Connect with us

Goleniów

Czy ENERIS wybuduje w Goleniowie spalarnię?

Goleniów. Firma ENERIS prowadzi z gminą Goleniów rozmowy na temat lokalizacji instalację termicznej utylizacji odpadów komunalnych w Goleniowie.

Opublikowane

w dniu

Potocznie takie instalacje nazywamy spalarniami śmieci, ale to znacznie bardziej zaawansowana technologicznie i czystsza instalacja niż wskazywałaby na to jej potoczna nazwa. Rozmowy w tej sprawie z firmą ENERIS prowadzi gmina Goleniów, co potwierdził nam wiceburmistrz Tomasz Banach. W grę wchodzą dwie lokalizacje – na terenie pomiędzy PEC, a PGK oraz w GPP. Ta pierwsza jest związana z zasilaniem przez spalarnię instalacji PEC w energię. Inwestorem ma być ENERIS, która również chce sfinansować inwestycję.
Informacje te potwierdził nam także pełnomocnik zarządu ENERIS ds. komunikacji Janusz Kamiński. Według niego „…ENERIS ma podpisany list intencyjny ze związkiem R-XXI dotyczący inwestycji na terenach gminnych. Nie ma w tej chwili jednak podjętych żadnych wiążących decyzji związanych z konkretną inwestycją, jej wielkością czy formą prawną. To początkowy etap inwestycji, w którym prowadzimy rozmowy i rozpatrujemy różne możliwości oraz koncepcje…”

Wcześniej te rozmowy prowadził Celowy Związek Gmin R-XXI, ale jak się teraz dowiedzieliśmy od przewodniczącego zarządu związku Jacka Chrzanowskiego, związek nie będzie inwestorem takiej instalacji. Jest natomiast zainteresowany jej powstaniem w dogodnej lokalizacji w stosunku do zakładu w Słajsinie i jej powstanie w Goleniowie byłoby dla związku optymalne. Ilość odpadów podlegających termoutylizacji jaka jest rocznie przekazywana do spalenia przez R-XXI do spalarni w Szczecinie i innych, pozwala na zapewnienie takiej spalarni w Goleniowie surowca. W tym roku do spalenia R-XXI przeznaczy blisko 40 tysięcy ton takich odpadów o kodzie 19.12.12 – inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów.

Instalacja ta mogłaby powstać na terenie bazy PGK w bezpośrenim sąsiedztwie PEC, który w niedługim czasie musi znaleźć inne źródło enegii niż węgiel – może to być gaz oraz energia ze spalania odpadów.

red.

powiązane – „Powiat – bezrobocie w latach 2016-21″

Goleniów

ZAZ dotowany

Goleniów. 1,6 mln zł. wynosi dotacja samorządu województwa zachodniopomorskiego dla gminy Goleniów na działalność Zakładu Aktywności Zawodowej w Goleniowie w roku 2022.

Opublikowane

w dniu

Jak podaje gmina, umowę o przekazanie dotacji podpisali wczoraj marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz oraz zastępczyni burmistrza Gminy Goleniów Anita Jurewicz.
Pieniądze zostaną przeznaczone na wsparcie działalności rehabilitacyjnej, kursy, szkolenia dla osób niepełnosprawnych, pozwolą też sfinansować część wydatków na energię elektryczną i paliwo gazowe.
Obok środków z Samorządu województwa zachodniopomorskiego, Gmina otrzymała też nieco ponad 3 mln złotych dofinansowania ze środków PFRON w ramach tzw. kwot algorytmowych.
Obecnie w zakładzie zatrudnionych jest 127 osób niepełnosprawnych. Pracują w 8 różnych działach świadcząc szeroki wachlarz usług, takich jak min.: poligraficzne, pralnicze, usługi związane z utrzymaniem czystości , pielęgnacją zieleni, czy z kontrolą jakości.
Udział środków publicznych w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Goleniowie systematycznie maleje. W pierwszym roku funkcjonowania przychody z działalności wytwórczej i usługowej stanowiły niespełna 25 procent ogólnego budżetu. Obecnie przychody z działalności to już 60 procent budżetu.

red.

powiązane – „Goleniów pierwszy, Osina ostatnia”

Kontynuuj czytanie

Bez kategorii

6 tysięcy pracujących

Goleniów. Wiosną tego roku zakończy się budowa przystanku osobowego: „Goleniów Park Przemysłowy” powstającego w ramach Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej.

Opublikowane

w dniu

Jak podaje gmina, to ważna inwestycja, bo w GPP pracuje ok. 6 tysięcy pracowników – w tym dojeżdżający koleją. PKP PLK S.A. wykonuje prace związane z budową peronów zewnętrznych o długości 130 m z wiatami na odcinku torów – Goleniów Południe.

Prace budowlane związane z infrastrukturą węzła przesiadkowego należy do Gminy Goleniów. Obecnie wykonano wszelkie prace rozbiórkowe i podziemne. Uformowano i zagęszczono nasypy, wykonano korytowanie na całej szerokości ścieżki pieszo-rowerowej, przygotowano plac pod pętlę autobusową.

W planach jest także budowa pętli autobusowej z wiatą, parkingu samochodowego na 12 miejsc, parkingu rowerowego, chodników, oświetlenia oraz ostatniego odcinka ścieżki pieszo – rowerowej biegnącej z parku przemysłowego, wzdłuż ulicy Granitowej w stronę Goleniowa.

Koszt infrastruktury przystanku wyniesie 1.074.645,13 zł., z czego
ponad 180 tys. to kwota dofinansowania z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach działania 5.2. Rozwój Transportu Kolejowego poza TEN-T.

Przebudowę torów kolejowych wraz z budową peronów finansuje PKP PLK S.A.

red.

powiązane – „Dworzec tymczasowy – zmiana koncepcji”

Kontynuuj czytanie

Goleniów

Półkolonie z CAM

Goleniów. Centrum Animacji Młodzieży zaprasza dzieci i młodzież na zimowe półkolonie.

Opublikowane

w dniu

Zapisy na warsztaty pod numerami telefonów bezpośrednio u instruktorów – liczba miejsc ograniczona! Zajęcia są bezpłatne.
Zadanie “FERIE 2022” jest sfinansowane z budżetu Gminy Goleniów.

red.

powiązane – „Mniej urodzeń, więcej zgonów”https://goleniowska.com/mniej-urodzen-wiecej-zgonow/

Kontynuuj czytanie
Reklama
Kontakt e-mail: gazeta@goleniowska.com,
Nasz portal przeciętnie odwiedza codziennie ok. 2000 użytkowników - oni przy okazji zobaczą reklamę, ogłoszenie, materiał promocyjny, nekrolog itp.

Na czasie