Connect with us

Nowogard

Gminne dotacje – 221 tys zł dla Pomorzanina

Nowogard. W piątek 28 lutego br. burmistrz podpisał z przedstawicielami organizacji pozarządowych 13 umów na dotacje.

goleniowska.com

Opublikowane

w dniu

W tym roku kwota przeznaczona dla organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Nowogard jest wyższa niż ubiegłoroczna i wyniosła 658.000 zł. W ramach ogłoszonych konkursów wpłynęły 33 oferty od 25 działających organizacji. Oceniała je komisja konkursowa w składzie: Jarosław Soborski, Dominika Jagieła, Urszula Berezowska, Lila Kaźmierowska, Mieczysław Cedro, Tadeusz Hołubowski oraz Cezary Komisarz, która rekomendowała burmistrzowi następujące organizacje:

 • Samorządowa Fundacja Opieki Medycznej Zdrowie 14.000 zł
 • Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło Nowogard 14.000 zł
 • Stowarzyszenie Kobiet z Problemami Onkologicznymi „Lila-Róż” 12.000 zł
 • Klub Sportowy „Śnieżne Pantery” 1.000 zł
 • Uczniowski Klub Sportowy „Jedyneczka” 7.000 zł
 • Ludowy Kolarski Klubu Sportowy „Chrabąszcze” 46.000 zł
 • Klub Tańca Sportowego Flesz 16.000 zł
 • LKS Pomorzanin Nowogard 221.000 zł
 • Klubu Motorowego Cisy 16.000 zł i 53.000 zł
 • Miejsko-Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe 45.000 zł
 • LOK KSS „Tarcza Goleniów” – Sekcja Strzelecka 10.000 zł
 • Stowarzyszenie Uniwersytetu III Wieku 14.000 zł

Kolejne podpisanie umów z przedstawicielami pozostałych organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Nowogard zaplanowano na 6 marca.

Red.

Nowogard

Zespół się wczoraj zebrał

Nowogard. W środę 25 marca br. w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie doszło do zebrania Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

goleniowska.com

Opublikowane

w dniu

Komunikat z tego spotkania jest nad wyraz lakoniczny – „W trakcie spotkania, które poprowadził Krzysztof Kolibski – zastępca burmistrza (przewodniczący zespołu), rozmawiano o bieżącej sytuacji w gminie w związku z epidemią koronawirusa. Poruszono kwestie dotyczące: działalności nowogardzkiego szpitala, Ośrodka Pomocy Społecznej, szkół i przedszkoli działających na terenie gminy oraz komunikacji miejskiej”.

red.

powiązane – „Nowogard ma zespół

Kontynuuj czytanie

Nowogard

Wiezienia – kolejne ograniczenia

Goleniów, Nowogard. Władze więzień w Goleniowie i Nowogardzie wprowadziły kolejne ograniczenia w życiu więźniów.

goleniowska.com

Opublikowane

w dniu

ZK Goleniów – „Począwszy od dnia 24 marca 2020 r. od godziny 15:00, na terenie Zakładu Karnego w Goleniowie na okres 14 dni z ewentualną możliwością przedłużenia o koleje dni, wstrzymuje się: zatrudnienie osadzonych poza terenem jednostek penitencjarnych; udzielanie osadzonym widzeń; odprawianie nabożeństw i udzielanie posług religijnych.
Zakład Karny w Goleniowie podejmie wszelkie możliwe do realizacji działania, dostosowane do swoich możliwości, mające na celu kompensację wprowadzonych ograniczeń, a osobom pozbawionym wolności zostaną m.in. poszerzone uprawnienia do utrzymywania kontaktów z najbliższymi za pomocą środków komunikacji internetowej oraz telefonicznej.

ZK Nowogard – „Od dnia 24 marca 2020 r. od godziny 6.00, na terenie Zakładu Karnego w Nowogardzie i Oddziału Zewnętrznego w Płotach na okres 14 dni wstrzymuje się: zatrudnienie osadzonych poza terenem jednostki penitencjarnych, udzielanie osadzonym widzeń, odprawianie nabożeństw i udzielanie posług religijnych, przeprowadzanie zajęć o charakterze zbiorowym.
Zakład Karny w Nowogardzie i Oddział Zewnętrzny w Płotach podejmą wszelkie możliwe do realizacji działania, dostosowane do swoich możliwości, mające na celu kompensację wprowadzonych ograniczeń, a osobom pozbawionym wolności zostaną m.in. poszerzone uprawnienia do utrzymywania kontaktów z najbliższymi za pomocą środków komunikacji internetowej oraz telefonicznej”.

Red.

powiązane – „Więzienia bez odwiedzin

Kontynuuj czytanie

Nowogard

Śmieci – nowe stawki uchwalone

Nowogard. Głównym punktem sesji Rady Miejskiej w Nowogardzie obradującej 28 lutego br. była sprawa przyjęcia projektu uchwały w sprawie nowych stawek za gospodarowanie odpadami.

goleniowska.com

Opublikowane

w dniu

Nowogard. Głównym punktem sesji Rady Miejskiej w Nowogardzie obradującej 28 lutego br. była sprawa przyjęcia projektu uchwały w sprawie nowych stawek za gospodarowanie odpadami.

Projekt uchwały w sprawie stawek nowych za odbiór odpadów komunalnych przedstawiła radna Jowita Pawlak (Nova). Zakładał on podwyżkę o złotówkę dotychczasowej stawki za odbiór odpadów zbieranych selektywnie i dwukrotność tej stawki jako opłaty karnej w przypadku odpadów niesegregowanych, czyli zmieszanych.
Uchwała o nowych stawkach została przyjęta – za 10 (PiS, Nowa), wstrzymało się 9 radnych (w tym Lewica).

Teraz tylko w gminie Goleniów – jako jedynej gminie powiatu – nie dokonano jeszcze zmiany cen za odbiór odpadów komunalnych.

Red.

powiązane – „W Goleniowie i Nowogardzie najtaniej – na razie”, „Przepytali audytora – są nowe propozycje stawek za śmieci”, „W Nowogardzie za śmieci taniej?”, „Sesja – nowe stawki za śmieci do komisji”, „Nowogardzkie śmieci zalegają na ulicach? – oświadczenie”.

Kontynuuj czytanie
Reklama

Na czasie