Connect with us

Goleniów

Gmina dołoży prawie 4 mln zł

Goleniów. Gmina chce jeszcze w tym miesiącu podpisać nową umowę z PGK.

Opublikowane

w dniu

Będzie to pewnie wymagało zwołania sesji rady miejskiej, bo jak nam powiedział wiceburmistrz Henryk Zajko, burmistrz zwróci się do rady o zwiększenie środków budżetowych na wywóz odpadów komunalnych w gminie. Chodzi o blisko 4 mln zł, bowiem o tyle różnią się kwoty przeznaczone w budżecie na to zadanie (ok. 7,8 mln zł netto) i cena zgłoszona w II przetargu przez PGK (ok. 12 mln zł netto). Gmina nie ma wyjścia i musi tę cenę przyjąć, bo PGK było jedynym oferentem w obu przetargach. Teraz nad propozycja burmistrza pochyli się komisja budżetowa rady miejskiej.

W I przetargu, którego wartość wynosiła ok. 13,8 mln zł netto, PGK zaproponowało cenę ok. 16,4 mln zł netto. W II przetargu gmina zwiększyła zakres zamówienia o tzw. nieruchomości niezamieszkane, a równocześnie jego wartość do ok. 16 mln zł netto. PGK złożyło teraz ofertę na poziomie ok. 12 mln zł netto – czyli za większy zakres prac chce teraz o ponad 4 mln zł mniej niż w I przetargu. Jednak w obu przetargach środki budżetowe gminy zaplanowane na te zadania wynosiły ok. 7,8 mln zł netto, a więc brakujące blisko 4 mln zł trzeba dołożyć z budżetu gminy. Wygląda więc na to, że pomiędzy I a II przetargiem
różnica pomiędzy oczekiwaniami gminy (7,8 mln zł), a ofertą należącej do niej spółki komunalnej zmniejszyła się o połowę – z 8,2 mln zł do 4,2 mln zł. I to przy większym zakresie zamówienia.

red.

powiązane – „Burzliwa dyskusja o śmieciach”

Goleniów

Wadium przepadło

Goleniów. Firma PPRI MAZUR zrezygnowała z zakupu działki w GPP.

Opublikowane

w dniu

W związku z tym burmistrz w swoim zarządzeniu postanowił o odstąpieniu od zawarcia notarialnej umowy sprzedaży nieruchomości położonej w obrębie Łozienica na terenie Goleniowskiego Parku Przemysłowego, w skład której wchodzi działka oznaczona numerem ewidencyjnym 55/8 o powierzchni 1,7775ha, z Firmą MAZUR SPECJALISTYCZNE PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INŻYNIERYJNYCH z siedzibą w Łozienicy przy ulicy Prostej nr 26, która została ustalona nabywcą ww. nieruchomości w drodze przetargu publicznego nieograniczonego w dniu 12 sierpnia 2021r.

Wpłacone wadium w kwocie 130.680zł (słownie: sto trzydzieści tysięcy sześćset osiemdziesiąt złotych) nie podlega zwrotowi i przepada na rzecz gminy. Działka natomiast będzie ponownie wystawiona na sprzedaż.

red.

powiązane – „Kryzys potrwa – odpowiada burmistrz”

Kontynuuj czytanie

Goleniów

PSZOK zamknięty

Goleniów. Punkt Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) zostaje dla mieszkańców gminy Goleniów od soboty 18 września zamknięty do odwołania.

Opublikowane

w dniu

Taką informację podało Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Goleniowie. Powodem jest wyczerpanie możliwości magazynowych w związku z większym niż zazwyczaj napływem odpadów, co z kolei jest związane z nieodbieraniem od kilku dni odpadów z terenu gminy przez PGK.

red.

powiązane – „Kryzys potrwa – odpowiada burmistrz”

Kontynuuj czytanie

Goleniów

Nowe oświetlenie

Goleniów. W kilkunastu miejscach gminy pojawi się niedługo oświetlenie ciągów komunikacyjnych.

Opublikowane

w dniu

Jak podaje gmina, na liście pierwszego etapu inwestycji związanej z oświetlaniem ciągów komunikacyjnych w gminie Goleniów znalazło się 14 pozycji:

 • przystanki autobusowe w Imnie
 • Tarnowiec – droga od przystanku do zabudowań
 • wejście do szkoły w Mostach
 • osiedle Wrzosowe w Pucicach
 • ul. Rzemieślinicza w Pucicach
 • ul. Sielankowa w Białuniu
 • Zabród
 • plac zabaw na ul. Parkowej w Załomiu
 • plac zabaw i boisko w Komarowie
 • boisko sportowe w Marszewie
 • ul. Lipowa w Lubczynie
 • Goleniów – skrzyżowanie przy Jagiełły i Słowackiego
 • Goleniów – droga SP nr 1 przy ul. Kilińskiego
 • Goleniów – ścieżka rowerowa przy ul. Spacerowej

Prace budowlane wykona firma Elektroinstal – PHU Jan Bagiński z Goleniowa za 747 750 zł., w terminie do 6 stycznia 2022 r. Przewidziany jest kolejny etap oświetlania ulic.

red.

powiązane – „Kryzys potrwa – odpowiada burmistrz”

Kontynuuj czytanie
Reklama
Kontakt e-mail: gazeta@goleniowska.com,
Nasz portal przeciętnie odwiedza codziennie ok. 2000 użytkowników - oni przy okazji zobaczą reklamę, ogłoszenie, materiał promocyjny, nekrolog itp.

Na czasie