Connect with us

Goleniów

Inwestycja – 5 mln zł w goleniowskie lotnisko.

Goleniów. Wicemarszałek Tomasz Sobieraj i członek zarządu województwa Stanisław Wziątek podpisali dzisiaj notarialne oświadczenia o objęciu 5000 nowych udziałów o wartości 5 mln zł w Porcie Lotniczym Szczecin – Goleniów.

Opublikowane

w dniu

Dokapitalizowanie spółki to inwestycja w dalszy rozwój regionalnego lotniska. Do 2028 roku samorząd województwa przeznaczy na ten cel aż 40 mln zł.

Objęcie nowych udziałów o wartości 5 mln zł oznacza, że Województwo Zachodniopomorskie będzie posiadać już 22,64 proc. udziałów w spółce Port Lotniczy Szczecin – Goleniów.

  • Systematycznie wzmacniamy regionalne lotnisko, podkreślając jego znaczenie dla gospodarki, turystyki, ale też dla bezpieczeństwa mieszkańców – mówi wicemarszałek Tomasz Sobieraj. – Przyszłość Pomorza Zachodniego zależy w ogromnym stopniu od dostępności komunikacyjnej, od jakości infrastruktury transportowej, dlatego tak ważny jest dalszy rozwój portu lotniczego w Goleniowie.

Podwyższenie kapitału zakładowego jest konsekwencją podpisanego w dniu 24 lipca 2019 i aneksowanego w 2020 roku Porozumienia Wspólników Portu Lotniczego Szczecin-Goleniów Sp. z o.o. W myśl tego dokumentu do 2028 roku wsparcie ze strony Województwa Zachodniopomorskiego wyniesie łącznie 40 mln zł.

Tegoroczne dokapitalizowanie odbywa się zgodnie z Uchwałą nr 874/21 podjętą przez Zarząd Województwa w dniu 29 czerwca br. Notarialne objęcie 5000 nowych udziałów nastąpiło 7 lipca. Do skuteczności podwyższenia kapitału w spółce konieczne będzie jeszcze zatwierdzenie przedmiotowych zmian przez sąd rejestrowy.

Zachodniopomorskie samorządy systematycznie zwiększają zaangażowanie finansowe w funkcjonowanie regionalnego lotniska w Goleniowie. Miasto Szczecin posiada już 37,13 procent udziałów, a gmina Goleniów 2,42 proc. Przedsiębiorstwo Państwowe Porty Lotnicze 37,81 proc.

Stabilność finansowo-organizacyjna, dobra współpraca udziałowców portu lotniczego jest szczególnie ważna w czasie wychodzenia z koronakryzysu. Pandemia wirusa SARS CoV-2 spowodowała gwałtowny i bezprecedensowy spadek światowego ruchu lotniczego, którego odbudowa – jak prognozują eksperci – będzie trwała do 2025 roku. W tym kontekście niezbędna jest pomoc w odbudowaniu potencjału ekonomicznego Portu Lotniczego Szczecin – Goleniów tak, aby możliwe było jego samodzielne funkcjonowanie.

W roku 2020 przewieziono do i z lotniska Szczecin-Goleniów 185 958 pasażerów, co było wynikiem gorszym od uzyskanego w roku 2019 o 68 %. [W 2019 r. liczba pasażerów sięgnęła 590 tysięcy, w 2018 r. 598 tysięcy, w 2017 – 579 tysięcy.] Luzowanie obostrzeń i otwarcie granic pozwala z optymizmem spojrzeć na przyszłość branży lotniczej i znaczący wzrost liczby pasażerów.

Z lotniska Szczecin – Goleniów realizowane są regularne połącznia do Warszawy, Krakowa, Londynu, Liverpoolu, Dublina, Oslo. Od połowy czerwca odbywają się loty do Rzeszowa i chorwackiej Rijeki. Od sierpnia będzie można lecieć do Bergen i Stavanger, natomiast jesienią mają zostać wznowione loty do Kopenhagi i Lwowa. W tym sezonie Goleniów obsługuje również czartery do tureckiej Antalyi.

red.

powiązane – „Wspólnicy za lotniskiem”

Goleniów

Od 1 grudnia za śmieci 30 złotych.

Goleniów.Przed chwilą radni na sesji uchwalili zaproponowaną przez Burmistrza Roberta Krupowicza podwyżkę ceny za odbiór odpadów komunalnych z 12 na 30 złotych.

Opublikowane

w dniu

Nowa cena będzie obowiązywała od 1 grudnia, na tej samej sesji radni nie przyjęli propozycji radnych opozycyjnych w której nowa cena za odbiór odpadów komunalnych wynosiłaby 20 złotych. Według zapewnień Wiceburmistrza Banacha jeszcze dzisiaj PGK ma wznowić odbiór odpadów komunalnych.

Cała sesja była wnikliwie obserwowana przez przedstawicieli wielu poza goleniowskich mediów.

Red

powiązane – „Kryzys potrwa – odpowiada burmistrz”

Kontynuuj czytanie

Goleniów

W piątek nadzwyczajna sesja śmieciowa.

Goleniów.W najbliższy piątek radni spotkają się na nadzwyczajnej sesji zwołanej na wniosek burmistrza.

Opublikowane

w dniu

Tematem będą propozycje uchwał przygotowane przez burmistrza mające rozwiązać „kryzys śmieciowy”. Sesja rozpocznie się o 9:00.

Kolejny tydzień Goleniów i gmina coraz bardziej „zatapiają” się w nieodbieranych śmieciach. Najbardziej widoczne to jest na ulicach gdzie uliczne kosze są mocno przepełnione.

Gdyby taka sytuacja potrwała jeszcze dłużej gminie grozi zarząd komisaryczny, który może wprowadzić Wojewoda.

powiązane – „PGK – w każdej chwili jesteśmy gotowi odbierać śmieci”

red.

Kontynuuj czytanie

Goleniów

Wadium przepadło

Goleniów. Firma PPRI MAZUR zrezygnowała z zakupu działki w GPP.

Opublikowane

w dniu

W związku z tym burmistrz w swoim zarządzeniu postanowił o odstąpieniu od zawarcia notarialnej umowy sprzedaży nieruchomości położonej w obrębie Łozienica na terenie Goleniowskiego Parku Przemysłowego, w skład której wchodzi działka oznaczona numerem ewidencyjnym 55/8 o powierzchni 1,7775ha, z Firmą MAZUR SPECJALISTYCZNE PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INŻYNIERYJNYCH z siedzibą w Łozienicy przy ulicy Prostej nr 26, która została ustalona nabywcą ww. nieruchomości w drodze przetargu publicznego nieograniczonego w dniu 12 sierpnia 2021r.

Wpłacone wadium w kwocie 130.680zł (słownie: sto trzydzieści tysięcy sześćset osiemdziesiąt złotych) nie podlega zwrotowi i przepada na rzecz gminy. Działka natomiast będzie ponownie wystawiona na sprzedaż.

red.

powiązane – „Kryzys potrwa – odpowiada burmistrz”

Kontynuuj czytanie
Reklama
Kontakt e-mail: gazeta@goleniowska.com,
Nasz portal przeciętnie odwiedza codziennie ok. 2000 użytkowników - oni przy okazji zobaczą reklamę, ogłoszenie, materiał promocyjny, nekrolog itp.

Na czasie