Connect with us

Goleniów

Czy ENERIS wybuduje w Goleniowie spalarnię?

Goleniów. Firma ENERIS prowadzi z gminą Goleniów rozmowy na temat lokalizacji instalację termicznej utylizacji odpadów komunalnych w Goleniowie.

Opublikowane

w dniu

Potocznie takie instalacje nazywamy spalarniami śmieci, ale to znacznie bardziej zaawansowana technologicznie i czystsza instalacja niż wskazywałaby na to jej potoczna nazwa. Rozmowy w tej sprawie z firmą ENERIS prowadzi gmina Goleniów, co potwierdził nam wiceburmistrz Tomasz Banach. W grę wchodzą dwie lokalizacje – na terenie pomiędzy PEC, a PGK oraz w GPP. Ta pierwsza jest związana z zasilaniem przez spalarnię instalacji PEC w energię. Inwestorem ma być ENERIS, która również chce sfinansować inwestycję.
Informacje te potwierdził nam także pełnomocnik zarządu ENERIS ds. komunikacji Janusz Kamiński. Według niego „…ENERIS ma podpisany list intencyjny ze związkiem R-XXI dotyczący inwestycji na terenach gminnych. Nie ma w tej chwili jednak podjętych żadnych wiążących decyzji związanych z konkretną inwestycją, jej wielkością czy formą prawną. To początkowy etap inwestycji, w którym prowadzimy rozmowy i rozpatrujemy różne możliwości oraz koncepcje…”

Wcześniej te rozmowy prowadził Celowy Związek Gmin R-XXI, ale jak się teraz dowiedzieliśmy od przewodniczącego zarządu związku Jacka Chrzanowskiego, związek nie będzie inwestorem takiej instalacji. Jest natomiast zainteresowany jej powstaniem w dogodnej lokalizacji w stosunku do zakładu w Słajsinie i jej powstanie w Goleniowie byłoby dla związku optymalne. Ilość odpadów podlegających termoutylizacji jaka jest rocznie przekazywana do spalenia przez R-XXI do spalarni w Szczecinie i innych, pozwala na zapewnienie takiej spalarni w Goleniowie surowca. W tym roku do spalenia R-XXI przeznaczy blisko 40 tysięcy ton takich odpadów o kodzie 19.12.12 – inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów.

Instalacja ta mogłaby powstać na terenie bazy PGK w bezpośrenim sąsiedztwie PEC, który w niedługim czasie musi znaleźć inne źródło enegii niż węgiel – może to być gaz oraz energia ze spalania odpadów.

red.

powiązane – „Powiat – bezrobocie w latach 2016-21″

Goleniów

Szpital z deficytem

Goleniów. O problemach finansowych goleniowskiego szpitala powiatowego informowała wczoraj radnych na sesji rady powiatu Katarzyna Kęcka.

Opublikowane

w dniu

Prezes „Szpitalnego Centrum Medycznego” wskazała, że wynika to z gawałtownego wzrostu kosztów w tym roku na poziomie 40%, których nie rekompensują kontrak z NFZ oraz inne przychody z usług szpitalnych. Za 3 miesiące tego roku szpital ma ponad 800 tys zł straty. Jak nam powiedział prezes Kęcka dalsze utrzymywanie się tego stanu grozi utratą płynności finansowej spółki. Co ciekawe radni i zarząd powiatu przyjęli te informacje milczeniem – bez dyskusji, bez pytań, bez komentarzy.

red.

powiązane – „Połączenie etapami”

Kontynuuj czytanie

Goleniów

Dworzec we wrześniu?

Goleniów. Nie w maju, nie w lipcu, ale dopiero we wrześniu ma być zakończona budowa nowego dworca kolejowego.

Opublikowane

w dniu

To nie pierwsze przesunięcie tego terminu, dlatego trudno założyć, że na pewno ostatnie. Jak teraz podaje gmina, wrzesień br. to najbardziej prawdopodobny termin zakończenia budowy i otwarcia nowego dworca z centrum przesiadkowym w Goleniowie. Trwa wykańczanie wnętrz hali głównej i pomieszczeń, zagospodarowanie terenu – mała architektura i nasadzenia. W zeszłym tygodniu skończono kłaść nawierzchnię chodnika oraz placu przed budynkiem dworca. W tym tygodniu rozpoczną się prace związane z nawierzchnią asfaltową pieszo – jezdni. Ekipa budowlana musi się też uporać z przełożeniem rury gazowej, która jest powodem opóźnienia, a koliduje ze ścieżka rowerową.
Termin zakończenia prac planowany jest na koniec sierpnia 2022 r.

red.

powiązane – „Dworzec w lipcu”

Kontynuuj czytanie

Goleniów

Adoracja i męski Różaniec

Goleniów. Jak co miesiąc, dzisiejszej nocy z piątku na sobotę będzie specjalna nocna adoracja Najświętszego Sakramentu dla każdego.

Opublikowane

w dniu

Dzisiaj, w Pierwszy Piątek miesiąca, w kościele pw. Św. Katarzyny w Goleniowie – początek adoracji po Mszy Św. o godz. 18.00.
A jutro, w Pierwszą Sobotę miesiąca rano po Mszy Św. o godz. 7.00 „Męski Różaniec” ulicami miasta.

W parafii pw. Św. Jerzego w Pierwszą Sobotę miesiąca adoracja Najświętszego Sakramentu przez cały dzień.

red.

powiązane – „Majowe…”https://goleniowska.com/majowe/

Kontynuuj czytanie
Reklama
Kontakt e-mail: gazeta@goleniowska.com,
Nasz portal przeciętnie odwiedza codziennie ok. 2000 użytkowników - oni przy okazji zobaczą reklamę, ogłoszenie, materiał promocyjny, nekrolog itp.

Na czasie