Connect with us

Aktualności

Dezaprobata dla halloweenowych zabaw

List otwarty w sprawie imprez halloweenowych w szkołach.

Opublikowane

w dniu

Goleniów, 5. października 2013r.

Szanowni Państwo
Dyrektorzy, Nauczyciele i Wychowawcy goleniowskich szkół i przedszkoli
   
Na mocy przysługującego nam, rodzicom, konstytucyjnego prawa  do wychowywania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami (art. 48 pkt.1) oraz do zapewnienia im wychowania i nauczania moralnego i religijnego zgodnie z tymi przekonaniami (art. 53 pkt.3), licząc na zrozumienie władz szkoły/przedszkola  oraz całego grona pedagogicznego, zwracamy się z uprzejmą prośbą, abyście Państwo wsparli nas w staraniach o właściwe i odpowiedzialne wychowanie naszych dzieci. List, który macie Państwo przed sobą, powstał z inicjatywy grupy rodziców, których troską jest bezpieczny rozwój ich dzieci. Dlatego postanowiliśmy zasygnalizować Państwu, co nas niepokoi i co, naszym zdaniem, stanowić może dla naszych dzieci zagrożenie.
W związku z tym, że w ubiegłych latach w niektórych placówkach oświatowych organizowano imprezy dla dzieci o charakterze daleko odbiegającym od światopoglądu ich rodziców, uprzejmie prosimy o wykluczenie od tego roku szkolnego z kalendarza imprez przedszkola/szkoły zabaw związanych z Halloween.
Wyrażamy dezaprobatę wobec tego rodzaju zabaw, które – naszym zdaniem – nie mają dobrego wpływu na rozwój osobowości naszych dzieci, a tym samym stają się bezwartościowym marnotrawieniem czasu na kultywowanie cywilizacji śmierci.
Halloween w satanistycznej biblii określone jest jako największe święto. Jego źródło sięga kultury celtyckiej, kiedy to ponad 2000 lat temu celtyccy kapłani, druidzi, w nocy z 31 października na 1 listopada czcili w szczególny sposób boga śmierci Samhain. Druidzi wędrowali tej nocy od domu do domu w celu zbierania jedzenia. Jeżeli ktoś im odmówił, był przez nich przeklinany. Współczesna zabawa dzieci „Cukierek albo psikus” wyrosła na gruncie tej właśnie tradycji.
W chrześcijańskim systemie wartości (do którego znajdujemy odwołanie w preambule ustawy o systemie oświaty) największą wartością jest życie.  Nie rozumiemy więc, dlaczego z tak lekkim, wręcz groteskowym podejściem do tego typu praktyk nasze dzieci spotykają się właśnie w szkole. Temat życia i śmierci nie powinien być przedmiotem żartów i karykaturalnego traktowania. Uważamy, że ten temat jest ważny zarówno dla osób wierzących, jak i niewierzących. Z pewnością bagatelizowanie śmierci, istnienia dobra i zła nie będzie wpływało pozytywnie na moralny rozwój żadnego człowieka. Dziecko często ma trudność odróżnienia tego, co jest prawdą, a co zabawą. Tak z punktu widzenia wiary, jak i zdrowego rozsądku nie możemy zgodzić się na tego typu działania. Nie wyrażamy zgody, aby nasze dzieci wykonywały (rysowały) upiorne lampiony z dyni. Kategorycznie wyrażamy dezaprobatę dla propagowania tej całkiem obcej nam kulturowo „tradycji” w formie filmów, gazetek, czytanek, piosenek (np. podczas języka angielskiego) czy konkursów z przebieraniem się dzieci w wiedźmy, wampiry, kościotrupy; kultywowania brzydoty, zabawy w duchy i upiory itd.
Kolejną praktyką niezgodną z nauką Katechizmu Kościoła Katolickiego jest wróżenie. Chodzi o nam o wróżby andrzejkowe.  Oczywiście dla nas wróżby andrzejkowe są tylko zabawą i nikt nie traktuje ich poważnie. Jako dzieci także się w nie bawiliśmy, ale wtedy także nikt tego nie brał serio. Dzisiaj jest inaczej. Zewsząd wmawia się dzieciom, że za pomocą czarów zmienią swoje życie. Taka jest moda, a widać to choćby w programach i filmach oraz książkach dla dzieci i młodzieży, a nawet w zabawkach. Te najbardziej popularne bardzo często wprost lub pośrednio nawiązują do spirytyzmu i okultyzmu. Czy wiedzą Państwo, że np. można dziś kupić dziecku laleczkę voodoo razem z instrukcją obsługi?
A dzieci? Te młodsze nierzadko nie potrafią odróżnić fantazji od rzeczywistości, te starsze pociąga zaś to, co niezwykłe i niesamowite. Niewinne wróżby andrzejkowe przestają być zatem we współczesnym świecie niewinne. Zabawa we wróżenie może być nieświadomym zachęcaniem dzieci do zainteresowania się tematyką spirytystyczną i okultystyczną. Dzieci najpierw poznają magię, wróżby, zaklęcia, potem się w nie bawią, a z czasem interesują się magią w wersji dla dorosłych, czyli tym wszystkim, co promuje New Age. Niepokoi to zwłaszcza przy rosnącym zainteresowaniu wróżbiarstwem i jego popularyzowaniu – wystarczy włączyć któryś z kanałów telewizyjnych albo wziąć do ręki jakiekolwiek kolorowe pismo, aby się  o tym przekonać. Tymczasem astrologia, chiromancja, wyjaśnianie przepowiedni i wróżb, jasnowidztwo, korzystanie z horoskopów, posługiwanie się medium stanowią zagrożenie duchowe, gdyż wiążą się z próbami zapanowania nad czasem i drugim człowiekiem, są przejawem wiary w nieznane kosmiczne siły (nie zaś w Boga). Jakie to siły i duchy? Skoro nie wiemy, nie powinniśmy zapraszać do tego typu praktyk dzieci. Prosimy zatem o rezygnację z wróżenia podczas andrzejek.
Oczywiście nie chodzi o to, żeby dzieciom zakazać zabawy andrzejkowej. Trzeba po prostu zaproponować im inne gry, które nie ściągną na nie tego typu zagrożeń.
Realizacja postulatów zawartych w tym liście jest dla nas sprawą fundamentalną i priorytetową. Dziękujemy zatem za cierpliwe zapoznanie się z nimi. Wierzymy
w przychylne ich potraktowanie, gdyż wiemy, że Państwu, tak jak nam, dobro naszych dzieci leży na sercu.

