Connect with us

Przybiernów

Innowacyjne boisko w Miodowicach

Przybiernów. Z końcem października 2021 roku, zakończyła się w Miodowicach realizacja projektu współfinansowana przez Unię Europejską.

Opublikowane

w dniu

Jak podaje gmina, to z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 i projektu pn. „Rewitalizacja szansą na aktywną integrację” zrealizowano tę inwestycję.

Realizatorem przedsięwzięcia pod tytułem ,,Innowacja boiska do piłki nożnej poprzez budowę trybun sportowych oraz piłkochwytów w celu integracji społeczeństwa i zwiększenia bezpieczeństwa użytkowania obiektu sportowego” było sołectwo Miodowice wraz z mieszkańcami oraz urząd gminy w Przybiernowie. W ramach inwestycji wybudowano trybuny sportowe oraz piłkochwyty na boisku do gry w piłkę nożną w Miodowicach. Inwestycja ma na celu zwiększyć funkcjonalność i bezpieczeństwo obiektu, z którego będą mogły korzystać dzieci i dorośli, co wpłynie na zwiększenie jego użyteczności i aktywność oraz integracje nie tylko dzieci i młodzieży, ale wszystkich mieszkańców. Uzupełnienie boiska w trybuny sportowe oraz piłkochwyty umożliwiło zwiększenie i poprawę jakości działań na rzecz miejscowości. Wydarzenia sportowe integrują pokolenia oraz dają możliwość aktywnego spędzania wolnego czasu na powietrzu i zwiększanie aktywności fizycznej.
Wykonany projekt miał na celu poprawę jakości życia oraz zwiększenie aktywności mieszkańców.
Przedsięwzięcie zostało zrealizowane dzięki staraniom członków społeczności lokalnej.

red.

powiaząne – „Stół dla szpitala”

Przybiernów

Zumba ma powodzenie

Przybiernów. Dużym powodzeniem cieszą się organizowane od niedawna w Gminnym Ośrodku Kultury zajęcia z zumby.

Opublikowane

w dniu

Zajęcia, które prowadzi Katarzyna Bindas, odbywają się w każdy poniedziałek, od godz. 19.30. Póki co zainteresowanie pań, które w ten sposób chcą nie tylko potańczyć, ale zadbać o zdrowie i kondycję, nie słabnie. Wręcz przeciwnie, chętnych nie brakuje – chcą nawet większej sali.

Wszystkim uczestniczkom zajęć zumby życzymy zatem wytrwałości i dobrej zabawy podczas kolejnych treningów!

red.

powiązane – „W kwietniu zakończenie”

Kontynuuj czytanie

Przybiernów

W kwietniu zakończenie

Przybiernów. Trwa budowa ujęcia wody, stacji uzdatniania wody oraz sieci wodociągowej w miejscowościach Budzieszewice i Łoźnica.

Opublikowane

w dniu

Jak podaje gmina, Inwestycja ta pod nazwą „Budowa ujęcia wody, stacji uzdatniania wody oraz sieci wodociągowej i biologicznych oczyszczalni ścieków dla miejscowości Budzieszewice, Łoźnica, Dzieszkowo”, ma być zakończona do 30.04.2023r. Po tym terminie gmina przystąpi do rozliczania dofinansowania. Gmina wybierze administratora sieci, następnie mieszkańcy, którzy złożyli deklaracje przyłączenia nieruchomości do wodociągu i podpisali umowy z gminą będą mogli wystąpić o warunki techniczne podłączenia do wskazanego administratora. Zgodnie z umowami zawartymi z mieszkańcami zainteresowanymi przyłączeniem do sieci, mają oni 6 miesięcy na podłączenie się.

red.

powiązane – „Zajezdnia po remoncie”

Kontynuuj czytanie

Przybiernów

Zajezdnia po remoncie

Przybiernów. Zakończyły się prace przy remoncie zajezdni autobusowej w Przybiernowie.

Opublikowane

w dniu

Jak podaje gmina, poprzednia nawierzchnia zatoki autobusowej była wykonana z płyt betonowych. Nawierzchnia była w złym stanie technicznym. Posiadał liczne ubytki oraz nierówności podłużne poprzeczne, co powodowało zastoiska wody.

Remont polegał na wykonaniu remontu nawierzchni zatoki autobusowej. Szerokość jezdni zatoki autobusowej po remoncie wynosi od 5,2 – do 6,0 m. Nawierzchnia wykonana jest z kostki brukowej betonowej gr. 10 cm na podsypce cementowo – piaskowej gr. 5 cm. Nawierzchnię została obramowana za pomocą krawężnika betonowego 15×22 cm na ławie z betonu C12/15. Od strony chodnika wykonano wymianę krawężnika betonowego 15×30 cm. W ramach prac odtworzono pasy zieleni wokół zatoki autobusowej.

Zadania zostały sfinansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Środki pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach wygranego konkursu Wzrastająca odporność.

red.

powiązane – „48. fałszywych alarmów”

Kontynuuj czytanie
Reklama
Kontakt e-mail: gazeta@goleniowska.com,
Nasz portal przeciętnie odwiedza codziennie ok. 2000 użytkowników - oni przy okazji zobaczą reklamę, ogłoszenie, materiał promocyjny, nekrolog itp.

Na czasie