Connect with us

Powiat

Drogi Pomorza Zachodniego w budowie

Powiat. Docelowo w naszym województwie ma być około 650 km dróg ekspresowych i autostrad. Obecnie mamy 325 km takich dróg, jesteśmy więc na półmetku realizacji tego celu.

Opublikowane

w dniu

Sieć dróg krajowych ciągle się rozwija, co jest związane z sukcesywną realizacją rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych. Naszym celem jest powstanie pełnego układu autostrad i dróg ekspresowych zgodnie z rozporządzeniem określającym docelowy układ dróg oraz niezbędnych obwodnic. Docelowo w województwie ma być około 650 km dróg ekspresowych i autostrad. Obecnie mamy 325 km takich dróg, także jesteśmy na półmetku realizacji tego celu. W budowie mamy teraz odcinki dróg S3, S6 i S11 o łącznej długości 89 km. W ciągu najbliższych 2 lat planowane jest zakończenie tych inwestycji. Kolejne 46 km drogi S6 Koszalin-Słupsk jest w przetargu. W realizacji są również obwodnice o łącznej długości 14 km oraz tunel w Świnoujściu, którego inwestorem zastępczym jest GDDKiA.

S3 do samego Świnoujścia

Droga ekspresowa S3 jest częścią korytarza transportowego łączącego Skandynawię z Adriatykiem. Codziennie tysiące ciężarówek przypływa promami ze Szwecji do Świnoujścia, aby kontynuować podróż w dalsze kierunki. Jest to również główna magistrala drogowa wzdłuż zachodniej granicy Polski, łącząca ze sobą trzy autostrady – A6, A2 i A4. Trasa ta jest sukcesywnie budowana od 2007 r. W kwietniu ubiegłego roku zostały oddane do ruchu odcinki Miękowo – Brzozowo i Miękowo – Rzęśnica. W realizacji jest ostatni fragment tej drogi, tj. Świnoujście – Troszyn.
Realizacja drogi została podzielona na dwa fragmenty: Świnoujście – Dargobądz i Dargobądz – Troszyn. W sierpniu 2020 roku zostały podpisane umowy na zaprojektowanie i budowę. Łączna wartość podpisanych umów to 1,36 mld zł. Pod koniec grudnia ubiegłego i w styczniu tego roku decyzje ZRID zostały wydane. Umożliwiło to przekazanie wykonawcom placów budowy i rozpoczęcie w pierwszych miesiącach tego roku prac budowlanych. Obecnie na odcinkach prowadzony jest szereg robót obejmujących prace ziemne, wymianę podłoża, powstają pierwsze fragmenty nasypów i wykopów. Sukcesywnie rusza budowa kolejnych obiektów mostowych, wykonywane jest posadowienie mostu w Wolinie wraz z estakadami dojazdowymi.
Nowa trasa będzie w większości przebiegała w korytarzu istniejącej DK3 z korektami tam, gdzie wymagają tego parametry geometryczne drogi ekspresowej. Dlatego w wielu miejscach wprowadzone już zostały tymczasowe organizacje ruchu, sposób przejazdu DK3 będzie się wielokrotnie jeszcze zmieniał, dlatego kierowcy powinni zachować na tym odcinku szczególną uwagę. Zakończenie inwestycji planowane jest w II kwartale 2024 roku. W ramach inwestycji powstanie sześć węzłów drogowych, para Miejsc Obsługi Podróżnych Dargobądz oraz Obwód Utrzymania Drogi przy węźle Wolin Wschód.

Prace wewnątrz tunelu w Świnoujściu

W ubiegłym roku został wydrążony tunelu w Świnoujściu. Maszyna TBM od marca do września pokonała 1440 metrów przebijając się z wyspy Uznam na wyspę Wolin. Po wydrążeniu tunelu ruszyły dalsze prace obejmujące wykonanie konstrukcji wewnętrznych – płyt stropowych i jezdnych oraz elementów galerii ewakuacyjnej. Wymagające technologiczne jest wykonywanie wyjść awaryjnych, co wymaga mrożenia gruntu. Obecnie wykonywana jest już obudowa zasadnicza po zakończonej sukcesem operacji mrożenia. W tunelu muszą być również wykonane wszelkie instalacje – wentylacji, monitoringu, pożarowe, nadzoru i sterowania ruchu. W przyszłym roku po przeprowadzeniu niezbędnych testów, odbiorów i uzyskaniu pozwoleń tunel powinien zostać oddany do ruchu.
Inwestorem jest Miasto Świnoujście, a GDDKiA jest Inwestorem Zastępczym. Inwestycja jest współfinansowana ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Łączna szacowana wartość inwestycji to 913,8 mln złotych, maksymalna wartość dofinansowania ze środków UE wynosi 775 mln złotych.

