Connect with us

Stepnica

Droga będzie zamknięta

Stepnica. Od poniedziałku 26 września zostanie zamknięta nr 111 w Stepnicy.

Opublikowane

w dniu

Jak podaje gmina za firmą STRABAG, dotyczy to odcinka od ul. Młynarskiej do ul. T. Kościuszki w Stepnicy w dniach od 26.09.2022 – 23.12.2022 r.

W pierwszej kolejności prace będą wykonywane na odcinku od kościoła w stronę ul. T. Kościuszki. Prace będą realizowane na całej szerokości drogi na odcinkach 50-100 metrowych. W związku z
powyższym został wyznaczony objazd przez tzw. „13-stkę”, Zielonczyn i Miłowo.

red.

powiązane – „Odpust w Rzystnowie”

Stepnica

Jubileusze z wojewodą

Stepnica. 27 stycznia 2023 roku w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Stepnicy odbyło się uroczyste wręczenie medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie 8 parom, które w roku 1972 zawarli związek małżeński.

Opublikowane

w dniu

Jak podaje gmina, jubileusz 50-lecia miał szczególną rangę, ponieważ uhonorowania jubilatów medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie dokonał Zbigniew Bogucki Wojewoda Zachodniopomorski.

Medalami nadanymi przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę za Długoletnie Pożycie Małżeńskie odznaczeni zostali: Państwo Krystyna i Józef Bojko, Państwo Halina i Mieczysław Chrząstowscy, Państwo Wanda i Jan Cyrta, Państwo Jadwiga i Sylwester Kubiakowie, Państwo Maria i Ryszard Makarewiczowie, Państwo Aniela i Leszek Mierzchalscy, Państwo Wiesława i Henryk Stacewiczowie i Państwo Daniela i Andrzej Wyganowscy.

Oto krótka charakterystyka Jubilatów:

PAŃSTWO KRYSTYNA I JÓZEF BOJKO

Pan Józef urodził się w Stepnicy, a Pani Krystyna w Krasnołęce (powiat nowogardzki). Związek małżeński zawarli 5 lutego 1972r. w Stepnicy, po ślubie Pani Krystyna zamieszkała w rodzinnym domu męża i wraz z teściami prowadziła gospodarstwo rolne. W 1980r. rodzice przepisali gospodarstwo na Pana Józefa i Panią Krystynę. Pan Józef całe życie pracował na gospodarce, obecnie jest na emeryturze. Pani Krystyna po osiemnastu latach pracy w gospodarstwie podjęła pracę w fabryce Swedwood w Stepnicy tam przepracowała 17 lat. Obecnie jest na emeryturze. Państwo Bojko mają czworo dzieci, siedmioro wnuków.
PAŃSTWO HALINA I MIECZYSŁAW CHRZĄSTOWSCY

Państwo Chrząstowscy zawarli związek małżeński 23 grudnia 1972r. w Stepnicy, po ślubie Pani Halina przeprowadziła się do męża z gminy Przybiernów. Pani Halina zajmowała się gospodarstwem i wychowywaniem dzieci. Obecnie jest na emeryturze. Pan Mieczysław na terenie gminy Stepnica mieszka od urodzenia. Zawodowo pracował w rzeźni, obecnie jest na emeryturze. Państwo Chrząstowscy mają troje dzieci oraz troje wnuków.

PAŃSTWO WANDA I JAN CYRTA

Państwo Wanda i Jan Cyrta od urodzenia zamieszkują w gminie Stepnica. Związek małżeński zawarli 21 października 1972r.w Stepnicy. Państwo Cyrta pracowali w Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Miłowie oraz zajmowali się gospodarstwem domowym i wychowywaniem dzieci. Obecnie są na emeryturach. Państwo Cyrta maja dwoje dzieci i czworo wnucząt.

PAŃSTWO JADWIGA I SYLWESTER KUBIAKOWIE

Państwo Kubiakowie sprowadzili się do gminy Stepnica w latach 60-tych. Pani Jadwiga pochodzi z okolic Gryfic a Pan Sylwester pochodzi spod Kutna. 25 grudnia 1972 roku zawarli związek małżeński w Stepnicy. Pani Jadwiga pracowała w Zakładzie Drobiarskim w Dąbiu, natomiast Pan Sylwester pracował w PKS oraz komunikacji miejskiej w Dąbiu, obecnie są na emeryturach. Państwo Kubiakowie mają czworo dzieci i ośmioro wnucząt.

PAŃSTWO MARIA I RYSZARD MAKAREWICZOWIE

Państwo Makarewiczowie na tereny gminy Stepnica sprowadzili sie w 2015r. ze Szczecina. Związek małżeński zawarli w Szczecinie 24 grudnia 1972r. Pani Maria pracowała w biurze projektowym oraz zajmowała się domem, obecnie na emeryturze. W wolnym czasie Pani Maria robi witraże. Pan Ryszard pracował w Polskiej Żegludze Morskiej na lądzie w dziale technicznym, obecnie jest już na emeryturze. Państwo Makarewiczowie maja trzech synów oraz sześciu wnuków.

