Connect with us

Powiat

Cofki nie ma

Mimo podwyższonego poziomu wód w rzekach naszego powiatu nie ma tam na razie zagrożenia powodziowego.

goleniowska.com

Opublikowane

w dniu

Również poziom wody Zalewu Szczecińskiego i Jeziora Dąbie nie powinien stanowić zagrożenia.

W tej sprawie komunikat wydały Wody Polskie –  Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie: „W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi sytuacji hydrologicznej w Szczecinie oraz na Morzu Bałtyckim informujemy, że obecnie nie występuje zagrożenie zjawiskiem cofki na Bałtyku. Silny wiatr może powodować sytuacje sztormowe i silne falowanie, nie powinno to mieć jednak znaczenia dla bezpieczeństwa przeciwpowodziowego miejscowości znajdujących się w okolicach rzek przymorza. Centrum Operacyjne Ochrony Przeciwpowodziowej ocenia obecny stan wody jako średni i w dniu dzisiejszym nie ma zagrożeń związanych z podwyższonymi stanami wody. Podobna sytuacja ma miejsce w Szczecinie. Poziom wody w Szczecińskim Węźle Wodnym oceniany jest jako średni”.

Przeczytaj też:
Uwaga ostrzeżenie hydrologiczne

Powiat

Nasz powiat i gminy co raz mniej antypisowskie

Powiat. W roku 2015 na kandydata PO głosował cały nasz powiat i wszystkie jego gminy. W tym roku również cały powiat, ale tylko trzy gminy.

Leszek Ozimek

Opublikowane

w dniu

Warto prześledzić drogę jaka od wyborów prezydenckich w roku 2015 przeszli wyborcy z naszego powiatu i jego poszczególnych gmin, w poparciu dla PiS i jego kandydata oraz – mówiąc ogólnie – antypis i jego kandydatów. Przez 5 lat kandydat antypis (Komorowski i Trzaskowski) zwiększył liczbę głosów uzyskanych w naszym powiecie z 11218, do 22334 (ok. 100%), a kandydat PiS (Duda) z 6789 do 17601 (ok. 160%).
Pokazujemy niżej zestawienie wyników wyborów prezydenckich w naszym powiecie i jego gminach w roku 2015 i 2020 oraz eurowyborów i wyborów parlamentarnych w roku 2019.
Mapka pokazuje poparcie w polskich gminach dla Dudy (czerwony kolor) i Trzaskowskiego (kolor niebieski) w II turze tegorocznych wyborów.

Powiat

Rok 2015
I tura: B. Komorowski – 11218 głosów i 41,78%, A. Duda – 6789 głosów i 25,28% przy frekwencji 41.24%
II tura: B.K. – 18578 głosów i 60,44%, A.D. – 12161 głosów i 39,56% przy frekwencji 47,81%

Rok 2020
I tura: R. Trzaskowski – 12866 głosów i 34,05%, A. Duda – 13986 głosów i 37,05% przy frekwencji 58,81%. 
II tura: R. Trzaskowski – 22334 głosy i 55,93%, A. Duda – 17601 głosów i 44,07% przy frekwencji 62,48%.

Gmina Goleniów

Rok 2015
I tura: B. Komorowski – 5429 głosów i 42,56%, A. Duda – 2942 głosy i 23,06% przy frekwencji 44,91%
II tura: B.K. – 8885 głosów i 62,11%, A.D. – 5420 głosów i 37,89% przy frekwencji 51,19%

Rok 2020
I tura: R. Trzaskowski – 6782 głosy i 37,95%, A. Duda – 5834 głosy i 32,64% przy frekwencji 63,39%. 
II tura: R. Trzaskowski – ,11082 głosy i 55,93% A. Duda – 7513 głosów i 44.07% przy frekwencji 66.59%.

Gmina Nowogard

Rok 2015
I tura: B. Komorowski – 3392 głosy i 41,61%, A. Duda – 2090 głosów i 25,64% przy frekwencji 41.19%
II tura: B.K. – 5783 głosy i 61,51%, A.D. – 3618 głosów i 38,49% przy frekwencji 47,91%

Rok 2020
I tura: R. Trzaskowski – 3655 głosów i 32,95% , A. Duda – 4218 głosów i 38,03% przy frekwencji 57,01%. 
II tura: R. Trzaskowski – 6653 głosów i 56,21%, A. Duda – 5184 głosów i 43,79% przy frekwencji 60,91%.

