Connect with us
  • https://fabryka-energii.eu/instalacjefotowoltaiczne/

Goleniów

Habilitacyjny plagiat

Goleniów. Po 5 latach od nadania, odebrano dr Elżbiecie Żywuckiej-Kozłowskiej z Goleniowa, z Katedry Postępowania Karnego i Prawa Karnego Wykonawczego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stopień doktora habilitowanego.

Leszek Ozimek

Opublikowane

w dniu

Sprawę „podlinkował” nam życzliwy czytelnik. Powodem odebrania stopnia naukowego jest (jak podają m.in. portale DEBATA i PRAWDA) jawny plagiat pracy habilitacyjnej, naruszenia cudzych praw autorskich i dobrych obyczajów w nauce. Stopień nadała 19 czerwca 2015 roku i odebrała 11 grudnia 2020 roku Rada Dyscypliny Nauki Prawne Uniwersytetu w Białymstoku.

Jeden z procesów w tej sprawie toczył się w wydziale karnym Sądu Rejonowego w Goleniowie w latach 2018-19, kończąc się wyrokiem niekorzystnym dla E. Żywuckiej – Kozłowskiej. W innym, przed Sądem Okręgowy w Białymstoku Wydział II Cywilny, sąd w wyroku z dnia 6 marca 2020 w uzasadnieniu wyroku, w oparciu o opinie biegłych, stwierdził, że „działalność pozwanej E. Żywuckiej-Kozłowskiej wyczerpuje znamiona definicji plagiatu”. Opinie biegłych wskazywały na przejęcie do rozdziału II książki E. Żywuckiej-Kozłowskiej od 84% do 90% tekstu książki M. Kowalczyk. Niezależnie od tego, biegli wskazali na przejęcie innych fragmentów tej książki w innych rozdziałach pracy E. Żywuckiej-Kozłowskiej (od 20% do 49%).

Elżbieta Żywucka-Kozłowska (na zdj. pierwsza z prawej) to według naszych ustaleń mieszkanka Goleniowa (Żółwiej Błoci?), absolwentka miejscowego LO, była pracownica naukowa wydziału prawa Uniwersytetu Szczecińskiego – ekspert kryminalistyki, ekspert Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze w zakresie identyfikacji nn zwłok i nn osób, biegły sądowy ustalający profile morderców. Od 2008 roku w Katedrze Prawa Karnego Materialnego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Autorka wielu publikacji z zakresu kryminalistyki, wiktymologii i kryminologii.

red.

powiązane – „Dyrektor – w IPN i NIK”

Goleniów

Cześć i Chwała Bohaterom!

Goleniów. Już dzisiaj Goleniów jest udekorowany narodowymi flagami na Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

Leszek Ozimek

Opublikowane

w dniu

Obchodzimy go 1 marca – w tym roku z goleniowskim akcentem w kościele pw. Św. Katarzyny w Goleniowie (Msza i odczyt) oraz na Placu rotmistrza Pileckiego. Organizatorem jest parafia pw. Św. Katarzyny. Szczegóły na plakacie.

red.

powiązane – „Cześ i Chwała Bohaterom!”

Kontynuuj czytanie

Goleniów

Węzeł „Modrzewie”

Goleniów. Taka będzie lokalizacja węzła „Modrzewie” i Miejsca Obsługi Podróżnych (MOP) na goleniowskim odcinku zachodniej drogowej obwodnicy Szczecina (ZDOS).

Leszek Ozimek

Opublikowane

w dniu

Tak to jest zawarte w prawomocnej decyzji środowiskowej dla tej inwestycji – patrz mapka obok. Jak wynika z informacji przekazanych nam przez szczeciński oddział GDDKiA, węzeł „Modrzewie” powstanie na przecięciu ZDOS z drogą 111 zaraz za Modrzewiem w kierunku Krępska. Będzie jedynym zjazdem z ZDOS na odcinku pomiędzy Policami, a węzłem „Goleniów-Północ”. Z kolei jedyny MOP „Bolesławice” na tym odcinku powstanie na zachód od Żdżar.

Teraz gmina Goleniów będzie musiała zadbać o wytyczenie korzystnych dla rolników przejazdów pod trasą ZDOS, ponieważ trasa ta przetnie horyzontalnie tę część gminy na połowę. Do ustalenia też jest włączenie drogi wspomagającej z GPP w ZDOS na węźle „Modrzewie”. Obecnie jest ona włączona w drogę 111 na wysokości drogi do Żdżar i dalej biegnie przez Modrzewie. Bez modernizacji tego odcinka drogi 111 do węzła „Modrzewie”, albo wytyczenia innego przedłużenia drogi wspomagającej, transport wielkogabarytowych elementów z GPP (np. długich łopat do elektrowni wiatrowych) byłby bardzo utrudniony.

red.

powiązane – „Będzie obwodnica”

Kontynuuj czytanie

Goleniów

Mieszkanka pozywa gminę

Goleniów. Mieszkanka bliku przy ul. Kościuszki 3 pozwała gminę Goleniów o zadośćuczynienie, a wspólnota mieszkaniowa bloku szykuje przeciw gminie pozew zbiorowy.

Leszek Ozimek

Opublikowane

w dniu

Jak nam powiedziała kierująca wspólnotą mieszkańców tego bloku Zofia Machnicka, to ona wniosła prywatny pozew przeciw gminie do Sądu Rejonowego w Goleniowie. Chodzi o zadośćuczynienie za poniesione krzywdy z powodu traktowania jej jako mieszkanki bloku zagrożonego katastrofa budowlaną.
Niezależnie od tego wspólnota mieszkaniowa Kościuszki 3 przygotowuje pozew zbiorowy przeciw gminie związany z kosztami wynikającymi z obsuwającego się pod blokiem gruntu. Na spotkaniu z zarządem wspólnoty w połowie lutego w urzędzie gminy, burmistrz Krupowicz został poinformowany o tych zamiarach.

W przyszłym tygodniu opublikujemy rozmowę z Zofią Machnicką.

red.

powiązane – „Kościuszki 3 – spotkanie z burmistrzem”

Kontynuuj czytanie
Reklama
Kontakt e-mail: gazeta@goleniowska.com,
Nasz portal przeciętnie odwiedza codziennie ok. 2000 użytkowników - oni przy okazji zobaczą reklamę, ogłoszenie, materiał promocyjny, nekrolog itp.

Na czasie