Oryginały list z kilkudziesięcioma podpisami rodziców i osób popierających nasz apel są do wglądu u ks. Piotra Dzedzeja (parafia p.w. św. Jerzego w Goleniowie).

Z poważaniem,
rodzice dzieci uczęszczających do szkół i przedszkoli na terenie Gminy Goleniów oraz osoby popierające ich inicjatywę

Kliknij aby skomentować

You must be logged in to post a comment Login

Dodaj komentarz

Aktualności

Sztandar dla goleniowskiego ZK

Goleniów. Wczoraj uroczyście nadano i poświęcono sztandaru Zakładu Karnego w Goleniowie.

Opublikowane

w dniu

Jak podaje parafia pw. Św. Katarzyny, rozpoczęcie uroczystości nastąpiło o godzinie 13:00 Mszą Świętą, której przewodniczył ks. Adam Staszczak SChr – kapelan Zakładu Karnego w Goleniowie.

Po Mszy o godz. 13:45 nastąpił przemarsz zaproszonych gości na Planty, gdzie odbyła się uroczystość nadania sztandaru oraz ceremonia złożenia wieńców pod Pomnikiem Niepodległości na Placu Rotmistrza Witolda Pileckiego. W uroczystościach wzięła udział wiceminister sprawiedliwości Katarzyna Frydrych, wysoko postawieni przedstawiciele Służby Więziennej, a także innych służb mundurowych.

Była to – według dyrektora ZK Goleniów płk. Jarosława Korolczuka – jedna z najważniejszych chwil w historii goleniowskiej jednostki penitencjarnej: „Sztandar to symbol wartości, symbol zjednoczenia funkcjonariuszy we wspólnym dziele” – podsumował płk. Korolczuk.

red.

powiązane – „Sztandar dla ZK”

Kontynuuj czytanie

Aktualności

Czym jest recepta elektroniczna i co warto wiedzieć na jej temat?

