Connect with us

Nowogard

Dla kogo gminne dotacje?

Nowogard. 18 umów na łączną kwotę ponad 257 tysięcy złotych podpisały wczoraj z gminą działające na jej terenie organizacje pozarządowe.

Opublikowane

w dniu

To efekt ogłoszonego wcześniej konkursu na realizację inicjatyw społecznych. Jak podaje gmina, złożone oferty pod względem formalnym i merytorycznym oceniała specjalnie w tym celu powołana komisja.

Podmioty, które otrzymają dotacje, to:

Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej - Działalność w zakresie organizacji wsparcia dla emerytów i rencistów - 1.400 zł
Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej - działalność w zakresie rozwoju wsi oraz organizacji i upowszechniania dóbr kultury w społeczności wiejskiej - 1.400 zł
Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej" - działalność zakresie prowadzenia zajęć dla zieci i młodzieży - 1.400 zł
Stowarzyszenie Klub Żeglarski "Knaga" - działalność zakresie prowadzenia zajęć dla zieci i młodzieży - 8.600 zł
Caritas Archidiecezji Szczecińsko – działalność w zakresie ochrony środowiska i edukacji ekologicznej - 1.400 zł
Stowarzyszenie Klub Żeglarski "Knaga" - działalność w zakresie ochrony środowiska i edukacji ekologicznej - 5.000 zł
Na działalność w zakresie organizowania i upowszechniania kultury fizycznej:
  LOK KSS Tarcza Goleniów Sekcja Strzelecka w Nowogardzie - 10.000 zł
  Klub Sportowy Śnieżne Pantery - 3.000 zł
  Klub Motorowy Cisy Nowogard - 16.000 zł
  Klub Motorowy Cisy Nowogard - 53.000 zł
  VISONEX LUKS TOP Wierzbięcin - 20.000 zł
  Uczniowski Klub Sportowy Jedyneczka - 7.000 zł
  Miejsko-Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Nowogardzie - 45.000 zł
  Ludowy Klub Sportowy Pomorzanin Nowogard - 225.000 zł
  Ludowy Kolarski Klub Sportowy Chrabąszcze Nowogard - 46.000 zł
  Klub Sportowy Stowarzyszenie Piłki Ręcznej Nowogard - 5.000 zł
  Stowarzyszenie Klub Żeglarski Knaga - 10.000 zł
  Ludowy Uczniowski Klub Sportowy Siatkarz w Nowogardzie - 7.000 zł
  Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Nowogardzki Klub Tańca Sportowego FLESZ - 16.000 zł.

Dotacje dla organizacji pozarządowych zostały rozdane po raz drugi w tym roku.

red.

powiązane – „Gminne granty dla ngo”

Nowogard

Termomodernizacja i lądowisko

Nowogard. Na ostatniej sesji rady miejskiej podjęto uchwały w sprawie termomodernizacji szpitala i budowy lądowiska dla helikopterów.

Opublikowane

w dniu

Jak podaje gmina, termomodernizacja szpitala, a szczególnie starej jego bryły, laboratorium oraz budynku administracyjnego, gdzie na dole znajduje się przychodnia przyszpitalna uzyskała pieniądze z programu rządowego Polski Ład. Pierwotnie we wniosku o dofinansowanie były trzy budynki: szpital, SP nr 3 oraz budynek Urzędu Miejskiego, gdzie znajduje się Urząd Stanu Cywilnego. Jednak otrzymana kwota blisko 5 mln zł była za mała, aby zrealizować te inwestycje. Ogłoszony przetarg pokazał, że na dziś potrzeba by było aż 20 mln zł. Na szczęście ustawa została zmieniona i można było zmienić we wniosku zasięg inwestycji – uznano, że szpital jest priorytetem.

Ruszy też budowa lądowiska przyszpitalnego na terenie „Smoczaka”. Pieniądze na ten cel, w wysokości 1 mln zł, pochodzą z wygranego konkursu, w którym gmina wzięła udział – chodzi o największej liczbie zaszczepionych na COVID-19.

Budowa lądowiska sprawi, że nowogardzki szpital zyska kolejne możliwości rozwoju (m.in. utworzenie SOR-u) oraz wrośnie znaczenie szpitala, a co za tym idzie – większe dofinansowanie z NFZ. Skróci też znacznie czas transportu chorego np. z zawałem serca do szpitala w Szczecinie do 16-18 minut.

red.

powiązane – „Przebudowa łącznika”

Kontynuuj czytanie

Nowogard

Rewitalizacja alei

Nowogard. Średniowieczna aleja łącząca ulice Zamkową i Kowalską w Nowogardzie zostanie zrewitalizowana.

Opublikowane

w dniu

Jak podaje Radio Szczecin, próbę jej przywrócenia podjęli miejscy radni, którzy posadzili już na niej 24 lipy.

 • Kiedyś, przed wojną, ale też po wojnie była tu piękna aleja obsadzona drzewami. To była reprezentacyjna aleja łącząca w średniowieczu zamek znajdujący się na miejscu obecnego Zakładu Karnego z nowogardzkim kościołem, czyli dwa najważniejsze kiedyś miejsca w mieście. Niestety, w ostatnich latach to miejsce uległo degradacji, jest zaniedbane – mówił radiu radny Prawa i Sprawiedliwości, Marcin Nieradka.

Przy sadzeniu drzew pomagała młodzież z I Liceum Ogólnokształcącego w Nowogardzie. Zdaniem znawców przyrody pierwsze kwiaty na posadzonych drzewach powinny pojawić się w ciągu najbliższych siedmiu lat.

red.

powiązane – „Przebudowa łącznika”

Kontynuuj czytanie

Nowogard

Przebudowa łącznika

Nowogard. Ruszyła przebudowa łącznika pomiędzy dworcem kolejowym, a ul. 700-lecia.

Opublikowane

w dniu

Jak podaje gmina, zadanie zrealizuje lokalne PRD Nowogard, a ulica, na której nie obowiązuje de facto żadna organizacja ruchu, nie ma chodników, i której nawierzchnia pełna jest dziur, ma się zmienić nie do poznania. Zakres prac jest bardzo rozległy – wykonanie nowych sieci gazowych, wodnych, sanitarnych, potem wybudowanie nowej kanalizacji deszczowej, chodników, nawierzchni, ledowego energooszczędnego oświetlenia, budowa około 30 miejsc parkingowych oraz zatoczki postojowej.
Prace związane z przebudową łącznika mają się zakończyć za rok. Koszt inwestycji to ponad 4,3 mln zł, z czego zdecydowaną większość pokryje dotacja z programu Polski Ład.

red.

powiązane – „Dom Seniora i …”

Kontynuuj czytanie
Reklama
Kontakt e-mail: gazeta@goleniowska.com,
Nasz portal przeciętnie odwiedza codziennie ok. 2000 użytkowników - oni przy okazji zobaczą reklamę, ogłoszenie, materiał promocyjny, nekrolog itp.

Na czasie