Connect with us

Powiat

Informacja o stanie szpitalnej spółki

Na ostatniej ubiegłorocznej sesji rady powiatu goleniowskiego, prezes spółki „Szpitalne Centrum Medyczne”, która zarządza szpitalem powiatowym w Goleniowie, przedstawiła informacje o stanie spółki za rok. 2019.

goleniowska.com

Opublikowane

w dniu

Prezes Katarzyna Kęcka swoją obszerną informację zaprezentowaną na sesji radnym, zebrała
dla naszych czytelników w bardziej zwięzłą formę, którą in extenso niżej prezentujemy. Na
zaplanowanej na 30 stycznia br sesji rady powiatu prezes Kęcka ma złożyć kolejną taką,
aktualną informację.

„Informacja o sytuacji Spółki za rok 2019

Szpitalne Centrum Medyczne w Goleniowie sp. z.o.o w swojej strukturze posiada
Dzienny ośrodek rehabilitacji, Zakład opiekuńczo-leczniczy, jednostki szpitalne:

 • oddział internistyczny, położniczo-ginekologiczny, noworodkowy, intensywnej opieki
  medycznej, chirurgiczny, pediatryczny,
 • izba przyjęć, blok operacyjny,
 • dział farmacji szpitalnej,
 • laboratorium, bank krwi
  W okresie od 01.01 – 31.12.2019 r – zrealizowano 5068 hospitalizacji, udzielono 51
  922 świadczeń zdrowotnych w poradniach.

Diagnoza przyczyn trudnej sytuacji podmiotu:

 • niekorzystne zjawiska gospodarcze, które bezpośrednio wpłynęły na kondycję placówki – brak pieniędzy w systemie, monopol Narodowego Funduszu Zdrowia jako płatnika finansującego działalność medyczną, zbyt niska wycena świadczeń (poziom ryczałtu nie pozwala na zakup sprzętu, na inwestycje), wprowadzenie ryczałtu,
 • brak kadry lekarskiej, wysokie wynagrodzenia specjalistów,
 • wysokie koszty działalności szpitala w tym: wzrost wynagrodzeń personelu pielęgniarskiego (kwota bazowa 4200,00 zł), cen leków, usług sprzątających, energii (wzrost od stycznia o 48%), wody, odpadów, nierentowność i nierównomierność wyceny świadczeń,
 • wprowadzenie norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych,
 • wprowadzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych (ok. 1,5 % kosztów zwiększających wynagrodzenie po stronie pracodawcy),
 • wprowadzenie przepisów dotyczącego minimalnego wynagrodzenia od 1 stycznia 2020r.,
 • obarczenie kosztami diagnozowania pacjentów przez inne podmioty działające na rynku
 • zmiany społeczne – poszukiwanie podmiotów leczniczych, które posiadają lepszy sprzęt, konkurencyjną cenę
 • czynnik ludzki – brak kadry, wypalenie zawodowe, brak następstwa pokoleń, średnia wieku zatrudnionego personelu

Na przestrzeni lat 2016 – 2019 najbardziej odczuwalny wzrost kosztów:

 • osobowych
 • leków, materiałów medycznych i diagnostycznych
 • sprzętu medycznego, utrzymania obiektów
 • kosztów rodzajowych (naprawy sprzętu – w roku 2019 ponad 365 tys. pln;
  sprzątanie, odpady medyczne)

Planowane zwiększenie przychodów i plany inwestycyjne:

 • rozszerzenie usług komercyjnych – poradnie specjalistyczne, badania przy użyciu aparatu Holtera, badania USG, zwiększenie liczby badań laboratoryjnych, badania Tomografii Komputerowej,
 • zakontraktowanie świadczeń w poradni pediatrycznej
 • pozyskanie większej liczby pacjentów do POZ – prowadzenie badań profilaktycznych
  CHUK, patronaże noworodkowe, wizyty w edukacji przedporodowej, porady po
  zabiegach ginekologicznych i onkologicznych
 • poradnia Medycyny Pracy
 • dostosowanie Oddziału Intensywnej Opieki Medycznej do wymogów formalnych
  (dodatkowe stanowisko)
 • dostosowanie pomieszczeń budynku po II Oddziale Wewnętrznym na potrzeby
  DPS”

Aktualności

Kilogram amfetaminy i coś jeszcze.

Goleniów. Ponad kilogram amfetaminy, 678 tabletek ekstazy i 330 gramów marihuany przechwycili niedawno goleniowscy policjanci.

goleniowska.com

Opublikowane

w dniu

Zatrzymano dwóch mężczyzn (22 i 26 lat), którzy decyzją sądu trafili na trzy miesiące do aresztu. Grozi im kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Red.