Materiał partnera. W 2020 roku recepty elektroniczne zostały wprowadzone jako alternatywa dla tradycyjnych recept papierowych. Nie wszyscy pacjenci wiedzą o tym, że można otrzymać je zarówno podczas wizyty w stacjonarnym gabinecie lekarskim, jak i podczas teleporady. Na jakich zasadach funkcjonują recepty online?

Opublikowane

w dniu

Kto może zdecydować się na teleporadę?

Popularność telemedycyny zdecydowanie rozwinęła się w czasach pandemii. To właśnie wtedy telekonsultacje stały się najpowszechniejszą formą kontaktu pacjentów z lekarzami. Teleporada nie straciła na popularności pomimo poprawy sytuacji sanitarnej.

Często korzystają z niej osoby, które mieszkają w niewielkich miejscowościach, gdzie dostęp do lekarzy specjalistów jest bardzo ograniczony. Dzięki telemedycynie mogą oni nie tylko omówić z lekarzem swoje problemy, ale także otrzymać receptę elektroniczną oraz zalecenia lekarskie.

Trzeba pamiętać o tym, że lekarz, który udziela teleporady, nie zawsze wystawi e-receptę zgodnie z życzeniem pacjenta. Jeśli uzna, że ten potrzebuje dodatkowych badań bądź też żaden lek na receptę nie jest mu potrzebny, może odmówić wystawienia dokumentu.

Niektórzy pacjenci wciąż dość nieufnie podchodzą do usług medycznych świadczonych przez teleporady. Trzeba tymczasem wspomnieć, że praktycznie niczym nie różnią się one od tradycyjnych wizyt – z tym, że pacjent nie staje z lekarzem twarzą w twarz. Do postawienia trafnej diagnozy w zdecydowanej większości przypadków wystarczy zwykła rozmowa. Jeśli zaś specjalista uzna, że potrzebne będą dokładne oględziny, to zostaniemy o tym poinformowani.

Czym są recepty online?

Mimo tego że recepty online funkcjonują na polskim rynku już od ponad trzech lat, wciąż nie wszyscy pacjenci wiedzą, na czym dokładnie polega proces ich wystawiania i realizacji.

Pacjent, który odbył wizytę u lekarza bądź też teleporadę, po zakończeniu konsultacji otrzymuje na swój telefon czterocyfrowy kod – może także otrzymać kod QR na swój adres mailowy. W aptece wystarczy podać farmaceucie ów kod wraz ze swoim numerem pesel. Osoby, które posiadają na swoim telefonie zainstalowaną aplikację mobilną internetowego konta pacjenta, za jej pośrednictwem także mogą uzyskać dostęp do wystawionej recepty.

Pacjenci, którzy nie dysponują dostępem do internetu, a co za tym idzie, nie mają założonego profilu Internetowego Konta Pacjenta, e-receptę otrzymają od lekarza jako papierowy wydruk z kodem kreskowym. Wystarczy, że w celu realizacji leku przedstawią go w aptece.

Jak otrzymać receptę bez wychodzenia z domu?

Już od dawna stacjonarne wizyty w gabinecie lekarskim nie są jedyną dostępną formą kontaktu ze specjalistą. Pacjent, który posiada dostęp do internetu, konsultacje lekarską może odbyć za pośrednictwem wideokonsultacji, czatu lub rozmowy telefonicznej. W internecie funkcjonują także specjalne strony internetowe, na których pacjent w celu uzyskania recepty na interesujący go lek, musi wypełnić szczegółowy formularz, z którym następnie zapoznaje się lekarz.

Kontynuuj czytanie

Aktualności

OGŁOSZENIE

BURMISTRZ WOLINA OGŁASZA

Opublikowane

w dniu

BURMISTRZ WOLINA

ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze „Główny księgowy, Kierownik Referatu Gospodarki Finansowej” w Urzędzie Miejskim w Wolinie.

