Connect with us

Goleniów

Burmistrz planuje…

Goleniów. Gmina wyprodukowała filmik pokazujący jej racje w sporze z radnymi o finansowanie odbioru gminnych śmieci.

Opublikowane

w dniu

Te gminne racje tłumaczy w nim wiceburmistrz Tomasz Banach, a kończy krótki napis – „Burmistrz planuje w tej sprawie serię spotkań z mieszkańcami gminy”.

Po pierwsze nic nie wiadomo kiedy i z kim się spotka oraz czy weźmie w nich udział osobiście, czy jak zwykle wyręczy się wiceburmistrzem Banachem.

Po drugie również nic nie wiadomo, żeby burmistrz Krupowicz planował spotkanie z radnymi by ich osobiście – a nie przez zastępcę – przekonać do swoich racji w sprawie finansowania odbioru gminnych śmieci. A to kluczowa kwestia, bo Robert Krupowicz traktuje od dawna część radnych jak powietrze, dając im wyraźnie odczuć swoja pozamerytoryczną niechęć (podobnie jak część mieszkańców gminy). To skutkuje brakiem komunikacji pomiędzy nim, a niektórymi radnymi nie tylko w sprawie śmieci – wygląda to na świadome działanie burmistrza.

Jeżeli te planowane spotkania burmistrza z mieszkańcami ograniczą się do ponownego wyręczania się wiceburmistrzem Banachem i zaaranżowanych wieców potępiających radnych-warchołów z udziałem tylko zakolegowanych fanów, a bez merytorycznych i pozbawionych wrogości osobistych rozmów Roberta Krupowicza z radnymi – konflikt ten i inne tlące się przecież w gminie będzie tylko podsycany. Rozwiązać je zaś może tylko generalna zmiana postawy burmistrza w stosunku do tych, których z jakichś powodów nie akceptuje/nie lubi – radnych i mieszkańców…

red.

powiązane – „Gmina straszy… radnych ?”

Goleniów

Od 1 grudnia za śmieci 30 złotych.

Goleniów.Przed chwilą radni na sesji uchwalili zaproponowaną przez Burmistrza Roberta Krupowicza podwyżkę ceny za odbiór odpadów komunalnych z 12 na 30 złotych.

Opublikowane

w dniu

Nowa cena będzie obowiązywała od 1 grudnia, na tej samej sesji radni nie przyjęli propozycji radnych opozycyjnych w której nowa cena za odbiór odpadów komunalnych wynosiłaby 20 złotych. Według zapewnień Wiceburmistrza Banacha jeszcze dzisiaj PGK ma wznowić odbiór odpadów komunalnych.

Cała sesja była wnikliwie obserwowana przez przedstawicieli wielu poza goleniowskich mediów.

Red

powiązane – „Kryzys potrwa – odpowiada burmistrz”

Kontynuuj czytanie

Goleniów

W piątek nadzwyczajna sesja śmieciowa.

Goleniów.W najbliższy piątek radni spotkają się na nadzwyczajnej sesji zwołanej na wniosek burmistrza.

Opublikowane

w dniu

Tematem będą propozycje uchwał przygotowane przez burmistrza mające rozwiązać „kryzys śmieciowy”. Sesja rozpocznie się o 9:00.

Kolejny tydzień Goleniów i gmina coraz bardziej „zatapiają” się w nieodbieranych śmieciach. Najbardziej widoczne to jest na ulicach gdzie uliczne kosze są mocno przepełnione.

Gdyby taka sytuacja potrwała jeszcze dłużej gminie grozi zarząd komisaryczny, który może wprowadzić Wojewoda.

powiązane – „PGK – w każdej chwili jesteśmy gotowi odbierać śmieci”

red.

Kontynuuj czytanie

Goleniów

Wadium przepadło

Goleniów. Firma PPRI MAZUR zrezygnowała z zakupu działki w GPP.

Opublikowane

w dniu

W związku z tym burmistrz w swoim zarządzeniu postanowił o odstąpieniu od zawarcia notarialnej umowy sprzedaży nieruchomości położonej w obrębie Łozienica na terenie Goleniowskiego Parku Przemysłowego, w skład której wchodzi działka oznaczona numerem ewidencyjnym 55/8 o powierzchni 1,7775ha, z Firmą MAZUR SPECJALISTYCZNE PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INŻYNIERYJNYCH z siedzibą w Łozienicy przy ulicy Prostej nr 26, która została ustalona nabywcą ww. nieruchomości w drodze przetargu publicznego nieograniczonego w dniu 12 sierpnia 2021r.

Wpłacone wadium w kwocie 130.680zł (słownie: sto trzydzieści tysięcy sześćset osiemdziesiąt złotych) nie podlega zwrotowi i przepada na rzecz gminy. Działka natomiast będzie ponownie wystawiona na sprzedaż.

red.

powiązane – „Kryzys potrwa – odpowiada burmistrz”

Kontynuuj czytanie
Reklama
Kontakt e-mail: gazeta@goleniowska.com,
Nasz portal przeciętnie odwiedza codziennie ok. 2000 użytkowników - oni przy okazji zobaczą reklamę, ogłoszenie, materiał promocyjny, nekrolog itp.

Na czasie