Connect with us

Goleniów

Gazociąg – kontakt z właścicielami nieruchomości.

Goleniów. GAZ-SYSTEM SA kontynuuje prace przygotowawcze do budowy gazociągu Goleniów-Lwówek, w ramach Projektu Baltic Pipe.

Opublikowane

w dniu

Jak podaje gmina, gotowa jest już dokumentacja projektowa oraz uzyskano wszystkie niezbędne decyzje administracyjne dla tej inwestycji. Podpisano też umowę z firmą ECM Group Polska SA z Warszawy, która zajmie się nadzorem inwestorskim. Podwykonawcą tej usługi będzie Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych EKO-Invest SA ze Szczecina. Ta ostatnia firma w najbliższych tygodniach będzie się kontaktować z właścicielami nieruchomości, przez które ma przebiegać gazociąg Baltic Pipe. Jest zobowiązana do zawiadomienia każdego właściciela o konieczności udostępnienia nieruchomości oraz do wytyczenia pasa montażowego gazociągu.
Rozpoczęcie prac budowlanych planowane jest na IV kwartał bieżącego roku. Wcześniej każda nieruchomość, przez którą będzie przechodzić gazociąg, zostanie opisana, a protokół oględzin zostanie sporządzony w obecności właściciela, rzeczoznawcy majątkowego oraz przedstawiciela wykonawcy robót.
Firmy, która wybuduje nowy gazociąg, jeszcze nie wybrano. Kiedy to się stanie, GAZ-SYSTEM SA zorganizuje spotkanie z władzami gminy oraz właścicielami nieruchomości.
Gmina Goleniów dysponuje wykazem nieruchomości, przez które ma przebiegać gazociąg. Ich właściciele mogą się kontaktować z Wydziałem Planowania Przestrzennego, Nieruchomości i Ochrony Środowiska UGiM w Goleniowie i uzyskać wgląd w plany przebiegu gazociągu. Informacji udziela również spółka GAZ-SYSTEM SA oraz wskazana wyżej firma sprawująca nadzór nad wykonaniem inwestycji.

Red.

powiązane – „Zgoda na gazociąg”

Goleniów

Od 1 grudnia za śmieci 30 złotych.

Goleniów.Przed chwilą radni na sesji uchwalili zaproponowaną przez Burmistrza Roberta Krupowicza podwyżkę ceny za odbiór odpadów komunalnych z 12 na 30 złotych.

Opublikowane

w dniu

Nowa cena będzie obowiązywała od 1 grudnia, na tej samej sesji radni nie przyjęli propozycji radnych opozycyjnych w której nowa cena za odbiór odpadów komunalnych wynosiłaby 20 złotych. Według zapewnień Wiceburmistrza Banacha jeszcze dzisiaj PGK ma wznowić odbiór odpadów komunalnych.

Cała sesja była wnikliwie obserwowana przez przedstawicieli wielu poza goleniowskich mediów.

Red

powiązane – „Kryzys potrwa – odpowiada burmistrz”

Kontynuuj czytanie

Goleniów

W piątek nadzwyczajna sesja śmieciowa.

Goleniów.W najbliższy piątek radni spotkają się na nadzwyczajnej sesji zwołanej na wniosek burmistrza.

Opublikowane

w dniu

Tematem będą propozycje uchwał przygotowane przez burmistrza mające rozwiązać „kryzys śmieciowy”. Sesja rozpocznie się o 9:00.

Kolejny tydzień Goleniów i gmina coraz bardziej „zatapiają” się w nieodbieranych śmieciach. Najbardziej widoczne to jest na ulicach gdzie uliczne kosze są mocno przepełnione.

Gdyby taka sytuacja potrwała jeszcze dłużej gminie grozi zarząd komisaryczny, który może wprowadzić Wojewoda.

powiązane – „PGK – w każdej chwili jesteśmy gotowi odbierać śmieci”

red.

Kontynuuj czytanie

Goleniów

Wadium przepadło

Goleniów. Firma PPRI MAZUR zrezygnowała z zakupu działki w GPP.

Opublikowane

w dniu

W związku z tym burmistrz w swoim zarządzeniu postanowił o odstąpieniu od zawarcia notarialnej umowy sprzedaży nieruchomości położonej w obrębie Łozienica na terenie Goleniowskiego Parku Przemysłowego, w skład której wchodzi działka oznaczona numerem ewidencyjnym 55/8 o powierzchni 1,7775ha, z Firmą MAZUR SPECJALISTYCZNE PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INŻYNIERYJNYCH z siedzibą w Łozienicy przy ulicy Prostej nr 26, która została ustalona nabywcą ww. nieruchomości w drodze przetargu publicznego nieograniczonego w dniu 12 sierpnia 2021r.

Wpłacone wadium w kwocie 130.680zł (słownie: sto trzydzieści tysięcy sześćset osiemdziesiąt złotych) nie podlega zwrotowi i przepada na rzecz gminy. Działka natomiast będzie ponownie wystawiona na sprzedaż.

red.

powiązane – „Kryzys potrwa – odpowiada burmistrz”

Kontynuuj czytanie
Reklama
Kontakt e-mail: gazeta@goleniowska.com,
Nasz portal przeciętnie odwiedza codziennie ok. 2000 użytkowników - oni przy okazji zobaczą reklamę, ogłoszenie, materiał promocyjny, nekrolog itp.

Na czasie