 1. Wymagania niezbędne:
 1. obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, chyba że odrębne ustawy uzależniają zatrudnienie w jednostce sektora finansów publicznych od posiadania obywatelstwa polskiego,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo przeciwko: mieniu, obrotowi gospodarczemu, działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
 4. nieposzlakowana opinia,
 5. znajomość języka polskiego, w mowie i piśmie, w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego,
 6. spełnianie jednego z poniższych warunków:
  a) ukończenie ekonomicznych jednolitych studiów magisterskich, ekonomicznych wyższych studiów zawodowych, uzupełniających ekonomicznych studiów magisterskich lub ekonomicznych studiów podyplomowych i posiadanie co najmniej 3-letniej praktyki w księgowości,
  b) wpisanie do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
  c) posiadanie certyfikatu księgowego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów,
 7. posiadanie 5-letniego stażu pracy,
 8. dobra znajomość m. in. ustaw o: finansach publicznych, rachunkowości, samorządzie gminnym, pracownikach samorządowych, postępowaniu egzekucyjnym w administracji, odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, Ordynacja podatkowa, Kodeks postępowania administracyjnego,
 9. dobra znajomość rozporządzeń, w szczególności: dotyczących zasad rachunkowości i planów kont, dla jednostek sektora finansów publicznych, w sprawie sprawozdawczości budżetowej, w sprawie klasyfikacji budżetowej.

Wymagania dodatkowe:

 1. doświadczenie zawodowe na stanowisku głównego księgowego w jednostce samorządu terytorialnego,
 2. posiadanie doświadczenia na stanowiskach kierowniczych,
 3. praktyczna znajomość w zakresie księgowości budżetowej, planowania i wykonywania budżetu, sporządzania sprawozdawczości budżetowej i finansowej,
 4. praktyczna znajomość w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych, prowadzenia rachunkowości budżetowej, dekretacji dokumentów, sporządzania sprawozdawczości budżetowej, rozliczania inwestycji w jednostkach budżetowych,
 5. umiejętność: zarządzania zasobami ludzkimi, pracy pod presją czasu, analitycznego oraz logicznego myślenia, korzystania i stosowania przepisów prawnych, pracy w zespole, dokładność, rzetelność, systematyczność,
 6. znajomość obsługi: systemu FK „Ratusz” firmy Rekord, MS Office, programów finansowo-księgowych, programów bankowości elektronicznej.
 1. Zakres obowiązków:

1. Prowadzenie rachunkowości jednostki.

2. Nadzorowanie gospodarki środkami budżetowymi, ze szczególnym uwzględnieniem prawidłowości wydatkowania środków oraz zawierania umów z punktu widzenia przepisów finansowych.

3. Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi.

4. Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym oraz kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.

5. Prawidłowe gospodarowanie sumami depozytowymi.

6. Nadzór nad prawidłowym obiegiem dokumentów finansowo-księgowych.

7. Opracowanie wewnętrznych dokumentów i zarządzeń niezbędnych do prawidłowego działania w zakresie rachunkowości.

8. Kontrola windykacji należności.

9. Rozliczanie inwentaryzacji majątku.

10. Przygotowanie analiz, sprawozdań budżetowych i finansowych oraz innych bieżących informacji.

11. Rozdział pracy podległym pracownikom, zgodnie z ich zakresami czynności, sprawowanie kontroli i nadzoru nad prawidłowością i terminowością wykonywanych prac.

12. Przygotowywanie decyzji w zakresie podatku od spadków i darowizn.

13. Wykonywanie innych zadań, które z mocy prawa lub przepisów wewnętrznych należą do kompetencji Głównego Księgowego.

Powyższe obowiązki są realizowane w szczególności poprzez:

