Connect with us

Nowogard

Dyrektorzy o szkole w czasach zarazy

Nowogard. Wczoraj odbyło się spotkanie burmistrza z dyrektorami przedszkoli oraz szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu gminy.

Leszek Ozimek

Opublikowane

w dniu

Jak podaje gmina, dyrektorzy poinformowali, że w pierwszym miesiącu nauki nie zostały odnotowane żadne zakażenia COVID -19 wśród ich podopiecznych, a w sytuacji gdyby ktoś z rodziny dzieci miał kontakt z osobą zakażoną, rodzina zostaje wówczas objęta specjalnym nadzorem epidemiologicznym w porozumieniu z Inspektoratem Sanitarnym. Dyrektorzy wydają się mieć pełną kontrolę nad sytuacją w ich szkołach i uspokajają, że dzieci w placówkach oświatowych są bezpieczne, a oni sami nie widzą powodów do paniki, nawet w obliczu nadchodzącej fali grypy sezonowej.

Tematem głównym było podsumowanie pierwszego miesiąca nauki i trudności związane z organizacją pracy szkół w związku z sytuacją epidemiologiczną.

Dyrektorzy placówek oświatowych w gminie, dostosowali procedury i regulaminy wewnątrzszkolne do obecnych wymogów. Przeorganizowano sposób poruszania się po szkole, udostępniono dozowniki z płynem do dezynfekcji dłoni przy każdym wejściu do szkół, zaczęto korzystać z przekazanych w zeszłym tygodniu przez Burmistrza lamp bakterio i wirusobójczych, a uczniowie korzystają z ciągle jeszcze pięknej pogody, spędzając na świeżym powietrzu tyle czasu szkolnego, ile jest to możliwe.

red.

powiązane – „Grzyby piętrowe”

Nowogard

W „Sarnim Lesie” sesji nie będzie

Nowogard. Przewodniczący rady miejskiej nie zwoła nadzwyczajnej sesji w „Sarnim Lesie”.

Leszek Ozimek

Opublikowane

w dniu

O jej zwołanie wystąpił burmistrz Robert Czapla, proponując jako miejsce jej odbycia salę bankietową „Sarni Las” w kolonii Smużyny. Jak nam powiedział przewodniczący Marcin Nieradka, nie zwoła on nadzwyczajnej sesji ani w „Sarnim Lesie”, ani w innym stacjonarnym miejscu. Powodem jest negatywna rekomendacja goleniowskiego Sanepidu, która zaleca prowadzenie sesji zdalnych, a nie stacjonarnych. Przewodniczący twierdzi, że w związku z pandemią, burmistrz powinien zakupić urządzenia pozwalające na przeprowadzenie zdalnych sesji.

red.

powiązane – „Sesja w… „Sarnim Lesie”?”

Kontynuuj czytanie

Nowogard

Rzecznik burmistrza wyjaśnia

Nowogard. W odniesieniu do artykułu z dnia 16 października 2020 r. „Sesja nadzwyczajna bez quorum” proszę o zamieszczenie wyjaśnienia.

Leszek Ozimek

Opublikowane

w dniu

„Jak sugeruje przewodniczący RM, pan Marcin Nieradka, co czytamy w artykule, burmistrz Robert Czapla mógł „już dawno postawić tę sprawę na sesję, bez potrzeby zwoływania jej w trybie nadzwyczajnym – a ostatnia była pod koniec września”. Nie jest to prawdą, gdyż ostatnia sesja w trybie zwyczajnym była zwołana na 24 września, zawiadomienie o sesji wrześniowej pojawiło się w Biurze Rady dnia 17.09 br. Wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o pozyskanie środków na rozdział sieci ogólnospławnej w ulicy J. Kilińskiego został wysłany przez kierownika Wydziału Rozwoju Lokalnego, Funduszy, Kultury i Sportu w dniu kolejnym, tj. 18. 09. 2020 r. Odpowiedz z WFOŚiGW z prośbą o uzupełnienie dokumentów brakującymi uchwałami wpłynęła do Urzędu 22.09. 2020 r. tuż przed godziną 15! To zostawiałoby 1 dzień na sporządzenie uchwał, konsultacje ich pod względem merytorycznym, prawnym i finansowym, a jest to praca 3 wydziałów. Aby uchwały dobrze przygotować, potrzeba więcej czasu niż 1 dzień. Dnia 5.10. 2020 r. stosowne uchwały były przygotowane i złożone w Biurze Rady 8.10.2020 r. wraz z wnioskiem o zwołanie sesji nadzwyczajnej. Przewodniczący ustalił termin sesji na 15 października br. Widzimy zatem, że burmistrz nie miał możliwości „postawić tej sprawy” na sesji wrześniowej, technicznie było to niemożliwe.

Prośbę o zamieszczenie sprostowania argumentuję tym, iż stanowisko przewodniczącego przedstawione w artykule narusza dobry wizerunek burmistrza Nowogardu i Urzędu Miejskiego, a odbiorcy mają prawo poznać fakty.”

Ewa Brzykcy
Rzecznik Prasowy burmistrza gminy Nowogard

red.

powiązane – „Sesja nadzwyczajna bez quorum”

Kontynuuj czytanie

Nowogard

Będzie ściana na urny

Nowogard. Wczoraj burmistrz ogłosił przetarg na budowę ściany urnowej na cmentarzu komunalnym w Nowogardzie I etap.

Leszek Ozimek

Opublikowane

w dniu

Od kilku lat takie miejsce jest na cmentarzu komunalnym w Goleniowie. Teraz kolejne ma stanąć na nowogardzkim cmentarzu. Jak podaje gmina, zdaniem Sebastiana Furmańczyka z firmy administrującej cmentarzem, mieszkańcy dopytują się o wolne miejsca w ścianie urnowej, która do tej pory służyła jako miejsce pochówku – zostały tam tylko 3 miejsca. Jest projekt, przygotowane pozwolenia na budowę i zabezpieczone środki na zbudowanie ściany urnowej. Projekt pozwala podzielić inwestycję na kilka etapów. W pierwszym etapie powstanie ściana, mogąca pomieścić 4-6 urn w 126 niszach.

red.

powiązane – „Sesja w… „Sarnim Lesie”?”

Kontynuuj czytanie
Reklama
Kontakt e-mail: gazeta@goleniowska.com,
Nasz portal przeciętnie odwiedza codziennie ok. 2000 użytkowników - oni przy okazji zobaczą reklamę, ogłoszenie, materiał promocyjny, nekrolog itp.

Na czasie