Connect with us

Goleniów

Cateringowy protest

Goleniów. Pracownice przedszkolnych kuchni protestują przeciwko planom likwidacji ich miejsc pracy, a burmistrz zapowiada zmiany od 1 lipca i 3 mln zł oszczędności.

Opublikowane

w dniu

Jak podaje PR Szczecin, chodzi o placówki Gminy Goleniów, w których wyżywienie stacjonarne ma zostać zastąpione wyżywieniem cateringowym. O planach likwidacji kuchni jej pracownice dowiedziały się nieoficjalnie. Jak mówi jedna z kucharek, ich pisemny protest wspierają już także rodzice dzieci uczęszczających do goleniowskich przedszkoli.

 • Dziękujemy, że rodzice wspierają i bardzo chwalą. Robimy wszystko, jeśli chodzi i dzieci i wyżywienie. Zawsze coś nowego wprowadzamy. To dla nas przykre. Po tylu latach pracy, niektóre panie są od początku, być może stracimy prace. Nie wiadomo, jak się to potoczy – mówi radiu kucharka.

Plany likwidacji kuchni w przedszkolach potwierdził rozgłośni urząd Gminy w Goleniowie. Zdaniem rzecznika urzędu Cezarego Martyniuka, ostateczna decyzja w tej sprawie jednak jeszcze nie zapadła.

 • Taki pomysł jest rozważany. Przyczyną są oczywiście wysokie koszty osobowe związane z prowadzeniem kuchni przy zatrudnieniu na etaty osób tam pracujących. Decyzja jest w ręku burmistrza. To on podejmie ostatecznie decyzję. Trudno mi przesądzać, jaka ona będzie – powiedział Martyniuk.

Do negocjacji w tej sprawie z burmistrzem Goleniowa według radia planują włączyć się także Rady Rodziców kilku przedszkoli oraz część radnych Gminy Goleniów.

Wygląda jednak na to, że wbrew twierdzeniem rzecznika, burmistrza już decyzje podjął i od 1 lipca nowy model funkcjonowania kuchni zostanie wdrożony. W tej sprawie na stronie fb gminy (nie ma jej natomiast na opłacanym z pieniędzy gminnych podatników prywatnym, propagandowym profilu fb burmistrza Krupowicza) pojawiła się taka oficjalna informacja:

„Odpowiedzialne podejście do kwestii żywienia najmłodszych jest jednym z priorytetów Gminy. Jest to pierwszy warunek przy szukaniu oszczędności budżetowych.
Biorąc pod uwagę fakt, że koszty funkcjonowania przedszkoli samorządowych (a co za tym idzie dotacji na przedszkola niepubliczne) w naszej Gminie są najwyższe w województwie, jedną z propozycji działań Burmistrza jest przekazanie kuchni będących na terenie trzech przedszkoli podmiotom zewnętrznym.
Nie oznacza to, że kuchni we wspomnianych przedszkolach nie będzie. W przetargu preferowane będą podmioty, które zgodzą się na funkcjonowanie kuchni na miejscu.
Wieloletnie doświadczenia Gminy Goleniów z prowadzeniem kuchni przez podmioty zewnętrzne w przedszkolach i szkołach, w tym dla dzieci z orzeczeniami do kształcenia specjalnego, z alergiami i nietolerancjami itp. – udowadniają, że przy odpowiednich zapisach w umowie, zapewniona jest odpowiednia jakość świadczonej usługi.
Oszczędności wynikające ze zmiany modelu prowadzenia kuchni w przedszkolach wyniosą ok 3 mln zł. Nowy model funkcjonowania kuchni zostanie wdrożony z dniem 1 lipca 2021 r.
ZMIANY W FUNKCJONOWANIU JEDNOSTEK OŚWIATY W NASZEJ GMINIE – DLACZEGO SĄ NIEZBĘDNE?
Poczynając od ogromnych kosztów, jakie Gmina poniosła z powodu zmiany polskiego ustroju szkolnego, obserwuje się systematyczne przerzucanie kosztów funkcjonowania edukacji przez rząd na samorządy.
Jeszcze kilka lat temu subwencja rządowa starczała na zarobki nauczycieli i zostawało ok 7 % środków na inne zadania (utrzymanie budynków, wynagrodzenia administracji szkolnej, media, remonty, inwestycje itp.). W roku 2020 koszt wynagrodzenia nauczycieli stanowił ok. 112 % subwencji. Oznacza to, że koszty wszelkich innych zadań Gmina Goleniów ponosiła ze środków własnych. W poprzednim roku stosunek wszystkich wydatków do przekazanej subwencji wyniósł ok. 225%, czyli Gmina wydała na edukację ze środków własnych prawie 40 mln zł.”

