Connect with us

Powiat

Informacja o stanie szpitalnej spółki

Na ostatniej ubiegłorocznej sesji rady powiatu goleniowskiego, prezes spółki „Szpitalne Centrum Medyczne”, która zarządza szpitalem powiatowym w Goleniowie, przedstawiła informacje o stanie spółki za rok. 2019.

goleniowska.com

Opublikowane

w dniu

Prezes Katarzyna Kęcka swoją obszerną informację zaprezentowaną na sesji radnym, zebrała
dla naszych czytelników w bardziej zwięzłą formę, którą in extenso niżej prezentujemy. Na
zaplanowanej na 30 stycznia br sesji rady powiatu prezes Kęcka ma złożyć kolejną taką,
aktualną informację.

„Informacja o sytuacji Spółki za rok 2019

Szpitalne Centrum Medyczne w Goleniowie sp. z.o.o w swojej strukturze posiada
Dzienny ośrodek rehabilitacji, Zakład opiekuńczo-leczniczy, jednostki szpitalne:

 • oddział internistyczny, położniczo-ginekologiczny, noworodkowy, intensywnej opieki
  medycznej, chirurgiczny, pediatryczny,
 • izba przyjęć, blok operacyjny,
 • dział farmacji szpitalnej,
 • laboratorium, bank krwi
  W okresie od 01.01 – 31.12.2019 r – zrealizowano 5068 hospitalizacji, udzielono 51
  922 świadczeń zdrowotnych w poradniach.

Diagnoza przyczyn trudnej sytuacji podmiotu:

 • niekorzystne zjawiska gospodarcze, które bezpośrednio wpłynęły na kondycję placówki – brak pieniędzy w systemie, monopol Narodowego Funduszu Zdrowia jako płatnika finansującego działalność medyczną, zbyt niska wycena świadczeń (poziom ryczałtu nie pozwala na zakup sprzętu, na inwestycje), wprowadzenie ryczałtu,
 • brak kadry lekarskiej, wysokie wynagrodzenia specjalistów,
 • wysokie koszty działalności szpitala w tym: wzrost wynagrodzeń personelu pielęgniarskiego (kwota bazowa 4200,00 zł), cen leków, usług sprzątających, energii (wzrost od stycznia o 48%), wody, odpadów, nierentowność i nierównomierność wyceny świadczeń,
 • wprowadzenie norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych,
 • wprowadzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych (ok. 1,5 % kosztów zwiększających wynagrodzenie po stronie pracodawcy),
 • wprowadzenie przepisów dotyczącego minimalnego wynagrodzenia od 1 stycznia 2020r.,
 • obarczenie kosztami diagnozowania pacjentów przez inne podmioty działające na rynku
 • zmiany społeczne – poszukiwanie podmiotów leczniczych, które posiadają lepszy sprzęt, konkurencyjną cenę
 • czynnik ludzki – brak kadry, wypalenie zawodowe, brak następstwa pokoleń, średnia wieku zatrudnionego personelu

Na przestrzeni lat 2016 – 2019 najbardziej odczuwalny wzrost kosztów:

 • osobowych
 • leków, materiałów medycznych i diagnostycznych
 • sprzętu medycznego, utrzymania obiektów
 • kosztów rodzajowych (naprawy sprzętu – w roku 2019 ponad 365 tys. pln;
  sprzątanie, odpady medyczne)

Planowane zwiększenie przychodów i plany inwestycyjne:

 • rozszerzenie usług komercyjnych – poradnie specjalistyczne, badania przy użyciu aparatu Holtera, badania USG, zwiększenie liczby badań laboratoryjnych, badania Tomografii Komputerowej,
 • zakontraktowanie świadczeń w poradni pediatrycznej
 • pozyskanie większej liczby pacjentów do POZ – prowadzenie badań profilaktycznych
  CHUK, patronaże noworodkowe, wizyty w edukacji przedporodowej, porady po
  zabiegach ginekologicznych i onkologicznych
 • poradnia Medycyny Pracy
 • dostosowanie Oddziału Intensywnej Opieki Medycznej do wymogów formalnych
  (dodatkowe stanowisko)
 • dostosowanie pomieszczeń budynku po II Oddziale Wewnętrznym na potrzeby
  DPS”

Powiat

Nowa droga przy S3

Na trasie przebudowy S3 pomiędzy Kliniskami a Goleniowem, trwają intensywne prace przy wytyczaniu nowej drogi.

goleniowska.com

Opublikowane

w dniu

To droga wspomagająca wzdłuż S3 od strony jezdni prowadzącej na Goleniów, która będzie służyła leśnikom i grzybiarzom jako dojazd do lasu. Wjazd do niej możliwy będzie tylko z węzła Kliniska, lub od strony drogi z Klinisk na Stawno. Innych zjazdów na tę drogę z S3 nie będzie.

Przeczytaj też:
Jest kładka nad S3
Czeka na wyburzenie

Kontynuuj czytanie

Powiat

Pucice wyburzone

Dobiega końca wyburzanie budynków w Puciach k.Klinisk na trasie budowy S3.

goleniowska.com

Opublikowane

w dniu

Jak pisaliśmy budynek mieszkalny i sąsiadujące z nim gospodarcze, zostały już opuszczone przez mieszkańców. W tym tygodniu rozpoczęła się ich rozbiórka, która właśnie się kończy. Po jej zakończeniu w tym miejscu będzie przebiegała nowa jezdnia S3 w kierunku Goleniowa.

Kontynuuj czytanie

Powiat

Ferie w lesie?

Propozycje aktywnego spędzenia czasu dla uczniów Województwa Zachodniopomorskiego przygotowały Nadleśnictwa Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie.

goleniowska.com

Opublikowane

w dniu

– W nadleśnictwach nasi pracownicy poprowadzą zajęcia z edukacji leśnej, pokażą drewno jako surowiec do zagospodarowania w różnych obszarach, pokażemy jak dbamy o środowisko czy jak odczytywać znaki i tropy w lesie. Każda pogoda jest dobra na spacer w lesie, tylko trzeba odpowiednio się ubrać – przekonuje dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie Andrzej Szelążek. 

Daty wydarzeń w poszczególnych nadleśnictwach naszego powitu:

14.02/17.02 – Nadleśnictwo Rokita „Zajęcie terenowe na szkółce leśnej”

17.02 – Nadleśnictwo Goleniów – „Las bliżej nas” – wycieczka

18.02 – Nadleśnictwo Kliniska warsztaty „Drewno surowiec doskonały”

19.02 – Nadleśnictwo Rokita „Rozpoznawanie tropów”

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie zaprasza do aktywnego spędzenia czasu w lesie. Na turystów czekają specjalne miejsca odpoczynku przy drogach czy plenerowe miejsca zabaw: ośrodek edukacji w Kliniskach czy w Glinnej. W Kliniskach dodatkowo można obejrzeć hodowlę konika polskiego. 

Przeczytaj też:
Plądrują leśne parkingi
Zmarł nadleśniczy
Myśliwi w ekosystemie

Kontynuuj czytanie
Reklama

Na czasie