Connect with us

Goleniów

Dossier prezesa

Goleniów. Gmina opublikowała informację o nowym prezesie PGK.

Opublikowane

w dniu

Leszek Siwek od 23 lat zajmuje się zarządzaniem firmami.
Był dyrektorem ds. Klienta Korporacyjnego w ALIOR BANK SA., prezesem Zarządu PBH „ODRA 3” sp. o.o, pezesem NEPTUN sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, prezesem ARMADA AG. Spółka z o.o. z siedzibą w Szczecinie, prezesem zarządu FABRYKA PAPIERU SZCZECIN SKOLWIN S.A., dyrektorem oddziału S.D. PACK PLAST INTERNATIONAL Spółka z o.o. (obecnie SARANTIS SA).

Do jego sukcesów zawodowych należy min.

  • uruchomienie finansowań dużych hoteli, inwestycji przemysłowych, developerskich, branży paliwowej, stoczniowej o wolumenach wielomilionowych.
  • Przeprowadzenie wielomilionowych inwestycji na Odrze i Zalewie Szczecińskim, zbudowanie nowych nabrzeży, portów, marin w Kamieniu Pomorskim, Wolinie, Szczecinie, Lubczynie
  • restrukturyzacja fabryki, zorganizowanie rynku handlowego, usprawnienie wdrożenia nowej technologii , modernizacja elektrociepłowni i oczyszczalni ścieków.

Ukończył Politechnikę Szczecińską uzyskując tytuł mgr inż. elektronika ze specjalnością: optoelektronika i biomedycyna oraz Francusko-Polskie Studium Zarządzania
Systemami Przemysłowymi / Politechnika Szczecińska , IUT w Saint Etienne we Francji

W czasie wolnym Leszek Siwek gra w tenisa i zdobywa na tym polu wiele nagród i wyróżnień

red.

powiązane – „Radanowicz za Mucek”

Goleniów

Od 1 grudnia za śmieci 30 złotych.

Goleniów.Przed chwilą radni na sesji uchwalili zaproponowaną przez Burmistrza Roberta Krupowicza podwyżkę ceny za odbiór odpadów komunalnych z 12 na 30 złotych.

Opublikowane

w dniu

Nowa cena będzie obowiązywała od 1 grudnia, na tej samej sesji radni nie przyjęli propozycji radnych opozycyjnych w której nowa cena za odbiór odpadów komunalnych wynosiłaby 20 złotych. Według zapewnień Wiceburmistrza Banacha jeszcze dzisiaj PGK ma wznowić odbiór odpadów komunalnych.

Cała sesja była wnikliwie obserwowana przez przedstawicieli wielu poza goleniowskich mediów.

Red

powiązane – „Kryzys potrwa – odpowiada burmistrz”

Kontynuuj czytanie

Goleniów

W piątek nadzwyczajna sesja śmieciowa.

Goleniów.W najbliższy piątek radni spotkają się na nadzwyczajnej sesji zwołanej na wniosek burmistrza.

Opublikowane

w dniu

Tematem będą propozycje uchwał przygotowane przez burmistrza mające rozwiązać „kryzys śmieciowy”. Sesja rozpocznie się o 9:00.

Kolejny tydzień Goleniów i gmina coraz bardziej „zatapiają” się w nieodbieranych śmieciach. Najbardziej widoczne to jest na ulicach gdzie uliczne kosze są mocno przepełnione.

Gdyby taka sytuacja potrwała jeszcze dłużej gminie grozi zarząd komisaryczny, który może wprowadzić Wojewoda.

powiązane – „PGK – w każdej chwili jesteśmy gotowi odbierać śmieci”

red.

Kontynuuj czytanie

Goleniów

Wadium przepadło

Goleniów. Firma PPRI MAZUR zrezygnowała z zakupu działki w GPP.

Opublikowane

w dniu

W związku z tym burmistrz w swoim zarządzeniu postanowił o odstąpieniu od zawarcia notarialnej umowy sprzedaży nieruchomości położonej w obrębie Łozienica na terenie Goleniowskiego Parku Przemysłowego, w skład której wchodzi działka oznaczona numerem ewidencyjnym 55/8 o powierzchni 1,7775ha, z Firmą MAZUR SPECJALISTYCZNE PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INŻYNIERYJNYCH z siedzibą w Łozienicy przy ulicy Prostej nr 26, która została ustalona nabywcą ww. nieruchomości w drodze przetargu publicznego nieograniczonego w dniu 12 sierpnia 2021r.

Wpłacone wadium w kwocie 130.680zł (słownie: sto trzydzieści tysięcy sześćset osiemdziesiąt złotych) nie podlega zwrotowi i przepada na rzecz gminy. Działka natomiast będzie ponownie wystawiona na sprzedaż.

red.

powiązane – „Kryzys potrwa – odpowiada burmistrz”

Kontynuuj czytanie
Reklama
Kontakt e-mail: gazeta@goleniowska.com,
Nasz portal przeciętnie odwiedza codziennie ok. 2000 użytkowników - oni przy okazji zobaczą reklamę, ogłoszenie, materiał promocyjny, nekrolog itp.

Na czasie