Connect with us

Nowogard

Do jeziora przez separatory

Nowogard. W kwietniu przeprowadzono czyszczenie i konserwację separatorów odprowadzających oczyszczone wody deszczowe i roztopowe z ulic do jeziora nowogardzkiego.

Opublikowane

w dniu

Jak podaje gmina, prace wykonane zostały przez Zakład Usług Komunalnych UNIKOM Piotr Orłowicz z Bydgoszczy – firmę wyłonioną w drodze zapytania ofertowego.

W obrębie jeziora nowogardzkiego znajduje się 14 separatorów. Zainstalowano je w latach 2011-2017 w ramach 7 etapów inwestycji pn. „Przebudowa kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej, umożliwiająca rozdział sieci ogólnospławnej na sieć kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej”. Rozdział sieci ogólnospławnej wpłynął na poprawę warunków środowiskowych w jeziorze Nowogardzkim oraz na terenach przyległych. Dzięki obecności separatorów jezioro z roku na rok staje się coraz czystsze. Jeszcze w tym rozpoczną się prace nad rozdziałem ostatniego odcinka sieci ogólnospławnej w ul. Jana Kilińskiego.

Separator Lamelowy Separatory to urządzenia, których konstrukcja umożliwia oddzielanie i zatrzymywanie substancji ropopochodnych i zawiesin mineralnych czyli piasków i szlamów, znajdujących się w wodach opadowych i roztopowych. Separatory substancji ropopochodnych są stosowane do oczyszczania wód deszczowych i roztopowych spływających z tych terenów, gdzie istnieje niebezpieczeństwo zanieczyszczenia ropą. Jak wiadomo deszczówka i wody z roztopów przenikają do wód gruntowych – dlatego tak ważne jest, by były właściwie oczyszczone.

red.

powiązane – „W kierunku spalarni”

Nowogard

Przebudowa łącznika

Nowogard. Ruszyła przebudowa łącznika pomiędzy dworcem kolejowym, a ul. 700-lecia.

Opublikowane

w dniu

Jak podaje gmina, zadanie zrealizuje lokalne PRD Nowogard, a ulica, na której nie obowiązuje de facto żadna organizacja ruchu, nie ma chodników, i której nawierzchnia pełna jest dziur, ma się zmienić nie do poznania. Zakres prac jest bardzo rozległy – wykonanie nowych sieci gazowych, wodnych, sanitarnych, potem wybudowanie nowej kanalizacji deszczowej, chodników, nawierzchni, ledowego energooszczędnego oświetlenia, budowa około 30 miejsc parkingowych oraz zatoczki postojowej.
Prace związane z przebudową łącznika mają się zakończyć za rok. Koszt inwestycji to ponad 4,3 mln zł, z czego zdecydowaną większość pokryje dotacja z programu Polski Ład.

red.

powiązane – „Dom Seniora i …”

Kontynuuj czytanie

Nowogard

Będzie smród

Nowogard. Zakład Rolny Giżyno rozpoczął nawożenie gnojowicą.

Opublikowane

w dniu

Według informacji tego zakładu, nawożenie odbywać się do końca marca w okolicach Miętna, Wierzchów i Nowogardu. Firma przeprasza mieszkańców za możliwe „uciążliwości zapachowe”.

red.

powiązane – „Dom Seniora i …”

Kontynuuj czytanie

Nowogard

245 tys zł na dwa programy

Nowogard. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przekaże gminie środki na programy pod nazwą „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 oraz „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023.

Opublikowane

w dniu

„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” to program skierowany do osób niepełnosprawnych, zarówno dorosłych jak i dzieci. Celem rozpowszechnienia usług asystencji osobistej jest zwiększenie szans osób niepełnosprawnych na prowadzenie bardziej niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia, dążenie do poprawy funkcjonowania osoby niepełnosprawnej w jej środowisku oraz włączenie jej w życie społeczne – dotacja 217 096,80 zł.

„Opieka wytchnieniowa” to program skierowany do opiekunów osób niepełnosprawnych, zarówno dorosłych jak i dzieci. Głównym zadaniem programu jest odciążenie członków rodzin lub opiekunów poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa – dotacja 27 744,00 zł.

Programy całkowicie finansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego. Zadanie realizowane będzie przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogardzie.

red.

powiązane – „Dom Seniora i …

Kontynuuj czytanie
Reklama
Kontakt e-mail: gazeta@goleniowska.com,
Nasz portal przeciętnie odwiedza codziennie ok. 2000 użytkowników - oni przy okazji zobaczą reklamę, ogłoszenie, materiał promocyjny, nekrolog itp.

Na czasie