Connect with us

Goleniów

Centrum logistyczne i zajazd nad Iną

Goleniów. Inwestorzy holenderscy chcą wybudować centrum logistyczne, a goleniowska firma zajazd z hotelem przy gminnej drodze wspomagającej GPP w okolicy Domastryjewa.

Opublikowane

w dniu

Dlatego na jutrzejszej sesji rady miejskiej pojawi się projekt uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w sąsiedztwie gminnej drogi wspomagającej, łączącej Goleniowski Park Przemysłowy w Łozienicy z drogą wojewódzką nr 111, po północnej stronie rzeki Iny zaraz za mostem (patrz zdjęcie). Droga ta ma być przedłużona do węzła Modrzewie na planowanej północnej drogowej obwodnicy Szczecina – co czyni sąsiedztwo tej drogi i jej przedłużenia bardzo atrakcyjnymi terenami inwestycyjnymi. Teren objęty opracowaniem planu stanowią użytki rolne, w większości łąki o powierzchni ok. 31,5 ha, dla którego brak jest planu miejscowego.

Z wnioskiem o przystąpienie do opracowania planu wystąpili inwestorzy holenderscy zamierzający wybudować kompleks budynków magazynowych funkcjonujących jako centrum logistyczne – docelowo łączna planowana przez inwestora powierzchnia zabudowy to 143.000 m2 i 77.000 m2 powierzchni towarzyszącej tej zabudowie.

Ponadto do obszaru opracowania planu włączony został teren działek położonych po przeciwnej stronie wspomagającej drogi gminnej, gdzie goleniowska firma planuje postawić zajazd z hotelem.

Łącznie tereny objęte projektem uchwały mają utworzyć kolejną, obok Goleniowskiego Parku Przemysłowego w Łozienicy, strefę rozwoju funkcji przemysłowo-magazynowej.

red.

powiązane – „Będzie obwodnica”

Goleniów

Cena ogrzewania

Goleniów. PEC chce utrzymać ceny za dostarczane ciepło do końca tego sezonu grzewczego.

Opublikowane

w dniu

Jak nam powiedział prezes Tomasz Majewski, obowiązująca teraz taryfa została skalkulowana przy cenach głównych składników kosztów, czyli uprawnien emisyjnych na poziomie ok. 40 euro za tonę oraz zakupionego wcześniej miału weglowego. Ponieważ aktualne ceny uprawnień to ok. 60 euro/t, a nowe dostawy miału są po znacznie wyższych cenach niż ostatno, przełoży się to najpewniej na wyższe na ceny w nowej taryfie. Jednak jeżeli nie zajdzie nic nadzywczajnego , zdaniem prezesa Majewskiego PEC powinien utrzymać aktulane ceny produkowanego ciepła do końca tego sesonu grzewczego.

red.

powiązane – „PEC – nowe źródła energii”

Kontynuuj czytanie

Goleniów

Wiceburmistrz potwierdza

Goleniów. Tomasz Banach potwierdził, że projekt Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej jest poważnie zagrożony.

Opublikowane

w dniu

W tej sprawie interweniowały w ministerstwie infrastruktury władze szczecińskiej metropoli, której członkami są gminy Goleniów i Stepnica. Zdaniem Banacha zagrożona jest część kolejowa projektu, czyli linie kolejowe i przystanki. Opóźnienia w realizacji tej cześci mogą doprowadzić do utraty jego unijnego finansowania. W gminie Goleniów dotyczy to planowanego przystanku Goledniów Park Przemysłowy. Natomiast nie jest zagrożone finansowanie budowy nowego dworca kolejowego w Goleniowie i przystanku w Załomiu. Jednak problemy z kolejową częścia projektu według wiceburmistrza stawiają pod znakiem zapytania sensowność całości.

red.

powiązane – „Nie będzie SKM?”

Kontynuuj czytanie

Goleniów

Rozbiórka się opóźnia

Goleniow. Nadal nie wiadomo kiedy dojdzie do rozbiórki przejścia dla pieszych nad torami przy ul. Maszewskiej.

Opublikowane

w dniu

To część budowy nowego dworca kolejowego w Goleniowie. Od kilku miesięcy wykonawca tej inwestycji nie może uzgodnić z koleją warunków i terminu rozbiórki stalowo-betonowej kładki.
Podobne kłopoty ma PEC, który też od klku miesięcy próbuje znaleźć wykonawcę remontu sąsiadujacej bezpośrednio z kładką sieci PEC przechodzącej nad torami. Kolejni wykonawcy wycofują się z powodu trudnych uzgodnień z PKP.
Obie operacje są z tego powodu odwlekane w czasie bez terminu ich przeprowadzenia.

red.

powiązane – „Dworzec – czekają na PKP”

Kontynuuj czytanie
Reklama
Kontakt e-mail: gazeta@goleniowska.com,
Nasz portal przeciętnie odwiedza codziennie ok. 2000 użytkowników - oni przy okazji zobaczą reklamę, ogłoszenie, materiał promocyjny, nekrolog itp.

Na czasie