Connect with us

Aktualności

Czeka nas segregacja przymusowa

Nowelizacja ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach została już podpisana przez prezydenta i czeka na publikację w Dzienniku Ustaw. Gminy mają rok na dostosowanie do niej uchwał i regulaminów gospodarowania odpadami. Najważniejszą zmianą jest wprowadzenie obowiązkowej segregacji śmieci, która będzie sprawdzana, a jej brak karany znacznie wyższą opłatą.

goleniowska.com

Opublikowane

w dniu

Istotne zmiany

Nowelizacja ustala, że opłata za niesegregowanie śmieci będzie co najmniej dwa razy wyższa od opłaty podstawowej za śmieci posegregowane – maksymalnie zaś może ona wynieść jej czterokrotność. Praktycznie ta opłata podstawowa będzie jedyną możliwą stawką jaką mogą ustalić gminy, bowiem nowelizacja nie przewiduje – tak jak dotychczas – wyboru, który pozwalałby na wprowadzenie fakultatywnej stawki za śmieci zmieszane – w efekcie pozostawiając do decyzji mieszkańca, czy chce śmieci segregować (płacąc mniej), czy nie (płacąc więcej). W tej sytuacji opłata za takie śmieci będzie wyłącznie karą za niesegregowanie. Teoretycznie gmina będzie miała tu dwie możliwości – karać grzywną osoby, które nie złożą deklaracji o segregowaniu śmieci, oraz naliczać wyższą opłatę (od dwukrotności do czterokrotności opłaty podstawowej).
Zniesiona zostanie regionalizacja ograniczająca firmom realizującym na zlecenie gmin odbiór śmieci, możliwości odstawiania ich tylko do instalacji na określonym terenie. W wypadku naszego powiatu mają one teraz do wyboru 7 Regionalnych Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK), a po wejściu w życie nowelizacji, będą mogły korzystać z RIPOK-ów na terenie całego kraju.

Gminy uzyskają też dodatkowe uprawnienia pozwalające na zasilenie budżetu na gospodarowanie odpadami, środkami ze sprzedaży surowców wtórnych pozyskanych od mieszkańców w zbiórce selektywnej. To one też określą w regulaminach warunki, których spełnienie pozwoli na uznanie, że odpady są odstawiane w sposób selektywny. Będą mogły zmniejszać stawkę opłaty podstawowej właścicielom domowych kompostowników oraz ustalać zasady naliczania opłaty śmieciowej w oparciu o zużycie wody. Każda gmina inaczej

Nowelizacja nie ustala jednolitej dla całego kraju zasady segregacji śmieci pozostawiając to gminom. Wydaje się, że wersją minimum będzie system pięciopojemnikowy (plastik i metale, szkło, papier, bioodpady oraz odpady zmieszane), ale też niekoniecznie, bo to gminni radni zdecydują, jaki wariant selekcji będzie w danej gminie obowiązywał. W przypadku naszego powiatu w praktyce może być tak, że gminy należące do związku R-XXI będą miały takie same zasady segregacji śmieci, a tylko gmina Goleniów inne. Gminy też zdecydują, jak kontrolować i egzekwować ustalone opłaty i kary. Kontrola i egzekucja

Ta kontrola i egzekucja to będzie chyba największe wyzwanie dla gmin. Nie sztuka bowiem założyć, że wszyscy muszą segregować, ale sprawdzić, czy to robią i wyegzekwować ewentualne kary za brak segregacji. Teoretycznie najłatwiej będzie ustalić, w jakiej postaci śmieci wystawia mieszkaniec domu jednorodzinnego. Ale skąd będzie wiadomo, że w pojemniku na odpady zmieszane nie znajdą się i inne frakcje? Oczywiście trzeba to najpierw sprawdzić, a potem udowodnić, a na końcu przeprowadzić całą procedurę administracyjną pozwalającą prawomocnie ukarać (?) lub obciążyć (krotnością opłaty podstawowej) mieszkańca. To będzie dodatkowy koszt firmy realizującej na zlecenie gminy odbiór śmieci, który przerzuci na gminę – nie mówiąc o przygotowaniu logistyki takiej kontroli. Jak już da się w miarę pewnie ustalić fakty, to jeszcze gmina musi podjąć skomplikowany organizacyjnie trud wyegzekwowania wyższej opłaty/kary od mieszakańca. Dopóki nie ustali się w tej kwestii orzecznictwo administracyjne, nie będzie to takie proste. Znacznie trudniejsze i droższe będzie na pewno kontrolowanie i egzekwowanie obowiązku segregacji śmieci w budynkach wielorodzinnych, administrowanych przez wspólnoty mieszkaniowe – pytanie czy w ogóle możliwe?
Nowelizacja, o której mowa, nie ma przepisów wykonawczych. Być może  one  wyjaśnią  powstające wątpliwości – jeśli takie rozporządzenia się w końcu pojawią.

Kliknij aby skomentować

You must be logged in to post a comment Login

Dodaj komentarz

Aktualności

Skutki zarazy dla gminnych budżetów

Powiat. Skarbnik powiatu mówi co czeka budżety naszych gmin i powiatu w związku z ekonomicznymi skutkami zarazy.

goleniowska.com

Opublikowane

w dniu

Zbigniew Mazur jest nie tylko skarbnikiem powiatu, ale też ekonomistą pracującym naukowo na ZUT w Szczecinie i działaczem PO – „Jako powiat straciliśmy już 800 tyś zł wpływów w stosunku do roku poprzedniego (…) kwiecień jest pierwszym miesiącem, w którym kasy samorządów nie zostały zasilone zaplanowanymi wpływami, co już przekłada się na płynność samorządów (…) jak brakuje pieniędzy to trzeba je pożyczyć i w efekcie ograniczyć aktywność samorządu na innym polu. np. inwestycje…” Mazur mówi, że skutki ekonomiczne zarazy najbardziej dotkną powiat i gminę Maszewo oraz gminy wiejskie. Najmniej gminę Goleniów. Dlaczego? – odpowiedź w załączonej rozmowie.

red.

powiązane – „Od dzisiaj bez opłaty

Kontynuuj czytanie

Aktualności

Sypień pyta o publiczne pieniądze na prywatnym profilu burmistrza.

