Connect with us

Przybiernów

Granty skonsumowane

Przybiernów. Zakończone zostały prace związane z konkursem „Granty Sołeckie 2022” w sołectwach Czarnogłowy i Kartlewo. Sołectwa otrzymały wsparcie od marszałka województwa w kwocie po 15000 zł.

Opublikowane

w dniu

Jak podaje gmina, w zadaniu „Zagospodarowanie terenu przy Gminnym Ośrodku Kultury w Czarnogłowach” – za kwotę 17500 zł zostały wybudowane ze wsparciem mieszkańców dwie wiaty rekreacyjne, miejsce z ławkami na ognisko, stół zewnętrzny do tenisa stołowego oraz posadzona została zieleń w donicach gazonowych.

Sołtys Kartlewa Krzysztof Szechyński wspólnie z mieszkańcami w swoim projekcie pt. „Jedna planeta, jedno życie. Wspólny projekt wspólne życie.” zamontował pojemnik na nakrętki plastikowe w kształcie serca, zgniatarkę na butelki pet, tablicę informacyjną o segregacji śmieci, stół zewnętrzny do tenisa stołowego, ławki oraz piłkochwyty.

Koszt obu inwestycji wyniósł 35000 zł.

red.

powiązane – „Miodowice i Kartlewo dofinansowane”

Przybiernów

Urząd po termomodernizacji

Przybiernów. Zakończyła się termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Przybiernowie.

Opublikowane

w dniu

Jak podaje gmina, głównym wykonawcą tej termomodernizacji było Przedsiębiorstwo Budowlane „HELITEX”. Całkowita kwota inwestycji wyniosła 2 988 513,74 złote w tym dofinansowanie pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wyniosło łącznie 2 949 891 złotych. Środki pochodziły z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz wygranego konkursu w ramach Funduszu „Rosnąca Odporność”. Teren budowy został przekazany 17 lutego 2022 r, odbiór końcowy inwestycji nastąpił 7 listopada 2022r.

Przedmiotem inwestycji było wykonanie prac termomodernizacyjnych budynku użyteczności publicznej, położonego w Przybiernowie przy ul. Cisowej 3, mieszczącego Urząd Gminy, Komisariat Policji, Pogotowie Ratunkowe, Ośrodek Zdrowia. Zakres inwestycji obejmował kompleksową realizację zamierzenia budowlanego, począwszy od wykonania robót przygotowawczych i demontażowych, poprzez roboty ziemne, prace budowlano-montażowe (montaż nowych okien, bram i drzwi), izolacyjne, wykończeniowe (wymiana opraw świetlnych), aż do zagospodarowania terenu włącznie.

Do zakresu wykonania inwestycji należał również montaż instalacji klimatyzacji obsługującej pomieszczenia biurowe parteru i piętra Urzędu Gminy w Przybiernowie oraz budowie dachowej instalacji fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą techniczną umożliwiającą produkcję energii elektrycznej z wykorzystaniem energii słonecznej. Zakres inwestycji obejmował kompleksową realizację zamierzenia budowlanego umożliwiającą uzyskanie odpowiednich zgód na użytkowanie instalacji, począwszy od wykonania robót przygotowawczych, poprzez prace budowlano-montażowe, instalacyjne aż do zagospodarowania terenu.

red.

powiązane – „Gmina w „Rodzinie Orła”

Kontynuuj czytanie

Przybiernów

Gmina w „Rodzinie Orła”

Przybiernów. Do „Rodziny Orła” oficjalnie dołączyła gmina Przybiernów.

Opublikowane

w dniu

Jak podaje gmina, gmina Przybiernów jako jednostka samorządowa co roku przeznacza dotację na KS ORZEŁ Łoźnica, a teraz postanowiła przystąpić oficjalnie do projektu „Rodzina Orła”.

Dotacje przekazywane dla klubu pozwalają na pokrycie głównych kosztów działalności klubu. Na przestrzeni ostatnich lat dzięki działaniom i wsparciu władz samorządu poprawie uległa infrastruktura stadionu w Łoźnicy:

  • w roku 2009 zwiększenie wymiarów boiska i jego ogrodzenie.
  • w roku 2014 budowa wiaty rekreacyjnej oraz stołów z ławkami i paleniska do grilla.
  • w roku 2015 przeprowadzono gruntowny remont budynku klubowego.
  • w roku 2017 zakup siatek na piłkochwyty za bramkami.
  • w roku 2018 budowa siłowni zewnętrznej.
  • w roku 2019 montaż oświetlenia terenu w koło stadionu.

Gmina wspiera inicjatywy działaczy i zawodników Orła w kwestii poprawy infrastruktury stadionu zakupując niezbędny materiał do wykonania zadania. Wykonaniem prac zajmują się działacze i zawodnicy klubu przy wsparciu kibiców i sympatyków:

  • w roku 2019 wykonanie dwóch budek rezerwowych na 12 miejsc.
  • w roku 2019 modernizacja trybuny na 80 miejsc siedzących.
  • w roku 2020 zakup sprzętu do podlewania boiska.

red.

powiązane – „Parking i zajezdnia”

Kontynuuj czytanie

Przybiernów

Parking i zajezdnia

Przybiernów. Gmina Przybiernów podpisała umowę na „budowę parkingu przy Ośrodku Zdrowia w Przybiernowie” i „Remont zajezdni autobusowej w Przybiernowie”.

Opublikowane

w dniu

Jak podaje gmina, pierwsze zadanier polega na rozbudowie istniejącego parkingu przy budynku Urzędu Gminy w Przybiernowie od strony Ośrodka Zdrowia (ul. Ogrodowa). Przewidzianych jest 20 nowych miejsc parkingowych, w tym jedno dla osoby niepełnosprawnej.

Drugie zakłada wyremontowanie nawierzchni starej zajezdni autobusowej w celu wyrównania terenu oraz wykonanie odwodnienia.

Wykonawca prac firma ATLAS STEEL Sp. z o.o. ma na wykonanie zadań przewidzianych 60 dni od dnia podpisania umowy.

Zadania zostały sfinansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

red.

powiązane – „Groby w wyszukiwarce”

Kontynuuj czytanie
Reklama
Kontakt e-mail: gazeta@goleniowska.com,
Nasz portal przeciętnie odwiedza codziennie ok. 2000 użytkowników - oni przy okazji zobaczą reklamę, ogłoszenie, materiał promocyjny, nekrolog itp.

Na czasie