Finał prac przy węźle Szczecin Kijewo

W ostatnich miesiącach w miarę postępu prac był udrażniany przejazd przez węzeł drogowy Szczecin Kijewo. Pod koniec kwietnia tego ruchu został oddany do ruchu nowy wiadukt nad autostradą A6, co oznaczało zmniejszenie utrudnień dla kierowców poruszających się DK10. Na początku czerwca ostatecznie został udrożniony przejazd dwoma jezdniami po dwa pasy ruchu w każdą stronę autostrady A6. Oznaczało to koniec zatorów na węźle. W dniu 23 czerwca zostały uruchomione dwie zamknięte jeszcze łącznice, natomiast na początku lipca wdrożono stałą organizację ruchu, już bez żadnych ograniczeń prędkości. Kierowcy po zakończeniu przebudowy zyskali nowoczesny węzeł drogowy na połączeniu autostrady A6 i DK10. Dzięki nowym łącznicom o znacznie łagodniejszych łukach, normatywnym pasom włączeń i wyłączeń, jezdniom zbiorczo-rozprowadzającym w ciągu A6 i nowym wiaduktom – węzeł zapewnia teraz większą przepustowość, komfort przejazdu i bezpieczeństwo niż przed przebudową.

DK13 ominie Przecław i Warzymice

W ubiegłym roku została podpisana umowa na realizację obwodnicy Przecławia i Warzymic w ciągu DK13 o długości 4,2 km. Dwujezdniowa droga klasy GP (droga główna ruchu przyspieszonego) umożliwi wyprowadzenie ruchu tranzytowego z podszczecińskich miejscowości, gdzie obecnie często tworzą się zatory drogowe. Na inwestycji prowadzone są roboty ziemne, wykonywane są warstwy podbudowy z kruszywa, zaawansowane są prace konstrukcyjne przy wiaduktach. W przyszłym roku planowane jest uruchomienie trasy.

S11 Koszalin Bobolice – trwa budowa 48 km nowej drogi

Droga S11 połączy w przyszłości Kołobrzeg i Koszalin z Poznaniem i dalej aglomeracją górnośląską. Na terenie Pomorza Zachodniego realizacja tej trasy jest już dość zaawansowana, w ostatnich latach została oddana obwodnica Szczecinka i odcinek wspólny z S6 i S11 od Kołobrzegu do Koszalina.
W lutym i marcu 2020 roku podpisaliśmy umowy na zaprojektowanie i budowę trzech odcinków S11 między Koszalinem i Bobolicami, o łącznej długości 48 km i wartości 1,5 miliarda złotych. Wykonawcy zrealizowali prace projektowe zgodnie z terminami kontraktowymi, co pozwoliło w połowie ubiegłego roku uzyskać decyzję o o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID).
Dzięki temu w lipcu ubiegłego roku ruszyły roboty budowlane na wszystkich trzech odcinkach. Obecnie na całej inwestycji trwają intensywne prace budowlane prowadzone przez ponad 1000 pracowników przy użyciu 500 jednostek sprzętu. Powstają obiekty mosty i wiadukty, dla większości z nich prace konstrukcyjne są już mocno zaawansowane. Postępują też prace drogowe, na odcinku Koszalin-Zegrze Pomorskie wykonano już 7 km warstw bitumicznych na obu jezdniach, natomiast na odcinku Zegrze Pomorskie – Kłanino 11 km. Inwestycja obejmuję budowę m.in. pięciu węzłów drogowych i dwóch par Miejsc Obsługi Podróżnych Dargiń Północ i Południe oraz Niekłonice Zachód i Wschód oraz Obwód Utrzymania Drogi Bobolice. Zakończenie inwestycji planowane jest na drugą połowę 2023 r. 

Dokończenie obwodnicy Koszalina i Sianowa

W sierpniu ubiegłego roku ruszyły prace przy dokończeniu obwodnicy Koszalina i Sianowa w ciągu drogi ekspresowej S6. Na odcinku o długości 7,9 km pomiędzy węzłem Koszalin Wschód i Sianowem wystąpiły odmienne od wcześniej stwierdzonych warunki geologiczne, co wymusiło zmiany w projekcie drogi. Obecnie na inwestycji wykonywane są prace związane ze wzmocnieniem podłoża, trwają również pozostałe prace drogowe. Wykonywane są obiekty mostowe, w tym posadowienie podpór estakady na przecięciu S6 z linią kolejową. Powstaje również nowy węzeł Sianów Zachód. W drugiej połowie przyszłego roku inwestycja powinna zostać zakończona.

