Connect with us

Goleniów

Goleniowianin Roku 2019 oraz Wydarzenie Roku 2019

Na zamkniętym posiedzeniu w redakcji „Gazety Goleniowskiej” w dniu 16 grudnia 2019 r. Kapituła w składzie: Joanna Stanuch – Piotrowicz (przewodnicząca), Ewa Aberbuch, Janusz Bal, Józef Kazaniecki, Wojciech Maciejewski i Krzysztof Sypień, rozpatrzyła zgłoszone przez redaktora naczelnego GG na piśmie (wraz z uzasadnieniem) nominacje kandydatów do tytułu „Goleniowianin Roku 2019”.

Avatar

Opublikowane

w dniu

Po obradach, które odbyły się zgodnie z Regulaminem Kapituły, sporządzony został protokół, przekazany następnie redaktorowi naczelnemu.
Z protokołu wynika, że w rezultacie głosowania Kapituła przyznała tytuł „Goleniowianin Roku 2019”: Ewie Knap, Jarosławowi Jancelewiczowi i Arkadiuszowi Skrzypczakowi. Obowiązujący Regulamin Kapituły, wg którego dokonano wyboru, nie przewiduje nagradzania w poszczególnych kategoriach. Redakcja przedstawia tylko Kapitule co najmniej dwie nominacje, spośród których Kapituła może nagrodzić nie więcej niż połowę nominowanych, albo odrzucając wszystkie nominacje, nie przyznać tytułu w danym roku – co wymaga od Kapituły pisemnego uzasadnienia. 

Za „Wydarzenie Roku 2019”  Redakcja „Gazety Goleniowskiej” uznała „Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Goleniowie”.

W czwartek 9 stycznia w gościnnych progach „Teatru Brama” przy udziale zaproszonych gości wręczyliśmy honorwe tytuły.

Ewa Knap 

ORDYNATOR ODDZIAŁU GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZEGO W GOLENIOWSKIM SZPITALNYM CENTRUM MEDYCZNYM

za wyprowadzenie oddziału ginekologiczno – położniczego goleniowskiego szpitala powiatowego na pierwsze miejsce w województwie wg. rankingu fundacji „Rodzić po ludzku”

Kierowany przez dr Ewę Knap oddział w 2019 roku w rankingu fundacji „Rodzić po ludzku” sklasyfikowany został na pierwszym miejscu w województwie. Na ten sukces wpływ miały opinie pacjentek, które podkreślały wysoką jakość usług medycznych, życzliwość personelu i przyjazną pacjentkom atmosferę. Te pozytywne opinie pacjentek, które czuły się tu dobrze „zaopiekowane” sprawiły, że do goleniowskiego szpitala przyjeżdżają rodzić kobiety także spoza powiatu, przede wszystkim ze Szczecina i Polic, ale także np. z Ustki. Potwierdzeniem tego są liczne pochlebne wpisy w wyłożonej na oddziale księgi. Oto przykłady:

„Serdecznie dziękujemy za wspaniałą opiekę, za wszelką pomoc, każdy przemiły gest, każdą dobrą radę. Wspaniały zespół pracowników, przede wszystkim cudownych ludzi” – rodzice Mateuszka.

„Całym sercem będę polecać ten szpital każdej potrzebującej kobiecie. Świadczenia lekarskie na wysokim poziomie, obsługa przemiła, czysto, schludnie i komfortowo. Powodzenia w dalszej pracy!”

Warto w tym miejscu dodać, że oddział przeszedł gruntowną modernizację, sale są małe, większość z własnymi łazienkami, jest bardzo czysto. Jak powiedziała jedna z pań tu sprzątających – ten oddział to prawdziwa szpitalna perełka. 

Ta wysoka ocena pacjentek, a co za tym idzie uznanie goleniowskiego oddziału ginekologiczno-położniczego za najlepszy w województwie, to niewątpliwie zasługa jego szefowej – pani doktor Ewy Knap.

