne znaczenie będzie miała dla położonych na północ od Szczecina Polic. Obecnie, aby dojechać z Polic do węzła S3/S6 Goleniów Północ, trzeba przejechać 58 km, w tym pokonać samo centrum Szczecina. Po wybudowaniu obwodnicy trasa ta skróci się do 23 km, a czas przejazdu kilkukrotnie. Z centrum Szczecina zostanie wyprowadzona znacząca część ruchu samochodowego, w tym pojazdy jadące do zakładów chemicznych w Policach.

Dotychczas zrealizowane prace przygotowawcze

Od 2017 roku mamy już decyzję środowiskową dla tej inwestycji. Opracowano także dokumentację koncepcyjną wraz z badaniami podłoża. Prace te były możliwe dzięki przyznanemu przez Ministra Infrastruktury finansowaniu w kwocie 24,5 mln zł. W ramach tych prac wykonano wiercenia o łącznej długości 45 km. Na długości 18 km wykonano sondowania statyczne i dynamiczne, przeprowadzono również badania tomografią elektrooporową. Ten szeroki zakres badań geologicznych dał obraz budowy podłoża na całym przebiegu drogi, w tym tunelu pod Odrą, gdzie wiercenia sięgnęły głębokości 90 metrów. Dokumentacja ta została zatwierdzona w czerwcu tego roku. Inwestycja znajduje się w projekcie Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych do roku 2030. Wcześniej była planowana do realizacji w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego.

Nowy dojazd do przyszłej obwodnicy ominie Mierzyn
ZOS zmieni całkowicie układ komunikacyjny tego obszaru. Będzie to szczególnie zauważalne po zachodniej stronie Szczecina. Obecnie DK10, wychodząca ze Szczecina do granicy polsko-niemieckiej, przebiega przez gęsto zabudowaną miejscowość Mierzyn. Na drodze codziennie, w godzinach szczytu, tworzą się korki. Na połączeniu DK10 z ZOS powstanie węzeł Dołuje, który będzie jednym z głównych połączeń z centrum Szczecina. Biegnąca obecnie przez Mierzyn DK10 nie byłaby w stanie obsłużyć dodatkowego ruchu, dlatego potrzebny jest nowy przebieg tej drogi. Zapewni on właściwy dojazd do obwodnicy Szczecina. Dla planowanej inwestycji o długości 4,8 km zostało również zapewnione finansowanie na prace przygotowawcze obejmujące opracowanie projektu budowlanego i uzyskanie decyzji ZRID.
Inwestycja przewidziana jest do realizacji łącznie z ZOS. Prawie połowa trasy będzie przebiegać przez teren Szczecina i musi być realizowana wspólnie z samorządem. Po zawarciu z Miastem Szczecin stosownego porozumienia będzie można ogłosić przetarg na opracowanie dokumentacji dla inwestycji.

red.

powiązane – „Jednym głosem w sprawie zachodniej obwodnicy Szczecina”

Kontynuuj czytanie

Goleniów

Parkowe oświetlenie

Goleniów. Czas na uzupełnienie braków oświetlenia w najjaśniejszym parku RP i w Alei Św Jerzego.

Opublikowane

w dniu

Wprawdzie ów park i aleja mają taki nadmiar punktów oświetleniowych, że tych potłuczonych i nieświecących można niezauważyć, ale po trzech latach od zakończenia renowacji obu miejsc, czas na niezbędą wymianę i uzupełnienia. To zadanie gminy, bowiem PGK zajmuje się tam tylko zielenia parkową.

red.

powiązane – „Najjaśniejszy park 750-lecia”

Kontynuuj czytanie

Goleniów

Apart hotel w Parku

Goleniów. Jeszcze w tym roku ma ruszyć budowa hotelu pracowniczego w Goleniowskim Parku Przemysłowym.

Opublikowane

w dniu

Jak podaje gmina, inwestorem jest norweski fundusz powierniczy. Wczoraj podpisana została umowa pomiedzy inwestorem, a Zakładem Aktywności Zawodowej Goleniów. Dwukondygnacyjny obiekt zlokalizowany będzie na działce w bezpośrednim sąsiedztwie ZAZ i przeznaczony dla 445 mieszkańców. ZAZ będzie zarządał hotelem i dzięki temu zatrudni kolejne osoby niepełnosprawne. ZAZ bedzie zarządzał hotelem.

To odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie na noclegi dla pracowników tymczasowych pracujących w GPP i gminie. Jest pomyślany do stałego zakwaterowania. Ma być gorowy w przyszłym roku.

ZAZ otrzyma 600 tys zł z urzędu marszałkowskiego na wyposażenie hotelu w niezbedny sprzęt. Bedzie też mógł zatrudnić koleje osoby niepełnosprawn dla pracy na rzecz hotelu.

red.

powiązane – „Na sto tirów”

Kontynuuj czytanie
Reklama
Kontakt e-mail: gazeta@goleniowska.com,
Nasz portal przeciętnie odwiedza codziennie ok. 2000 użytkowników - oni przy okazji zobaczą reklamę, ogłoszenie, materiał promocyjny, nekrolog itp.

Na czasie