Connect with us

Nowogard

Burmistrz wciąż szuka rzecznika

Nowogard. Mimo nadzwyczajnej sytuacji w kraju burmistrz Czapla wciąż poszukuje… rzecznika prasowego i dziennikarza.

goleniowska.com

Opublikowane

w dniu

Mają być zatrudnienie na etatach w urzędzie gminy. Na razie jednak nie udało się znaleźć chętnych, dlatego nabór przedłużono do 16 kwietnia. Mają oni wzmocnić i tak sprawnie działający tam wydział gminnej propagandy. Wzorem do naśladowania jest ten z gminy Goleniów, utrzymywany za pieniądze podatników – sprawniejszy, ale znacznie droższy. Tworzony wysiłkiem kilku dobrze opłacanych urzędników i firmy zewnętrznej plus drogi sprzęt zakupiony za pieniądze podatników. Przygotowuje on burmistrzowi codziennie aktualizowany, propagandowy profil „Robert Krupowicz Twój burmistrz Goleniowa” – redagowany osobiście przez burmistrza.

red.

powiązane – „Burmistrz szuka dziennikarza

Nowogard

Piece dofinansowane

Nowogard. Wczoraj w Bibliotece Miejskiej, podpisano kolejne 14 umów na dofinansowanie wymiany starych pieców grzewczych na nowe piece proekologiczne.

Leszek Ozimek

Opublikowane

w dniu

Pierwsze umowy w ramach programu „Zdrowe powietrze w Nowogardzie” zostały podpisane rok temu. Zainteresowanie nim nad duże, a właściciele mieszkań i domów, którzy biorą w nim udział, wciąż mogą otrzymać pieniądze w postaci dotacji na zakup nowego pieca i części nowej instalacji grzewczej. Jednorazowa dotacja wynosi nie więcej niż 3 tysiące złotych dla domów i mieszkań oraz 5 tysięcy złotych dla budynków wielorodzinnych, posiadających wspólną kotłownię. Dotacja stanowi 50 % kosztów związanych z zakupem pieca i instalacji grzewczej, jednakże nie obejmuje zwrotów kosztów za inwestycje zrealizowane przed podpisaniem umowy.

W 2019 roku z takich dopłat skorzystały 33 rodziny, 26 czerwca w Bibliotece Miejskiej zawarte zostały 26 nowe umowy na łączną kwotę 78 tys. zł, a teraz umowy wrześniowe podpisano na kwotę 42 tys. zł.

O dotację nadal starać się mogą osoby fizyczne i prawne będące właścicielami, współwłaścicielami domów jednorodzinnych, wielorodzinnych lub lokali mieszkalnych oraz wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe. Dofinansowaniu podlega zakup kotła gazowego na olej opałowy, kotła na biomasę lub paliwo stałe, co najmniej 5 klasy lub pieca zasilanego prądem elektrycznym. Dofinansowanie można będzie uzyskać również na elementy związane z nowym systemem ogrzewania. Więcej informacji na ten temat szukać należy w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska (Justyna Wiącek, tel. 91 39 26 238).

red.

powiązane – „R-XXI podwyżki cen”

Kontynuuj czytanie

Nowogard

Geblewicz na in vitro

Nowogard. Będzie marszałkowska pomoc dla Nowogardu na program in vitro.

Leszek Ozimek

Opublikowane

w dniu

Nowogard zdecydował o przystąpieniu do zapładniania metodą zapłodnienia pozaustrojowego. Realizację programu radni gminy przyjęli w lata 2020-2022. Na działania in vitro zaplanowane w bieżącym roku nowogardzki samorząd otrzyma wsparcie Urzędu Marszałkowskiego. To kwota 33 tys. zł.

Nowogardzki program in vitro zakłada wsparcie finansowe dla mieszkańców gminy w wysokości 50% kosztów leczenia zdiagnozowanej niepłodności, lecz nie więcej niż 10 tys. zł. Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2020-2022. W tym okresie na ten cel władze Nowogardu zamierzają przeznaczyć 200 tys. zł, a z pomocy ma skorzystać około 20 par.

red.

powiązane – „Gmina sfinansuje in vitro”

Kontynuuj czytanie

Nowogard

Dotacja na barszcz

Nowogard. Gmina przeprowadzi zabiegi agrotechniczne na terenie gminy Nowogard, mające zlikwidować skupiska barszczu Sosnowskiego.

Leszek Ozimek

Opublikowane

w dniu

Gmina uzyskała dotację na realizację zadania pn. „ Likwidacja barszczu Sosnowskiego ” w granicach administracyjnych gm. Nowogard. Programem zostały objęte zinwentaryzowane stanowiska występowania tej niebezpiecznej i toksycznej rośliny. Wszystkie prace, zgodnie z harmonogramem, zostały wykonane przez firmę MICHLAS Daniel Grzelak do końca sierpnia 2020 roku.

Biorąc jednak pod uwagę wysoką żywotność i plenność rośliny, jak również wydłużoną zdolność nasion do kiełkowania, konieczne stało się zaplanowanie przez gminę Nowogard zabiegów w kolejnych latach . I tak będą wykonywane zabiegi agrotechniczne, polegające na dokonaniu co najmniej dwóch serii oprysków chemicznych w ciągu roku, w przeciągu następnych pięciu lat (z możliwością przedłużenia zabiegów na kolejne lata) w miejscach wyszczególnionych w inwentaryzacji działek, celem całkowitej likwidacji rośliny. Największe nasilenie Barszczu Sosnowskiego w Naszej gminie, występuje na terenie sołectwa Długołęka.

Roślina barszczu Sosnowskiego zaliczana jest do gatunków roślin inwazyjnych oraz wypierających rodzime gatunki z obszarów ich naturalnych siedlisk, a w konsekwencji do ubożenia rodzimej flory. To bylina o dętych (pustych w środku) łodygach, podłużnie bruzdowanych, pokrytych w dolnej części fioletowymi plamkami. W ciągu jednego sezonu może dorastać do 4 – 5 metrów wysokości. Jego cechą charakterystyczną są białe, drobne kwiaty zebrane w gigantyczny baldach w kształcie parasolki i duże liście, które są skrętolegle ułożone na łodydze. Roślina ta jest niebezpieczna zarówno dla ludzi, jak i zwierząt ze względu na właściwości parzące, z uwagi na produkowane olejki lotne, które w kontakcie ze skórą, pod wpływem promieni słonecznych, powodują silne oparzenia i rany.

red.

powiązane – „R-XXI podwyżki cen”

Kontynuuj czytanie
Reklama
Kontakt e-mail: gazeta@goleniowska.com,
Nasz portal przeciętnie odwiedza codziennie ok. 2000 użytkowników - oni przy okazji zobaczą reklamę, ogłoszenie, materiał promocyjny, nekrolog itp.

Na czasie