Connect with us

Goleniów

Gra o 40 mln zł

Goleniów. W GDK spotkali się zainteresowani projektem gminy Goleniów „Inteligentne Miasto Goleniów – skok w nowoczesność”.

Opublikowane

w dniu

Dostał się on do drugiego etapu postępowania konkursowego, w którym gmina Goleniów stara się o dofinansowanie w wys. 40 mln zł. z tzw. funduszy norweskich. Prace nad projektem trwają od zeszłego roku. Z programem „smart city” Goleniów jest w gronie 54 polskich miast, które przeszły do kolejnego etapu. 60 % środków można w nim przeznaczyć na inwestycje, 40 % np. na kulturę czy szkolenia. W środę w GDK spotkali się przedstawiciele Związku Miast Polskich, radni i mieszkańcy gminy i omówili diagnozę gminnego obszaru, przedstawili profil miasta w porównaniu do miast podobnych oraz zidentyfikowali problemy i potencjały rozwojowe Goleniowa. Wiceburmistrz Banach zaprezentował projekt własny – „Waterfront”. Chodzi o utworzenie nowej strefy gospodarczej wokół lotniska oraz nowego centrum miasta zwróconego do rzeki Iny. Wśród pomysłów mieszkańców gminy były m.in.: projekty socjalizacji młodzieży, budowa nowego budynku Domu Kultury, młodzieżowe biuro pracy, projekty związane z przystosowaniem miasta pod kątem seniorów, a także zwiększenie atrakcyjności miasta pod kątem młodzieży.
Każdy może jeszcze zgłosić swój pomysł związanych z rozwojem naszej Gminy do 27 sierpnia 2020 r. Więcej informacji: funduszenorweskie.goleniow.pl

Jak podaje gmina, autorzy pomysłów dopuszczonych do dalszych prac nad Planem Rozwoju Lokalnego zaproszeni zostaną do współpracy z Zespołem Miejskim.

red.

powiązane – „Spotkanie w sprawie rozwoju lokalnego”

Goleniów

Wadium przepadło

Goleniów. Firma PPRI MAZUR zrezygnowała z zakupu działki w GPP.

Opublikowane

w dniu

W związku z tym burmistrz w swoim zarządzeniu postanowił o odstąpieniu od zawarcia notarialnej umowy sprzedaży nieruchomości położonej w obrębie Łozienica na terenie Goleniowskiego Parku Przemysłowego, w skład której wchodzi działka oznaczona numerem ewidencyjnym 55/8 o powierzchni 1,7775ha, z Firmą MAZUR SPECJALISTYCZNE PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INŻYNIERYJNYCH z siedzibą w Łozienicy przy ulicy Prostej nr 26, która została ustalona nabywcą ww. nieruchomości w drodze przetargu publicznego nieograniczonego w dniu 12 sierpnia 2021r.

Wpłacone wadium w kwocie 130.680zł (słownie: sto trzydzieści tysięcy sześćset osiemdziesiąt złotych) nie podlega zwrotowi i przepada na rzecz gminy. Działka natomiast będzie ponownie wystawiona na sprzedaż.

red.

powiązane – „Kryzys potrwa – odpowiada burmistrz”

Kontynuuj czytanie

Goleniów

PSZOK zamknięty

Goleniów. Punkt Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) zostaje dla mieszkańców gminy Goleniów od soboty 18 września zamknięty do odwołania.

Opublikowane

w dniu

Taką informację podało Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Goleniowie. Powodem jest wyczerpanie możliwości magazynowych w związku z większym niż zazwyczaj napływem odpadów, co z kolei jest związane z nieodbieraniem od kilku dni odpadów z terenu gminy przez PGK.

red.

powiązane – „Kryzys potrwa – odpowiada burmistrz”

Kontynuuj czytanie

Goleniów

Nowe oświetlenie

Goleniów. W kilkunastu miejscach gminy pojawi się niedługo oświetlenie ciągów komunikacyjnych.

Opublikowane

w dniu

Jak podaje gmina, na liście pierwszego etapu inwestycji związanej z oświetlaniem ciągów komunikacyjnych w gminie Goleniów znalazło się 14 pozycji:

 • przystanki autobusowe w Imnie
 • Tarnowiec – droga od przystanku do zabudowań
 • wejście do szkoły w Mostach
 • osiedle Wrzosowe w Pucicach
 • ul. Rzemieślinicza w Pucicach
 • ul. Sielankowa w Białuniu
 • Zabród
 • plac zabaw na ul. Parkowej w Załomiu
 • plac zabaw i boisko w Komarowie
 • boisko sportowe w Marszewie
 • ul. Lipowa w Lubczynie
 • Goleniów – skrzyżowanie przy Jagiełły i Słowackiego
 • Goleniów – droga SP nr 1 przy ul. Kilińskiego
 • Goleniów – ścieżka rowerowa przy ul. Spacerowej

Prace budowlane wykona firma Elektroinstal – PHU Jan Bagiński z Goleniowa za 747 750 zł., w terminie do 6 stycznia 2022 r. Przewidziany jest kolejny etap oświetlania ulic.

red.

powiązane – „Kryzys potrwa – odpowiada burmistrz”

Kontynuuj czytanie
Reklama
Kontakt e-mail: gazeta@goleniowska.com,
Nasz portal przeciętnie odwiedza codziennie ok. 2000 użytkowników - oni przy okazji zobaczą reklamę, ogłoszenie, materiał promocyjny, nekrolog itp.

Na czasie