PAŃSTWO ANIELA I LESZEK MIERZCHALSCY

Państwo Mierzchalscy na tereny gminy Stepnica przybyli 19 lat temu z gminy Przybiernów. Związek małżeński zawarli 30 grudnia 1972r. w Golczewie. Pani Aniela pracowała między innymi w handlu oraz jako pomoc magazyniera, obecnie jest na emeryturze. Pan Leszek z zawodu jest tokarzem, ukończył szkołę leśną. Pracował miedzy innymi w Lasach Państwowych, na kolei, jako pomoc magazyniera oraz w rolnictwie, obecnie na emeryturze. Państwo Mierzchalscy mają dwoje dzieci oraz dwie wnuczki.

PAŃSTWO WIESŁAWA I HENRYK STACEWICZOWIE

Państwo Stacewiczowie związek małżeński zawarli 23 grudnia 1972r. w Przybiernowie. Po ślubie Pani Wiesława przeprowadziła się do męża do Miłowa. Od 1985 roku mieszkają w Stepnicy. Pani Wiesława pracowała miedzy innymi na gospodarstwie, później w sklepie, aptece oraz przychodni zdrowia, obecnie na emeryturze. Pan Henryk urodził się w Miłowie, razem z żoną prowadzili gospodarstwo, następnie pracował w mleczarni oraz sklepie, obecnie na emeryturze. Państwo Stacewiczowie mają troje dzieci, siedmioro wnuków oraz jednego prawnuka.

PAŃSTWO DANIELA I ANDRZEJ WYGANOWSCY

Państwo Wyganowscy zawarli związek małżeński 18 listopada 1972r. w Szczecinie. Pani Daniela pracowała jako nauczycielka w Technikum Łączności w Szczecinie, następnie jako pracownik umysłowy w Hartwigu oraz Baltonie w Szczecinie, obecnie na emeryturze. Pan Andrzej pracował jako nauczyciel w Technikum Łączności w Szczecinie następnie od 1974r. do 2002 jako żołnierz zawodowy WOP i funkcjonariusz Straży Granicznej, służbę zakończył w stopniu pułkownika, od 2002 do chwili obecnej burmistrz miasta i gminy stepnica. Posiada wiele odznaczeń przyznanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Ministra Obrony Narodowej. Został również odznaczony przez Prezydenta RP dwukrotnie Srebrnym Krzyżem Zasługi i Złotym Krzyżem Zasługi. Państwo Wyganowscy mają dwie córki i czworo wnucząt.

red.

powiązane – „Bez przejazdu”

Kontynuuj czytanie

Stepnica

Żarnowo z pompami ciepła.

Stepnica. Dzięki dofinansowaniu z Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w ramach programu „Remiza” zmienili w swojej remizie system ogrzewania z przysłowiowego” kopciucha” na ekologiczne pompy ciepła.

Opublikowane

w dniu

Jak podaje gmina, koszt zdania wyniósł 21 525 zł w tym dofinansowanie z WFOŚiGW 19 372 zł. Ponadto, aby ograniczyć zużycie energii elektrycznej w tym obiekcie zamontowali na dachu – fotowoltaikę. Zadanie zrealizowaali dzięki wsparciu @Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego w ramach programu „Granty Strażackie” kwota 19 000 zł. Całkowity koszt zadania wyniósł 27 500 zł.
Wykonanie wymienionych przedsięwzięć było możliwe również dzięki finansowemu wsparciu z budżetu gminy w wysokości 10 653 zł.

red.

powiązane – „Samochód dla Stepnicy”

Kontynuuj czytanie

Stepnica

Bez przejazdu

Stepnica. Sikorskiego zamknięta, objazd przez Miłowo.

Opublikowane

w dniu

Jak podaje gmina, na podstawie informacji uzyskanej od przedstawiciela firmy STRABAG w związku z inwestycją „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 111 na odcinku Recław-Stepnica – przejście przez Stepnicę etap I”, w dniach od 30.01.2023 r. (od godz. 12.00) do dnia 10.02.2023 r. zamknięty będzie odcinek ul. W. Sikorskiego w Stepnicy (między kościołem a ul. Rybacką).

W związku z powyższym został wyznaczony do Stepnicy objazd przez Miłowo i Zielonczyn.

red.

powiązane – „Przejazd zamknięty”

Kontynuuj czytanie
Reklama
Kontakt e-mail: gazeta@goleniowska.com,
Nasz portal przeciętnie odwiedza codziennie ok. 2000 użytkowników - oni przy okazji zobaczą reklamę, ogłoszenie, materiał promocyjny, nekrolog itp.

Na czasie