Connect with us

Goleniów

Geblewicz – sytuacja lotniska dramatyczna, wstrzymujemy finansowanie

Goleniów. Zarząd województwa nie obejmie udziałów w porcie lotniczym szczecin Goleniów.

Opublikowane

w dniu

Jak podaje komunikat zarządu województwa, brak obiecanych przez rząd środków zmusił Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego do wstrzymania pomocy finansowej dla Portu Lotniczego Szczecin – Goleniów. Informacje uzyskane podczas posiedzenia Rady Nadzorczej przedsiębiorstwa wskazują, że lotnisko znajduje się na krawędzi upadłości. Możliwości samorządu są niewystarczające, by długofalowo poprawić sytuację Portu.

28 sierpnia br. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego odrzucił projekty uchwał w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Aneksu nr 3 do Porozumienia Wspólników Portu Lotniczego Szczecin-Goleniów Spółka z o.o oraz w sprawie objęcia nowych udziałów w podwyższonym kapitale Portu Lotniczego Szczecin-Goleniów Sp. z o. o. Decyzja Samorządu Województwa oznacza brak zgody na rozpoczęcie dokapitalizowania przedsiębiorstwa kwotą 40 mln zł do 2028 r. Pierwsze 5 mln zł miało trafić do Portu Lotniczego jeszcze w tym roku.

  • W mojej ocenie sytuacja Portu Lotniczego Szczecin – Goleniów jest dramatyczna, a potwierdziły to tylko informacje uzyskane po posiedzeniu Rady Nadzorczej. Musimy odpowiedzialnie gospodarować pieniędzmi z budżetu województwa, każdy wydatek musi być celowy i skuteczny. Nie stać nas na wyrzucanie pieniędzy w błoto, dlatego wstrzymujemy finansowanie Portu Lotniczego do czasu, aż rząd się uaktywni i na konto lotniska wpłynie obiecana pomoc – mówi marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.

Według marszałka, straty spowodowane rządową decyzją o zakazie lotów komercyjnych i zobowiązaniem utrzymania użyteczności publicznej przekroczyły 3,5 mln zł i mogą grozić bankructwem Portu Lotniczego Szczecin – Goleniów. Jedyną realną pomocą, jaką od wystąpienia pandemii otrzymał Port, była udzielona dzięki wsparciu Województwa, pożyczka w wysokości 2,5 mln zł z Zachodniopomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. Bez tych pieniędzy pracownicy nie dostaliby pensji za maj, a lotnisko najprawdopodobniej nie byłoby w stanie wznowić operacji w ruchu pasażerskim. Krytyczną sytuację spółki unaoczniają milionowe zobowiązania wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Urzędu Skarbowego.

Rządowe wsparcie miało uruchomić Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie sposobu i trybu rozliczania i dokumentowania kosztów utrzymania minimalnej gotowości operacyjnej lotniska, ale przepisy nie zostały wydane. Dokument jest obecnie sprawdzany przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, a następnie czeka go notyfikacja przez Komisję Europejską. Co ważne, w myśl zapisów, pomoc nie obejmie wszystkich poniesionych przez lotnisko kosztów w okresie pandemii.

W latach 2013 – 2019 Województwo Zachodniopomorskie (20,62% udziałów w PL Szczecin-Goleniów) i Gmina Miasto Szczecin udzielili Spółce wsparcia w wysokości 57,4 mln zł (Województwo – 31.9 mln zł, Szczecin – 25,5 mln zł.). W ramach kolejnego dokapitalizowania, do 2028 r. Województwo rozważa wsparcie w wysokości 40 mln zł. Pomimo obietnic ze strony premiera, strona rządowa do tej pory nie wywiązała się ze wsparcia inwestycyjnego.

red.

powiązane – „Port lotniczy – pożyczka na wyczerpaniu”

Goleniów

Osiedle Helenów – przetarg przedłużony

Goleniów. Do 9 lutego przedłużony został termin składania ofert w przetargu na budowę Osiedla Helenów.