Kolejne budowy ruszą jeszcze w tym roku

W lutym tego roku złożyliśmy wniosek o wydanie decyzji ZRID dla obwodnicy Gryfina w ciągu DK31, natomiast w maju dla obwodnicy Szczecinka w ciągu DK20. Obie inwestycje są realizowane w formule Projektu i Buduj. Jeszcze w tym roku decyzje te powinny zostać wydane, co umożliwi wykonawcom rozpoczęcie prac dla tych inwestycji w ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030.
W sierpniu tego roku planowane jest podpisanie umowy na budowę odcinka DK11 łączącego rondo Janiska w Kołobrzegu z węzłem S5 Kołobrzeg Wschód. Po podpisaniu umowy przekażemy wykonawcy plac budowy i będzie mogła ruszyć budowa dwujezdniowej drogi klasy GP o długości 1,5 km.
W III kwartale tego roku planowane jest podpisanie umów na realizację odcinków S6 Koszalin-Słupsk o długości 46 km. Wykonawcy będą musieli jeszcze przygotować projekty wykonawcze, ale decyzje ZRID są już uzyskane i w tym roku pierwsze, wstępne prace będą mogły już się rozpocząć.

red.

powiązane – „Ponad 83 mln zł dla powiatu”

Powiat

Spotkanie kryzysowe

Powiat. W siedzibie Starostwa Powiatowego w Goleniowie odbyło się w miniony piątek spotkanie w ramach zarządzania kryzysowego. Tematem było omówienie sytuacji dotyczącej skażenia wód rzeki Odry.

Opublikowane

w dniu

Jak podaje powiat, w spotkaniu uczestniczyli starostwie oraz przedstawiciele gmin Goleniów i Stepnica, Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, Powiatowej Inspekcji Weterynaryjnej, Wód Polskich, Policji i Straży Pożarnej. Uzgodniono przede wszystkim potrzebę monitorowania wód Zalewu Szczecińskiego oraz Jeziora Dąbskiego.

Na spotkaniu ustalono również sposób przekazu informacji o zagrożeniach, a także monitorowania zaleceń Wojewody Zachodniopomorskiego i władz centralnych.

W związku z zaistniałą sytuacją zebrani zalecili powstrzymanie od korzystania z Odry w celach wędkarskich i rekreacyjnych do czasu ustąpienia zagrożenia.

red.

powiązane – „Zakaz wojewody”

Kontynuuj czytanie

Powiat

Zakaz wojewody

Powiat. Zakaz korzystania z wód Odry do 18 sierpnia. Wojewoda zachodniopomorski wydał rozporządzenie porządkowe dotyczące szczególnie dwóch gmin naszego powiatu.

Opublikowane

w dniu

Chodzi o gminy Goleniów i Stepnicę graniczące z wodami Zalewu Szczecińskiego, gdzie zamknięte są już kąpieliska w Lubczynie, Stepnicy i Czarnocinie.

Wojewoda Zbigniew Bogucki w związku z zanieczyszczeniem Odry wprowadził na terenie województwa zachodniopomorskiego zakaz bezpośredniego kontaktu z wodami Odry, w tym Zalewu Szczecińskiego, Odry Wschodniej i Odry Zachodniej poniżej Widuchowej wraz z łączącymi kanałami, a także korzystania z tych wód.

Zakaz został wprowadzony do 18 sierpnia włącznie i wszedł w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego (tj. 12 sierpnia 2022 r. o godz. 17.12)

Zakaz dotyczy spożywania wody, wchodzenia do wody, kąpieli, połowów ryb, spożywania ryb, pojenia zwierząt gospodarskich i domowych, używania wody do celów gospodarczych, w tym podlewania, oraz innych działań wiążących się z bezpośrednim kontaktem z wodami rzeki Odry, w tym Zalewu Szczecińskiego, Odry Wschodniej i Odry Zachodniej poniżej Widuchowej.

Decyzją wojewody zachodniopomorskiego zakaz nie dotyczy działań podejmowanych w zakresie zarządzania kryzysowego, prac budowlanych, utrzymania wód, prac konserwacyjnych, żeglugi i dezaktywacji narzędzi pułapkowych, żaków i wontonów.

red.

powiązane – „Biała flaga”

Kontynuuj czytanie

Powiat

Cześć i Chwała Bohaterom Powstania Warszawskiego!

Powiat. Jak co roku, 1 sierpnia o godz. 17.00, w rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego na terenie naszego powiatu – jak w całej Polsce – rozlegnie się sygnał syren alarmowych.

Opublikowane

w dniu

1 sierpnia o godz. 17.00 uczcijmy pamięci bohaterskich Powstańców Warszawskich z 1944 r. – wywieśmy biało-czerwone flagi, zatrzymajmy się w godzinę „W”, wspominając tych, którzy 78 lat temu powstali, by walczyć o niepodległą Ojczyznę z niemieckim okupantem.

W Goleniowie 1 sierpnia o godz. 17.00 na Placu Rotmistrza Witolda Pileckiego na uroczystość upamiętniającą Bohaterów Powstania Warszawskiego zapraszają Hufiec Goleniów i Parafia pw. Św. Katarzyny.

red.

powiązane – „Tylko Stepnica i Maszewo”

Kontynuuj czytanie
Reklama
Kontakt e-mail: gazeta@goleniowska.com,
Nasz portal przeciętnie odwiedza codziennie ok. 2000 użytkowników - oni przy okazji zobaczą reklamę, ogłoszenie, materiał promocyjny, nekrolog itp.

Na czasie