Connect with us

Powiat

Informacja o stanie szpitalnej spółki

Na ostatniej ubiegłorocznej sesji rady powiatu goleniowskiego, prezes spółki „Szpitalne Centrum Medyczne”, która zarządza szpitalem powiatowym w Goleniowie, przedstawiła informacje o stanie spółki za rok. 2019.

goleniowska.com

Opublikowane

w dniu

Prezes Katarzyna Kęcka swoją obszerną informację zaprezentowaną na sesji radnym, zebrała
dla naszych czytelników w bardziej zwięzłą formę, którą in extenso niżej prezentujemy. Na
zaplanowanej na 30 stycznia br sesji rady powiatu prezes Kęcka ma złożyć kolejną taką,
aktualną informację.

„Informacja o sytuacji Spółki za rok 2019

Szpitalne Centrum Medyczne w Goleniowie sp. z.o.o w swojej strukturze posiada
Dzienny ośrodek rehabilitacji, Zakład opiekuńczo-leczniczy, jednostki szpitalne:

 • oddział internistyczny, położniczo-ginekologiczny, noworodkowy, intensywnej opieki
  medycznej, chirurgiczny, pediatryczny,
 • izba przyjęć, blok operacyjny,
 • dział farmacji szpitalnej,
 • laboratorium, bank krwi
  W okresie od 01.01 – 31.12.2019 r – zrealizowano 5068 hospitalizacji, udzielono 51
  922 świadczeń zdrowotnych w poradniach.

Diagnoza przyczyn trudnej sytuacji podmiotu:

 • niekorzystne zjawiska gospodarcze, które bezpośrednio wpłynęły na kondycję placówki – brak pieniędzy w systemie, monopol Narodowego Funduszu Zdrowia jako płatnika finansującego działalność medyczną, zbyt niska wycena świadczeń (poziom ryczałtu nie pozwala na zakup sprzętu, na inwestycje), wprowadzenie ryczałtu,
 • brak kadry lekarskiej, wysokie wynagrodzenia specjalistów,
 • wysokie koszty działalności szpitala w tym: wzrost wynagrodzeń personelu pielęgniarskiego (kwota bazowa 4200,00 zł), cen leków, usług sprzątających, energii (wzrost od stycznia o 48%), wody, odpadów, nierentowność i nierównomierność wyceny świadczeń,
 • wprowadzenie norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych,
 • wprowadzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych (ok. 1,5 % kosztów zwiększających wynagrodzenie po stronie pracodawcy),
 • wprowadzenie przepisów dotyczącego minimalnego wynagrodzenia od 1 stycznia 2020r.,
 • obarczenie kosztami diagnozowania pacjentów przez inne podmioty działające na rynku
 • zmiany społeczne – poszukiwanie podmiotów leczniczych, które posiadają lepszy sprzęt, konkurencyjną cenę
 • czynnik ludzki – brak kadry, wypalenie zawodowe, brak następstwa pokoleń, średnia wieku zatrudnionego personelu

Na przestrzeni lat 2016 – 2019 najbardziej odczuwalny wzrost kosztów:

 • osobowych
 • leków, materiałów medycznych i diagnostycznych
 • sprzętu medycznego, utrzymania obiektów
 • kosztów rodzajowych (naprawy sprzętu – w roku 2019 ponad 365 tys. pln;
  sprzątanie, odpady medyczne)

Planowane zwiększenie przychodów i plany inwestycyjne:

 • rozszerzenie usług komercyjnych – poradnie specjalistyczne, badania przy użyciu aparatu Holtera, badania USG, zwiększenie liczby badań laboratoryjnych, badania Tomografii Komputerowej,
 • zakontraktowanie świadczeń w poradni pediatrycznej
 • pozyskanie większej liczby pacjentów do POZ – prowadzenie badań profilaktycznych
  CHUK, patronaże noworodkowe, wizyty w edukacji przedporodowej, porady po
  zabiegach ginekologicznych i onkologicznych
 • poradnia Medycyny Pracy
 • dostosowanie Oddziału Intensywnej Opieki Medycznej do wymogów formalnych
  (dodatkowe stanowisko)
 • dostosowanie pomieszczeń budynku po II Oddziale Wewnętrznym na potrzeby
  DPS”

Powiat

Protest rolników

Powiat. Blokady dróg, wiaduktów oraz wizyty pod biurami poselskimi i senatorskimi. Tak wyglądać miały dzisiejsze protesty rolników reprezentujących głównie branżę futerkową i drobiarską.

Leszek Ozimek

Opublikowane

w dniu

Jak podaje PR Szczecin, rolnicy zapowiadali, „stopniowy paraliż kraju” już od godz. Godzinie 8. W powiecie goleniowskim utrudnień na drogach z tego powodu nie było – najbliżej rolnicy protestowali w Stargardzie i Trzebiatowie.

 • Protest rolników dotyczy przede wszystkim tzw. „piątki dla zwierząt” – mówi przedsiębiorca z Nowogardu Damian Simiński. – Apeluję do posłów województwa zachodniopomorskiego o rozsądek i daleko idącą troskę i wzgląd na dobro obywatela naszego województwa. Patrząc przez pryzmat mojego powiatu – powiatu goleniowskiego – delegalizacja branży futerkowej i ograniczenie w branży drobiarskiej są wyrokiem na całe życie dla przedsiębiorców, którzy rozpoczęli tą działalność.

Zdaniem Damiana Simińskiego, tylko w powiecie goleniowskim zagrożonych utratą pracy w tej branży jest około 1,5 tysiąca osób.

red.

powiązane – „Samospis idzie słabo”

Kontynuuj czytanie

Powiat

Liczenia nie było

Powiat. W ostatniej chwili odwołano liczenie uczestnictwa w niedzielnej Mszy Świętej i przyjmowania Najświętszego Sakramentu.

Leszek Ozimek

Opublikowane

w dniu

W specjalnym komunikacie wydanym w piątek przez biuro prasowe Konferencja Episkopatu Polski poinformowano, że w związku z wprowadzeniem nowych zasadach w żółtych i czerwonych strefach, oraz w trosce o zdrowie i życie wiernych, planowane na niedzielę 18 października coroczne liczenie wiernych nie odbędzie się w podanym terminie.

red.

powiązane – „Policzymy się w kościele”

Kontynuuj czytanie

Powiat

Powiat jednak nie pozbawił dróg…

Powiat. Na wczorajszej sesji starosta wycofał uchwały dotyczące pozbawienia kilku dróg kategorii dróg powiatowych.

Leszek Ozimek

Opublikowane

w dniu

Na wcześniejszej komisji interweniowali w tej sprawie burmistrzowie z Goleniowa i Maszewa, których gminy miały przejąć odcinki dróg od powiatu. Uznał to starosta i uchwały, które były jedynym punktem obrad wycofał – co zakończyło parominutową sesję.

red.

powiązane – „Będą pozbawiać drogi…”

Kontynuuj czytanie
Reklama
Kontakt e-mail: gazeta@goleniowska.com,
Nasz portal przeciętnie odwiedza codziennie ok. 2000 użytkowników - oni przy okazji zobaczą reklamę, ogłoszenie, materiał promocyjny, nekrolog itp.

Na czasie