Opublikowane

w dniu

Jak nam powiedziała prezes GTBS Izabela Frynas, to wynik zainteresowania przetargiem oferentów i zadawanych przez nich merytorycznych pytań, co wymaga czasu na odpowiedź – pierwotny termin minął wczoraj. Zdaniem prezes Frynas to korzystna dla GTBS sytuacja, bowiem z pytaniami zgłasza się kilku oferentów, co oznacza większe niż wcześniej zainteresowanie tym przetargiem. Jak wiadmo pierwszy został unieważniony – zgłosił się tylko jednej wykonawca ze znacznie przekraczającą zamówienie ceną. Teraz jest szansa na większą konkurencję i niższe ceny, dlatego prezes GTBS nie wyklucza kolejnego przedłużenia terminu składania ofert.

red.

powiązane – „Drożej niż zakładano”

Kontynuuj czytanie

Goleniów

GDK – budynek traci stateczność

Goleniów. Grunt pod budynkiem domu kultury jest słaby i niestabilny, a budynek traci stateczność – takie są wyniki ekspertyzy przeprowadzonej przez zewnętrznego rzeczoznawcę na zlecenie gminy Goleniów.

Opublikowane

w dniu

W trosce o bezpieczeństwo uczestników zajęć i pracowników, podjęliśmy decyzję, że etapowo wyłączać będziemy poszczególne pomieszczenia. – poinformowała Anita Jurewicz, zastępca burmistrza Gminy Goleniów dodając, że jako pierwsze, od 14 lutego wyłączone zostaną: wejście główne, hol z szatnią, przestrzenią wystawową, toaletami i barkiem.
W kolejnym etapie przeniesione w inne miejsca mają zostać pracownie i część biurowa GDK.

W spotkaniu dotyczącym stanu budynku Domu Kultury oraz pomocy w przygotowaniu przetargu na projekt nowego obiektu dla GDK udział wzięli Anita Jurewicz, zastępca burmistrza Goleniowa, Ewa Radanowicz, dyrektor Wydziału Edukacji, Maciej Ratajczyk, dyrektor oraz pracownicy GDK.

Ekspertyza budynku GDK, którą wykonał zewnętrzny rzeczoznawca wykazała, że cześć budynku posadowiona jest na poduszce piaskowej, w innej części wykorzystano też stare fundamenty przedwojennej zabudowy. W wyniku nieszczelności kanalizacji deszczowej materiał poduszki piaskowej został wypłukany a budynek stracił stateczność. Objawem zewnętrznym są liczne spękania elementów konstrukcyjnych. Spękania są w czasie postępujące i zachodzi obawa, że elementy konstrukcyjne dachu przy wejściu mogą stracić oparcie.
Burmistrzowie gminy w porozumieniu z dyrektorem GDK Maciejem Ratajczykiem podjęli decyzję o wyłączeniu z użytkowania części budynku oraz ustalili plan przenoszenia poszczególnych działów oraz pracowni artystycznych w inne lokalizacje.
Wykorzystana zostanie istniejąca gminna infrastruktura, w tym: Rampa Kultura, wyremontowana aula w SP1, Centrum Aktywności Lokalnej i inne.
❗ O lokalizacjach zajęć dla dzieci i młodzieży gmina będzię na bieżąco informować.

red.

powiązane – „Gotowe, ale zamknięte”

Kontynuuj czytanie

Goleniów

Pętla w nowym miejscu

Goleniów. Od wczoraj pętla autobusowa i postój taksówek znajdują się w nowym miejscu.

Opublikowane

w dniu

Dokładnie na wyasfaltowanym placu przy ul. Kazimierza Pułaskiego
(w miejscu, gdzie dawniej usytuowany był postój busów).

TYMCZASOWY DWORZEC KOLEJOWY POZOSTAŁ W DOTYCHCZASOWEJ LOKALIZACJI

red.

powiązane – „Uwaga – przeniesienie przystanków”

Kontynuuj czytanie
Reklama
Kontakt e-mail: gazeta@goleniowska.com,
Nasz portal przeciętnie odwiedza codziennie ok. 2000 użytkowników - oni przy okazji zobaczą reklamę, ogłoszenie, materiał promocyjny, nekrolog itp.

Na czasie