Connect with us

Goleniów

„Budżet lepszy niż proponowałem”

Goleniów. Po merytorycznej dyskusji nad poprawkami wniesionymi przez radnych opozycyjnych, uzyskaliśmy porozumienie i budżet na rok 2022 został przegłosowany dwudziestoma głosami za.

Opublikowane

w dniu

Tak napisał burmistrz Robert Krupowicz na swoim oficajalnym fb, dodając, że zaproponowane wspólnie przez niego i radnych opozycyjnych zadania są dla gminy Goleniów rozwojowe. Uznał też, że projekt budżetu, który powstał po naniesieniu poprawek radnych opozycyjnych jest koncepcją lepszą niż ta, która była zaproponowana przez niego.

Burmistrz zaakceptował podczas wczorajszej sesji budżetowej propozycje budżetowe grupy 10 radnych. Wynikiem porozumienia poprzedzonego dwugodzinną dyskusją nad zaproponowanymi poprawkami, było wprowadzenie do projektu budżetu zmian, a następnie jednogłośne zatwierdzenie go go przez Radę Miejską. Dzięki temu oo budżetu na rok 2022 weszły zadania:
– Modernizacja ulicy Puszkina wraz z budową ronda na skrzyżowaniu z ul. Barnima – 6 mln zł.
– Budowa przedszkola i świetlicy wiejskiej w Kliniskach Wlk. – 700 tys. zł
– Opracowanie dokumentacji na budowę Goleniowskiego Domu Kultury przy ul. Słowackiego 1 – 400 tys. zł.
– Dokumentacja projektowa na chodnik przy ul. Szczecińskiej w Kliniskach, z Rurzycy do Klinisk oraz w Załomiu od zjazdu na os. Kasztanowe do przystanku: Szczecin – Załom – 450 tys. zł.
– Projekt na budowę ścieżki pieszo – rowerowej na trasie Goleniów – Modrzewie – 300 tys. zł.

Zadania te będą finansowane z nadwyżki środków z lat ubiegłych. Zmniejszono również wydatki na system gospodarowania odpadami komunalnymi o 3 mln zł z 5 mln zł planowanych. Zrezygnowano z planowanego zadaszenia kortów tenisowych na stadionie miejskim.

Budżet Gminy na rok 2022 przewiduje:

 1. dochody budżetowe w wysokości 232.284.565,81 zł
 2. wydatki budżetowe w wysokości 272.525.939,26 zł
 3. deficyt budżetowy (1-2) – 40.241.373,45 zł

Planowane zadania i zakupy inwestycyjne w 2022 roku – 77.804.457,25 zł:

 1. Modernizacja rowu melioracyjnego – 120.000,00 zł,
 2. Modernizacja dróg we wsiach Fundusz Sołecki kwota 32.269,00 zł,
 3. Modernizacja dróg w technologii płyt jumbo kwota 2.200.000,00 zł,
 4. Przebudowa ul. Metalowej wraz z budową łącznika na odc. od ul. Metalowej do ul. Nowogardzkiej w Goleniowie kwota 10.000.000,00 zł,
 5. Budowa ścieżki pieszo-rowerowej do Marszewa, Gmina Goleniów kwota
  2.010.150,00 zł,
 6. Integracja systemu transportu publicznego poprzez budowę ścieżki pieszorowerowej od węzła kolejowo-autobusowego Stacja GPP do ulicy Przestrzennej w kierunku węzła komunikacyjnego dworca autobusowo-kolejowego „Goleniów” z wykorzystaniem istniejącego systemu ścieżek pieszo-rowerowych kwota 1.000.000,00 zł,
 7. Budowa ulicy Bocznej – Wytwórczej Helenów kwota 3.500.000,00 zł,
 8. Przebudowa ul. Aleja Róż wraz z infrastrukturą techniczną kwota 1.800.000,00
  zł,
 9. Dokumentacja ulicy Jaworowej Helenów kwota 150.000,00 zł,
 10. Budowa ścieżki rowerowej Białuń kwota 1.000.000,00 zł,
 11. Dokumentacja modernizacja dróg Mosty Osiedle, Marszewo kwota 400.000,00
  zł,
 12. Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitarnej z wykorzystaniem istniejących
  odcinków linii kolejowych Nr 406, 273, 351 kwota 3.529.338,75 zł,
 13. Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z wielofunkcyjnym
  dworcem kolejowo-autobusowym w Goleniowie kwota 18.803.289,64 zł,
 14. Wiaty postojowo-odpoczynkowe PROW/LGD kwota 212.117,31 zł,
 15. Rozbudowa cmentarza kwota 450.000,00 zł,
 16. Modernizacja budynku urzędu 200.000,00 zł,
 17. Modernizacja obiektów szkół kwota 545.000,00 zł,
 18. SP Komarowo modernizacja drogi ppoż. kwota 55.000,00 zł,
 19. SP Lubczyna modernizacja łazienek kwota 11.000,00 zł,
 20. Szkoła Krępsko modernizacja łazienek, wymiana drzwi kwota 15.000,00 zł,
 21. Budowa przedszkola i świetlicy wiejskiej w Kliniskach Wielkich, kwota 1.300.000,00 zł,
 22. Dokumentacja budowy siedziby szkoleniowej GKRPA 71.000,00 zł,
  80
 23. Rozbudowa i utrzymanie systemu kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Goleniów kwota 300.000,00 zł,
 24. Budowa kanalizacji tłocznej Mosty-Budno kwota 5.000.000,00 zł,
 25. Dokumentacje i wykonanie oświetlenia ciągów komunikacyjnych w mieście Goleniów kwota 300.000,00 zł,
 26. Dokumentacje i wykonanie oświetlenia ciągów komunikacyjnych w terenie wiejskim Gminy Goleniów kwota 700.000,00 zł,
 27. Place zabaw miasto oraz wymiana nawierzchni placów zabaw Otwarte Bramy I kwota 500.000,00 zł,
 28. Place zabaw w ramach funduszy sołeckich i w mieście kwota 305.592,55 zł,
 29. Prace modernizacyjne świetlic w ramach funduszy sołeckich kwota 96.700,00 zł,
 30. Budowa świetlicy wiejskiej Komarowo 250.000,00 zł,
 31. Przepompownia wód deszczowych ODDZG 60.000,00 zł,
 32. Wydatki inwestycyjne obiekty sportowe 500.000,00 zł,
 33. Nabycia terenów pod drogi, regulacje nieruchomości, kwota 1.700.000,00 zł,
 34. Objecie udziałów w GTBS na kwotę 19.927.000,00 zł z przeznaczeniem budowy 60 mieszkań na Osiedlu Helenów,
 35. Zakupy oprogramowania do UG i sprzętu komputerowego kwota 130.000,00 zł,
 36. Dotacja dla stowarzyszeń OSP na wkład własny do modernizacji obiektów kwota 10.000,00 zł,
 37. Modernizacja systemu monitoringu miejskiego kwota 30.000,00 zł,
 38. Zakupy inwestycyjne Przedszkola Publicznego nr 4 w Goleniowie kwota 10.000,00 zł,
 39. Dotacja dla ZAZ na doposażenie kwota 376.000,00 zł,
 40. Dotacje na zabytki w Gminie Goleniów kwota 50.000,00 zł,
 41. Dotacja dla GDK na wkład własny w projekt INTERREG dotyczący „Rampy Kultura”kwota 65.000,00 zł,
 42. Zakupy inwestycyjne OSiR-u, samochód i elementy boiska do unihokeja kwota 90.000,00 zł

