Connect with us

Goleniów

Deficyt wzrośnie do 8 mln zł

Goleniów. Zsumowany deficyt gminnej gospodarki odpadami komunalnymi wzrośnie o 2 mln zł.

Opublikowane

w dniu

Pod koniec stycznia br, wiceburmistrz Henryk Zajko przedstawił radnym informację, według której wtedy ten deficyt wynosił ok. 5,8 mln zł. Na wczorajszej sesji burmistrz Krupowicz zapowiedział, że utrzymanie stawki 12 zł za śmieci posegregowane będzie kosztowało gminę w tym roku ok. 2 mln zł dopłaty do systemu. Co da na koniec roku zsumowany deficyt ok. 8 mln zł. W założeniach ustawowych gmina musi tak prowadzić gospodarkę odpadami, żeby ten system się bilansował – w gminie Goleniów co rok rośnie deficyt. W praktyce gminnej oznacza to, że gmina zamiast bilansować koszty tego systemu cenami oraz skuteczną windykacją od unikających opłaty za odbiór śmieci, finansuje deficyt z kieszeni wszystkich podatników – poprzez dopłaty z budżetu gminy. Burmistrz zapowiedział na sesji, że 2 mln zł dopłaty do systemu w tym roku pójdą z nadwyżki budżetowej roku ubiegłego.
Wczoraj rada uchwaliła 11 zdyscyplinowanymi tym razem głosami ugrupowania burmistrza Krupowicza, pakiet uchwał śmieciowych z autopoprawkami burmistrza. Oznacza to, że od 1 czerwca będziemy płacili tak jak dotychczas 12 zł na miesiąc od osoby za śmieci posegregowane i 24 zł kary za śmieci nie posegregowane. Worki na poszczególne frakcje śmieci mają być dostarczane w ramach opłaty podstawowej. Burmistrz zapowiedział też, że zamrożenie opłaty na poziomie 12 zł jest czasowe w związku z zarazą, ale nie podał do kiedy.

Red.

powiązane – „Przetarg na odbiór śmieci.”

Goleniów

Wadium przepadło

Goleniów. Firma PPRI MAZUR zrezygnowała z zakupu działki w GPP.

Opublikowane

w dniu

W związku z tym burmistrz w swoim zarządzeniu postanowił o odstąpieniu od zawarcia notarialnej umowy sprzedaży nieruchomości położonej w obrębie Łozienica na terenie Goleniowskiego Parku Przemysłowego, w skład której wchodzi działka oznaczona numerem ewidencyjnym 55/8 o powierzchni 1,7775ha, z Firmą MAZUR SPECJALISTYCZNE PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INŻYNIERYJNYCH z siedzibą w Łozienicy przy ulicy Prostej nr 26, która została ustalona nabywcą ww. nieruchomości w drodze przetargu publicznego nieograniczonego w dniu 12 sierpnia 2021r.

Wpłacone wadium w kwocie 130.680zł (słownie: sto trzydzieści tysięcy sześćset osiemdziesiąt złotych) nie podlega zwrotowi i przepada na rzecz gminy. Działka natomiast będzie ponownie wystawiona na sprzedaż.

red.

powiązane – „Kryzys potrwa – odpowiada burmistrz”

Kontynuuj czytanie

Goleniów

PSZOK zamknięty

Goleniów. Punkt Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) zostaje dla mieszkańców gminy Goleniów od soboty 18 września zamknięty do odwołania.

Opublikowane

w dniu

Taką informację podało Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Goleniowie. Powodem jest wyczerpanie możliwości magazynowych w związku z większym niż zazwyczaj napływem odpadów, co z kolei jest związane z nieodbieraniem od kilku dni odpadów z terenu gminy przez PGK.

red.

powiązane – „Kryzys potrwa – odpowiada burmistrz”

Kontynuuj czytanie

Goleniów

Nowe oświetlenie

Goleniów. W kilkunastu miejscach gminy pojawi się niedługo oświetlenie ciągów komunikacyjnych.

Opublikowane

w dniu

Jak podaje gmina, na liście pierwszego etapu inwestycji związanej z oświetlaniem ciągów komunikacyjnych w gminie Goleniów znalazło się 14 pozycji:

 • przystanki autobusowe w Imnie
 • Tarnowiec – droga od przystanku do zabudowań
 • wejście do szkoły w Mostach
 • osiedle Wrzosowe w Pucicach
 • ul. Rzemieślinicza w Pucicach
 • ul. Sielankowa w Białuniu
 • Zabród
 • plac zabaw na ul. Parkowej w Załomiu
 • plac zabaw i boisko w Komarowie
 • boisko sportowe w Marszewie
 • ul. Lipowa w Lubczynie
 • Goleniów – skrzyżowanie przy Jagiełły i Słowackiego
 • Goleniów – droga SP nr 1 przy ul. Kilińskiego
 • Goleniów – ścieżka rowerowa przy ul. Spacerowej

Prace budowlane wykona firma Elektroinstal – PHU Jan Bagiński z Goleniowa za 747 750 zł., w terminie do 6 stycznia 2022 r. Przewidziany jest kolejny etap oświetlania ulic.

red.

powiązane – „Kryzys potrwa – odpowiada burmistrz”

Kontynuuj czytanie
Reklama
Kontakt e-mail: gazeta@goleniowska.com,
Nasz portal przeciętnie odwiedza codziennie ok. 2000 użytkowników - oni przy okazji zobaczą reklamę, ogłoszenie, materiał promocyjny, nekrolog itp.

Na czasie