Connect with us

Goleniów

Goleniowianin Roku 2019 oraz Wydarzenie Roku 2019

Na zamkniętym posiedzeniu w redakcji „Gazety Goleniowskiej” w dniu 16 grudnia 2019 r. Kapituła w składzie: Joanna Stanuch – Piotrowicz (przewodnicząca), Ewa Aberbuch, Janusz Bal, Józef Kazaniecki, Wojciech Maciejewski i Krzysztof Sypień, rozpatrzyła zgłoszone przez redaktora naczelnego GG na piśmie (wraz z uzasadnieniem) nominacje kandydatów do tytułu „Goleniowianin Roku 2019”.

Opublikowane

w dniu

Po obradach, które odbyły się zgodnie z Regulaminem Kapituły, sporządzony został protokół, przekazany następnie redaktorowi naczelnemu.
Z protokołu wynika, że w rezultacie głosowania Kapituła przyznała tytuł „Goleniowianin Roku 2019”: Ewie Knap, Jarosławowi Jancelewiczowi i Arkadiuszowi Skrzypczakowi. Obowiązujący Regulamin Kapituły, wg którego dokonano wyboru, nie przewiduje nagradzania w poszczególnych kategoriach. Redakcja przedstawia tylko Kapitule co najmniej dwie nominacje, spośród których Kapituła może nagrodzić nie więcej niż połowę nominowanych, albo odrzucając wszystkie nominacje, nie przyznać tytułu w danym roku – co wymaga od Kapituły pisemnego uzasadnienia. 

Za „Wydarzenie Roku 2019”  Redakcja „Gazety Goleniowskiej” uznała „Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Goleniowie”.

W czwartek 9 stycznia w gościnnych progach „Teatru Brama” przy udziale zaproszonych gości wręczyliśmy honorwe tytuły.

Ewa Knap 

ORDYNATOR ODDZIAŁU GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZEGO W GOLENIOWSKIM SZPITALNYM CENTRUM MEDYCZNYM

za wyprowadzenie oddziału ginekologiczno – położniczego goleniowskiego szpitala powiatowego na pierwsze miejsce w województwie wg. rankingu fundacji „Rodzić po ludzku”

Kierowany przez dr Ewę Knap oddział w 2019 roku w rankingu fundacji „Rodzić po ludzku” sklasyfikowany został na pierwszym miejscu w województwie. Na ten sukces wpływ miały opinie pacjentek, które podkreślały wysoką jakość usług medycznych, życzliwość personelu i przyjazną pacjentkom atmosferę. Te pozytywne opinie pacjentek, które czuły się tu dobrze „zaopiekowane” sprawiły, że do goleniowskiego szpitala przyjeżdżają rodzić kobiety także spoza powiatu, przede wszystkim ze Szczecina i Polic, ale także np. z Ustki. Potwierdzeniem tego są liczne pochlebne wpisy w wyłożonej na oddziale księgi. Oto przykłady:

„Serdecznie dziękujemy za wspaniałą opiekę, za wszelką pomoc, każdy przemiły gest, każdą dobrą radę. Wspaniały zespół pracowników, przede wszystkim cudownych ludzi” – rodzice Mateuszka.

„Całym sercem będę polecać ten szpital każdej potrzebującej kobiecie. Świadczenia lekarskie na wysokim poziomie, obsługa przemiła, czysto, schludnie i komfortowo. Powodzenia w dalszej pracy!”

Warto w tym miejscu dodać, że oddział przeszedł gruntowną modernizację, sale są małe, większość z własnymi łazienkami, jest bardzo czysto. Jak powiedziała jedna z pań tu sprzątających – ten oddział to prawdziwa szpitalna perełka. 

Ta wysoka ocena pacjentek, a co za tym idzie uznanie goleniowskiego oddziału ginekologiczno-położniczego za najlepszy w województwie, to niewątpliwie zasługa jego szefowej – pani doktor Ewy Knap.