Jarosław Jancelewicz

HISTORYK AMATOR, ZAŁOŻYCIEL PRYWATNEGO MUZEUM

za założenie prywatnego muzeum historii Goleniowa

Niewiele jest takich osób, które fascynuje historia miejsca zamieszkania i starają się ją poznać. Jedną z nich jest niewątpliwie pan Jarosław Jancelewicz. Choć – jak sam o sobie mówi – jest historykiem amatorem, to przez wiele lat w swoim mieszkaniu gromadził wyszukane gdzieś albo podarowane przez innych przedmioty, dokumenty, fotografie, gazety i wszystko to, co świadczyło o bogatej wielowiekowej historii Goleniowa i jego mieszkańców. A ponieważ powiększające się z roku na rok zbiory nie mieściły się już w mieszkaniu, a ponadto uznał, że warto je udostępnić innym, w połowie 2018 roku w piwnicznych pomieszczeniach przychodni przy ul Pocztowej urządził własnym sumptem niewielkie muzeum. W pomysłowo i profesjonalnie zaaranżowanych wnętrzach obejrzeć można (i dotknąć) kilkaset eksponatów z różnych okresów dziejów Goleniowa. Najstarsze – są to monety – pochodzą z XIV wieku; ciekawostką są też naklejki na serki topione, z których Goleniów kiedyś słynął. A że pan Jancelewicz jest znakomitym gawędziarzem, ciekawie i z pasją o wielu z nich opowiada, warto się do tego muzeum wybrać…

Arkadiusz Skrzypczak

KOMENDANT KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W GOLENIOWIE

za osobiste zaangażowanie w wykonanie i postawienie nowego krzyża u zbiegu ulic Konopnickiej i Andersa w Goleniowie

Jako komendant powiatowy Straży Pożarnej w Goleniowie, ale przede wszystkim prywatnie, zaangażował się w wykonanie i postawienie nowego krzyża na skrzyżowaniu ulic Marii Konopnickiej i Generała Władysława Andersa, w miejscu zdemontowanego ze względu na stan techniczny krzyża z 1981 roku. 

Ustawienie krzyża w tym miejscu to nie tylko ważny element kultu religijnego, ale także zachowanie ciągłości historycznej. Krzyż na skrzyżowaniu tych ulic postawili bowiem pierwsi polscy mieszkańcy Goleniowa w 1949 roku i przez całe dziesięciolecia towarzyszył on mieszkającym  w tej okolicy goleniowianom.

Nowy krzyż, po poświęceniu w kościele św. Jerzego, ustawiony został pod koniec października 2019 roku, niemal dokładnie 70 lat po pierwszym. To  pierwszy od wielu lat nowy obiekt sakralny tego typu postawionym w przestrzeni publicznej, co w czasach jawnego ataku na wszelkie publiczne przejawy religijności jest wydarzeniem godnym zauważenia. 

Wydarzenie roku

ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ

za utworzenie miejsca pracy dla osób niepełnosprawnych (tytuł odbierał dyrektor ZAZ Karol Lament)

Otwarty oficjalnie 17 stycznia 2019 roku w GPP Zakład Aktywności Zawodowej  to efekt wieloletnich starań grupy ludzi, którzy za cel postawili sobie stworzyć miejsce dające zatrudnienie osobom niepełnosprawnym, które na normalnym rynku pracy nie miały żadnych szans. Kiedy powstawał, wiele osób z rezerwą do tego pomysłu podchodziło, wyrażając obawy, że nie będzie chętnych do pracy w nim i że nie wiadomo, czy ludzie tu zatrudnieni będą mieli co robić. Rok działalności ZAZ pod kierunkiem pana Karola Lamenta pokazuje jak bardzo się mylili – są i ludzie, i praca. ZAZ świadczy usługi w zakresie montażu i demontażu (to np. duże zlecenia na pakowanie pism do kopert), pralnicze (głównie dla hoteli), poligraficzne, cateringowe, ogrodnicze i utrzymywanie czystości. Jest również obsługiwana przez niepełnosprawnych myjnia samochodowa. Poza pracą w niepełnym wymiarze czasu zatrudnieni tu pracownicy objęci są szeroko rozumianą rehabilitacją i wsparciem psychologicznym. Obecnie w ZAZ zatrudnionych jest 160 osób, w tym 115 z niepełnosprawnością (głównie intelektualną), które są na tyle sprawne fizycznie, że mogą wykonywać proste prace.