Powiązane – „Skandaliczne śledztwo – jest reakcja ministerstwa

Kontynuuj czytanie

Powiat

Hołownia – pierwsza wizyta w naszym powiecie

Goleniów. Kandydat na prezydenta RP przez godzinę rozmawiał w piątek 28 lutego w wiejskiej świetlicy w Bolechowie pod Goleniowem, z blisko pięćdziesiątka zebranych.

goleniowska.com

Opublikowane

w dniu

Byli nie tylko mieszkańcy Bolechowa, ale przede wszystkim przyjezdni z niedalekiego Goleniowa. Szymon Hołownia przyjechał z goleniowskiego lotniska prawie punktualnie czarnym, luksusowym BMW na poznańskich numerach, w towarzystwie wspierającego go Michała Kobosko (były redaktor naczelny „Newsweek Polska” i „Dziennik Gazeta Prawna”) oraz kierującego jego sztabem wyborczym Jacka Cichockiego (szef MSW w rządzie D.Tuska). Ten ostatni zapytany przez nas dlaczego spotkanie w małym Bolechowie powiedział, że dostali bardzo miłe zaproszenie i starają się odpowiadać na każde – szczególnie w takich miejscach jak Bolechowo. Ponieważ wszędzie być nie mogą, to wybierają te, gdzie jest po prostu po drodze. W tym wypadku z Bolechowa Hołownia pojechał na spotkania w Szczecinie. Jego wizyta w Bolechowie była pierwszą w kampanii prezydenckiej w powiecie goleniowskim.

Jak przebiegało samo spotkanie pokazuje nasza filmowa relacja obok.

Powiązane – „Prezydent wpadł na obiad”, „W Polsce Duda, w Goleniowie Komorowski”, „Zgromadzenie narodowe

Kontynuuj czytanie

Powiat

Antysmogowy pilotaż – na razie bez gmin naszego powiatu

Powiat. Rusza pilotażowy program antysmogowy na Pomorzu Zachodnim. Mieszkańcy zachodniopomorskich gmin w łatwy sposób będą mogli starać się o granty na wymianę starych źródeł ciepła oraz na termomodernizację. Co ważne, w pilotażu nie obowiązują kryteria dochodowe. Jako pierwsza do programu przystępiła wczoraj Gmina Miasto Szczecin.

Avatar

Opublikowane

w dniu

Możliwość wprowadzenia pilotażowego programu antysmogowego ze wsparciem środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 to wynik pozytywnie zakończonych w lipcu 2018 r. negocjacji z Komisją Europejską. Wcześniej takiej możliwości nie było. Przyjęty pilotaż charakteryzują proste zasady dofinansowania projektów. Mieszkańcy będą mogli ubiegać się o kwotę wsparcia do 7,5 tys. zł przy wymianie starego źródła ciepła i od 25 tys. do 50 tys. zł przy termomodernizacji. Co ważne w programie nie ma kryteriów dochodowych. Zachodniopomorski Program Antysmogowy to tzw. projekt parasolowy. Oznacza to, że w pierwszej kolejności gminy składały wnioski o dofinansowanie ze środków RPO, w imieniu swoich mieszkańców. Ten etap został już zakończony. Wybrano projekty skierowane do dofinansowania w dwóch działaniach, które składają się na budżet programu:

 1. Poprawa jakości powietrza – Zachodniopomorski Program Antysmogowy – z tych środków gminy będą mogły finansować likwidowanie szkodliwego dla środowiska źródła ciepła, a więc pieca węglowego lub kotła na węgiel i zastąpienie go nową jednostką wytwarzającą ciepło w oparciu o spalanie gazu lub inne źródło energii.
 2. Termomodernizacja budynków jednorodzinnych – Zachodniopomorski Program Antysmogowy – w ramach działania możliwe będzie przeprowadzenie termomodernizacji budynków jednorodzinnych wraz ze zmianą indywidualnych systemów ogrzewania na bardziej ekologiczne.

Teraz zachodniopomorskie samorządy po podpisaniu umów o dofinansowanie projektów, ogłoszą nabory wśród swoich mieszkańców. Uproszczone wnioski o pomoc finansową będzie można składać już w swoich miejscowościach. W ramach poprawy jakości powietrza wsparcie przyznano 25 projektom. Łączna kwota dofinansowania to ponad 15,1 mln zł. Szacuje się, że realizacja powyższych projektów doprowadzi do wymiany 2078 szt. źródeł ciepła, co przyczyni się do redukcji CO2 na poziomie 11 839,63 ton równoważnika CO2 oraz spadku emisji pyłów na poziomie 17,84 Mg/rok. W termomodernizacji budynków jednorodzinnych do dofinansowania skierowano 14 projektów. Łączna kwota wsparcia to ponad 18 mln zł. Szacuje się, że wyniku realizacji powyższych projektów zostanie wymienionych około 433 źródeł ciepła i zostanie przeprowadzonych tyle samo termomodernizacji budynków jednorodzinnych.

W najbliższym czasie zostaną podpisane umowy z kolejnymi zachodniopomorskimi gminami, m.in. Miastem Szczecinek, Gminą Miastem Koszalin, Gminą Miasto Świnoujście, Gminą Myślibórz, Międzyzdroje, Biały Bór oraz Gminą Miasto Stargard. Kolejne umowy są w trakcie przygotowania.

red.

powiązane – „Gmina dołoży do wymiany pieców„, „Chcesz wymienić piec? Weź dopłatę!

Kontynuuj czytanie
Reklama

Na czasie