red.

powiązane – „Powody procesu z gminą”

Goleniów

Wadium przepadło

Goleniów. Firma PPRI MAZUR zrezygnowała z zakupu działki w GPP.

Opublikowane

w dniu

W związku z tym burmistrz w swoim zarządzeniu postanowił o odstąpieniu od zawarcia notarialnej umowy sprzedaży nieruchomości położonej w obrębie Łozienica na terenie Goleniowskiego Parku Przemysłowego, w skład której wchodzi działka oznaczona numerem ewidencyjnym 55/8 o powierzchni 1,7775ha, z Firmą MAZUR SPECJALISTYCZNE PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INŻYNIERYJNYCH z siedzibą w Łozienicy przy ulicy Prostej nr 26, która została ustalona nabywcą ww. nieruchomości w drodze przetargu publicznego nieograniczonego w dniu 12 sierpnia 2021r.

Wpłacone wadium w kwocie 130.680zł (słownie: sto trzydzieści tysięcy sześćset osiemdziesiąt złotych) nie podlega zwrotowi i przepada na rzecz gminy. Działka natomiast będzie ponownie wystawiona na sprzedaż.

red.

powiązane – „Kryzys potrwa – odpowiada burmistrz”

Kontynuuj czytanie

Goleniów

PSZOK zamknięty

Goleniów. Punkt Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) zostaje dla mieszkańców gminy Goleniów od soboty 18 września zamknięty do odwołania.

Opublikowane

w dniu

Taką informację podało Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Goleniowie. Powodem jest wyczerpanie możliwości magazynowych w związku z większym niż zazwyczaj napływem odpadów, co z kolei jest związane z nieodbieraniem od kilku dni odpadów z terenu gminy przez PGK.

red.

powiązane – „Kryzys potrwa – odpowiada burmistrz”

Kontynuuj czytanie

Goleniów

Nowe oświetlenie

Goleniów. W kilkunastu miejscach gminy pojawi się niedługo oświetlenie ciągów komunikacyjnych.

Opublikowane

w dniu

Jak podaje gmina, na liście pierwszego etapu inwestycji związanej z oświetlaniem ciągów komunikacyjnych w gminie Goleniów znalazło się 14 pozycji:

 • przystanki autobusowe w Imnie
 • Tarnowiec – droga od przystanku do zabudowań
 • wejście do szkoły w Mostach
 • osiedle Wrzosowe w Pucicach
 • ul. Rzemieślinicza w Pucicach
 • ul. Sielankowa w Białuniu
 • Zabród
 • plac zabaw na ul. Parkowej w Załomiu
 • plac zabaw i boisko w Komarowie
 • boisko sportowe w Marszewie
 • ul. Lipowa w Lubczynie
 • Goleniów – skrzyżowanie przy Jagiełły i Słowackiego
 • Goleniów – droga SP nr 1 przy ul. Kilińskiego
 • Goleniów – ścieżka rowerowa przy ul. Spacerowej

Prace budowlane wykona firma Elektroinstal – PHU Jan Bagiński z Goleniowa za 747 750 zł., w terminie do 6 stycznia 2022 r. Przewidziany jest kolejny etap oświetlania ulic.

red.

powiązane – „Kryzys potrwa – odpowiada burmistrz”

Kontynuuj czytanie
Reklama
Kontakt e-mail: gazeta@goleniowska.com,
Nasz portal przeciętnie odwiedza codziennie ok. 2000 użytkowników - oni przy okazji zobaczą reklamę, ogłoszenie, materiał promocyjny, nekrolog itp.

Na czasie