red.

powiązane – „Starosta wyszedł na prowadzenie”

Goleniów

Posadzą las

Goleniów. Ponad setka osób będzie jutro sadzić las.

Opublikowane

w dniu

Nadleśnictwo Goleniów dostarczy sadzonki i ludzi, którzy wraz z członkami Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Goleniowskiej INA oraz pracownikami IKEI będą jutro od godz. 10 sadzić las na północ od Miękowa.

red.

powiązane – „Dwa marsze w niedzielę”

Kontynuuj czytanie

Goleniów

Dwa marsze w niedzielę

Goleniów. W Niedzielę Palmową 2 kwietnia przez Goleniów przejdą dwa marsze.

Opublikowane

w dniu

Pierwszy to MARSZ DLA JEZUSA – uroczysta, barwna, radosna procesja, która wyruszy o godz. 11:40 z Plant. Parafia pw. Św. Katarzyny ogłasza konkurs na najpiękniejszą oraz na najdłuższą palmę; zwycięzcy otrzymają nagrody, które zostaną przyznane i wręczone na Mszy Świętej o godz. 12:00.

W tym samym dniu, w rocznicę śmierci św. Jan Pawła II, w duchowej łączności z Polakami w wielu miastach Polski i na całym świecie, odbędzie się goleniowski MARSZ PAPIESKI, marsz wdzięczności za życie, dzieło i pontyfikat św. Jana Pawła II. Parafia pw. Sw. Katarzyny zapraszamy na wieczorną Mszę o godz. 18:00, po Mszy o godz. 19:00 wymarsz z placu przed kościołem, ulicami miasta, do pomnika Jana Pawła II, stojącego przed kościołem św. Jerzego – zabierzcie ze sobą flagi biało-czerwone, świece, znicze, które złożymy przed pomnikiem. Podczas marszu wsłuchamy się w głos oraz nauczanie, zawsze zatroskanego o Polskę i Polaków, św. Jana Pawła II.

red.

powiązane – „Mniej księży”

Kontynuuj czytanie

Goleniów

Gmina spółkom, spółki gminie

Goleniów. Radni zdecydowali dzisiaj o dokapitalizowaniu spółek GWiK i „Port Lotniczy Szczecin-Goleniów”.

Opublikowane

w dniu

Chodzi o podniesienie kapitału zakładowego w tych spółkach poprzez objęcie w nich przez gminę udziałów – w GWiK za 880 tys zł i w Porcie Lotniczym za 680 tys zł. Skarbnik gminy uzasadnił te operacje trudną sytuacją finansową obu spółek, w których gmina jest udziałowcem – w GWiK 100%, a w Porcie Lotniczym 2,5% (tu według skarbnika strata za rok 2022 to ok. 10.6 mln zł.).

W praktyce wydatki z budżetu gminy w ten sposób uchwalone, trafią z powrotem do… jej budżetu – obie spółki zalegają bowiem z zapłatą gminie podatku od nieruchomości za rok 2022 właśnie wymienione kwoty dokapitalizowania i mają za nie spłacić te zaległości.

Jak podał skarbnik, gmina dofinansowała Port Lotniczy po raz pierwszy od roku 2010.

red.

powiązane – „Tragiczna sytuacja szpitala”

Kontynuuj czytanie
Reklama
Kontakt e-mail: gazeta@goleniowska.com,
Nasz portal przeciętnie odwiedza codziennie ok. 2000 użytkowników - oni przy okazji zobaczą reklamę, ogłoszenie, materiał promocyjny, nekrolog itp.

Na czasie