Jarosław Jancelewicz

HISTORYK AMATOR, ZAŁOŻYCIEL PRYWATNEGO MUZEUM

za założenie prywatnego muzeum historii Goleniowa

Niewiele jest takich osób, które fascynuje historia miejsca zamieszkania i starają się ją poznać. Jedną z nich jest niewątpliwie pan Jarosław Jancelewicz. Choć – jak sam o sobie mówi – jest historykiem amatorem, to przez wiele lat w swoim mieszkaniu gromadził wyszukane gdzieś albo podarowane przez innych przedmioty, dokumenty, fotografie, gazety i wszystko to, co świadczyło o bogatej wielowiekowej historii Goleniowa i jego mieszkańców. A ponieważ powiększające się z roku na rok zbiory nie mieściły się już w mieszkaniu, a ponadto uznał, że warto je udostępnić innym, w połowie 2018 roku w piwnicznych pomieszczeniach przychodni przy ul Pocztowej urządził własnym sumptem niewielkie muzeum. W pomysłowo i profesjonalnie zaaranżowanych wnętrzach obejrzeć można (i dotknąć) kilkaset eksponatów z różnych okresów dziejów Goleniowa. Najstarsze – są to monety – pochodzą z XIV wieku; ciekawostką są też naklejki na serki topione, z których Goleniów kiedyś słynął. A że pan Jancelewicz jest znakomitym gawędziarzem, ciekawie i z pasją o wielu z nich opowiada, warto się do tego muzeum wybrać…

Arkadiusz Skrzypczak

KOMENDANT KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W GOLENIOWIE

za osobiste zaangażowanie w wykonanie i postawienie nowego krzyża u zbiegu ulic Konopnickiej i Andersa w Goleniowie

Jako komendant powiatowy Straży Pożarnej w Goleniowie, ale przede wszystkim prywatnie, zaangażował się w wykonanie i postawienie nowego krzyża na skrzyżowaniu ulic Marii Konopnickiej i Generała Władysława Andersa, w miejscu zdemontowanego ze względu na stan techniczny krzyża z 1981 roku. 

Ustawienie krzyża w tym miejscu to nie tylko ważny element kultu religijnego, ale także zachowanie ciągłości historycznej. Krzyż na skrzyżowaniu tych ulic postawili bowiem pierwsi polscy mieszkańcy Goleniowa w 1949 roku i przez całe dziesięciolecia towarzyszył on mieszkającym  w tej okolicy goleniowianom.

Nowy krzyż, po poświęceniu w kościele św. Jerzego, ustawiony został pod koniec października 2019 roku, niemal dokładnie 70 lat po pierwszym. To  pierwszy od wielu lat nowy obiekt sakralny tego typu postawionym w przestrzeni publicznej, co w czasach jawnego ataku na wszelkie publiczne przejawy religijności jest wydarzeniem godnym zauważenia. 

Wydarzenie roku

ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ

za utworzenie miejsca pracy dla osób niepełnosprawnych (tytuł odbierał dyrektor ZAZ Karol Lament)

Otwarty oficjalnie 17 stycznia 2019 roku w GPP Zakład Aktywności Zawodowej  to efekt wieloletnich starań grupy ludzi, którzy za cel postawili sobie stworzyć miejsce dające zatrudnienie osobom niepełnosprawnym, które na normalnym rynku pracy nie miały żadnych szans. Kiedy powstawał, wiele osób z rezerwą do tego pomysłu podchodziło, wyrażając obawy, że nie będzie chętnych do pracy w nim i że nie wiadomo, czy ludzie tu zatrudnieni będą mieli co robić. Rok działalności ZAZ pod kierunkiem pana Karola Lamenta pokazuje jak bardzo się mylili – są i ludzie, i praca. ZAZ świadczy usługi w zakresie montażu i demontażu (to np. duże zlecenia na pakowanie pism do kopert), pralnicze (głównie dla hoteli), poligraficzne, cateringowe, ogrodnicze i utrzymywanie czystości. Jest również obsługiwana przez niepełnosprawnych myjnia samochodowa. Poza pracą w niepełnym wymiarze czasu zatrudnieni tu pracownicy objęci są szeroko rozumianą rehabilitacją i wsparciem psychologicznym. Obecnie w ZAZ zatrudnionych jest 160 osób, w tym 115 z niepełnosprawnością (głównie intelektualną), które są na tyle sprawne fizycznie, że mogą wykonywać proste prace.

