Connect with us

Goleniów

Burmistrz – nadal 30 zł za śmieci

Goleniów. W sesji rady miejskiej w najbliższa środę, burmistrz ponownie zaproponuje podniesienie ceny za odbiór śmieci z 12 do 30 zł od osobny miesięcznie.

Opublikowane

w dniu

W projekcie uchwały jako uzasadnienie podwyżki jest podany koszt odbioru odpadów komunalnych w gminie od września 2020 do września 2021, wynikający z przetargu, który wygrało komunalne PGK. I tak prawie 13 mln zł to koszt obsługi całego systemu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych przez ten roku. W tym ok. 12,35 mln zł kosztuje odbiór śmieci od mieszkańców i ok. 0,65 mln zł od jednostek gminnych. Z podziału tej pierwszej wielkości przez 33 734 mieszkańców gminy wychodzi roczny koszt odbioru śmieci od osoby – 365 zł. To oznacza ok. 30,4 zł miesięcznie i taką właśnie zbliżoną stawkę opłaty proponuje burmistrz od 1 lutego 2021 r. Z tych wyliczeń wynika, że w przypadku każdej stawki niższej niż 30 zł/miesięcznie od osoby, proporcjonalna kwota będzie dopłacana z budżetu gmin – w relacji 1 zł mniej w opłacie to ok. 400 tys. zł dopłaty z budżetu rocznie.

To kolejne podejście do zmiany ceny za odbiór śmieci w gminie. Dotychczas radni odrzucali zarówno propozycję podniesienie ceny do 30 zł jak i do 21 zł.

red.

powiązane – „Najdrożej w Stepnicy, najtaniej w Goleniowie”

Goleniów

Wadium przepadło

Goleniów. Firma PPRI MAZUR zrezygnowała z zakupu działki w GPP.

Opublikowane

w dniu

W związku z tym burmistrz w swoim zarządzeniu postanowił o odstąpieniu od zawarcia notarialnej umowy sprzedaży nieruchomości położonej w obrębie Łozienica na terenie Goleniowskiego Parku Przemysłowego, w skład której wchodzi działka oznaczona numerem ewidencyjnym 55/8 o powierzchni 1,7775ha, z Firmą MAZUR SPECJALISTYCZNE PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INŻYNIERYJNYCH z siedzibą w Łozienicy przy ulicy Prostej nr 26, która została ustalona nabywcą ww. nieruchomości w drodze przetargu publicznego nieograniczonego w dniu 12 sierpnia 2021r.

Wpłacone wadium w kwocie 130.680zł (słownie: sto trzydzieści tysięcy sześćset osiemdziesiąt złotych) nie podlega zwrotowi i przepada na rzecz gminy. Działka natomiast będzie ponownie wystawiona na sprzedaż.

red.

powiązane – „Kryzys potrwa – odpowiada burmistrz”

Kontynuuj czytanie

Goleniów

PSZOK zamknięty

Goleniów. Punkt Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) zostaje dla mieszkańców gminy Goleniów od soboty 18 września zamknięty do odwołania.

Opublikowane

w dniu

Taką informację podało Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Goleniowie. Powodem jest wyczerpanie możliwości magazynowych w związku z większym niż zazwyczaj napływem odpadów, co z kolei jest związane z nieodbieraniem od kilku dni odpadów z terenu gminy przez PGK.

red.

powiązane – „Kryzys potrwa – odpowiada burmistrz”

Kontynuuj czytanie

Goleniów

Nowe oświetlenie

Goleniów. W kilkunastu miejscach gminy pojawi się niedługo oświetlenie ciągów komunikacyjnych.

Opublikowane

w dniu

Jak podaje gmina, na liście pierwszego etapu inwestycji związanej z oświetlaniem ciągów komunikacyjnych w gminie Goleniów znalazło się 14 pozycji:

 • przystanki autobusowe w Imnie
 • Tarnowiec – droga od przystanku do zabudowań
 • wejście do szkoły w Mostach
 • osiedle Wrzosowe w Pucicach
 • ul. Rzemieślinicza w Pucicach
 • ul. Sielankowa w Białuniu
 • Zabród
 • plac zabaw na ul. Parkowej w Załomiu
 • plac zabaw i boisko w Komarowie
 • boisko sportowe w Marszewie
 • ul. Lipowa w Lubczynie
 • Goleniów – skrzyżowanie przy Jagiełły i Słowackiego
 • Goleniów – droga SP nr 1 przy ul. Kilińskiego
 • Goleniów – ścieżka rowerowa przy ul. Spacerowej

Prace budowlane wykona firma Elektroinstal – PHU Jan Bagiński z Goleniowa za 747 750 zł., w terminie do 6 stycznia 2022 r. Przewidziany jest kolejny etap oświetlania ulic.

red.

powiązane – „Kryzys potrwa – odpowiada burmistrz”

Kontynuuj czytanie
Reklama
Kontakt e-mail: gazeta@goleniowska.com,
Nasz portal przeciętnie odwiedza codziennie ok. 2000 użytkowników - oni przy okazji zobaczą reklamę, ogłoszenie, materiał promocyjny, nekrolog itp.

Na czasie