 1. organizowanie, koordynowanie i nadzorowanie całokształtu prac z zakresu rachunkowości Urzędu Miejskiego,
 2. organizowanie, nadzorowanie i współuczestniczenie w ustaleniu rzeczywistego stanu aktywów i pasywów,
 3. dokonywanie kontroli formalnej i rachunkowej dowodów księgowych,
 4. prowadzenie ksiąg rachunkowych dla organu,
 5. sporządzanie bilansu z wykonania budżetu,
 6. sporządzanie łącznego sprawozdania finansowego,
 7. dokonywanie odpisów dla izb rolniczych oraz na ZFŚS,
 8. prowadzenie rozliczeń z jednostkami organizacyjnymi gminy,
 9. przekazywanie i rozliczanie udzielonych dotacji celowych,
 10. dokonywanie okresowych analiz wykorzystania środków przydzielonych z budżetu lub środków pozabudżetowych i innych, będących w dyspozycji gminy,
 11. kształtowanie polityki rachunkowości poprzez opracowywanie i aktualizację zasad (polityki) rachunkowości dla Urzędu Miejskiego w Wolinie – jednostka i organ,
 12. opracowywanie i aktualizację procedur i instrukcji regulujących gospodarkę finansową urzędu i wnioskowanie do Burmistrza o dokonanie zmian w wewnętrznych przepisach finansowych,
 13. monitorowanie realizacji polityki rachunkowości z uwzględnieniem wyników kontroli, audytów, wymogów wytycznych do projektów z dofinansowaniem zewnętrznym oraz zaleceń Skarbnika Gminy Wolin,
 14. inicjowanie działań mających na celu usprawnianie funkcjonowania przebiegu operacji gospodarczych i finansowych,
 15. kierowanie pracą podległych pracowników Referatu Gospodarki Finansowej,
 16. dokonywanie kontroli wewnętrznej w zakresie pracy zespołów księgowości i podatków,
 17. nadzór nad prawidłowością bieżących rozliczeń wynikających z zatrudnienia pracowników, w tym publiczno-prawnych (naliczanie i rozliczanie wynagrodzeń, zasiłków, składek ZUS, PFRON, PPK, zaliczek US, itp.),
 18. nadzór w zakresie ewidencji i rozliczenia podatków oraz opłat (podatki dochodowe, lokalne, VAT itp.),
 19. nadzór nad przygotowywaniem projektów uchwał w zakresie podatków i opłat lokalnych,
 20. kontrola przestrzegania przepisów prawa i regulacji wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową Urzędu,
 21. współudział przy opracowywaniu projektu budżetu w zakresie realizowanym przez Referat,
 22. kontrola i analiza wykonywania budżetu zgodnie z okresami sprawozdawczymi,
 23. kontrola i nadzór nad prawidłowym sporządzaniem jednostkowych sprawozdań budżetowych jednostek organizacyjnych gminy,
 24. sporządzanie zbiorczych sprawozdań budżetowych i ich terminowe przekazywanie,
 25. współpraca z głównymi księgowymi jednostek organizacyjnych gminy,
 26. nadzór nad prawidłowym i terminowym realizowaniem zadań windykacyjnych,
 27. nadzór nad terminowym ściąganiem należności, dochodzeniem roszczeń spornych oraz spłaty zobowiązań,
 28. współpraca z innymi referatami w zakresie pozyskiwania, wykorzystywania i rozliczania środków z dofinansowaniem unijnym i zewnętrznym,
 29. dokonywanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec pracowników podległych:
 1. udział w rekrutacji nowych pracowników,
 2. wprowadzanie nowego pracownika w zakres obowiązków, w tym przeszkolenie na stanowisku pracy,
 3. planowanie i udzielanie urlopów,
 4. planowanie szkoleń zewnętrznych,
 5. udział w okresowej ocenie pracowników,
 6. przestrzeganie polityki organizacji dotyczącej zarządzania ryzykiem

w zakresie mającym wpływ na pełnione obowiązki,

 1. składanie kontrasygnaty na dokumentach, w których wyrażona jest czynność prawna mogąca spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych, w czasie nieobecności Skarbnika, w ramach posiadanych upoważnień,
 2. wykonywanie innych zadań zleconych przez przełożonych.

Dokumenty można składać do w terminie do dnia 31.01.2023 r., do godziny 11:00. Więcej informacji na https://bip.gminawolin.pl/strony/16567.dhtml

Kontynuuj czytanie
Reklama
Kontakt e-mail: gazeta@goleniowska.com,
Nasz portal przeciętnie odwiedza codziennie ok. 2000 użytkowników - oni przy okazji zobaczą reklamę, ogłoszenie, materiał promocyjny, nekrolog itp.

Na czasie