Goleniowski ZAZ jest jednym ze 147 w Polsce i jednym z 9 w Zachodniopomorskiem. Na tyle dobrym, że w województwie uznany został za lidera wśród tego typu zakładów. 

Goleniów

Puchar Tymbarku

Goleniów. Szkoła podstawowa z Goleniowa wyróżniona. Jest przykładem dla placówek z całego regionu.

Opublikowane

w dniu

Nowy sprzęt sportowy otrzymali od organizatorów Pucharu Tymbarku uczniowie Szkoły Podstawowej nr 4 im. Bolesława Chrobrego w Goleniowie. To nagroda za zgłoszenie największej liczby drużyn do XXIII edycji Turnieju spośród wszystkich zachodniopomorskich placówek.
Za koordynację zgłoszeń do Pucharu Tymbarku w szkole odpowiedzialny był Maciej Kawiak.
– W minionych rozgrywkach najlepiej poradzili sobie chłopcy reprezentujący naszą szkołę w kategoriach U-8 i U-10 – dostali się do finałów wojewódzkich, w których zajęli miejsca na podium. Dzieci nadal żyją turniejem. Już na rozpoczęciu roku szkolnego padały pytania o kolejną edycję Pucharu Tymbarku. Zresztą nie po raz pierwszy, podczas czerwcowego zakończenia roku również wypytywali o rozgrywki. Oczywiście planujemy zgłosić się do kolejnej edycji. Chcemy zgłosić jeszcze więcej drużyn, by równie licznie szkołę miały szansę reprezentować również dziewczynki – opowiada Kawiak.

red.

powiązane – „Damskie rowery”

Kontynuuj czytanie

Goleniów

Damskie rowery

Goleniów. Dwa wszechstronne rowery trekkingowe zostały przekazane dzisiaj Straży Miejskiej.

Opublikowane

w dniu

Jak podaje gmina, te lekkie, wytrzymałe rowery zaprojektowane specjalnie dla kobiet i przeznaczone są dla miejskich strażniczek.
Rowery sprawdzą się podczas codziennej eksploatacji w mieście, ale poradzą sobie też w niesprzyjającym terenie, który niejednokrotnie obie panie muszą patrolować podczas służby. Sakwy umieszczone na bagażnikach zostały wyposażone we wszystkie rzeczy, które są niezbędne do podejmowania interwencji.
Patrole rowerowe goleniowskiej Straży Miejskiej wyjeżdżają na ulice naszej gminy od trzech sezonów. Są aktywne od wczesnej wiosny, aż do późnej jesieni. W umundurowaniu przystosowanym do jazdy rowerem możemy spotkać goleniowskich strażników w miejscach niedostępnych dla radiowozów.
Patrole rowerowe są szczególnie skuteczne w parkach, na skwerach, goleniowskich plantach, osiedlach, czyli wszędzie tam, gdzie trudno dojechać patrolom zmotoryzowanym.
W toku codziennej służby ujawniają wraki samochodów, zaniedbane chodniki, wysypiska śmieci w lasach, czy spalanie odpadów w ogniskach. Szybko dojeżdżają do osoby potrzebującej pomocy. Docierając tam, gdzie samochodem się nie dojedzie, zaskakują sprawców wielu wykroczeń.

red.

powiązane – „Nowe obwody głosowania”

Kontynuuj czytanie

Goleniów

Zmarł Tadeusz Skałecki

Goleniów. – Zmarł Tadeusz Skałecki – radny trzech kadencji rady miejskiej w Goleniowie, wieloletni sołtys miejscowości Kliniska Wielkie.

Opublikowane

w dniu

Jak podaje gmina, Tadeusz Ryszard Skałecki urodził się 20 lutego 1962 r. w Goleniowie. Pracował w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinie.
Funkcję radnego pełnił w katach 2002-2006, 2006-2010 i 2010-2014, był również Przewodniczącym Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska. W latach 1999-2011 pełnił funkcję sołtysa miejscowości Kliniska Wielkie.

red.

Kontynuuj czytanie
Reklama
Kontakt e-mail: gazeta@goleniowska.com,
Nasz portal przeciętnie odwiedza codziennie ok. 2000 użytkowników - oni przy okazji zobaczą reklamę, ogłoszenie, materiał promocyjny, nekrolog itp.

Na czasie