Connect with us

Przybiernów

Dożynkowe konkursy

Przybiernów. Jak co roku, przy okazji gminnych dożynek, rozstrzygnięto konkursy na: Najpiękniejszą Dekorację Dożynkową; Najpiękniejszy Wieniec Dożynkowy oraz Najsmaczniejsze Ciasto i Nalewkę.

Opublikowane

w dniu

Jak podaje gmina, konkurencja była bardzo duża. Do konkursu na „dożynkową dekorację” zgłosiły się 4 sołectwa: Łoźnica, Przybiernów, Rokita i Zabierzewo. Komisja Konkursowa przyznała następujące miejsca:

I Rokita
II Łoźnica
III Zabierzewo

Sołectwo Przybiernów otrzymało wyróżnienie.

Kolejnym konkursem, który został rozstrzygnięty był konkurs na Najpiękniejszy Wieniec Dożynkowy. Do konkursu stanęło 6 sołectw: Brzozowo, Łoźnica, Miodowice, Kartlewo, Rokita i Rzystnowo. Komisja przyznanała następujące miejsca:

I Brzozowo
II Rokita
III Kartlewo i Miodowice

Pozostałe sołectwa otrzymały wyróżnienia.

Najwięcej pracy przy ocenie Komisja Konkursowa miała w przypadku konkursu na „Najsmaczniejsze ciasto i nalewkę”. Do konkursu zgłosiło się 8 sołectw (Brzozowo, Przybiernów, Zabierzewo, Rzystnowo, Miodowice, Budzieszewice, Łoźnica i Rokita). Ostatecznie, po długiej i burzliwej naradzie, przyznano następujące miejsca:

I Przybiernów
II Łoźnica
III Rzystnowo

Pozostałe sołectwa otrzymały wyróżnienia.

Rozstrzygnięto również konkurs Sołtys Roku 2022 w Gminie Przybiernów. Tytuł ten otrzymał Sołtys miejscowości Rzystnowo pan Andrzej Łuszczek.

red.

powiązane – „Rywalizowały sołectwa”

Przybiernów

Betonowa droga

Przybiernów. Podpisano umowę na przebudowę drogi na działce nr 156, 163 obręb Moracz, Gmina Przybiernów w ramach zadania Budowa dróg z płyt betonowych w Gminie Przybiernów”.

Opublikowane

w dniu

Jak podaje gmina, wykonawcą jest STERN Dawid Chudziak z Żółwiej Błoci. Zadanie zostanie zrealizowane przy współudziale finansowym środków nadleśnictwa Rokita.

Przedmiot zamówienia obejmuje przebudowę drogi o długości 379,91 m. Nawierzchnia jezdni na odcinku 10 m (zjazd z drogi powiatowej) wykonany zostanie z kostki brukowej betonowej. Następnie zaplanowane jest wykonanie jezdni o jednym pasie ruchu przeznaczoną w obu kierunkach. Nawierzchnia wykonana zostanie z płyt betonowych wielootworowych o wymiarze 12,5x75x100 cm. Wzdłuż drogi wykonane zostaną stanowiska postojowe oraz zjazdy. Dodatkowo wykonane zostaną pobocza o szerokości 1,0 m. oraz remont przepustu z rur PEHD.

Planowany termin wykonania przedmiotu umowy to koniec grudnia 2023 r.

red.

powiązane – „Konkurs grantowy – wyniki”

Kontynuuj czytanie

Przybiernów

Konkurs grantowy – wyniki

Przybiernów. Rozstrzygnięto konkurs grantowy dla sołectw gminy Przybiernów.

Opublikowane

w dniu

Zgodnie z regulaminem konkursu warunkiem uczestnictwa było złożenie przez sołtysa zgłoszenia do konkursu. Każde sołectwo mogło zgłosić jedno przedsięwzięcie, z tym że jeśli sołectwo obejmuje więcej niż jedną miejscowość, sołtys mógł zgłosić 2 wnioski dotyczące różnych miejscowości. Minimalna wartość finansowania projektu wynosiła 20.000, a maksymalna wysokość 60.000 zł. Planowana alokacja środków w 2024r. wynosi 100.000zł.

Wpłynęło 8 wniosków od 7 Sołtysów miejscowości: Brzozowo, Babigoszcz, Czarnogłowy (dla miejscowości Czarnogłowy i Świętoszewko), Łoźnica, Moracz, Rokita i Rzystnowo.

Wójt Gminy powołała komisję w składzie: Radosław Szczepanowicz, Aneta Malec – Nikipirowicz, Krzysztof Szechyński.

Komisja najwyżej oceniła wnioski:

Sołectwo Babigoszcz – grant w wysokości 59.000 zł na projekt pt. „Doposażenie strefy sportowo – rekreacyjnej w sołectwie Babigoszcz” – montaż zjazdu linowego, karuzeli tarczowej oraz zestawu zabawowego ze zjeżdżalnią.

Sołectwo Łoźnica – grant na przygotowanie działki pod budowę świetlicy wiejskiej w kwocie 26.200 zł. Projekt obejmuje wznowienie granic działki, prace przy niwelowaniu terenu.

Sołectwo Rzystnowo – grant w kwocie 14.800 zł na zakup domku narzędziowo – gospodarczego niezbędnego do przechowywania narzędzi gospodarczych, drewna.

Powyższe zadania zostaną zaplanowane w budżecie na rok 2024 i sfinansowane ze środków własnych gminy Przybiernów. W ubiegłorocznej edycji konkursu granty otrzymały sołectwa Miodowice i Kartlewo, których Sołtysi oceniali wnioski złożone w tym roku.

red.

powiązane – „Ostateczne wyniki wyborów w powiecie”

Kontynuuj czytanie

Przybiernów

Koncert dla seniora

Przybiernów. Na piątkowy wieczór zaprasza seniorów na spektakl i koncert Ośrodek Kultury.

Opublikowane

w dniu

Szcegóły na plakacie obok.

red.

powiązane – „Miesiąc Różańca Świętego”

Kontynuuj czytanie
Reklama
Kontakt e-mail: gazeta@goleniowska.com,
Nasz portal przeciętnie odwiedza codziennie ok. 2000 użytkowników - oni przy okazji zobaczą reklamę, ogłoszenie, materiał promocyjny, nekrolog itp.

Na czasie