Connect with us
https://www.pracujwfiege.pl/

Przybiernów

„Cisy Przybiernowskie” 2021

Przybiernów. W sobotę 11 czerwca 2022r odbyła się V Gala „Cisów Przybiernowskich” podczas której wręczono honorowe wyróżnienia „CISY PRZYBIERNOWSKIE”.

Opublikowane

w dniu

Jak podaje gmina, Kapituła w składzie: Lilia Ławicka, Anna Zięba, Justyna Andrzejewska, Jadwiga Sudnik, Marek Latosiński, Marek Deja przyznała jedno wyróżnienie za 2021r. w kategorii „Działalność Społeczna” oraz 4 Specjalne „Cisy Przybiernowskie”.

„Cisy Przybiernowskie” za 2021r. w kategorii: DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA otrzymało Koło Gospodyń Wiejskich w Rzystnowie

Specjalne „Cisy Przybiernowskie” otrzymali:

Ryszard Kazanowski
Elżbieta Michalak
Mirosława Nalewaj
Szkoła Podstawowa im. W. Komara i T. Ślusarskiego w Czarnogłowach.

Podczas Gali wręczone zostały również wyróżnienia przyznane przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego. W uznaniu zasług dla rozwoju Pomorza Zachodniego, Uchwałą nr 546/22 z dnia 13 kwietnia 2022r. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego nadał srebrną Odznakę Honorową Gryfa Zachodniopomorskiego Szkole Podstawowej imienia Mikołaja Kopernika w Przybiernowie oraz Szkole Podstawowej imienia Władysława Komara i Tadeusza Ślusarskiego w Czarnogłowach.

red.

powiązane – „Kanalizacja z dofinansowaniem”

Przybiernów

Granty dla Kartlewa i Czarnogłowów

Przybiernów. Sołectwa Kartlewo i Czarnogłowy otrzymały dotacje z urzędu marszałkowskiego w konkursie „Granty Sołecki 2022”.

Opublikowane

w dniu

Kartlewo na projekt „Jedna planeta – jedno zycie, wspólny projekt – wspólne życie”, a Czarnogłowy na zagospodarowanie terenu przy GOK w Czarnogłowach – oba sołectwa otrzymały po 15 tys zł.

180 sołectw, które zwyciężyły w konkursie marszałka województwa zachodniopomorskiego „Granty sołeckie 2022”, będzie mogło zrealizować swoje projekty inwestycyjne na obszarach wiejskich ze wsparciem z budżetu województwa zachodniopomorskiego.

Celem konkursu było wyróżnienie sołectwa, podejmującego wartościowe inicjatywy na rzecz lokalnej społeczności takie jak: podnoszenie jakości i bezpieczeństwa życia mieszkańców, wzmacnianie udziału społeczności w podejmowaniu decyzji lokalnych, a także realizacja przedsięwzięć o charakterze kulturalnym, edukacyjnym, turystycznym i sportowym.

To już szósta edycja konkursu, który spotkał się z bardzo dużym zainteresowaniem wśród sołectw i gmin naszego województwa. W ubiegłym roku zgłosiło się 428 sołectw, spośród których wyłoniono 180 laureatów. Łączna kwota dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego WZ wyniosła 1,8 mln zł. Beneficjenci dzięki otrzymanym środkom m.in. utworzyli siłownie zewnętrzne, place zabaw, zrewitalizowali parki czy zmodernizowali świetlice.

W tym roku pula środków w konkursie wyniosła 2,7 mln zł. Zgłoszone zostały 354 projekty. Kapituła Konkursu oceniła nadesłane zgłoszenia i wyłoniła laureatów: gminy i sołectwa. Pomoc finansowa na realizację projektu dla jednego sołectwa to 15 tys. zł.

red.

powiązane – „Nad morze w wakacje najlepiej pociągiem. Wygodnie, taniej i bez korków”

Kontynuuj czytanie

Przybiernów

Piknik na stadionie

Przybiernów. Jutro, w sobotę 25 czerwca na przybiernowskim stadionie odbędzie się piknik.

Opublikowane

w dniu

Szczegóły na plakacie obok.

red.

powiązane – „Starostwo – dysproporcje płacowe”

Kontynuuj czytanie

Przybiernów

Kanalizacja z dofinansowaniem

Przybiernów. W miniony piątek podpisano umowę na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy Kwiatowa-Świerkowa-Ogrodowa oraz Jaśminowa w Przybiernowie.

Opublikowane

w dniu

Jak podaje gmina, Wykonawcą wyłonionym w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie podstawowym zostało Przedsiębiorstwo Usługowe „STARKAN” ze Stargardu z ceną 1.346.665,50 zł brutto i 60 miesięcy gwarancji.

Inwestycja jest dofinansowana z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego – 597.051 zł

red.

powiązane – „Ponad 4,6 mln zł dla Przybiernowa”

Kontynuuj czytanie
Reklama
Kontakt e-mail: gazeta@goleniowska.com,
Nasz portal przeciętnie odwiedza codziennie ok. 2000 użytkowników - oni przy okazji zobaczą reklamę, ogłoszenie, materiał promocyjny, nekrolog itp.

Na czasie