Connect with us
  • Pożyczka na wakacje - Kasa Stefczyka - Goleniów

Goleniów

Burmistrz inspektora przyjmie

Goleniów. O naborze na stanowisko inspektora ds. mediów
informuje gmina.

Opublikowane

w dniu

Chodzi o stanowisko niespodziewania zwolnione niedawno przez Cezarego Martyniuka, a teraz czasowo obsadzone przez Annę Szczerbę – do czasu rozstrzygnięcia naboru. Inspektor ma podlegać bezpośrednio burmistrzowi.

Jak czytamy w BIP urzędu, do zadań inspektora mają należeć:

1) opracowanie i koordynowanie polityki informacyjnej gminy w środkach masowego przekazu oraz w mediach społecznościowych:
a) planowanie rozwoju komunikacji w kanałach social media,
b) tworzenie i publikowanie treści postów, grafik, plansz informacyjnych, zdjęć, filmów w mediach społecznościowych,
c) redagowanie angażujących postów oraz późniejsze moderowanie dyskusji i odpowiadanie na pytania,
d) opracowanie i zarządzanie kampaniami promującymi gminę,
e) monitorowanie i analiza publikacji o gminie Goleniów publikowanych w środkach masowego przekazu,
f) organizowanie odpowiedzi na krytykę prasową dotyczącą burmistrza gminy Goleniów oraz podejmowanych decyzjach dotyczących gminy,
g) organizowanie i obsługa konferencji prasowych burmistrza gminy Goleniów;

2) obsługa medialna wydarzeń i imprez gminnych;

3) współudział w opracowywaniu harmonogramów spotkań burmistrza gminy Goleniów oraz harmonogramu wizytacji oficjalnych delegacji przebywających na terenie Gminy;

4) redagowanie i zarządzanie treścią stron internetowych związanych z promocją Goleniowskiego Parku Przemysłowego;

5) Odpowiedzialność za komunikację między Urzędem Gminy i Miasta w Goleniowie a inwestorami Goleniowskiego Parku Przemysłowego:
a) utrzymywanie kontaktów z inwestorami, innymi instytucjami oraz wskazanymi przez inwestorów podmiotami,
b) projektowanie dedykowanych mailingów do przedsiębiorców,
c) współpraca przy sporządzaniu i aktualizacji miejskiej oferty inwestycyjnej,
d) prezentowanie ofert oraz walorów inwestycyjnych Gminy i podmiotów z nią współpracujących w mediach;

6) kreowanie wizerunku Gminy Goleniów w głównych programach, eventach i wydarzeniach:
a) GAP,
b) Goleniowska Mila Niepodległości,
c) Urodziny Goleniowa,
d) Goleniów CUP,
e) program prewencyjny „inwestuję w bezpieczeństwo” i inne;

7) Projektowanie i skład katalogów, broszur, folderów informacyjnych, promocyjnych i innych materiałów poligraficznych wydawanych przez Urząd gminy Goleniów.

Do uprawnień inspektora należą:

  • używanie pieczątki osobowej z tytułem inspektora ds. mediów,
  • wgląd do wszystkich dokumentów mających związek z wykonywanymi obowiązkami.

Oferty można składać do 7 czerwca.

red.

powiązane – „Burmistrz stawia na kobiety”

Goleniów

Czynsz mocno w górę

Goleniów. Od 1 września o 25% wzrośnie czynsz w lokalach gminnego zasobu mieszkaniowego.

Opublikowane

w dniu

Burmistrz zarządził, że od 1 września stawka bazowa czynszu w gminnych lokalach mieszkalnych wzrośnie z 4,39 zł/m2 do 6,73 zł/m2, a stawka w lokalu socjalnym 2,17 zł/m2.

Jak czytamy w uzasadnieniu zarządzenia, wzrost jest spowodowany koniecznością utrzymania gminnego zasobu lokalowego we właściwym stanie technicznym, co należy do obowiązków właściciela zasobu. Głównym źródłem bieżącego utrzymania i remontów budynków są dochody uzyskiwane z czynszów oraz środki pochodzące z budżetu gminy. Nakłady finansowe na bieżące utrzymanie budynków są coraz wyższe w związku z ich pogarszającym się stanem technicznym i koniecznością wykonywania coraz większej liczby bieżących remontów, napraw i usuwania awarii. Obecne wpływy czynszowe nie rekompensują wydatków związanych z utrzymaniem zasobu w stanie niepogorszonym. To jest podstawą do podjęcia działań zmierzających do zrównoważenia kosztów związanych z utrzymaniem mieszkaniowego zasobu gminy, z przychodami z tytułu czynszu najmu lokali.

