Connect with us

Goleniów

Burmistrz inspektora przyjmie

Goleniów. O naborze na stanowisko inspektora ds. mediów
informuje gmina.

Opublikowane

w dniu

Chodzi o stanowisko niespodziewania zwolnione niedawno przez Cezarego Martyniuka, a teraz czasowo obsadzone przez Annę Szczerbę – do czasu rozstrzygnięcia naboru. Inspektor ma podlegać bezpośrednio burmistrzowi.

Jak czytamy w BIP urzędu, do zadań inspektora mają należeć:

1) opracowanie i koordynowanie polityki informacyjnej gminy w środkach masowego przekazu oraz w mediach społecznościowych:
a) planowanie rozwoju komunikacji w kanałach social media,
b) tworzenie i publikowanie treści postów, grafik, plansz informacyjnych, zdjęć, filmów w mediach społecznościowych,
c) redagowanie angażujących postów oraz późniejsze moderowanie dyskusji i odpowiadanie na pytania,
d) opracowanie i zarządzanie kampaniami promującymi gminę,
e) monitorowanie i analiza publikacji o gminie Goleniów publikowanych w środkach masowego przekazu,
f) organizowanie odpowiedzi na krytykę prasową dotyczącą burmistrza gminy Goleniów oraz podejmowanych decyzjach dotyczących gminy,
g) organizowanie i obsługa konferencji prasowych burmistrza gminy Goleniów;

2) obsługa medialna wydarzeń i imprez gminnych;

3) współudział w opracowywaniu harmonogramów spotkań burmistrza gminy Goleniów oraz harmonogramu wizytacji oficjalnych delegacji przebywających na terenie Gminy;

4) redagowanie i zarządzanie treścią stron internetowych związanych z promocją Goleniowskiego Parku Przemysłowego;

5) Odpowiedzialność za komunikację między Urzędem Gminy i Miasta w Goleniowie a inwestorami Goleniowskiego Parku Przemysłowego:
a) utrzymywanie kontaktów z inwestorami, innymi instytucjami oraz wskazanymi przez inwestorów podmiotami,
b) projektowanie dedykowanych mailingów do przedsiębiorców,
c) współpraca przy sporządzaniu i aktualizacji miejskiej oferty inwestycyjnej,
d) prezentowanie ofert oraz walorów inwestycyjnych Gminy i podmiotów z nią współpracujących w mediach;

6) kreowanie wizerunku Gminy Goleniów w głównych programach, eventach i wydarzeniach:
a) GAP,
b) Goleniowska Mila Niepodległości,
c) Urodziny Goleniowa,
d) Goleniów CUP,
e) program prewencyjny „inwestuję w bezpieczeństwo” i inne;

7) Projektowanie i skład katalogów, broszur, folderów informacyjnych, promocyjnych i innych materiałów poligraficznych wydawanych przez Urząd gminy Goleniów.

Do uprawnień inspektora należą:

  • używanie pieczątki osobowej z tytułem inspektora ds. mediów,
  • wgląd do wszystkich dokumentów mających związek z wykonywanymi obowiązkami.

Oferty można składać do 7 czerwca.

red.

powiązane – „Burmistrz stawia na kobiety”

Goleniów

Nocą z Krzyżem do Maszewa

Goleniów. Będzie kolejna Nocna Droga Krzyżowa po starym nasypie kolejowym z Goleniowa do Maszewa.

Opublikowane

w dniu

Początek w najbliższy piątek 24 marca o godzinie 21.00. Wymarsz spod kościoła świętego Jerzego. Cała droga ma około 20 km. I odbywa się w ciszy.
Powrót z Maszewa do Goleniowa we własnym zakresie.

red.

powiązane – „ODNAJDUJEMY RODZINY OFIAR I ZWRACAMY IM TE RZECZY…”

Kontynuuj czytanie

Goleniów

Spontaniczne przekazanie

Goleniów. Zakończyła się dzisiaj kolejna rozprawa w procesie karnym, w którym oskarżonym jest burmistrz Robert Krupowicz.

Opublikowane

w dniu

Jest on oskarżony o naruszenie tajemnicy skarbowej, przez publiczne ujawnienie na jednej z ubiegłorocznych sesji rady miejskiej w Goleniowie, danych personalnych i wysokości zadłużenia z tytułu opłaty za odpady komunalne kilkorga radnych.

Sąd przesłuchał dzisiaj dwoje świadków – byłego skarbnika gminy i pracownicę UMiG. Według ich zeznań, to nie oni przekazali burmistrzowi infomację o wysokości zadłużenia radnych. Prokurator odczytał pismo sekretarza gminy, który wskazał, że osobą informująca o tym była pracownica wydziału finansowego Margareta Niczaj. Zeznając dzisiaj na tę okoliczność burmistrz Krupowicz potwierdził, że od niej właśnie powziął w/w wiedzę, a stało się to w sekretariacie, gdzie ona przekazała mu ją „spontanicznie” – nie pytana przez burmistrza, sama z siebie.

Na wniosek obrońcy burmistrza, sąd postanowił przesłuchać jeszcze na kolejnej rozprawie 26 kwietnia dwie pracownice sekretariatu UMiG.

red.

powiązane – „Kim jest tajemniczy urzędnik?”

Kontynuuj czytanie

Goleniów

Kto po Krupowiczu?

Goleniów. Tomasz Banach nie podjął decyzji co do ewentualnego startu w wyborach na burmistrza.

Opublikowane

w dniu

Jak nam dzisiaj powiedział, jest na to jeszcze za wcześnie, bo przez rok wiele się może zdarzyć. Decyzję burmistrza Krupowicza o niestartowaniu w najbliższych wyborach znał znacznie wcześniej, więc nie był zaskoczony jej niedawnym upublicznieniem.

Tomasz Banach (na zdj. za Krupowiczem) jest bezpartyjny, dlatego jego ewentualny start w wyborach musiałby się wiązać z budowa własnego zaplecza politycznego i organizacyjnego, lub uzyskania poparcia jakiejś partii – np. PO, która ma duże ambicje wpływać na goleniowską politykę. Jej zachodniopomorski lider to wszak wywodzący się z goleniowskiego samorządu marszałek Geblewicz, któremu na pewno zależy by goleniowską gminą rządził człowiek jeśli nie Platformy, to co najmniej z nią „poukładany” – podobnie zresztą jak goleniowskiej senator z PO Magdalenie Kochan. W tej sytuacji teoretycznie naturalną kandydatką do reprezentowania PO w najbliższych wyborach samorządowych w Goleniowie jest dzisiejsza wiceburmistrz Anita Jurewicz, która jest członkiem Platformy.

red.

powiązane – „Burmistrz potwierdza”

Kontynuuj czytanie
Reklama
Kontakt e-mail: gazeta@goleniowska.com,
Nasz portal przeciętnie odwiedza codziennie ok. 2000 użytkowników - oni przy okazji zobaczą reklamę, ogłoszenie, materiał promocyjny, nekrolog itp.

Na czasie