Connect with us
https://www.pracujwfiege.pl/

Aktualności

Co w budżecie 2017?

Blisko 70 mln zł zapisano w projekcie budżetu inwestycyjnego gminy Goleniów na przyszły rok.

Opublikowane

w dniu

Poniżej pełna, zachowana w oryginalnej formie lista planowanych wydatków. Sesja budżetowa odbędzie się w grudniu.

1. Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitarnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych Nr 406, 273, 351 kwota 13.912,00 zł.
2. Budowa centrum przesiadkowego w miejscowości Załom wraz z pętlą autobusową kwota 1.920.000,00 zł.
3. Budowa  zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z wielofunkcyjnym dworcem kolejowo – autobusowym w Goleniowie kwota 1.000.000,00 zł.
4. Realizacja  ścieżek  rowerowych  (Przestrzenna,  Wojska  Polskiego – Armii   Krajowej, Spacerowa) – dokumentacje kwota 150.000,00 zł.
5. Modernizacja dróg w technologii płyt jumbo kwota 1.200.000,00 zł.
6. Dokumentacja ulicy i parkingu za UG, ulic Kalinowej, Bocznej i Wytwórczej na Osiedlu Helenów, ulic Witosa i Puszkina w Goleniowie wraz z  przebudową mostku kwota 400.000,00 zł.
7. Budowa  ulic: S. Starzyńskiego, Rumiankowej, Miętowej i Paproci w Goleniowie wraz z infrastrukturą techniczną etap I kwota 1.500.000,00 zł.
8. Przebudowa ulicy Maszewskiej i Zakładowej w Goleniowie wraz z infrastrukturą techniczną kwota 15.000.000,00 zł.
9. Partycypacja sołectw w modernizacji dróg kwota 3.300,00 zł.
10. Przebudowa ul. Sienkiewicza w Goleniowie kwota 695.000,00 zł.
11. Budowa drogi gminnej wzdłuż Kanału Jankowskiego kwota 2.000.000,00 zł.
12. Modernizacja miejsc parkingowych i ciągów komunikacyjnych kwota 300.000,00 zł.
13. Udrażniane dróg gminnych do działek prywatnych właścicieli kwota 200.000,00 zł
14. Budowa ścieżki rowerowej od ul. Stargardzkiej przez Podańsko w kierunku Danowa kwota 2.074.662,15 zł
15. Budowa ścieżki rowerowej z m. Lubczyna do Goleniowskiego Parku Przemysłowego kwota 1.808.622,47 zł.
16. Budowa  parkingu dla samochodów ciężarowych wraz z infrastrukturą  towarzyszącą na terenie Goleniowskiego Parku Przemysłowego w Łozienicy
kwota 4.800.000,00 zł.
17. Budowa przystani kajakowej wraz z zagospodarowaniem terenu i elementami funkcjonalnie związanymi w miejscowości Goleniów w rejonie ul. Konstytucji 3 Maja kwota 98.000,00 zł.
18. Modernizacja cmentarza w Mostach kwota 280.000,00 zł.
19. Budowa lapidarium w miejscowości Załom kwota 150.000,00 zł.
20. Wymiana drzwi wejściowych przy Straży Miejskiej kwota 15.000,00 zł.
21. Modernizacja sali obrad Rady Miejskiej kwota 200.000,00 zł
22. Modernizacja strażnic OSP kwota 8.000,00 zł
23. SP Lubczyna wykonanie parkingu, modernizacja ogrodzenia, wymiana bramy wjazdowej kwota 9.000,00 zł.
24. ZSP Białuń dokumentacja nadbudowy łącznika do sali gimnastycznej kwota 21.000,00 zł.
25. Wykonanie rozbudowy wraz z przebudową Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 w Goleniowie kwota 2.300.000,00 zł.
26. PP2 modernizacja budynku kwota 23.500,00 zł.
27. PP4 modernizacja budynku kwota 40.000,00 zł.
28. Realizacja Zakładu Aktywności Zawodowej kwota 7.000.000,00 zł.
29. Przebudowa i remont budynku przy ul. Wojska Polskiego w  Goleniowie  na potrzeby Centrum Aktywności Lokalnej oraz Środowiskowego Domu Samopomocy kwota 4.000.000,00 zł.
30. Rozbudowa i utrzymanie systemu kanalizacji deszczowej na terenie  Gminy Goleniów kwota 100.000,00 zł.
31. Projekt "Otwarte Bramy" szlak turystyczny w mieście Goleniów – etap II kwota 8.000.000,00 zł.
32. Dokumentacje i wykonanie oświetlenia ciągów komunikacyjnych w mieście  Goleniów kwota 300.000,00 zł,
33. Dokumentacje i wykonanie oświetlenia ciągów komunikacyjnych w terenie  wiejskim Gminy Goleniów kwota 450.000,00 zł
34. Place rekreacyjno – sportowe na terenie Gminy Goleniów kwota 300.000,00 zł.
35. Place zabaw w ramach funduszy sołeckich kwota 282.685,53 zł.
36. Prace modernizacyjne świetlic  w ramach funduszy sołeckich kwota 16.187,00 zł.
37. Adaptacja budynku wieży wodnej oraz budynku dawnej rampy wyładowczej na funkcje obiektu Rampa – Kultura w Goleniowie kwota 5.000.000,00 zł.
38. Zabezpieczenie ruin kościoła św. Jerzego przy ulicy Szczecińskiej w Goleniowie I etap kwota 50.000,00 zł.
39. Konserwacja zabytków Gminy Goleniów (mury obronne i wieża Tarnówko) kwota 500.000,00 zł.
40. Mury obronne i teren wokół ruin kościoła św. Jerzego przy ulicy  Szczecińskiej w Goleniowie kwota 1.400.000,00 zł.
41. Nabycia terenów pod drogi, regulacje nieruchomości, odszkodowania kwota 837.100,00 zł.
42. Objęcie udziałów w GTBS na budowę nowych bloków oraz mieszkań socjalnych kwota 2.765.000,00 zł,
43. Zakupy oprogramowania do UG i sprzętu komputerowego kwota 300.000,00 zł.
44. Zakup samochodu dla OSP Lubczyna w ramach RPO kwota 300.000,00 zł,
45. Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego kwota 140.000,00 zł.
46. Rezerwy inwestycyjne i rezerwa na fundusz partycypacyjny kwota 300.000,00 zł,
47. SP 2 zakup klimatyzatorów do sali komputerowej i oprogramowania LIBRUS kwota 14.000,00 zł,
48. SP Krępsko zakup 2 klimatyzatorów kwota 7.500,00 zł.
49. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Powiecie Goleniowskim dotacja dla powiatu kwota 1.210.170,00 zł
50. Zakupy inwestycyjne w ramach funduszy sołeckich w gospodarce komunalnej kwota 6.000,00 zł.
51. Dotacje na zabytki kwota 50.000,00 zł.
52. Zakupy inwestycyjne OSiR-u: monitoring, nagłośnienie, sprzęt na plażę w Lubczynie kwota 85.000,00 zł.

