Connect with us

Przybiernów

Innowacyjne boisko w Miodowicach

Przybiernów. Z końcem października 2021 roku, zakończyła się w Miodowicach realizacja projektu współfinansowana przez Unię Europejską.

Opublikowane

w dniu

Jak podaje gmina, to z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 i projektu pn. „Rewitalizacja szansą na aktywną integrację” zrealizowano tę inwestycję.

Realizatorem przedsięwzięcia pod tytułem ,,Innowacja boiska do piłki nożnej poprzez budowę trybun sportowych oraz piłkochwytów w celu integracji społeczeństwa i zwiększenia bezpieczeństwa użytkowania obiektu sportowego” było sołectwo Miodowice wraz z mieszkańcami oraz urząd gminy w Przybiernowie. W ramach inwestycji wybudowano trybuny sportowe oraz piłkochwyty na boisku do gry w piłkę nożną w Miodowicach. Inwestycja ma na celu zwiększyć funkcjonalność i bezpieczeństwo obiektu, z którego będą mogły korzystać dzieci i dorośli, co wpłynie na zwiększenie jego użyteczności i aktywność oraz integracje nie tylko dzieci i młodzieży, ale wszystkich mieszkańców. Uzupełnienie boiska w trybuny sportowe oraz piłkochwyty umożliwiło zwiększenie i poprawę jakości działań na rzecz miejscowości. Wydarzenia sportowe integrują pokolenia oraz dają możliwość aktywnego spędzania wolnego czasu na powietrzu i zwiększanie aktywności fizycznej.
Wykonany projekt miał na celu poprawę jakości życia oraz zwiększenie aktywności mieszkańców.
Przedsięwzięcie zostało zrealizowane dzięki staraniom członków społeczności lokalnej.

red.

powiaząne – „Stół dla szpitala”

Przybiernów

Przetarg na MOP Przybiernów

Przybiernów. Na oddanym do ruchu w ubiegłym roku odcinku S3 Brzozowo – Miękowo powstały MOP-y Przybiernów Zachód i Wschód (z rezerwą pod stację paliw i restaurację).

Opublikowane

w dniu

GDDKiA rozpoczęła przetarg na wyłonienie ich dzierżawcy, na oferty czekają do 21 lipca br. W przetargu będą mogły wystartować podmioty prowadzące minimum trzy stacje paliw przez 3 lata, które uzyskały średni roczny przychód za ostatnie dwa lata nie mniejszy niż 10 mln zł. O wyborze ofert będzie decydowała wysokość miesięcznego czynszu podstawowego (nie mniejszy niż 15 tys. zł. za MOP).

red.

powiązane – „Modernizacja pałacu”

Kontynuuj czytanie

Przybiernów

Majówka w Przybiernowie

Przybiernów. Co się będzie działo w najbliższy weekend w gminie – zobacz plakat obok.

Opublikowane

w dniu

Kontynuuj czytanie

Przybiernów

Modernizacja pałacu

Przybiernów. Modernizacja zabytkowego pałacu w Buku. Książnica Pomorska z unijnym wsparciem na inwestycję

Opublikowane

w dniu

Książnica Pomorska im. Stanisława Staszica zamierza zmodernizować zabytkowy pałac w Buku koło Przybiernowa. Remont obiektu pełniącego rolę m.in. biblioteki i ośrodka szkoleniowego, odbędzie się dzięki zastrzykowi unijnych funduszy. Przekaże je Urząd Marszałkowski z puli RPO WZ 2014-2020. To prawie 1,7 mln zł.

Przygotowany przez Książnicę Pomorską plan remontu zakłada wymianę dachu, odnowienie pomieszczeń magazynowych, częściową modernizację sieci elektrycznej oraz zakup schodołazu dla osób z niepełnosprawnościami. Wszystko po to, by zachować historyczną konstrukcję gmachu, zapewnić odpowiednie warunki do znajdujących się wewnątrz obiektu zbiorów i ponownie umożliwić organizację wydarzeń poświęconych promocji historii i kultury regionu. Obecnie w związku z niezadawalającym stanem technicznym poszycia i więźby dachowej budynek został częściowo wyłączony z eksploatacji.

Koszt oszacowano na ponad 2,2 mln zł. Modernizację wesprze środkami unijnymi Urząd Marszałkowski. To blisko 1,7 mln zł. Fundusze pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Termin realizacji prac określono od lipca 2022 roku do października 2023 roku.

Późnorenesansowy pałac rodziny Flemingów w Buku w gminie Przybiernów należy do Książnicy Pomorskiej od 1990 roku. Położony jest w niezwykle atrakcyjnym turystycznie miejscu, na szlaku między Golczewem a Czarnogłowami, w otulinie Puszczy Goleniowskiej. W obiekcie przechowywane są książki pochodzące z różnych przedwojennych bibliotek pomorskich. To zbiory liczące w sumie około 40 tys. woluminów, głównie w języku niemieckim, francuskim, angielskim i łacinie. Do zabytkowego budynku przylega XIX-wieczny park, gdzie rosną dęby, lipy oraz buki.

red.

powiązane – „Połączenie etapami”

Kontynuuj czytanie
Reklama
Kontakt e-mail: gazeta@goleniowska.com,
Nasz portal przeciętnie odwiedza codziennie ok. 2000 użytkowników - oni przy okazji zobaczą reklamę, ogłoszenie, materiał promocyjny, nekrolog itp.

Na czasie