Connect with us
https://www.pracujwfiege.pl/

Goleniów

Dworzec bez przejścia i wielkiego otwarcia.

Goleniów. Kończy się wreszcie budowa nowego dworca kolejowego w Goleniowie. Będzie oddany bez najważniejszego elementu infrastruktury.

Opublikowane

w dniu

Wraz z końcowymi pracami wykończeniowymi przy obiekcie, który ma pełnić funkcje węzła przesiadkowego w ramach Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej, kolejny raz przesuwa się termin jego oddania do użytku. Teraz – według wiceburmistrza Tomasza Banacha – ma to być połowa października. Wiceburmistrz zapowiada też, że nowy dworzec zostanie po prostu otwarty – bez specjalnych uroczystości z tym związanych.

Ta budowa, to chyba najdłużej trwająca inwestycja w gminie – planowana od początku pierwszej kadencji burmistrza Krupowicza. Początkowe projekty zawierały najważniejszą z punktu widzenia mieszkańców miasta nowość – połączenie przeciętego torami kolejowymi Goleniowa obszernym przejściem pod torami na perony i zachodnią część miasta. Niestety dość szybko władze gminy się z tego zamiaru wycofały twierdząc, że jest za drogi w wykonaniu. Dlatego będziemy mieli nowy dworzec wraz z otaczającą go infrastrukturą bez podziemnego połączenia nie tylko z peronami i zachodnia częścią miasta, ale też z nowo wybudowanym parkingiem dla samochodów. Ich pasażerowie chcąc się dostać na nowy dworzec z tego parkingu, będą musieli albo ryzykować przejście przez tory, albo iść kilkaset metrów via przejazd kolejowy. Do tych komplikacji dochodzi również wyjątkowo długa droga z dworca na drugi peron, która pozostaje taką bez zmian. Wszystko to razem zdecydowanie obniża efektywność całej inwestycji dla mieszkańców miasta.

Jednak władze gminy zakładają, że te ewidentne braki mają uzupełnić PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., które planują inwestycje w Goleniowie. Jak nam powiedział Bartosz Pietrzykowski z PKP PLK, studium wykonalności dla stacji Goleniów zakłada budowę przejścia podziemnego na stacji. Przejście skomunikuje obie strony stacji za pomocą wind i schodów. Szerokość przejścia uwzględni planowaną w przyszłości ścieżkę rowerową, ale budowa ramp wjazdowych od obu stron przejścia i dalszego ciągu tej ścieżki nie jest zadaniem PKP PLK. Przejście zostanie zintegrowane z nowopowstałym węzłem przesiadkowym i jego infrastrukturą. Zakres planowanych robót był przedmiotem rozmów z władzami miasta i został skoordynowany z budową węzła przesiadkowego i dworca.

PKP PLK planują też na stacji Goleniów budowę trzeciego peronu. Równocześnie zakładają, że obsługę ruchu towarowego przejmie nowoprojektowana stacja Goleniów-Towarowy zlokalizowana ok. 5 km na południe od stacji Goleniów. Niestety termin realizacji tych robót jest uzależniony od dostępności finansowania, czyli nie wiadomo kiedy.

PKP PLK S.A. planuje też modernizację linii kolejowej nr 402 Koszalin – Goleniów, w ramach której przewiduje się rozbudowę węzła kolejowego wokół lotniska, co umożliwi kierowanie na lotnisko wszystkich pociągów obsługujących trasę Szczecin – Kołobrzeg oraz Szczecin – Świnoujście, ale także w nowej relacji Świnoujście – Kołobrzeg. Węzeł ten umożliwi wjazdy pociągów na lotnisko i wyjazdy z niego bez konieczności zmiany kierunku jazdy na przystanku przy lotnisku. Inwestycja planowana jest przez PKP PLK S.A. na lata 2026-2030, ale też nie ma na razie zapewnionego finansowania.

red.

powiązane – „GTBS i PGK przejmą nowy dworzec”

Goleniów

Koncepcja nowego domu kultury na półkę

Goleniów. Burmistrz odrzucił koncepcję budowy nowego domu kultury w wersji zaprponowanej ostatnio przez firmę COZA Architektura z Sieradza.

