Connect with us

Maszewo

Diety w górę

Maszewo. O 200 zł wzrosną diety radnych, a wynagrodzenie burmistrza o kilka, tysięcy złotych.

Opublikowane

w dniu

Tak zakładają projekty uchwał w tych sprawach, które radni rozpatrzą w najbliszy piątek podczas sesji rady miejskiej.

I tak przewodnicząca rady będzie miała od 1 stycznia 2022 r nieopodatkowaną dietę miesięczną w wysokości 1300 zł, a jej zastępcy po 800 zł. Przewodniczący komisji dostanie 700 zł, a radni po 600 zł. Dotychczasowe stawki obowiązywały od roku 2006.

Znacznie więcej zarobi też burmistrz, bo projekt uchwały przewiduje:

wynagrodzenie zasadnicze – 8 200 zł
dodatek funkcyjny – 2 520 zł
30% dodatek specjalny – 3 216 zł
20% wysługa lat – 1 640 zł

Razem – 15 576 zł brutto z wyrównaniem od 1.08.2021 r

Możliwość zmiany wysokości zarobków burmistrzów i wójtów jest wynikiem uchwały Sejmu RP z 17 września br. w sprawie wynagrodznenia osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe i w samorządach. Przewiduje ona generalnie możliwość podniesienia zarobków na wspomnianych stanowiskach.

red.

powiązane – „Sezon na podwyżki rozpoczęty”

Maszewo

Sybiracy wyróżnieni

Maszewo. Wczoraj, w sali Urzędu Stanu Cywilnego w Urzędzie Miejskim w Maszewie odbyło się wręczenie odznaczeń honorowych za zasługi dla Związku Sybiraków.

Opublikowane

w dniu

Jak podaje gmina, złote i Srebrne Odznaki, nadane przez Zarząd Główny Sybiraków, wręczyli Prezes Związku Sybiraków w Maszewie Marianna Mołodecka wraz z Burmistrzem Maszewa Pawłem Piesiem.

Złotą Odznakę Honorową otrzymały: Stefania Alama, Marianna Bartosik oraz Melania Pliszczak. Natomiast Srebrną Odznakę Honorową otrzymały: Kazimiera Hansz, Maria Woźnica oraz śp. Helena Wierzbicka.

red.

powiązane – „Nieco większa podwyżka”

Kontynuuj czytanie

Maszewo

Świetlica w Darżu wyremontowana

Maszewo. Zakończył się remont świetlicy wiejskiej w Darżu, powstała tam też wiata na boisku.

Opublikowane

w dniu

ak podaje gmina, naprawiono schody wraz z podjazdem dla niepełnosprawnych, ogrodzenie terenu świetlicy oraz odświeżono budynek świetlicy zarówno z zewnątrz jak i wewnątrz.

Koszt inwestycji to kwota 80 623,00 zł, która w pełni pokryta została z budżetu Gminy Maszewo.

W sołectwie Darż wykonano też inwestycję dofinansowaną ze środków Województwa Zachodniopomorskiego w ramach konkursu Granty Sołeckie 2021. Sołectwo otrzymało 10 000,00 zł w ramach projektu „Wiata – miejsce aktywizacji społecznej Darża” i wykonało wiatę na boisku.

red.

powiązane – „Nieco większa podwyżka”

Kontynuuj czytanie

Maszewo

Solar w Zagórcach

Maszewo. Zagórce mają lampę solarno-hybrydową.

Opublikowane

w dniu

Jak podaje gmina, w sołectwie Zagórce wykonano inwestycję dofinansowaną ze środków Województwa Zachodniopomorskiego w ramach konkursu Granty Sołeckie 2021. Sołectwo otrzymało 10 000,00 zł w ramach projektu „Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców wsi Zagórce” poprzez zakup i montaż lampy solarno-hybrydowej z czujnikiem zmierzchu.

red.

powiązane – „Nieco większa podwyżka”

Kontynuuj czytanie
Reklama
Kontakt e-mail: gazeta@goleniowska.com,
Nasz portal przeciętnie odwiedza codziennie ok. 2000 użytkowników - oni przy okazji zobaczą reklamę, ogłoszenie, materiał promocyjny, nekrolog itp.

Na czasie