Connect with us

Goleniów

Ina w stanie średnim

Goleniów. Na razie wylanie rzeki Iny nam nie grozi, bo jej poziom jest w stanie średnim.

Opublikowane

w dniu

A w Stargardzie nawet niskim. Jak podaje Biuro Prognoz Hydrologicznych we Wrocławiu Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Poznaniu, jej obecny stan w Goleniowie to 162 cm, przy ostrzegawczym 270 cm, a alarmowym 320 cm. W Stargardzie Ina ma teraz 74 cm, przy stanie ostrzegawczym 250 cm i alarmowym 280 cm.

red.

powiązane – „Brak szczepienie – bez dyskryminacji”

Goleniów

W 75. rocznicę egzekucji

Goleniów. Kilkadziesiąt osób oddało wczoraj hołd niezłomnemu bohaterowi rtm. Witoldowi Pileckiemu, w 75 rocznicę jego egzekucji.

Opublikowane

w dniu

Na Placu Rotmistrza Pileckiego o godzinie 21.00 zebrani odmówili Różaniec za Ojczyznę, a Marek Dębiński powiedział m.in.:”…Panie Rotmistrzu Pilecki! Jest Pan symbolem bohaterstwa i niezłomności. Dewiza „Bóg Honor i Ojczyzna” była dla Pana wyznacznikiem czynów, które wpisywał Pan w wieniec swojej sławy. Dzisiaj w „Międzynarodowym Dniu Bohaterów Walki z Totalitaryzmem” i w godzinie Pana śmierci, pragniemy złożyć Panu oraz wszystkim tym, którzy nie złożyli broni i podjęli walkę z okupantem niemieckim, a później z czerwoną tyranią, hołd i wyrazy szacunku…”

Uroczystość zorganizaowała parafia pw. Św. Katarzyny.

red.

powiązane – „Uczcijmy Bohatera”

Kontynuuj czytanie

Goleniów

Kościuszki 3 – jest decyzja nadzoru budowlanego

Goleniów. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Goleniowie wydał decyzję w sprawie stanu technicznego budynku przy ul. Kościuszki 3.

Opublikowane

w dniu

Z decyzji podpisanej przez Hannę Krugły wynika, że budynkowi nie zagraża katastrofa budowlana, a wspólnota mieszkaniowa budynku otrzymała zalecenia, na których wykonanie ma czas do 31 sierpnia tego roku. Mają one doprowadzić budynek do stanu zgodnego z prawem. Stopień pilności tych prac określono w decyzji jako II – należy je wykonać do trzech lat od wykonania ekspertyzy z roku 2020.

W załączeniu decyzja PINB.

red.

powiązane – „Zagrożony budynek – nadzór budowlany przejmuje sprawę”

Kontynuuj czytanie

Goleniów

Zmiana czynników wpływających na wysokość czynszu

Goleniów. Na dzisiejszej sesji rada miejska uchwaliła katalog czynników wpływających na stawkę czynszu w gminnych lokalach komunalnych.

Opublikowane

w dniu

Jak czytamy w uzasadnieniu do tej uchwały, obecnie wpływy uzyskiwane z najmu lokali komunalnych nie rekompensują kosztów utrzymania zasobów. W celu zrównoważenia tych wpływów i kosztów oraz w celu wprowadzenia różnic w obecnie obowiązujących stawkach czynszu
najmu ze względu na parametry danego lokalu, wprowadzono zmiany w zakresie czynników
podwyższających lub obniżających stawkę czynszu. Uchwała wprowadza nowe,
dotychczas niestosowane czynniki wpływające na podwyższenie stawki czynszu oraz dla części
obecnie obowiązujących aktualizację parametrów i zmianę poziomu zwyżki. Ma to pozwolić na
ustalenie wyższych stawek czynszu najmu dla gminnych lokali komunalnych, których stan techniczny, położenie oraz wyposażenie należy uznać za lepsze od zasobu wymagającego modernizacji.

Oto te czynniki wpływające na podwyższenie stawki czynszu:

1) mieszkanie wyposażone w instalację gazową wykonaną przez Wynajmującego – 20%
od stawki czynszu ustalonej w Zarządzeniu Burmistrza,
2) mieszkanie wyposażone w instalację ciepłej wody użytkowej dostarczanej centralnie
z sieci miejskiej lub kotłowni lokalnej, bądź instalacja etażowa (podgrzewanie gazowe
lub elektryczne) wykonane przez Wynajmującego – 30% od stawki czynszu ustalonej
w Zarządzeniu Burmistrza,
3) mieszkanie w budynku po termomodernizacji – wykonanie ocieplenia budynku wraz
z wykonaniem elewacji – 20% od stawki czynszu ustalonej w Zarządzeniu Burmistrza,
4) mieszkanie znajdujące się w budynku wybudowanym po 1 stycznia 2005 r. – 45% od
stawki czynszu ustalonej w Zarządzeniu Burmistrza,
5) mieszkanie usytuowane na parterze budynku – 15% od stawki czynszu ustalonej
w Zarządzeniu Burmistrza,
6) mieszkanie usytuowane na I i II piętrze budynku oraz pozostałe piętra w budynku
z dźwigiem – 10% od stawki czynszu ustalonej w Zarządzeniu Burmistrza,
7) mieszkanie wyposażone w instalację domofonową – 5% od stawki czynszu ustalonej
w Zarządzeniu Burmistrza,
8) mieszkanie z przynależnym więcej niż 1 pomieszczeniem gospodarczym lub piwnicą –
10% stawki czynszu ustalonej w Zarządzeniu Burmistrza,
9) mieszkanie z przynależną 1 piwnicą lub pomieszczeniem gospodarczym
zlokalizowanym poza lokalem – 5% od stawki czynszu ustalonej w Zarządzeniu
Burmistrza,
10) mieszkanie z balkonem – 10% od stawki czynszu ustalonej w Zarządzeniu Burmistrza,
11) mieszkanie położone na terenie miasta Goleniów – 10% od stawki czynszu ustalonej
w Zarządzeniu Burmistrza,
12) mieszkanie, w którym lokator dokonał samowoli budowlanej, tj. wykonał łazienkę, WC,
instalację gazową CO i CW, lub przebudował lokal, bez wymaganych zgód – 30% od
stawki czynszu ustalonej w Zarządzeniu Burmistrza (zwyżka winna być naliczona od
dnia stwierdzenia samowoli budowlanej do dnia jej usunięcia, lub zalegalizowania na
koszt osoby/ podmiotu, który samowoli dokonał).
Łączna wysokość podwyżek nie może przekroczyć 60% stawki czynszu ustalonej w Zarządzeniu
Burmistrza.

Mieszkanie położone powyżej 3 piętra w budynku bez windy – 5% od stawki czynszu
ustalonej w zarządzeniu burmistrza.

W stosunku do umów obowiązujących w dniu wejścia w życie niniejszej uchwały burmistrz
dostosowuje przewidzianą w umowie stawkę czynszu do postanowień uchwały, ze skutkiem
od dnia 1 stycznia 2024 roku. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

red.

powiązane – „Dla kogo mieszkania na nowym osiedlu w Goleniowie?”

Kontynuuj czytanie
Reklama
Kontakt e-mail: gazeta@goleniowska.com,
Nasz portal przeciętnie odwiedza codziennie ok. 2000 użytkowników - oni przy okazji zobaczą reklamę, ogłoszenie, materiał promocyjny, nekrolog itp.

Na czasie