Connect with us

Osina

Co za 7,2 mln zł?

Osina. W VIII edycji Programu Inwestycji Strategicznych z Rządowego Funduszu Polski Ład, gmina Osina otrzymała dofinansowanie w wysokości 7.200.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa odcinków drogi Nr 4161Z wraz z infrastrukturą towarzyszącą.”

Opublikowane

w dniu

Jak podaje gmina, zadanie dotyczy przebudowy odcinków drogi powiatowej Nr 4161Z Kikorze – Jenikowo łączącej miejscowości Kikorze, Osina, Węgorzyce. Zakres prac obejmuje przebudowę nawierzchni drogowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz wykonanie niezbędnych prac na przebudowywanym odcinku. Miejscowość Osina stanowi miejscowość gminną i zamieszkuje około 30 % mieszkańców gminy. Droga stanowi m.in. dojazd do budynków mieszkalnych, osiedli mieszkaniowych, obiektów użyteczności publicznej tj.: Urzędu Gminy, świetlic wiejskich, biblioteki, szkoły podstawowej i przedszkola, ośrodka zdrowia oraz do podmiotów handlowych i przemysłowych, jak również terenów inwestycyjnych objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Z drogi korzystają również pozostali mieszkańcy naszej gminy i okolicznych miejscowości, gdyż stanowi ona dojazd do miejsc pracy i do przystanku kolejowego zlokalizowanego w Osinie. Inwestycja znacząco podniesie poziom życia i bezpieczeństwa mieszkańców zarówno miejscowości Kikorze, Osina, Węgorzyce jak również innych miejscowości gminnych, korzystających z tego połączenia. Ponadto droga ma znaczenie strategiczne, gdyż w sezonie letnim stanowi alternatywną trasę dla podróżujących z południa Polski nad morze.

Przewidywana wartość Inwestycji wynosi 7.582.000,00 zł, z czego dofinansowanie wnioskowane przez Wójta Gminy Osina Krzysztofa Szwedo stanowi niemal 95 % wartości inwestycji.

Ponadto ww. inwestycja stanowić będzie dalszy etap realizacji zadania pn.” Przebudowa odcinka drogi Nr 4161Z wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, które to zadnie jest objęte dofinansowaniem o wartości 3.499.500,00 zł z VI edycji Programu Inwestycji Strategicznych Rządowego Funduszu Polski Ład dla gmin popegeerowskich. Przewidywana wartość inwestycji wynosi 3.571.000,00 a wartość dofinansowania stanowi 98 % przewidywanej wartości inwestycji.

Łącznie w dwóch edycjach (VI i VIII )Programu Inwestycji Strategicznych FIS Polski Ład Gmina Osina otrzymała 10 699 500 zł dofinansowania na przebudowę drogi Nr 4161Z relacji Kikorze – Węgorzyce wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

red.

powiązane – „Miesiąc Różańca Świętego”

Osina

Od dzisiaj drożej

Osina. Dzisiaj w gminie Osina wchodzą w życie nowe stawki opłat za odbiór odpadów komunalnych.

Opublikowane

w dniu

Jak podaje gmina, podstawowa stawka wzrosła o 2 zł z dotychczasowych 28 zł i wynosi teraz:

30 zł – to opłata podstawowa od osoby miesięcznie,

28 zł – to opłata dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady w kompostowniku przydomowym
60 zł – to opłata dla właścicieli, którzy nie wypełniają obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.

Najwyższe opłaty za śmieci w naszym powiecie są teraz w gminach Stepnica i Przybiernów – 36 zł. W pozostałych gminach powiatu stawki od osoby są następujące: Maszewo – 34 zł, Goleniów i Osina – 30 zł, Nowogard – 26 zł miesięcznie.

red.

powiązane – „Za śmieci drożej”

Kontynuuj czytanie

Osina

Przypólsko przeniesione

Osina. Komisarz Wyborczy w Szczecinie wydał postanowienie w sprawie podziału gminy Osina na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

Opublikowane

w dniu

Jak podaje gmina, zmiana dokonana przez komisarza polega na włączeniu sołectwa Przypólsko, obejmującego miejscowości Przypólsko i Kałużna, do okręgu wyborczego nr 1. Jest to okręg dotychczas obejmujący część miejscowości Osina od numeru 1 do numeru 33.

Oznacza to, że mieszkańcy Przypólska i Kałużny nie będą wybierali swojego przedstawiciela do rady gminy Osina, tak jak wcześniej, wspólnie z mieszkańcami Krzywic, lecz z mieszkańcami części miejscowości Osina.

Zmiana została dokonana przez komisarza w celu zachowania normy przedstawicielstwa, tj. zbliżonej liczby wyborców wybierających jednego radnego.
Postanowienie komisarza zapadło pomimo sprzeciwów wójta gminy Osina, który optował za pozostawieniem okręgów w dotychczasowym kształcie.

red.

powiązane – „Indyki pod nóż”

Kontynuuj czytanie

Osina

Osina w statystyce

Osina. Z rejestru mieszkańców gminy Osina wynika, że w roku 2023 odnotowano ujemny przyrost naturalny.

Opublikowane

w dniu

Jak podaje gmina, w roku 2023 urodziło się 20 dzieci (12 chłopców i 8 dziewcząt), a zmarło 28 osób (12 mężczyzn i 16 kobiet).

W miejscowym USC zarejestrowano 15 aktów zgonu i 10 aktów urodzenia.
W roku 2023 najpopularniejsze imiona nadawane dzieciom to: dziewczynki – Hanna, chłopcy – nie powtórzyło się żadne imię.

W 2023 r. sporządzono 18 aktów małżeństwa, w tym 14 przed kierownikiem USC (dwa śluby poza lokalem USC), 2 konkordatowe i 2 akty zagraniczne. Wpłynęło 7 orzeczeń o rozwodzie.

Na dzień 31.12.2023 r. liczba mieszkańców zameldowanych w gminie na pobyt stały wynosiła 2830, w tym 1380 kobiet i 1450 mężczyzn. Dla porównania, w roku 2022 liczba ludności wynosiła – 2847, natomiast w roku 2021 – 2868.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku na pobyt czasowy zameldowało się 36 osób.

red.

powiązane – „Indyki pod nóż”

Kontynuuj czytanie
Reklama
Kontakt e-mail: gazeta@goleniowska.com,
Nasz portal przeciętnie odwiedza codziennie ok. 2000 użytkowników - oni przy okazji zobaczą reklamę, ogłoszenie, materiał promocyjny, nekrolog itp.

Na czasie