Goleniowski ZAZ jest jednym ze 147 w Polsce i jednym z 9 w Zachodniopomorskiem. Na tyle dobrym, że w województwie uznany został za lidera wśród tego typu zakładów. 

Goleniów

Więźniowie – przygotowanie do wyjścia.

Przedstawiciele Zakładu Karnego w Goleniowie spotkali się z kuratorami w celu omówienia efektywnej realizacji zadań dotyczących przygotowania skazanych do życia na wolności

Avatar

Opublikowane

w dniu

Zdjęcie: www.sw.gov.pl

Okres 6 m-cy przed przewidywanym warunkowym zwolnieniem lub przed wykonaniem kary stanowi niezbędny czas na przygotowanie skazanego do życia po zwolnieniu, zwłaszcza dla nawiązania kontaktu z kuratorem sądowym.

W ZK w Goleniowie systematycznie rośnie liczba skazanych, którzy przy współudziale kuratora realizują program wolnościowy przygotowując się aktywnie do opuszczenia zakładu karnego. W związku z tym na terenie goleniowskiego więzienia coraz częściej pojawiają się kuratorzy. Spotkanie miało wypracować sposoby i mechanizmy bardziej efektywnej współpracy w zakresie pomocy skazanym. Zaplanowana została również wizyta studyjna kuratorów w celu lepszego poznania miejsca, w którym odbywają karę ich podopieczni, którzy w niedługim czasie zakończą odbywanie kary pozbawienia wolności.

Kontynuuj czytanie

Goleniów

Szpital – co dalej z zamkniętym oddziałem?

Braki kadrowe wśród lekarzy spowodowały 7 lutego czasowe zamknięcie oddziału wewnętrznego szpitala. Ordynator odeszła z pracy bez uprzedzenia – mówimy na prezes Szpitalnego Centrum Medycznego Katarzyna Kęcka.

Avatar

Opublikowane

w dniu

Zdaniem prezes Kęckiej problemy kadrowe oddziału nie wynikają z presji płacowej lekarzy, tylko z małej liczby internistów i przemęczenia pracą. Teraz szpital czeka na decyzje NFZ czy z powodu zamknięcia „interny” zmniejszy ryczałt. Jak przebiegała ewakuacja pacjentów oddziału i co dalej z oddziałem oraz szpitalem, prezes Kęcka mówi w rozmowie z nami – oglądaj załączony film.

Przeczytaj też:
Oddział zamknięty na 3 miesiące
DPS w szpitalu
Zakochałam się w szpitalu
Informacja o stanie szpitalnej spółki

Kontynuuj czytanie

Goleniów

Zagrożony budynek – nadzór budowlany przejmuje sprawę

Hanna Krugły, Państwowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Goleniowie, zdecyduje co dalej z zagrożonym katastrofą budowlaną budynkiem przy ul. Kościuszki 3.

Avatar

Opublikowane

w dniu

Jak nam powiedziała pani inspektor Krugły, 31.01.br wpłynęły do niej dokumenty dotyczące budynku przekazane przez jego zarządcę. Następna czynnością będą oględziny budynku, które zostaną przeprowadzone do końca lutego. Wtedy inspektor zdecyduje czy oględziny wystarczą, czy potrzebna będzie ekspertyza. Inspektor Krugły potwierdziła nam, że wynikiem całej przeprowadzanej przez nią procedury może być konieczność opuszczenia budynku przez mieszkańców – ale nie musi. W każdym razie decyzje nie zapadną szybko.

Przeczytaj też:
Burmistrz – „Jak się wam będzie waliło na łby…”
Jak ewakuacja to na Mikołajczyka?
Możliwa nawet ewakuacja
Wiercą pod blokiem
Będzie bolało

Kontynuuj czytanie
Reklama

Na czasie

Copyright © 2020 gazetagoleniowska.com | Realizacja oraz administracja Mateusz Świstak