Connect with us

Goleniów

Harcerska Msza

Goleniów. Wczoraj w kościele pw. Św. Katarzyny w Goleniowie zebrało się kilkudziesięciu zuchów, harcerzy i instruktorów z goleniowskiego hufca ZHP.

Opublikowane

w dniu

Kościół wspominała wczoraj bł. ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego, patrona polskich harcerzy, dlatego podczas Mszy Świętej o godz. 18 zebrani modlili się w intencji goleniowskiego harcerstwa. Zawierzali Bogu dzieło goleniowskiego Hufca, dziękując za wszystkich zuchów, harcerzy, instruktorów, rodziców i przyjaciół Hufca Goleniów – przy udziale phm. Joanny Czajkowskiej-Lisiak komendantki Hufca Goleniów.

Mszy Świętej przewodniczył i słowo Boże wygłosił ks. Mieczysław Dusza SChr (na zdj. z prawej), związany od lat z harcerstwem, duchowy opiekun i towarzysz goleniowskiego hufca. Koncelebrował ks. hm. Waldemar Piątek (na zdj. z lewej) – koordynator Chorągwi Zachodniopomorskiej ZHP.

Modlitwa w intencji harcerzy związana była ze 164 rocznicą urodzin gen. Roberta Baden-Powella (założyciela skautingu), która przypadał 22 lutego. Sam twórca skautingu mawiał: ”Jeżeli nasz skauting miałby być bez Boga, lepiej, żeby go nie było”. W tym dniu, świętowany jest Dzień Myśli Braterskiej, jednoczący wszystkich skautów i harcerzy na całym świecie.

Ks. Proboszcz Krzysztof Musiałek gratulował harcerzom ich nowej siedziby w byłej wieży ciśnień kompleksu „Rampa-Kultura”

zdj. – parafia św. Katarzyny

red.

powiązane – „Rampa-Kultura” gotowa”

Goleniów

Od 1 grudnia za śmieci 30 złotych.

Goleniów.Przed chwilą radni na sesji uchwalili zaproponowaną przez Burmistrza Roberta Krupowicza podwyżkę ceny za odbiór odpadów komunalnych z 12 na 30 złotych.

Opublikowane

w dniu

Nowa cena będzie obowiązywała od 1 grudnia, na tej samej sesji radni nie przyjęli propozycji radnych opozycyjnych w której nowa cena za odbiór odpadów komunalnych wynosiłaby 20 złotych. Według zapewnień Wiceburmistrza Banacha jeszcze dzisiaj PGK ma wznowić odbiór odpadów komunalnych.

Cała sesja była wnikliwie obserwowana przez przedstawicieli wielu poza goleniowskich mediów.

Red

powiązane – „Kryzys potrwa – odpowiada burmistrz”

Kontynuuj czytanie

Goleniów

W piątek nadzwyczajna sesja śmieciowa.

Goleniów.W najbliższy piątek radni spotkają się na nadzwyczajnej sesji zwołanej na wniosek burmistrza.

Opublikowane

w dniu

Tematem będą propozycje uchwał przygotowane przez burmistrza mające rozwiązać „kryzys śmieciowy”. Sesja rozpocznie się o 9:00.

Kolejny tydzień Goleniów i gmina coraz bardziej „zatapiają” się w nieodbieranych śmieciach. Najbardziej widoczne to jest na ulicach gdzie uliczne kosze są mocno przepełnione.

Gdyby taka sytuacja potrwała jeszcze dłużej gminie grozi zarząd komisaryczny, który może wprowadzić Wojewoda.

powiązane – „PGK – w każdej chwili jesteśmy gotowi odbierać śmieci”

red.

Kontynuuj czytanie

Goleniów

Wadium przepadło

Goleniów. Firma PPRI MAZUR zrezygnowała z zakupu działki w GPP.

Opublikowane

w dniu

W związku z tym burmistrz w swoim zarządzeniu postanowił o odstąpieniu od zawarcia notarialnej umowy sprzedaży nieruchomości położonej w obrębie Łozienica na terenie Goleniowskiego Parku Przemysłowego, w skład której wchodzi działka oznaczona numerem ewidencyjnym 55/8 o powierzchni 1,7775ha, z Firmą MAZUR SPECJALISTYCZNE PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INŻYNIERYJNYCH z siedzibą w Łozienicy przy ulicy Prostej nr 26, która została ustalona nabywcą ww. nieruchomości w drodze przetargu publicznego nieograniczonego w dniu 12 sierpnia 2021r.

Wpłacone wadium w kwocie 130.680zł (słownie: sto trzydzieści tysięcy sześćset osiemdziesiąt złotych) nie podlega zwrotowi i przepada na rzecz gminy. Działka natomiast będzie ponownie wystawiona na sprzedaż.

red.

powiązane – „Kryzys potrwa – odpowiada burmistrz”

Kontynuuj czytanie
Reklama
Kontakt e-mail: gazeta@goleniowska.com,
Nasz portal przeciętnie odwiedza codziennie ok. 2000 użytkowników - oni przy okazji zobaczą reklamę, ogłoszenie, materiał promocyjny, nekrolog itp.

Na czasie