Gmina Maszewo

2015
I tura: B. Komorowski – 914 głosów i 38,60%, A. Duda – 714 głosów i 30,15% przy frekwencji 35,01%
II tura: B.K. – 1566 głosów i 54,06%, A.D. – 1331 głosów i 45,94% przy frekwencji 43,06%

Rok 2020
I tura: R. Trzaskowski – 861 głosów i 24,24% A. Duda -1624 głosy i 45,72% przy frekwencji 53,09%. 
II tura: R. Trzaskowski – 1767 głosów i 46,15% , A. Duda – 2062 głosy i 53,85% przy frekwencji 57,91%.

Gmina Stepnica

Rok 2015
I tura: B. Komorowski – 582 głosy i 44,39%, A. Duda – 295 głosów i 22,50% przy frekwencji 33,92%
II tura: B.K. – 972 głosy i 62.99%, A.D. – 571 głosów i 37,01% przy frekwencji 40,50%

Rok 2020
I tura: R. Trzaskowski – 655 głosy i 34,55%, A. Duda –  713 głosów i 37,61% przy frekwencji 50,45%. 
II tura: R. Trzaskowski – 1176 głosów i 56,89% , A. Duda – 891 głosów i 43,11% przy frekwencji 54,39%.

Gmina Przybiernów

Rok 2015
I tura: B. Komorowski – 581 głosów i 42,29%, A. Duda – 416 głosów i 30,28% przy frekwencji 34,50%
II tura: B.K. – 876 głosów i 54.28%, A.D. – 738 głosów i 45,72% przy frekwencji 41,13%

Rok 2020
I tura: R. Trzaskowski – 595 głosów i 29,10% , A. Duda – 997 głosów i 48,75% przy frekwencji 53,99%. 
II tura: R. Trzaskowski – 1039 głosów i 46,01% , A. Duda – 1219 głosów i 53,99% przy frekwencji 58,49%.

Gmina Osina

2015
I tura: B. Komorowski – 320 głosów i 35,96%, A. Duda – 332 głosy i 37,30% przy frekwencji 38,48%
II tura: B.K. – 496 głosów i 50.66%, A.D. – 483 głosy i 49,34% przy frekwencji 43,39%

Rok 2020
I tura: R. Trzaskowski – 318 głosów i 24,71% , A. Duda – 600 głosów i 46,62% przy frekwencji 55,19%. 
II tura: R. Trzaskowski – 617 głosów i 45,74% , A. Duda – 732 głosy i 54,26% przy frekwencji 58,95%.

Wybory do parlamentu europejskiego wiosną zeszłego roku w naszym powiecie wygrała KO – 46,08% (11402 głosy), przed PiS – 39,7% (9825 głosów)

Pół roku później, podczas jesiennych wyborów parlamentarnych w naszym powiecie na Prawo i Sprawiedliwość postawiło 12 558 osób – czyli 36,61% głosujących. Kolejne miejsca zajęły Koalicja Obywatelska – 29,62%, Sojusz Lewicy Demokratycznej – 14,80%, Polskie Stronnictwo Ludowe – 12,55% oraz Konfederacja Wolność i Niepodległość – 6,44%.

W poszczególnych gminach wyniki prezentowały się wtedy następująco:

Goleniów
KO – 35,66%
PiS – 33,34%
SLD – 14,65%
PSL – 8,83%
Konfederacja – 7,25%

Nowogard
PiS – 35,76%
KO – 23,20%
PSL – 19,19%
SLD – 16,99%
Konfederacja – 4,85%

Maszewo
PiS – 45,69%
KO – 24,78%
SLD – 12,39%
PSL – 10,37%
Konfederacja – 6,76%

Stepnica
PiS – 37,46%
KO – 31,42%
SLD – 14,54%
PSL – 9,69%
Konfederacja – 6,88%

Przybiernów
PiS – 48,08%
KO – 22,87%
PSL – 13,50%
SLD – 9,76%
Konfederacja – 5,80%

Osina
PiS – 47,23%
KO – 20,58%
PSL – 15,59%
SLD – 12,24%
Konfederacja – 4,35%

red.

powiązane – „W powiecie wygrało PiS [AKTUALIZACJA]”

Kontynuuj czytanie

Powiat

Andrzej Duda – wygrał w Polsce, przegrał w naszym powiecie

Powiat. Według Państwowej Komisji Wyborczej kandydat Zjednoczonej Prawicy otrzymał w II turze wyborów prezydenckich w Polsce ok. 51.21% głosów według danych z 99.97% obwodów i wygrał wybory przy frekwencji 68,12%. Natomiast w powiecie goleniowskim zdecydowanie wygrał R. Trzaskowski – 55,93% głosów przy frekwencji 62,48%.

