Connect with us

Goleniów

Deficyt i oszczędności

Goleniów. Od 1 marca 2023 r, na pływalni „Fala” w Goleniowie zajdą istotne zmiany.

Opublikowane

w dniu

Jak nam powiedział skarbnik powiatu Zbigniew Mazur, są one wymuszone wzrastającymi kosztami funkcjonowania tej powiatowej pływalni, która według niego ma za rok 2022 r ok. 2 mln zł deficytu pokrywanego z powiatowego budżetu. Dlatego zarząd powiatu wraz z dyrektorem Zespołu Szkół nr 1 Michałem Gryczem, przygotowali plan oszczednościowy. Z jednej strony podwyższono już od grudnia ubiegłego roku ceny biletów na pływalnię, a z drugiej od 1 stycznia br wzrosły ceny ciepła dostarczanego z goleniowskiego PEC oraz energii elektrycznej – które oprócz płac stanowią główne koszty pływalni.

Jak nam powiedział dyrektor Grycz, od 1 marca 2023 znacznie ograniczone zostaną godziny pracy „Fali”. Będzie ona czynna codziennie od godziny 12.00 do 20.00. W godzinach 12-15 korzystać z niej będą szkoły, później do 18.00 szkółki pływackie, a potem do 20.00 klienci indywidualni. Zmiany te wiążą się też z redukcją zatrudnienia na pływalni – kilka osób straci pracę.

Dyrektor Grycz uważa, że dopiero pod koniec marca będzie wiadomo jak te zmiany wpłyną na koszty „Fali” i czy będzie je trzeba modyfikować. Na razie ma być też unowocześniony węzeł cieplny na pływalni, co ma dać oszczędności. Problemem jest pewna bariera w oszczędzaniu, bo pływalni musi ponosić tak czy inaczej spore koszty stałe związane z utrzymaniem ciepłej wody i ciepła na pływalni, a z drugiej nie można tych kosztów przerzucać na klientów bo przestaną przychodzić.

red.

powiązane – „PEC – ceny w górę”

Goleniów

Z więzienia na emeryturę

Goleniów. Zastępca dyrektora ZK w Goleniowie ppłk Edyta Gulbinowicz przeszła na emeryturę.

Opublikowane

w dniu

Jak podaje ZK Goleniów, ppłk Edyta Gulbinowicz pracę w Służbie Więziennej rozpoczęła w marcu 2002 r. na stanowisku młodszego psychologa działu penitencjarnego w Zakładzie Karnym w Goleniowie. W 2004 r. ukończyła szkolenie zawodowe na pierwszy stopień oficerski. Od 2010 r. pełniła służbę w Okręgowym Inspektoracie Służby Więziennej w Szczecinie. Z dniem 01.03.2017 r. została powołana na stanowisko zastępcy dyrektora Zakładu Karnego w Nowogardzie, a w dniu 26.02.2019 r. na stanowisko zastępcy dyrektora Zakładu Karnego w Goleniowie gdzie sprawowała bezpośredni nadzór nad całokształtem spraw związanych z funkcjonowaniem oddziału penitencjarnego, działem penitencjarnym oraz zatrudnieniem osadzonych, koordynowaniem i udzielaniem pomocy z funduszu pomocy postpenitencjarnej, a także nad działem ewidencji.

red.

powiązane – „Afera budżetowa”

Kontynuuj czytanie

Goleniów

Gmina Goleniów w statystyce

Goleniów. 33 795 – tyle zameldowanych osób liczyła gmina Goleniów zgodnie ze stanem na koniec grudnia 2022 r.

Opublikowane

w dniu

Jak podaje gmina na podstawie danych ewidencji ludności Urzędu Miejskiego w Goleniowie, na terenie gminy zameldowanych jest 33 795 osób na pobyt stały oraz
832 osoby – na pobyt czasowy.

W 2022 roku jak i również w latach ubiegłych do największych miejscowości pod względem liczby mieszkańców, oprócz Goleniowa (20 022 osób) zalicza się:

  • Kliniska Wielkie 1474 mieszkańców
  • Załom 1259 mieszkańców
  • Mosty 1139 mieszkańców

Najmniejsze miejscowości natomiast to:

  • Niedamierz 2 osoby
  • Rurka 4 osoby
  • Bolesławice i Kamieniska 6 osób

W roku 2022 zarejestrowano 500 urodzeń, czyli o 6 mniej niż w roku 2021.
Zgonów w roku 2022 odnotowano 495. Dla porównania w roku 2021 liczba zgonów wynosiła 530.

Związek małżeński zawarło 203 pary, czyli o dwie pary mniej niż w roku 2021, a rozwiodło się 87 par. Dla porównania – w roku 2021 odnotowano 102 rozwody.

Najpopularniejsze imiona nadawane dziewczynkom w 2022 r. to: Hanna, Antonina, Zofia oraz Emilia. Natomiast wśród chłopców Jakub, Antoni, Tymon i Aleksander.

red.

powiązane – „Afera budżetowa”

Kontynuuj czytanie

Goleniów

Więcej połączeń

Goleniów. Dzisiaj zostało podpisane porozumienie pomiędzy gminami Goleniów i Miasto Szczecin dotyczące kolejnych kursów relacji: Osiedle Kasztanowe – węzeł przesiadkowy Załom Leśna.

Opublikowane

w dniu

Jak podaje gmina, szczegółowe warunki realizacji zadań oraz sposobu finansowania usług określone zostaną w umowie, którą gmina i miasto podpiszą najprawdopodobniej na początku lutego.

Uruchomione mają zostać kursy linii:

  • 77 w godzinach 8:01, 11:02, 17:01, 18:21 oraz
  • 96 w godzinach 8:46, 13:16, 16:46, 18:41

Nowe połączenia będą realizowane w dniach roboczych od poniedziałku do piątku.
Gmina Goleniów zapłaci 12,27 zł brutto za jeden kurs.
Porozumienie zostało zawarte na czas nieokreślony.

red.

powiązane – „Afera budżetowa”

Kontynuuj czytanie
Reklama
Kontakt e-mail: gazeta@goleniowska.com,
Nasz portal przeciętnie odwiedza codziennie ok. 2000 użytkowników - oni przy okazji zobaczą reklamę, ogłoszenie, materiał promocyjny, nekrolog itp.

Na czasie