Opublikowane

w dniu

Według niej nowy dom kultury przy ul. Słowackiego miałby kosztować gminnych podatników ok. 100 mln zł. Podczas wczorajszej sesji rady miejskiej burmistrz Robert Krupowicz zapowiedział, że jego zdaniem to projekt nierealny i za drogi, a przy tym oparty o swoisty „koncert życzeń” tzw. gminnego środowiska kultury – dlatego nie będzie przez niego kontunowany. Mogą to jego zdaniem zrobić na swoją odpowiedzialność sami radni, jeżeli wprowadzą go do przyszłorocznego budżetu. Tym samym opracowana za bliko 300 tys. zł koncepcja pójdzie na przysłowiową półkę. Zdaniem burmistrza za ten projekt i wydatki z nim związane odpowiadają radni, którzy na wniosek radnych z Koalicji Samorządowej wprowadzili jego opracowanie do tegorocznego budżetu gminy. Sam jest nadal przywiązany do koncepcji budowy centrum kultury jako sali widowiskowej, połączonej ze szkołą SP-1 przy ul Kilińskiego, przystosowaną do roli domu kultury.

Radni z Koalicji Samorządowej ripostowali twierdząc, że taka droga koncepcja to wynik celowo złego opracowania warunków przetargowych, które nie zawiarały m.in. ograniczenia finansowego projektu. To tak, jakby burmistrzowi zależało na zdyskredytowaniu wyników przetargu, by powstała w jego wyniku koncepcja nie mógła być zrealizowany. A to ich zdaniem oznacza, że mamy walący się GDK i w persektywie najbliższych lat brak szans na powstanie nowego, za co odpowiada burmistrz.

red.

powiązane – „Koncepcja mało realna”

Kontynuuj czytanie

Goleniów

Goleniowski Klaster Energii Odnawialnej

Goleniów. Rada Miejska wyraziła wczoraj zgodę utworzenie gminnego klastra energetycznego.

Opublikowane

w dniu

Jak podaje gmina, Klaster energetyczny jest odpowiedzią władz gminy na wysokie ceny energii. To inicjatywa, która ma budować lokalny system energetyczny i docelowo bezpieczeństwo energetyczne regionu – mówi zastępca burmistrza Tomasz Banach. – Klaster stanowi podmiot znacznie silniejszy, ponieważ jego celem jest osiągnięcie przez partnerów rezultatów, które byłyby niemożliwe lub trudniejsze do uzyskania przy samodzielnej działalności – dodaje.

Koordynatorem klastra będzie gmina Goleniów, a członkami gminne spółki i instytucje: GWiK, PEC, PGK, GTBS, Goleniowski Dom Kultury i goleniowska biblioteka.
W dalszej kolejności klaster będzie rozszerzony o lokalnych przedsiębiorców produkujących energię, jak i podmioty odbierające energię – i.in. na terenie Goleniowskiego Parku Przemysłowego.

Istnienie klastra energetycznego pozwoli również pozyskiwać unijne fundusze środki na odnawialne źródła energii.

red.

powiązane – „Klaster energetyczny”

Kontynuuj czytanie

Goleniów

Gmina dopłaci do rachunków za wodę?

Goleniów. Zdaniem burmistrza, „Goleniowskim Wodociągom i Kanalizacji” grozi bankructwo.

Opublikowane

w dniu

Robert Krupowicz mówł o tym na dzisiejszej sesji rady miejskiej. To wynik obowiązywania taryfy, która nie uwzględnia drastycznego wzrostu cen energii elektrycznej i inflacji. Mimo, że spółka już dawno wniosła o zmianę taryfy, „Wody Polskie” jako regulator rynku jej dotychczas nie rozpatrzyły. Zatem aktualne opłaty za wodę i ścieki ponoszone przez mieszkańców i firmy, nie zapewniają zwrotu kosztów tych usług. Według burmistrza Krupowicza gmina liczy się z tym, że będzie musiała dołacić spółce ok.11 mln zł, by w gminie woda płynęła z kranów, a ścieki były odbierane. Mówił też o systemowym rozwiązaniu problemu, którym mogą być dopłaty do ceny wody i ścieków dla mieszkńców, które poniesie gmina.

Jak podał wcześniej skarbnik gminy, roczne zużycie energii elektrycznej przez gminne jednostki to ok. 9,4 GWh z czego najwięcej przypada na GWiK – 48%. Pozostałe to:

Oświetlenie uliczne i parkowe – 17%
Gminne jednostki budżetowe – 16%
PEC – 15%
PGK – 3%
GTBS – 1%

red.

powiązane – „Kolejne centrum logistyczne Panattoni”

Kontynuuj czytanie
Reklama
Kontakt e-mail: gazeta@goleniowska.com,
Nasz portal przeciętnie odwiedza codziennie ok. 2000 użytkowników - oni przy okazji zobaczą reklamę, ogłoszenie, materiał promocyjny, nekrolog itp.

Na czasie