Leszek Ozimek

Opublikowane

w dniu

Oznacza to, że kandydat PO otrzymał w II turze 22334 głosy, a w I turze 12866 głosów i 34,05% przy frekwencji 58,81%.
W I turze A. Duda otrzymał w naszym powiecie 13986 głosów i 37,05% przy frekwencji 58,81%, a teraz 17601 głosów i 44,07% przy frekwencji 62,48%. W roku 2015 A.Duda otrzymał w naszym powiecie w II turze wyborów 12161 głosów i 39,56%

W 3 gminach powiatu goleniowskiego II turę wygrał R. Trzaskowski, a w 3 A. Duda:

GMINA GOLENIÓW: frekwencja I tura – 63,49%, II tura – 66,59%

TRZASKOWSKI: I tura – 6782 głosy i 37,95%, II Tura – 11082 głosy i 55,93%
DUDA: I tura – 5834 głosy i 32,64%, II tura – 7513 głosów i 44.07%

GMINA NOWOGARD: frekwencja I – 57,01%, II – 60.91%

TRZASKOWSKI: I tura – 3655 głosów i 32,95%, II Tura – 6653 głosów i 56,21%
DUDA: I tura – 4218 głosów, 38,03%, II tura – 5184 głosów i 43,79%

GMINA STEPNICA: frekwencja I tura – 50,45%, II tura – 54,39%

TRZASKOWSKI: I tura 655 głosy i 34,55%, II Tura – 1176 głosów i 56,89%
DUDA: I tura – 713 głosów i 37,61%, II tura – 891 głosów i 43,11%

GMINA MASZEWO: frekwencja I tura – 53,09%, II tura – 57,91%

DUDA: I tura – 1624 głosy i 45,72%, II tura – 2062 głosy i 53,85%
TRZASKOWSKI: I tura – 861 głosów i 24,24%, II tura – 1767 głosów i 46,15%

GMINA PRZYBIERNÓW: I tura – frekwencja 53,99%, II tura – 58,49%

DUDA: I tura – 997 głosów i 48,75%, II tura – 1219 głosów i 53,99%
TRZASKOWSKI: I tura – 595 głosów i 29,10%, II tura – 1039 głosów i 46,01%

GMINA OSINA: I tura – frekwencja 55,19%, II tura – 58,95%

DUDA: I tura 600 głosów i 46,62%, II tura – 732 głosy i 54,26%
TRZASKOWSKI: I tura – 318 głosów i 24,71%, II Tura – 617 głosów i 45,74%

red.

powiązane – Andrzej Duda wygrywa w naszym powiecie

Kontynuuj czytanie

Powiat

Koronawirus w powiecie – stan na 13.07.2020 r

Powiat. W naszym powiecie aktualnie mamy 10 potwierdzonych przypadków zarażania koronawirusem (6 w Nowogardzie, 3 w Goleniowie i 1 w Stepnicy), a na kwarantannie przebywa łącznie 145 osób.

Leszek Ozimek

Opublikowane

w dniu

Według starostwa powiatowego kwarantanną objęci są ludzie w gminach:

Goleniów – 116, Nowogard – 8, Maszewo – 8, Przybiernów – 0, Stepnica – 9 i Osina – 4.

red.

powiązane – „Nowy przypadek koronawirusa w powiecie – stan na 6.07.2020 r”

Kontynuuj czytanie
Reklama
Kontakt e-mail: gazeta@goleniowska.com,
Nasz portal przeciętnie odwiedza codziennie ok. 2000 użytkowników - oni przy okazji zobaczą reklamę, ogłoszenie, materiał promocyjny, nekrolog itp.

Na czasie