Connect with us

Goleniów

Goleniów w R-XXI

Goleniów. Członkowie Celowego Związku Gmin R-XXI przyjęli dzisiaj do swego grona gminę Goleniów.

Opublikowane

w dniu

Podczas obrad w sali UMiG w Goleniowie, tylko gmina Węgorzyno była przeciw. Oznacza to, że gmina Goleniów jest 28 członkiem związku, ale swoje śmieci będzie odstawiać do zakładu w Słajsinie dopiero od września br. – po zakończeniu aktualnej umowy z PGK.

Nie tylko głos Węgorzyna były przeciw, bowiem inni przedstawiciele gmin zwracali uwagę, że takie gminy jak goleniowska przychodzą teraz na gotowe, a poza tym przyjecie tak dużej gminy przyspiesza zapełnienie kwater wysypiska w Słajsinie – zmniejszając także możliwość jego komercyjnego wykorzystania. Głosy sprzeciwu wzbudził u zebranych plan finansowy na ten rok – z dwu powodów. Po pierwsze był procedowany przed głosowaniem nad przyjęciem gminy Goleniów, a zakładał jej członkostwo od 1 stycznia br. Po drugie w tymże planie założono, że również od 1 stycznia będą trafiały do zakładu w Słajsinie goleniowskie śmieci – a więc i opłaty za nie. Ponieważ te śmieci gmina Goleniów będzie odstawiała dopiero od września, lukę w przychodach zarząd związku chce wypełnić przyjmowaniem śmieci komercyjnie – od podmiotów spoza R-XXI. Na to jednak potrzebne są zmiany w statucie związku.

Kontrowersje u delegatów wzbudził też plan jego zarządu dużego zwiększenia zatrudniania – o kilkadziesiąt osób i utworzenia trzeciej zmiany na sortowni. Ma to kosztować rocznie ok. 3 mln zł.

red.

powiązane – „O Goleniowie w Goleniowie”

Goleniów

Wadium przepadło

Goleniów. Firma PPRI MAZUR zrezygnowała z zakupu działki w GPP.

Opublikowane

w dniu

W związku z tym burmistrz w swoim zarządzeniu postanowił o odstąpieniu od zawarcia notarialnej umowy sprzedaży nieruchomości położonej w obrębie Łozienica na terenie Goleniowskiego Parku Przemysłowego, w skład której wchodzi działka oznaczona numerem ewidencyjnym 55/8 o powierzchni 1,7775ha, z Firmą MAZUR SPECJALISTYCZNE PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INŻYNIERYJNYCH z siedzibą w Łozienicy przy ulicy Prostej nr 26, która została ustalona nabywcą ww. nieruchomości w drodze przetargu publicznego nieograniczonego w dniu 12 sierpnia 2021r.

Wpłacone wadium w kwocie 130.680zł (słownie: sto trzydzieści tysięcy sześćset osiemdziesiąt złotych) nie podlega zwrotowi i przepada na rzecz gminy. Działka natomiast będzie ponownie wystawiona na sprzedaż.

red.

powiązane – „Kryzys potrwa – odpowiada burmistrz”

Kontynuuj czytanie

Goleniów

PSZOK zamknięty

Goleniów. Punkt Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) zostaje dla mieszkańców gminy Goleniów od soboty 18 września zamknięty do odwołania.

Opublikowane

w dniu

Taką informację podało Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Goleniowie. Powodem jest wyczerpanie możliwości magazynowych w związku z większym niż zazwyczaj napływem odpadów, co z kolei jest związane z nieodbieraniem od kilku dni odpadów z terenu gminy przez PGK.

red.

powiązane – „Kryzys potrwa – odpowiada burmistrz”

Kontynuuj czytanie

Goleniów

Nowe oświetlenie

Goleniów. W kilkunastu miejscach gminy pojawi się niedługo oświetlenie ciągów komunikacyjnych.

Opublikowane

w dniu

Jak podaje gmina, na liście pierwszego etapu inwestycji związanej z oświetlaniem ciągów komunikacyjnych w gminie Goleniów znalazło się 14 pozycji:

 • przystanki autobusowe w Imnie
 • Tarnowiec – droga od przystanku do zabudowań
 • wejście do szkoły w Mostach
 • osiedle Wrzosowe w Pucicach
 • ul. Rzemieślinicza w Pucicach
 • ul. Sielankowa w Białuniu
 • Zabród
 • plac zabaw na ul. Parkowej w Załomiu
 • plac zabaw i boisko w Komarowie
 • boisko sportowe w Marszewie
 • ul. Lipowa w Lubczynie
 • Goleniów – skrzyżowanie przy Jagiełły i Słowackiego
 • Goleniów – droga SP nr 1 przy ul. Kilińskiego
 • Goleniów – ścieżka rowerowa przy ul. Spacerowej

Prace budowlane wykona firma Elektroinstal – PHU Jan Bagiński z Goleniowa za 747 750 zł., w terminie do 6 stycznia 2022 r. Przewidziany jest kolejny etap oświetlania ulic.

red.

powiązane – „Kryzys potrwa – odpowiada burmistrz”

Kontynuuj czytanie
Reklama
Kontakt e-mail: gazeta@goleniowska.com,
Nasz portal przeciętnie odwiedza codziennie ok. 2000 użytkowników - oni przy okazji zobaczą reklamę, ogłoszenie, materiał promocyjny, nekrolog itp.

Na czasie