Goleniów. Dwa pytania do nieobecnego na środowej sesji burmistrza Krupowicza skierował radny Krzysztof Sypień.

goleniowska.com

Opublikowane

w dniu

Burmistrz był na zwolnieniu lekarskim, a oba pytania dotyczą polityki informacyjnej gminy, która od pewnego czasu koncentruje się prawie wyłącznie na promowaniu Roberta Krupowicza na jego prywatnym profilu na FB „Robert Krupowicz – Twój burmistrz Goleniowa” (to prywatny profil FB, redagowany przez Roberta Krupowicza, a przygotowywany i obsługiwany przez gminnych urzędników za pieniądze podatników). Radny pytał dlaczego opłacane z publicznych pieniędzy i kręcone na zakupionym przez podatników sprzęcie gminne „Fakty” (powołał je po wygraniu ostatnich wyborów samorządowych jednostronną decyzją burmistrz Krupowicz, który jednocześnie sam siebie mianował na redagującego ten serwis), nie są prezentowane na oficjalnej stronie gminy, tylko wyłącznie na prywatnym profilu burmistrza. Radny dziwi się, dlaczego za publiczne pieniądze „Fakty” zajmują się sprawami takimi jak pączki w tłusty czwartek itp. Radny Sypień chciał też, by odpowiedzi na pytania jakie pojawiają się na gminnym profilu FB „Urzędnik Gminy Goleniów” były podpisywane przez odpowiadającego, a nie anonimowe. Uważa, ze tak powinno być także z innymi gminnymi miejscami w sieci – w tym na prywatnym profilu burmistrza. Całe wystąpienie radnego na załączonym filmie.

Pytania radnego Sypienia są w istocie pytaniami o to, czy mamy w gminie prywatny środek masowego przekazu redagowany przez burmistrza, a utrzymywany za spore publiczne pieniądze – znacznie większe niż jest to w przypadku normalnych, prywatnych gazet lub portali. Każdy kto zajrzy na ten profil zobaczy tylko lans i propagandę sukcesu, podane profesjonalnie i ze świadomością celu jaki chce uzyskać burmistrz Krupowicz – żadnych trudnych spraw gminnych, tylko usypiająca papka i lukrowany lansik. Paradoksalnie burmistrz w ten sposób pokazuje swoją słabość – w końcu nie sztuka robić takie medium czyimiś rękami i za nie swoje pieniądze. Warto przypomnieć, że zarówno gminne „Fakty” jak swój profil na FB powołał, kiedy przestraszył się niewygodnych pytań dziennikarzy na konferencjach prasowych, których nie bał się wcześniej choćby burmistrz Wojciechowski, a teraz jego najbliżsi współpracownicy – w konsekwencji niczym Papkin zrejterował i… normalne konferencje prasowe z wieloletnią tradycją w naszej gminie po prostu zlikwidował.

Niech „Robert Krupowicz – Twój burmistrz Goleniowa” pokarze co naprawdę potrafi jako redaktor i poprowadzi swój prytany profil za własne pieniądze i osobiście – bez opłacanej przez podatników pomocy kilku urzędników. Tak jak to robi prywatnie choćby radny Mituła – uzyskując niewiele mniejszą poczytność. Swoją drogą propozycja radnego Sypienia co do podpisywania autorów wpisów i odpowiedzi na prywatnym profilu FB burmistrza skończyła by się dla Krupowicza kompromitacją. Wszak pisane w pierwszej osobie posty nie są jego autorstwa – z bardzo nielicznymi tylko wyjątkami. Takimi jak o Trzaskowskim i ich podobnych upodobaniach.

Tymczasem kryzys finansowy wynikający z zarazy dotyka także finanse gminy i będzie zmuszał do oszczędności. Czy w związku z tym burmistrz zacznie od siebie i zaproponuje oszczędności w gminnej propagandzie? – wręcz przeciwnie, raczej ja wzmocni. Chyba, że radni – także ci z 11-tki burmistrza – przestaną „przymykać oko” na jego propagandową prywatę i wezmą w obronę interes swoich wyborców. Bo interesy tych ostatnich i burmistrza niestety nie są tożsame…

red.

powiązane – „Krupowicz jak Czapla

Kontynuuj czytanie

Aktualności

Śmieci – co nas czeka za tydzień?

Goleniów. Za tydzień, 1 czerwca w gminie Goleniów zaczną obowiązywać nowe regulacje przy odbiorze śmieci. Jak się do tego mają przygotować mieszkańcy domów wielorodzinnych, domów jednorodzinnych i nieruchomości niezamieszkałych?

goleniowska.com

Opublikowane

w dniu

O tym co nas czeka już w czerwcu i dlaczego ten miesiąc będzie okresem przejściowym, mówi w załączonej rozmowie z nami prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Goleniowie Andrzej Cieśliński.

red.

powiązane – „PGK walczy o czwarta gminę

Kontynuuj czytanie
Reklama

Na czasie