Connect with us

Nowogard

Burmistrz wciąż szuka rzecznika

Nowogard. Mimo nadzwyczajnej sytuacji w kraju burmistrz Czapla wciąż poszukuje… rzecznika prasowego i dziennikarza.

goleniowska.com

Opublikowane

w dniu

Mają być zatrudnienie na etatach w urzędzie gminy. Na razie jednak nie udało się znaleźć chętnych, dlatego nabór przedłużono do 16 kwietnia. Mają oni wzmocnić i tak sprawnie działający tam wydział gminnej propagandy. Wzorem do naśladowania jest ten z gminy Goleniów, utrzymywany za pieniądze podatników – sprawniejszy, ale znacznie droższy. Tworzony wysiłkiem kilku dobrze opłacanych urzędników i firmy zewnętrznej plus drogi sprzęt zakupiony za pieniądze podatników. Przygotowuje on burmistrzowi codziennie aktualizowany, propagandowy profil „Robert Krupowicz Twój burmistrz Goleniowa” – redagowany osobiście przez burmistrza.

red.

powiązane – „Burmistrz szuka dziennikarza

Nowogard

Od dzisiaj ruszyły gminne przedszkola.

Liczba dzieci, które mogą uczęszczać na zajęcia jest ograniczona w związku wytycznymi sanitarno – epidemiologicznymi. Przyjmowania i pobyt dziecka w przedszkolu odbywać się będzie z zachowaniem szczegółowych zasad bezpieczeństwa.

Leszek Ozimek

Opublikowane

w dniu

Zgodnie z wytycznymi Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego w związku z wprowadzonym reżimem sanitarnym wprowadza się ograniczenie liczebności grup. Przedszkola będą czynne przede wszystkim dla dzieci rodziców pracujących, którzy nie mają innej możliwości zapewnienia dziecku opieki. Zgodnie z rekomendacją MEN w pierwszej kolejności będą przyjmowane dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19.

Szczegółowe zasady funkcjonowania poszczególnych placówek i szkół w czasie epidemii są opisane w Procedurach Bezpieczeństwa opracowanych przez ich Dyrektora. Informacje o procedurach udostępniane są na stronach internetowych szkół i przedszkoli.

red.

powiązane – „Przedszkola po 24 maja”

Kontynuuj czytanie

Goleniów

75+ dla trzech gmin z naszego powiatu

Powiat. Ponad 200 tyś trafi do gmin Goleniów, Nowogard i Przybiernów w ramach programu Opieka 75+.

Leszek Ozimek

Opublikowane

w dniu

Umowy na rządowe dofinansowanie organizacji i świadczenia usług opiekuńczych podpisał wczoraj wicewojewoda Marek Subocz. W ich wyniku gmina Goleniów otrzyma 154 tys zł, gmina Nowogard – 35 tys zł i gmina Przybiernów – 17,5 tys zł.

  • Rządowy program Opieka 75+ pozwala gminom uzyskać dofinansowanie z budżetu państwa na pokrycie połowy kosztów zadań własnych, jakimi są organizowanie i świadczenia usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych dla osób w podeszłym wieku – mówi wicewojewoda zachodniopomorski Marek Subocz. Program Opieka 75+ został wprowadzony przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w 2017 r. Obejmuje osoby samotne w wieku 75 lat i więcej oraz seniorów, którzy mają rodziny.

Najwyższą dotację – prawie 190 tys. zł uzyskało Miasto Police. Drugie w kolejności było Miasto i Gmina Goleniów – ponad 154 tys. zł, Białogard – 142,5 tys. zł oraz Choszczno – 135,3 tys. zł. W sumie 40 gmin z naszego województwa otrzymało ponad 1,8 mln zł.

red.

powiązane – „Zabytki w powiecie – dofinansowanie 78 tys zł.”

Kontynuuj czytanie

Nowogard

Można operować

Nowogard. Od wczoraj wznowiono planowe zabiegi operacyjne na oddziale chirurgicznym w szpitalu miejskim.

Leszek Ozimek

Opublikowane

w dniu

Na oddziale ginekologiczno-położniczym to samo dotyczy zabiegów ginekologicznych. Nadal utrzymany jest zakaz odwiedzin w Szpitalu.

red.

powiązane – „Szpital w Nowogardzie – oddział wewnętrzny zamknięty”

Kontynuuj czytanie
Reklama

Na czasie