Kliknij aby skomentować

You must be logged in to post a comment Login

Dodaj komentarz

Aktualności

Usługi zastąpią służbę

Goleniów. Z Dorotą Rybarską-Jarosz, która kieruje Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w urzędzie marszałkowskim w Szczecinie, rozmawiamy o tym, dlaczego i jak CUS zastąpi w Goleniowie OPS.

Opublikowane

w dniu

Nasza rozmówczyni tłumaczy powody dla jakich warto przeprowadzić pilotażowy projekt zastąpienia Ośrodka Pomocy Społecznej Centrum Usług Społecznych. Dowiadujemy się też od niej o gwałtownych zmianach jakie zachodzą w naszym społeczeństwie, powodujących konieczność zastępowania tradycyjnych więzi rodzinnych i społecznych, instytucjonalnymi, a nawet komercyjnymi usługami. Więcej w rozmowie obok.

red.

powiązane – „CUS za OPS”

Kontynuuj czytanie

Aktualności

Z bankowości do PGK

Goleniów. Nowy prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. swoją pracę w Goleniowie rozpoczyna od kryzysu śmieciowego.

Opublikowane

w dniu

W rozmowie z nami przedstawia swoją karierę zawodową i doświadczenie, które wykorzysta w kierowaniu komunalną spółką. Mówi o jej aktualnej kondycji i możliwościach rozwoju – w tym o współpracy z CZG R-XXI, budowie spalarni i bazy przeładunkowej na terenie PGK. Odnosi się też obszernie do kryzysu „śmieciowego” w gminie i tego jak on wpływa na pracę spółki oraz jej najbliższą przyszłość. Więcej w rozmowie obok.

red.

powiązane – https://goleniowska.com/pgk-w-kazdej-chwili-jestesmy-gotowi-odbierac-smieci/

Kontynuuj czytanie

Aktualności

Jak było w Tokio? – opowiada Jacek Kostrzeba

Sport. Trener Michała Rozmysa zaraz po powrocie z igrzysk olimpijskich mówi nam nie tylko o sportowym aspekcie imprezy.

Opublikowane

w dniu

Jacek Kostrzeba w rozmowie z nami opowiada o kulisach biegu bez buta swojego podopiecznego i straconej szansie na medal. Jest też wątek pozasportowy, związany z organizacją imprezy i ciekawe porównanie igrzysk w Rio i Tokio. Więcej w rozmowie obok.

red.

powiązane – „Bez buta do fianłu

Kontynuuj czytanie
Reklama
Kontakt e-mail: gazeta@goleniowska.com,
Nasz portal przeciętnie odwiedza codziennie ok. 2000 użytkowników - oni przy okazji zobaczą reklamę, ogłoszenie, materiał promocyjny, nekrolog itp.

Na czasie