Connect with us

Goleniów

Diament Forbesa ponownie dla JMB

Goleniów. Firma z Budna została po raz drugi uznana za najszybciej rozwijającą się firmą w naszym województwie w rankingu Forbesa 2021. Sklasyfikowano w nim jeszcze 5 firm z naszego powiatu.

Opublikowane

w dniu

W kategorii firm o przychodach w przedziale 50-250 mln zł rocznie, JMB Wind Engineering jest pierwsza w województwie i 90. w Polsce z sprzedażą za rok 2019 – 159 mln zł, zyskiem netto – 10 mln zł i średnim wzrostem – 130%.
W rankingu Forbesa 2018 tę samą klasyfikację firm w naszym województwie w kategorii sprzedaży 50-250 mln zł wygrała również firma z podgoleniowskiego Budna z 8 miejsce w Polsce ze sprzedażą w roku 2016 – 53,6 mln zł, zyskiem netto – 2,5 mln zł i dynamika wzrostu – 111%.
JMB produkuje wypełnienia do łopat elektrowni wiatrowych dla największych producentów na świecie oraz prowadzi prace projektowe nad własnymi, pionowymi generatorami wiatrowymi.

W tym samym rankingu Forbesa 2021 znalazło się jeszcze 5 firm z naszego powiatu. W kategorii firm ze sprzedażą powyżej 250 mln zł rocznie miejsce 6. (3392. w Polsce) zajęło Faymonville Polska z Łozienicy: sprzedaż za rok 2019 – 280 mln zł, zysk netto – 0,7 mln zł i średni wzrost – 19%.

W kategorii firm ze sprzedażą w przedziale 5-50 mln zł miejsce 10 w województwie (327 w Polsce) zajęła firma TLS Developer Szykuć z Goleniowa. Jej dane w tegorocznym rankingu za rok 2019 to odpowiednio: 10 mln zł/2,6 mln zł/73%.
Miejsce 29. (1034 w Polsce) zajęła Mrówka Marbud z Goleniowa z danymi to odpowiednio: 35 mln zł/0,9 mln zł/42%.
Miejsce 37. (1433 w Polsce) zajęła firma Betmix z Nowogardu z danym to odpowiednio: 42 ml zł/5,5 mln zł/35%
Miejsce 51. (1931 w Polsce) zajęła firma z Nexus z Goleniowa z danymi odpowiednio: 12 mln zł, 04 mln zł/29%

Diamenty Forbesa to zestawienie najszybciej rozwijających się polskich firm. Wyróżnione przedsiębiorstwa są podzielone według województw. Tegoroczna lista jest rekordowo długa – liczy blisko 15 tysięcy firm, którym firma badawcza Bisnode Polska przyznała pozytywny rating wiarygodności i ryzyka współpracy, a które jednocześnie mają wysoką płynność bieżącą i nie zalegają z płatnościami. Do zestawienia nie trafiają firmy znajdujące się w upadłości lub likwidacji.

W zestawieniu znalazły się firmy, które w trzech ostatnich latach najszybciej zwiększały swą wartość. Pod uwagę brano takie firmy, które do KRS złożyły sprawozdanie finansowe lub przesłały je do Bisnode. Diamentami „Forbesa” zostały te o dodatnim wyniku finansowym i współczynniku ryzyka współpracy wyższym niż 4, według ratingu Bisnode.
Nagrodzone firmy dzielone są na trzy kategorie według przychodów ze sprzedaży w ostatnim roku obrachunkowym:

małe z przychodem ze sprzedaży od 5 do 50 mln zł
średnie z przychodem 50–250 mln zł
duże z przychodem ponad 250 mln zł

Bisnode Polska zebrała dane firm, które złożyły w terminie raporty do KRS za okres 2019–2015.

red.

powiązane – „Z Budna na cały świat”

Goleniów

Cena ogrzewania

Goleniów. PEC chce utrzymać ceny za dostarczane ciepło do końca tego sezonu grzewczego.

Opublikowane

w dniu

Jak nam powiedział prezes Tomasz Majewski, obowiązująca teraz taryfa została skalkulowana przy cenach głównych składników kosztów, czyli uprawnien emisyjnych na poziomie ok. 40 euro za tonę oraz zakupionego wcześniej miału weglowego. Ponieważ aktualne ceny uprawnień to ok. 60 euro/t, a nowe dostawy miału są po znacznie wyższych cenach niż ostatno, przełoży się to najpewniej na wyższe na ceny w nowej taryfie. Jednak jeżeli nie zajdzie nic nadzywczajnego , zdaniem prezesa Majewskiego PEC powinien utrzymać aktulane ceny produkowanego ciepła do końca tego sesonu grzewczego.

red.

powiązane – „PEC – nowe źródła energii”

Kontynuuj czytanie

Goleniów

Wiceburmistrz potwierdza

Goleniów. Tomasz Banach potwierdził, że projekt Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej jest poważnie zagrożony.

Opublikowane

w dniu

W tej sprawie interweniowały w ministerstwie infrastruktury władze szczecińskiej metropoli, której członkami są gminy Goleniów i Stepnica. Zdaniem Banacha zagrożona jest część kolejowa projektu, czyli linie kolejowe i przystanki. Opóźnienia w realizacji tej cześci mogą doprowadzić do utraty jego unijnego finansowania. W gminie Goleniów dotyczy to planowanego przystanku Goledniów Park Przemysłowy. Natomiast nie jest zagrożone finansowanie budowy nowego dworca kolejowego w Goleniowie i przystanku w Załomiu. Jednak problemy z kolejową częścia projektu według wiceburmistrza stawiają pod znakiem zapytania sensowność całości.

red.

powiązane – „Nie będzie SKM?”

Kontynuuj czytanie

Goleniów

Rozbiórka się opóźnia

Goleniow. Nadal nie wiadomo kiedy dojdzie do rozbiórki przejścia dla pieszych nad torami przy ul. Maszewskiej.

Opublikowane

w dniu

To część budowy nowego dworca kolejowego w Goleniowie. Od kilku miesięcy wykonawca tej inwestycji nie może uzgodnić z koleją warunków i terminu rozbiórki stalowo-betonowej kładki.
Podobne kłopoty ma PEC, który też od klku miesięcy próbuje znaleźć wykonawcę remontu sąsiadujacej bezpośrednio z kładką sieci PEC przechodzącej nad torami. Kolejni wykonawcy wycofują się z powodu trudnych uzgodnień z PKP.
Obie operacje są z tego powodu odwlekane w czasie bez terminu ich przeprowadzenia.

red.

powiązane – „Dworzec – czekają na PKP”

Kontynuuj czytanie
Reklama
Kontakt e-mail: gazeta@goleniowska.com,
Nasz portal przeciętnie odwiedza codziennie ok. 2000 użytkowników - oni przy okazji zobaczą reklamę, ogłoszenie, materiał promocyjny, nekrolog itp.

Na czasie