Connect with us

Goleniów

Budżet z wyjątkowo dużym deficytem

Goleniów. Projekt budżetu gminy na rok 2023 przewiduje deficyt w kwocie 52 229 410,43 zł, tj. 20,59% zaplanowanych dochodów.

Opublikowane

w dniu

To wyjątkowo duży deficyt gminnych finansów, który jednak nie będzie finansowany wzrostem zadłużenia. Jak nam powiedział skarbnik gminy Mirosław Guzikiewicz sfinansują go przychody z:

 1. nadwyżki z tegorocznego budżetu – 39 376 348,91 zł.
 2. nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych – 12 331 010,66 zł;
 3. przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych
  środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających
  z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych
  ze szczególnymi zasadami wykonywania budżet określonych w odrębnych
  ustawach (GKRPA) – 522 050,86 zł

Łączną kwota zaplanowanych dochodów budżetu na 2023 rok to 253 685 040,32 zł,
z tego:

 1. dochody bieżące w wysokości 201 935 886,05 zł,
 2. dochody majątkowe w wysokości 51 749 154,27.

Łączna kwota zaplanowanych wydatków budżetu na 2023 rok, to 305 914 450,75 zł,
z tego:

 1. wydatki bieżące w wysokości 218 632 114,00 zł,
 2. wydatki majątkowe w wysokości 87 282 336,75 zł,

Deficyt budżetu w wysokości to 305 914 450,75 zł – 253 685 040,32 zł = 52 229 410,43 zł,

Najważniejsze inwestycje zaplanowane na przyszły rok to:

 • budowa osiedla GTBS orzy ul. Stargardzkiej – 43,48 mln zł,
 • przebudowa ulic Puszkina i Witosa w Goleniowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą – 16,7 mln zł,
 • budowa przedszkola w Kliniskach – 7,5 mln zł,
 • przebudowa stacji Kliniska – 1,5 mln zł plus dotacja z SOM – 2 246 909,00 zł ,
 • modernizacja dróg w technologii płyt jumbo – 2,2 mln zł,
 • budowa ścieżki rowerowej Miękowo – Żółwia Błoć – 2 mln zł,
 • budowa ulic Bocznej i Wytwórczej w Goleniowie wraz z infrastrukturą – 1,6 mln zł,
 • budowa farmy fotowoltaicznej na terenie Zakładu Aktywności Zawodowej – 1,25 mln zł,
 • modernizacja budynku byłego biurowca PGK na potrzeby Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 400 tys. zł,
 • budowa świetlicy w Komarowie – 446 tys. zł.
 • modernizacja całego pionu kanalizacyjnego SP 5 – 300 tys. zł,
 • rozbudowa nowej części cmentarza w Goleniowie – 150 tys. zł,

red.

powiązane – „Niewinna, winna, niewinna…”

Goleniów

Megawat słonecznej energii

Goleniów. Gmina planuje wybudowanie na swoich budynkach instalacji fotowoltaicznych o mocy blisko 1 MW.

Opublikowane

w dniu

Niedawno ogłoszony został przetarg został w formule zaprojektuj i wybuduj, w zakresie którego jest opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie (na jej podstawie) robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznej na terenie gminy Goleniów”. Dokładnie chodzi o:

Zakład Aktywności Zawodowej – 250 kW
Szkoła Podstawowa nr 2 w Goleniowie – 20 kW
Szkoła Podstawowa nr 2 w Goleniowie – 30 kW
Szkoła Podstawowa nr 3 – 20 kW
Szkoła Podstawowa nr 4 – 60 kW
Szkoła Podstawowa nr 5 – 49 kW
ZSP Białuń – 20 kW
Szkoła Podstawowa w Krępsku – 30 kW
Szkoła Podstawowa w Lubczynie – 20 kW
Zespół Szkół Publicznych w Mostach – 40 kW
Centrum Usług Społecznych – 40 kW
Sala sportowa – 20 kW
Plaża – Ośrodek Sportu i Rekreacji – 10 kW
Zespół Boisk Sportowych – Ośrodek Sportu i Rekreacji – 10 kW
Hala gimnastyczna – 49 kW
Świetlica socjoterapeutyczna Marszewo – 10 kW
Świetlica socjoterapeutyczna Danowo – 20 kW
Siedziba Urzędu Gminy i Miasta Goleniów – 40 kW
Noclegownia dla bezdomnych – 10 kW
Przystań żeglarska – 49 kW
Przedszkole Publiczne nr 4 – 15 kW
Przedszkole Publiczne nr 2 – 15 kW
Szkoła Podstawowa nr 1 – 10 kW
SP Kliniska Wielkie – 40 kW
Remiza OSP Lubczyna – 10 kW
Obiekt Dworca PKP w Goleniowie – 49 kW

red.

powiązane – „Zaopatrzenie gminy w energię elektryczną”

Kontynuuj czytanie

Goleniów

Kasa działa

Goleniów. Spółka Polregio S.A zajęła pomieszczenia budynku goleniowskiego centrum przesiadkowego, co oznacza, że dzisiaj od wczoraj bilety można nareszcie kupować w nowej kasie w poczekalni dworca.

Opublikowane

w dniu

Jak podaje gmina, kolejowa kasa biletowa będzie czynna:

poniedziałek – piątek 👉 5.30 – 17.00
sobota 👉 6.00 – 13.30
niedziela 👉 11.00 – 18.30

Hala dworca jest otwarta codziennie od godziny 5.30 do 22.00, a punkt gastronomiczny jest czynny w godzinach 6.00 – 18.00

red.

powiązane – „Kompromis w sprawie przedszkoli”

Kontynuuj czytanie

Goleniów

Ćwiczebny atak na tłocznię w Budnie

Goleniów. Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Goleniowie otrzymało dzisiaj informację o zdarzeniu w Baltic Pipe w Budnie.

Opublikowane

w dniu

Dwóch mężczyzn obezwładniło przy pomocy przedmiotu przypominającego broń palną dwóch pracowników firmy Gaz System i zabarykadowało się w jednym z pomieszczeń biurowych. Grożą że wysadzą gazociąg.

Na szczęście to tylko dzisiejsze ćwiczenia przeprowadzone w tłoczni gazu Baltic Pipe Budnie. W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele różnych służb i instytucji z terenu powiatu goleniowskiego, a także stargardzkiego, choszczeńskiego, Szczecina i Koszalina, w ramach ćwiczenia dowódczo-sztabowego pod kryptonimem Neptun-22. Założeniem tej akcji jest ochrona infrastruktury krytycznej w różnych częściach województwa zachodniopomorskiego.

red.

powiązane – „Niewinna, winna, niewinna…”

Kontynuuj czytanie
Reklama
Kontakt e-mail: gazeta@goleniowska.com,
Nasz portal przeciętnie odwiedza codziennie ok. 2000 użytkowników - oni przy okazji zobaczą reklamę, ogłoszenie, materiał promocyjny, nekrolog itp.

Na czasie