W tym celu założono wzrost stawki czynszu z obecnych 5,39 zł/m2 do nowej stawki 6,73 za m2 dla lokali mieszkalnych, bowiem konieczne jest sukcesywne dążenie do zrównoważenia kosztów utrzymania zasobów z przychodami z tytułu czynszów. Obliczanie ostatecznej wysokości stawki czynszu następuje poprzez jej skorygowanie o czynniki podwyższające i obniżające wymienione w rozdziale IV Uchwały nr XIX/234/20 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 27 maja 2020r.

Stawka czynszu z tytułu najmu socjalnego lokalu i tymczasowego pomieszczenia wynosić będzie 2,17 zł na m2 powierzchni użytkowej, co stanowi połowę stawki najniższego czynszu w mieszkaniowym zasobie gminy.

red.

powiązane – „Burmistrz się spotyka…”

Kontynuuj czytanie

Goleniów

Burmistrz się spotyka…

Goleniów. … ale tylko za pośrednictwem Tomasza Banacha i nie z mieszkańcami, tylko przedstawicielami wspólnot mieszkaniowych.

Opublikowane

w dniu

Jak można się było spodziewać, zapowiedź burmistrza Krupowicza, że będzie się spotykał z mieszkańcami w sprawie finansowania odbioru odpadów komunalnych w gminie, sprowadziła się w praktyce do wyręczenia się – jak zwykle – wiceburmistrzem Banachem. Jak podaje gmina, ten rozpoczął wczoraj cykl spotkań w tej sprawie rozmowami z przedstawicielami goleniowskich wspólnot mieszkaniowych.

Sam Tomasz Banach powiedział nam, że jeszcze dzisiaj spotka się w tej samej sprawie z sołtysami i przedstawicielami organizacji pozarządowych, a jutro z przedstawicielami emerytów. W czasie spotkań chce prezentować zaproszonym historię sporu pomiędzy burmistrzem, a radnymi w sprawi gminnych śmieci i jakie są jego skutki.

Wiceburmistrz zapowiedział także, że sprawa śmieci stanie dopiero na sesji pod koniec sierpnia, a nie na najbliższej, absolutoryjnej. Jak nam zastrzegł, on sam w imieniu burmistrza nie będzie składał radnym na wspomnianej sesji żadnych nowych propozycji w tej sprawie – czeka na ruch samych radnych.

Red.
Powiązane – „Burmistrz planuje…”

Kontynuuj czytanie

Goleniów

Centrum w Załomiu

Goleniów. Planowo i bez zakłóceń przebiega budowa Centrum Przesiadkowego w Załomiu.

Opublikowane

w dniu

Jak podaje gmina, już we wrześniu 2021 okoliczni mieszkańcy doczekają się wreszcie autobusowego węzła przesiadkowego z prawdziwego zdarzenia. Przy okazji zostanie wybudowana nowa droga dojazdowa do „pętli”.
W ramach inwestycji powstanie budynek obsługi podróżnych wraz z zadaszonym przejściem na perony autobusowe. Na
peronach zlokalizowane będą wiaty przystankowe. Obok parking dla samochodów osobowych na 60 aut. Do budynku doprowadzona będzie ścieżka pieszo-rowerowa od strony ulicy Lubczyńskiej, a przy budynku umiejscowiony będzie zadaszony parking dla rowerów. Teren zostanie oświetlony i objęty monitoringiem.

red.

powiązane – „Ścieżka do przystanku PKP”

Kontynuuj czytanie
Reklama
Kontakt e-mail: gazeta@goleniowska.com,
Nasz portal przeciętnie odwiedza codziennie ok. 2000 użytkowników - oni przy okazji zobaczą reklamę, ogłoszenie, materiał promocyjny, nekrolog itp.

Na czasie